Biblioteca Universității din Pitești

Educaţie. Învăţământ. Instruire. Bazele educaţiei

Subiect Tematic: Educaţie. Învăţământ. Instruire. Bazele educaţiei
Lucrări: 64 lucrari in 65 publicatii in 3 limbi
Tratat de pedagogie de: Bontaş, Ioan (Text tipărit)
China : Xiamen University de: (Text tipărit)
Ghid de pregătire pentru profesorii de biologie : Definitivat. Titularizare. Examene naționale. Olimpiade. Concursuri școlare de: Neagu, Adriana, prof. de biologie; Tanur, Iuliana; Miricel, Florina; Afrim, Camelia; Olteanu, Silvia; Manea, Camelia, prof. de biologie; Șăitan, Traian; Divoiu, Maria; Mihai, Adriana (Resurse electronice)
Fundamentele jocului de volei de: Niculescu, Mugurel; Rada, Larisa; Niculescu, Ionela Ioana (Text tipărit)
Teoria şi metodologia evaluării de: Cucoş, Constantin (Text tipărit)
Instruirea programată, tendinţă şi orientare modernă în pregătirea capacităţii motrice a fotbaliştilor : Teză de doctorat de: Ion, Gheorghe, (sport); Ministerul Educaţiei Naţionale. Universitatea din Piteşti- Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport- Şcoala Doctorală în domeniul Educaţiei Fizice şi Sportului (Text tipărit)
Strategii privind optimizarea capacității psihomotrice la elevii din ciclul primar : Teză de doctorat de: Pârvu, Veronica; Universitatea din Piteşti. Şcoala Doctorală în domeniul Știința Sportului și Educației Fizice (Text tipărit)
Subiecte
Matematică Psihologie Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare Management Carte 1901-1930 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică Limba engleză Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară Curs universitar Ghid Ştiinţă şi cunoaştere în general. Organizarea muncii intelectuale Analiză matematică Sociologie Sport. Educaţie fizică Patologie. Medicină clinică Zoologie Învăţământ superior Biblioteconomie Botanică Teză de doctorat Biologie. Ştiinţe biologice în general Publicaţii ale conferinţelor, congreselor, simpozioanelor etc. Organizarea educaţiei şi învăţământului, a instruirii Forme şi modele de bază ale educaţiei Psihologia copilului Psihologia adolescentului Literatură greacă Orientare şcolară şi profesională Atletism Atletism în general Volei Sec. 20 Fotbal Morală socială Carte veche românească Învăţământ liceal Aprecierea şi controlul progreselor elevilor Biografii. Oameni de seamă Baschet Cercetare ştiinţifică. Metode de cercetare Metode de predare şi instruire. Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Formarea profesorilor şi educatorilor Instruire practică Învăţământ primar Motricitate. Dinamică. Însuşiri corporale Pedagogie şcolară Politica educaţiei Învăţământ la distanţă Învăţământ superior. Universităţi Metode pedagogice Pedagogi Psihologie pedagogică Înot. Sărituri. Jocuri acvatice Management educaţional Sisteme de învăţământ/educaţie Handbal de performanţă Noţiuni elementare de limbă şi vorbire Consilieri şi experţi în educaţie Educaţia persoanelor cu deficienţe senzoriale sau nervoase Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special Pedagogie practică Organizare şcolară Probleme generale de metodică şi didactică Învăţământ preşcolar Învăţământ gimnazial Educaţia copiilor Grădiniţe de copii Filosofia, teoria, scopul, metodologia, etica şi estetica sportului Politica educaţiei. Educaţie şi viaţă publică Psihologie individuală. Psihologia personalităţii. Psihologia caracterului Ţări membre UE Principii pedagogice Pedagogie experimentală Organizarea învăţământului Teoria generală a educaţiei şi instrucţiei Principiile activităţii pedagogice Societatea cunoaşterii Psihologia cunoaşterii Educaţie. Învăţământ. Instruire. Bazele educaţiei Lucrările Conferinţei, Iaşi, 2010 Tulburări ale funcţiilor motoare, locomotoare, de mişcare, ale tonusului muscular Comemorări, ceremonii, omagii Învăţământ primar. Şcoala primară, elementară, ciclul I Teoria generală a educaţiei şi instrucţiei Principiile activităţii pedagogice. Pedagogie practică Pedagogie socială Pedagogie sociologică Reformă şcolară Atletism. Tehnică sportivă Învăţământ preuniversitar Învăţare organizaţională Biblioteci ale autorităţilor de stat. Biblioteci de stat, naţionale, guvernamentale (sprijinite din fondurile puterii de stat). Biblioteci ale departamentelor de stat, ministerelor Mişcare fizică Curriculum Formarea personalului didactic Perfecţionarea cadrelor didactice Consiliere şcolară Curriculum bazat pe competenţe Universitatea Xiamen, China Consilierea elevilor care au părinţii plecaţi la muncă în străinătate Carte veche 1931 - 1950 Manual pentru gimnaziu Cercetare practică, concretă. Experimente. Teste Pedagogi - Biografii Doctrine pedagogice Tranziţie spre şcoala primară/elementară - Clase preşcolari Datoriile părinţilor faţă de copil Pedagogie psihologică Copii de vârstă preşcolară. Preşcolari Copii de vârstă şcolară. Şcolari Generaţia L'oreal Exerciţii fizice. Dezvoltare fizică armonioasă Capacitate psihomotrică Publicații digitizate Învățarea deprinderilor motrice Inspecție școlară Publicații digitale Publicații EUP Istoria educaţiei Teorie generală a educației și instrucției. Principiile activității pedagogice. Pedagogie practică Bullying Bibliografie finalizare licență FSEFI - Educație Fizică și Sportivă Bibliografie licență FSESSP - Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar Bibliografie licență FSEFI - Terapie Ocupațională Factori de personalitate (individualitate) în educație Domeniul de doctorat: Educație fizică și sport Domeniul de doctorat: Filologie Teze de doctorat digitale (loading) IBUP Învățământ general/de cultură generală Pregătirea/calificarea profesorilor, diplome Bibliografie Școala Doctorală Știința sportului și educației fizice Bibliografie licență FSEFI - Educație fizică și sportivă Bibliografie licență FSEFI - Sport și Performanță Motrică Bibliografie master FSEFI - Activități motrice curriculare și extracurriculare Educație politică Bibliografie master FSEFI - Performanță în sport
Vă rugăm să schimbaţi parola