Biblioteca Universității din Pitești

Doctrină

Subiect Tematic: Doctrină
Lucrări: 4365 lucrari in 4365 publicatii in 1 limbi
Subiecte
Documente de însoţire a mărfurilor Legea nr. 12/1990, republicată Decizia nr. 876 din 28 iunie 2011 Activitate jurisdicţională Fondul de redresare Garantarea dreptului de proprietate Exercitarea recursului Regimul contravenţional Drepturi procesuale Inculpat Suspendarea executării pedepsei Incidenţa art. 101 din Tratatul UE Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale Limbaj Legea contravenţională Legea nr. 178/1997 Teren agricol extravilan Securitate juridică Decizia Curţii Constituţionale nr. 53/25.01.2011 Dreptul muncii şi dreptul securităţii sociale Codul procesual penal Separarea puterilor Legea nr. 180/2002, art. 5 alin. 2 lit. c şi d Procedură de legiferare Clauză penală Regulator de competenţă Garanţia independentă Codul penal, art. 174 Detenţiune pe viaţă Dreptul de administrare Expertiză Partaj Legea nr. 119/1997 Dreptul la muncă Legea nr. 12/1990, republicată, art. 6 Despăgubiri băneşti Codul de procedură penală, art. 485 Principiul egalităţii de tratament juridic Noţiunea de act al autorităţii contractante Despăgubire Conflict negativ de competenţă Codul muncii, art. 43 O.U.G. nr. 58/2003 Infracţiune de fals în declaraţii Liber acces la justiţie Definirea dreptului de proprietate Judecată Răspundere contravenţională Legea nr. 90/1996, republicată Legea nr. 29/1990, art. 2 lit. a Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice Reactualizarea tarifelor Reorganizare judiciară şi faliment Procedura insolvenţei Convenţie Dreptul la apărare Spiritualitate Legea nr. 18/1991, republicată, art. 23 Neconstituţionalitate Legislaţie fiscală Legea nr. 64/1995, art. 11 Legea nr. 64/1995, art. 7 Criterii de delimitare a tipologiei Efectele nulităţii O.U.G. nr. 150/2002, art. 53 alin. 4 Drept. Jurisprudenţă Fals în înscrisuri Jurisprudenţa Curţii de Conturi Fapte ilicite Insuficienta fundamentare în dreptul comunitar Somaţie Principiul libertăţii Solidaritate pasivă Legea nr. 3, art. 24 alin. (1) Perversiune sexuală Comunicări Întreprinderi economice individuale Creanţele asociaţilor de proprietari Obligaţiile angajatorului Didactică Executare Contract individual de muncă Sancţiune Organizarea administraţiei Ordonanţă preşedinţială Casare Remedii procedurale Apărători pentru inculpaţi Infracţiune de omor Fundaţii Legea nr. 92/1992, art. 91 alin. 2 Încadrare juridică Abateri disciplinare Dobândirea proprietăţii Legea nr. 180/2002 Despăgubiri civile Legea nr. 31/1990, art. 218 Infracţiune consumată Fapte penale O.G. nr. 92/2003 Victima a decedat Vătămare corporală din culpă Plângere Procedura somaţiei de plată Obligaţia de plată Sancţiunea lipsei concilierii directe O.G. nr. 102/2000, art. 23 alin. 1 lit. m Acţiuni în evacuare Drept financiar şi fiscal Conciliere directă Persecuţii Dobânda - copilul natural al banilor Dobândirea dreptului de proprietate publică Legislaţie Arestare preventivă Stare civilă Dobândirea terenurilor Legea nr. 10/2001, art. 47 Contract de ipotecă Notificări Opinia separată Drepturile omului Reforma în jusitie Ajutor acordat crescătorilor de porci Dividende O.U.G. nr. 168/2001, art. 1 alin. 1 Drept Bunuri Atribuţiile Curţii Constituţionale Publicații digitizate Sancţiuni penale Recurs civil Dreptul de reproducere Codul aerian, art. 112 alin. 1 Certificat de moştenitor Act juridic civil Dobândire licită a averii Dreptul la ocrotirea sănătăţii Curtea Constituţională Executare silită Legea nr. 188/2000, art. 47 alin. 1 Frauda la Constituţie Excepţia de neconstituţionalitate Sancţiune politică Codul de procedură civilă Constatarea nulităţii contractului Sancţionarea pasivităţii nerezonabile a creditorului Infractori minori Societate comercială pe acţiuni Competenţă judecătorească Legea nr. 51/1995 Lipsa capacităţii de folosinţă Contract de asigurare facultativă Codul civil, art. 1110 Decizia nr. 798 din 16 iunie 2011 O.G. nr. 11/1996, art. 1 Răspundere materială Debitor Contract de credit bancar Sărbătoare Abandon de familie Recuperarea creanţelor Rolul instanţei naţionale Conflict de muncă Contract colectiv de muncă Legea nr. 36/1995, art. 27 Sesizarea instanţei Legea nr. 29/1990 privind contenciosul administrativ Custodie Codul civil, art. 480 Anularea contractului Rezoluţiune Codul de procedură civilă, art. 108 alin. 3 Natura contractului Conflict de interese Probleme de drept din practica instanţelor Nulitatea căsătoriei Anticorupţie Procedura de înscriere în cartea funciară Legea nr. 10, art. 24 alin. 7 Contract de locaţiune Logodna Codul penal, art. 81 alin. 3 Procedura statului membru responsabil Acţiune civilă Contestare Dizolvare prin faliment Norme de transpunere a dreptului Uniunii Lichidare Măsuri de protecţie socială Codul penal, art. 41, alin. (2) Anularea înregistrării unei mărci Garanţie imobiliară Tentativă la infracţiunea de omor Contestaţie la executare Publicităţi imobiliare Litigii de muncă Taxe Circulaţia pe drumurile publice Drept contravenţional Reorganizare judiciară Garanţie Drept de autor Act constatator Dreptul muncii Ocupare abuzivă Codul penal, art. 14 Decizia nr. 938 din 7 iulie 2011 Drepturi conexe Acte de procedură Aplicarea de către CEDO a standardelor europene Convenţie, art. 7 Luare de mită Codul penal, art. 18 Clauze contractuale Legea nr. 11/1991, art. 5 Legea nr. 10/2001, art. 2 alin. 1 lit. b Deţinere de droguri H.G. nr. 391/1995 Răspunderea penală a persoanei juridice Litigii comerciale Motivele de apel legate de condamnare Celeritatea Contract de societate Taxa pentru serviciul public Convenţie, art. 2 O.U.G. nr. 94/2000 Legea nr. 36/1995, art. 26 alin. 1 şi 2 Codul civil Taxa vamală Mediator Delapidare Opinia majoritară Creditor Principiul inadmisibilităţii acţiunii populare Rolul organizaţiilor nonguvernamentale Condamnare Info curier Legea nr. 132/2003, art. 3 Legea nr. 319/2006 Apel Mandat european Urmărire penală Inexistenţa afinităţilor politice Drept internaţional privat Consiliul Superior al Magistraturii Legea nr. 671/2002, art. 5 Indexarea creanţelor O.G. nr. 36/2002 Protecţia concurenţei loiale O.U.G. nr. 102/1999 Protecţia vieţii private Prejudiciu cauzat Suspendarea acţiunilor Imobile restituite Revendicare Dreptul la protecţie socială Cerere reconvenţională Legea nr. 506/2002, art. 2 Procedura ordonanţei de plată Tăinuire Codul de procedură penală, art. 486 O.G. nr. 11/1996, art. 4 Autoritate de lucru Cumul pensiei cu salariu Principiul neretroactivităţii Arbitrabilitatea contractului de administrare Cetăţean străin Dreptul la relaţii personale dintre părinţi şi copii Procedura de judecată Penalităţi Protecţia chiriaşilor Efectele obligaţiilor Obligaţii comerciale Cazul strămutării Succesiune Protecţia mediului înconjurător Competenţă materială Excepţie de nelegalitate Dobânzi Imobile cumpărate Alegeri parlamentare Măsuri speciale privind igena Acţiuni în constatarea nulităţii Măsuri speciale privind protecţia sănătăţii Extrădare Creanţe Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale Societate cu răspundere limitată Codul de procedură civilă, art. 118 alin. 2 şi 3 Convenţie, art. 12 Codul familiei, art. 36 Cauza ilicită Asistenţă juridică Drept bancar-valutar Medicină legală Protecţia copiilor Drept comercial Convenţie, art. 4 Asociaţie familială Legea nr. 3/2000, art. 26 alin. 1 Naţionalizare Drepturi fundamentale Legea nr. 10/2001 Funcţia publică Legea nr. 180/2002, art. 13 alin. 2 Informaţii publice O.U.G. nr. 25/2002 Procedură civilă Acte extrajudiciare Agent comercial Secret de stat Codul penal, art. 37 alin. 1 lit. b Hotarâre penală Legea nr. 188/1999 Protecţie socială Legea nr. 11/1991 Infracţiune de fals intelectual Legea nr. 506/2002 Proceduri în materie comercială Magistraţi Insolvenţă comercială Conflict de drepturi Trafic de droguri Libertate fundamentală Prezumţia de solidaritate Legea concurenţei Conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună Conflict Fond agricol Codul de procedură civilă, art. 282 Abandonul de copii Ucidere din culpă Capital social Drept penal Rejudecare după casare Plata drepturilor locatorului Codul de procedură penală, art. 367 Propagandă Răspundere limitată Contestaţie Procedură jurisdicţională Persoane disponibilizate Proceduri de soluţionare a contestaţiilor privind mărcile Hotărâre irevocabilă Dreptul bancar Măsuri reparatorii prin echivalent Acţiune în anulare Omor Calitate procesuală Profesia de avocat Imobile preluate Citarea părţilor Codul civil, art. 975 Legea nr. 317/2004 Tehnică legislativă Contractul de transport internaţional de mărfuri, art. 31 pct. 1 lit. c Discriminare Control judiciar Acţiune în contencios administrativ Rata inflaţiei Spaţiu comercial Procedură legislativă Procedura de restituire Săvârşirea infracţiunii Drept electoral Salariu Dreptul la libertate şi siguranţă Instanţă penală internaţională H.G. nr. 512/1998 Pedeapsă complementară Procedura reorganizării judiciare Autorizarea prealabilă Nulitatea cererii de chemare în judecată Dreptul naţional Clauză de neconcurenţă Legea nr. 146/1997, art. 2 Dreptul proprietăţii intelectuale Legea nr. 31/1990, art. 72 Contracte comerciale Indexarea judiciară Plata transfrontalieră Soluţii ce pot fi pronunţate de către instanţele de contencios administrativ O.G. nr. 121/1998 Încetarea raportului de serviciu Procedură prealabilă Drept în general Codul de procedură penală, art. 6 alin. 4 Legea ferenda Accident de circulaţie Celeritatea procesului penal Legea nr. 1/2000 Judecarea cauzelor într-un termen rezonabil Nulitatea contractului de vânzare-cumpărare Consiliul Naţional al Audiovizualului Probleme de drept din practica instanţelor Granţiile legale privind utilizarea în concret a datelor reţinute O.U.G. nr. 104/2002 Codul de procedură civilă, art. 308 alin. 4 Competenţa jurisdicţională Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru Cauţiune reală Interes public Legea nr. 85/2006, art. 36 Pensie Tardivitate Acte de control financiar Noul Cod civil Strămutarea procesului Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului Competenţă judiciară Regulamentul nr. 44/2001 Obligaţii fiscale Prescripţia executării sancţiunii contravenţionale Contravenţie Legea nr. 146/1997, art. 15 lit. r Dreptul la respectarea vieţii private Convenţie, art. 5 Legea nr. 54/2003 Impozit pe venitul persoanelor fizice Legea nr. 29/1990, art. 1 Imobile naţionalizate Legea nr. 10/2001, art. 21 alin. (5) Legislaţie civilă Import de echipamente militare cu scutire de taxe vamale Procedură contravenţională O.U.G. nr. 34/2006 Legea nr. 323/2001, art. 15 alin. 3, 5, 7 şi 8 Legea nr. 51/1995 art. 63 lit. i Prescripţia extinctivă Plata cauţiunii Proporţionalitate Legea nr. 21/1996 Jurisprudenţă Executarea pedepsei Neîndeplinirea obligaţiilor de către un stat membru Interes legitim Curtea de Conturi Modificarea unilaterală a contractului individual de muncă Motivarea acţiunii O.G. nr. 43/2004 Societate de asigurări Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie Partajul succesoral Religie. Teologie Garanţii Plângeri individuale Noţiunea de funcţionar public Omisiune O.G. nr. 39/2003, art. 1 alin. 1 lit. c Sancţiuni contravenţionale Drept procesual penal Plângere prealabilă Încetarea dreptului de proprietate publică Act administrativ Furt Codul penal, art. 215, alin. 1 Legea nr. 29/1990, art. 11 Pensii militare Competenţă Codul de procedură penală, art. 173 alin. 1 Libera circulaţie a lucrătorilor Autonomie universitară Credite Acte frauduloase Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene Executarea hotărârilor pronunţate de instanţele judecătoreşti de contencios administrativ Iliceitate Codul aerian Regulamentul (CE) nr. 44/2001 Conflict de competenţă Combaterea pirateriei Impozit pe profit Majorarea capitalului social Suspendarea alocaţiei Principiul consensualismului Drept comunitar Codul de procedură civilă, art. 129 alin. 6 Răspunderea civilă delictuală Noile coduri în dezbatere Apel incident Decretul nr. 218/1960 Părţi responsabile civilmente Dreptul de concesiune asupra bunurilor proprietate publică Contopirea pedepselor Legea nr. 24/2000 Culpa cărăuşului Noţiunea de interes direct şi individual Drept de asociere Legea nr. 219/1998, art. 5 Mandat ad-hoc Conflict procedural O.G. nr. 26/2003 Competenţa instanţelor de judecată Imobile preluate de stat Calitate procesuală pasivă Controlul legalităţii Inadmisibilitate Acces la justiţie Încredinţarea copilului Societate comercială Furt calificat Motive umanitare Remuneraţie Legea nr. 318/2003, art. 16 alin. 4 şi 6 Drepturi civile pure Drept european Cauţiune Organizare judecătorească Garanţii reale mobiliare O.G. nr. 39/2003, art. 190-199 Contract de credit Daune Codul de procedură civilă, art. 248 Proprietate publică Restituire în natură Plata compensatorie Drept de proprietate Codul de procedură penală, art. 409 Dreptul la un proces echitabil Lichidator Contract de garanţie imobiliară Surse de venituri bugetare Dreptul de opţiune succesorală Codul penal, art. 206 Admisibilitate Codul comercial, art. 1 Executare abuzivă Drepturile consumatorului Natura dreptului Decretul 167/1958 Titlu de proprietate Calităţii procesuale pasive Acţiunea în nulitate Dreptul real de folosinţă gratuită asupra bunurilor proprietate publică Contract de vânzare-cumpărare Proxenetism Conflict juridic de natură constituţională Codul penal, art. 37 alin. 1 lit. a Omor deosebit de grav Locuinţe construite Combaterea criminalităţii Legea nr. 227/2003 Codul civil, art. 1362 Suspendarea judecăţii Concursul de legi penale Dobândirea dreptului de proprietate Cumul de funcţii Curentul modern Instrumente Certificat de atestare a dreptului de proprietate Garda Naţională Convenţie, art. 13 Instanţă Legea nr. 31/1190, art. 192 Legea nr. 281/2003, art. IX Dreptul securităţii sociale Incidenţa art. 5 alin. (1) din Legea nr. 21/1996 Vicii Atribuţiile procurorului Revizuire Contract de concesiune Legea nr. 3/2000 Acte privind pensiile şi protecţia socială Legea nr. 88/1993 Legea nr. 51/1995, art. 57 alin. 1 şi 3 O.G. nr. 25/2002 S.I.F.-urile obiect al analizei Control de legalitate Revizuirea Constituţiei Publicații EUP Drept privat Stipulaţie Alegeri locale Infracţiuni de mărturie mincinoasă Infracţiuni complexe Pensie de serviciu Deblocarea contului bancar Apărare Rolul statului în economia de piaţă Încălcarea clauzei de neconcurenţă Legislaţie comercială Societăţi comerciale Bunuri comune Legea nr. 51/1995 art. 56 Drepturile arbitrilor Taxa judiciară de timbru Caracterul "postum" al efectelor logodnei Incriminarea penală Recorelarea pensiilor Drepturi patrimoniale Legea nr. 318/2003, art. 18 Drept constituţional Legea nr. 10/2001, art. 45 alin. 92 Codul penal, art. 175, alin. (1), lit. a) Obligaţiile comerciantului Novaţie Codul de procedură penală, art. 51 Juridic Imobile preluate în mod abuziv Decretul nr. 712/1966 Contract de transport Codul familiei Legea nr. 10/2001, art. 8 alin. 1 Dreptul mediului Libertatea de exprimare Radiere Principiul nediscriminării pe motive de vârstă Acte notariale Prezumţia de nevinovăţie Minori Nulitatea gajului comercial Evadare Curtea Europeană a Drepturilor Omului Autonomie locală Căi de atac Abuz de încredere Statutul parlamentarului Suspendarea din funcţie Legea nr. 90/1996, republicată, art. 18 alin. 1 lit. j Legea nr. 241/2001 Suspendarea executării Supraveghere Funcţionar public Principiul contradictorialităţii Protecţia proprietăţii Antecontract de vânzare-cumpărare Asigurări sociale de stat Principiul constituţional Principiul autonomiei procedurale naţionale Restrângerea unor drepturi Pedeapsa accesorie Suspendarea condiţionată a executării Dreptul transporturilor Procedura de mediere Petiţia de ereditare Suspendarea executării hotărârii Insolvenţă Legea nr. 24/1990 Legea nr. 7/1996 privind cadastrul şi publicitatea imobiliară Exercitarea dreptului Codul civil, art. 1513 Convenţia europeană de securitate socială Confiscare specială Locul producerii faptului generator al prejudiciului Legea nr. 213/1998, art. 6 alin. 2 Legea nr. 64/1995, art. 97 Imunitate parlamentară Sancţiune juridică Proprietăţi publice Reducerea pedepsei Impozit pe venit Noţiunea de termen rezonabil al procedurilor penale Organizarea sistemului judiciar Codul de procedură penală, art. 279 alin. 1 Piaţă de capital Dreptul afacerilor Acţiune pauliană Evaziune fiscală Drept la compensaţie în caz de întârziere Cesiune de creanţă Drept vamal Legea partidelor politice Codul de procedură civilă, art. 2 Suspendarea judiciară Acţiune Regim de impozitare Legea nr. 213/1998 Nediscriminare Prejudiciu Lovituri cauzatoare de moarte Vulnerabilitate Cesionarea pachetului de acţiuni Înşelăciune Terenuri intravilane Dreptul la viaţă Contract de cesiune Reexaminare din cadrul OSIM Politici Europene Doctrină Obiectul dreptului de uzufruct Licitaţie Infracţiuni de viol Legea nr. 174/2004 Acte normative abrogate Infracţiuni Legea nr. 47/1993 Prestaţii familiale Convenţie, art. 10 Legea nr. 29/1990, art. 9 Accize Jurisprudenţă comentată Procedură de declarare a nulităţii Codul penal Executarea hotărârilor emise Drepturi de autor Carol al II-lea Principiul relativităţii Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale Cerinţele contradictorialităţii Legea nr. 51/1995, art. 48 alin. 1 Dobândirea dreptului de uzufruct Acte juridice frauduloase Jurisdicţie administrativă Configuraţie politică Obligaţiile arbitrilor Exercitarea căilor de atac Decretul 167/1958, art. 7 Drept adminsitrativ Statutul de refugiat Ipotecă Libera circulaţie a persoanelor Acte administrative premergătoare Garanţi Complicitate Teologie Acte administrative Drepturile acţionarilor Practici anticoncurenţiale Acces liber la justiţie Drept procesual civil Noţiunea de conflict Adopţie Expropriere Consum ilicit de droguri Organizare judiciară Delegare legislativă Resurse financiare Legea nr. 112/1995 Drept civil Dizolvare fără lichidare Proces echitabil Interdicţie Legislaţie regională care instituie o taxă Asigurarea dovezilor Contract de asigurare Codul procesual civil, art. 5 Clauză compromisorie Dreptul de a nu fi judecat Legea nr. 318/2003 Încetarea de drept a contractului de muncă Aplicabilitatea în materia contractelor administrative a O.U.G. nr. 119/2007 Nulitatea întâmpinării Imobile confiscate Contract sinalagmatic Trafic de influenţă Creanţe bugetare Motivele de apel legate de individualizarea pedepsei Reglementarea naţională analizată în contextul legislaţiei naţionale Corelaţia dintre proprietatea aparentă şi principiul publicităţii materiale al înscrierii în carta funciară Codul de procedură penală, art. 361 alin. 1 lit.c Legea nr. 146/1997, art. 1 Jurisdicţie naţională Tentativă Legea nr. 78/2000, art. 6 Nulitatea contractului Expulzare Pedagogie O.U.G. nr. 54/2010 Codul penal, art. 293 Principiul neretroactivităţii legii Natura juridică Pronunţarea unei hotărâri premergătoare Vamă Codul penal, art. 254 alin. 1 Gestionarea migraţiei ilegale Proprietate aparentă Abuz de minoritate Dreptul Uniunii Europene Decizia nr. 854 din 23 iunie 2011 Consiliul Concurenţei Dobândirea ilicită a averii Sechestrul judiciar Codul de procedură penală, art. 458 Codul penal, art. 86 alin. 3 Bilet de ordin neexecutat Antreprenori Legea nr. 99/1999 H.G. nr. 855/2002 Privatizarea societăţilor Dreptul concurenţei Exercitarea dreptului de proprietate publică Vânzarea spaţiilor comerciale Legea nr. 11/1991, art. 4 Prescripţia dreptului Codul de procedură civilă, art. 294-298 Conflict negativ Infracţiuni împotriva intereselor financiare ale comunităţilor europene Convenţie, art. 8 Alegeri prezidenţiale Contract de garanţie Statutul magistratului Cerere de revizuire Scutire de taxă Noţiunea de persoană vătămată Reabilitare Definiţia garanţiei independente Operaţiuni bancare Libertatea de asociere Litigiul judiciar Interzicerea torturii Contract de împrumut Dreptul la viaţă privată Legea nr. 78/2000, art. 11 alin. (1) Sinteze de Jurisprudenţă Prorogarea competenţei H.G. nr. 401/2001 Societăţi bancare Efectele celerităţii procesului penal Protecţia drepturilor fundamentale Asigurări sociale de sănătate Jurisprudenţă. Comentarii Legea nr. 10/2001, art. 51 O.U.G. nr. 168/2001 Răspunderea persoanei juridice Legea nr. 112/1995, art. 6 Calitatea procesuală activă Copil minor Transpunerea Directivei 2006/24/CE a Parlamentului European şi a Consiliului Răspundere contractuală Subiectele dreptului de proprietate publică Curentul tradiţionalist Legea nr. 387/2002 Impozite Divorţul cu minori Legea nr. 309/2002 Profanare Drept fundamental Codul de procedură civilă, art. 235 Hotărâri străine Magistratură Carnet de muncă Măsuri speciale privind securitatea în muncă Legea nr. 143/2000 Legea nr. 309/2002, art. 1 Arbitrajul comercial Atribuţiile judecătorilor Legea nr. 506/2002, art. 21 Mediul înconjurător, esenţa vieţii Nelegalitate Actul administrativ Dreptul de acces liber la justiţie Legea nr. 90/2001 Nulitatea absolută Regulament de transport Codul de procedură civilă, art. 252 alin. 3 Înstrăinarea imobilelor Fals intelectual O.G. nr. 5/2001 în cazul contractelor administrative Legea nr. 180/2002, art. 32 Protecţia consumatorilor Acţiune în daune Acţiune în constatare O.U.G. nr. 71/2009 Procedura imobiliară indirectă Control de constituţionalitate O.U.G. nr. 150/2002 Drept succesoral Legea nr. 178/1997, art. 3 lit. b Tipologia de garanţie Competenţa materială Regim vamal O.G. nr. 39/2003, art. 10 alin. 3 Drepturi şi obligaţii în general Argumentele Curţii Constituţionale O.U.G. nr. 150/2002, art. 13 Falsificare Protecţia dreptului la viaţa privată Legea nr. 31/1190, art. 73 alin. 1 şi 2 Codul de procedură penală, art. 28 pct. 1 lit. b Accesul liber la justiţie Extrase din deciziile Curţii Constituţionale Libertatea comerţului Conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de flora sălbatică Viol Publicitate mascată Control financiar Legea nr. 18/1991, republicată, art. 45 alin. 1 Principiul efectivităţii Întreprinderi economice colective Drept penal spaniol Codul de procedură penală, art. 483 Puteri ale statului Calitatea de reclamat Legea procesual-civilă Sistemul ablaţiunii Restituire Autoritate de lucru judecat Legea nr. 178/1997, art. 6 alin. 1 lit. b Control judecătoresc Plângere contra actelor procurorului Decretul nr. 176/1948 Codul de procedură penală, art. 52 Moartea victimei Codul de procedură civilă, art. 208 alin. 1 Instanţă competentă Contrabandă Drept de preemţiune Acte de control vamal Confiscare Uniunea Europeană Investiţii financiare Contractul de manipulare H.G. nr. 97/1991 Arestare pe nedrept Suspendare Transport aerian Imobile Decretul nr. 167/1958 O.G. nr. 39/2003 Jurisprudenţa CEDO Fals în declaraţii Părăsirea locului accidentului Membru al Uniunii Europene Bunuri mobile Obiectul dreptului de proprietate publică Cesiunea creanţei Conflicte Înşelăciunea în convenţii Mediere Proprietate privată Interzicerea discriminării Persecutat etnic Dreptul asigurărilor sociale Noţiunea de întreprindere Calitate procesuală activă Incompatibilitate Infracţiuni de speculă Convenţie, art. 1 Rolul consulilor onorifici Codul de procedură fiscală Piaţa reglementată Protocolul nr. 1 la Convenţia europeană a drepturilor omului Drept comparat Contract de leasing Omor calificat Calomnie Contract de prestări servicii Regim juridic Cerere de chemare în judecată Asigurări sociale Noţiunea de profesionist Decizia nr. 1211 din 20 septembrie 2011 Faptă ilicită Activităţi de difuzare a programelor de televiziune Clauza leonină Rechizitoriu Reglementarea europeană a libertăţii de circulaţie a capitalurilor Legea nr. 64/1995, art. 10 Legea nr. 671/2002 Regulamentul Parlamentului European Procedura divorţului Protecţia drepturilor omului Legea nr. 241/2001, art. 13 lit. b Supravegherea executării pedepsei Oferta publică de cumpărare Retrocedarea unui lăcaş de cult Drept la pensie Drept bancar Legea nr. 219/1998, art. 36 lit. g Contenciosul administrativ Norme juridice succesive Procedura hotărârii pilot Ultraj O.G. nr. 102/2000 Gradul de libertate al autorului Competenţa teritorială Acte de execuţie Autonomie Executarea creanţelor Legea nr. 132/2003 Contestaţii privind mărcile Susţinerea reţelelor electrice Codul penal, art. 147 Constituirea unui grup parlamentar Neretraoctivitatea legii Căi extraordinare de atac Contract de mandat Culpa creditorului Prescripţia dreptului la acţiune Inculpat arestat Refuzul accesului la stagiul juridic de pregătire pentru profesiile juridice reglementate Vânzare la licitaţie Citare Executarea unor profesii Litigii Cec fără acoperire Prescripţie Restituirea cauţiunii Drept fiscal Poprire Principiul unicităţii Practică judiciară Legea nr. 143/2000, art. 4 O.G. nr. 43/1997 Jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene Somaţie de plată Marcă O.U.G. nr. 150/2002, art. 52 alin. 2 Acţiune în anularea hotărârii Bancă domiciliatară Plângere contravenţională Activitatea de comunicaţii Legislaţie penală Vătămare corporală Titlu executoriu Persoane vătămate Legea nr. 143/2000, art. 2 alin. 2 Pact comisoriu Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, art. 170 Convenţia pentru apărarea drepturilor omului, art. 24 Norme internaţionale ale muncii cu privire la migraţia forţei de muncă Legea nr. 323/2001 Legea nr. 31/1190, art. 61 alin. 1 Atribuţiile Curţii de Conturi Drept public Doctrină internă O.U.G. nr. 102/1999, art. 19 alin. 1 lit. a Venituri publice Decretul nr. 167/1958, art. 2 Legea nr. 18/1991, republicată Drept administrativ Nulitate Legea nr. 92/1992, art. 64 alin. 2 Hotărâri judecătoreşti Coproprietate Dreptul comerţului internaţional Competenţa Curţii Constituţionale Liberul acces la justiţie Natura juridică a Consiliului Superior al Magistraturii Administraţie publică locală Cazuri de discriminare Acte de executare Persecutaţi politic Legea nr. 381/2002 Codul penal, art. 271, alin. 2 Partajul judiciar Probleme de procedură Parte vătămată Dihotomia contencios subiectiv-contencios obiectiv Hotărâre judecătorească Codul de procedură penală, art. 461 Drept de deducere Blocaj financiar Legea nr. 428/2002 Legislaţie europeană Principalele argumente invocate de autor Tacita relocaţiune Contract de comision Act administrativ unilateral Contract de asociere Oferte publice internaţionale Recurs Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ Măsura creditorului de limitare a pagubei Faliment Admisibilitatea mijloacelor de probă Interpretarea legii Proprietate Dreptul de a nu fi pedepsit Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011 Acţiune penală Dedicaţie şi autograful autorului Legea nr. 132/2003, art. 8 alin. 8 Libertatea individuală Legea nr. 188/2000 Arestare Bunuri domeniale Poprirea asiguratorie Dreptul la respectarea vieţii familiale Acţiune în revendicare Droguri de risc Legea nr. 302/2004, art. 111 Competenţă teritorială Controlul constituţionalităţii Recidivă Legea nr. 521/2002, art. 62 alin. 1 Săvârşirea de infracţiuni Administratorul judiciar Răzbunare Delimitarea garanţiei independente Legea nr. 21/1996, art. 9 Satisfacţia echitabilă Reziliere Codul procesual civil Prevederi comunitare privind reglementarea protecţiei mediului înconjurător Drept parlamentar Uzucapiune Bunuri confiscate Concurenţă neloială Expunere Decesul debitorului O.U.G. nr. 40/1999, aprobată cu modificări O.U.G. nr. 25/2007, art. 1 alin. 1 Ajutor de stat Tâlhărie Cheltuieli judiciare Decretul - Lege nr. 42/1990 Credit bancar Taxe nerecuperabile Răspundere civilă Decretul - Lege nr. 61/1990 Exercitarea unor profesii Restitutio Mandat de arestare Publicații digitale Probaţiune Strămutare Concursul de infracţiuni Suspendarea condiţionată a executării pedepsei Teologie dogmatică Cerere de restituire în natură Vătămări cauzatoare de moarte Procedura civilă românească Contencios administrativ Contenciosul fiscal Garanţiile datorate cesionarului Codul civil, art. 1113 Codul de procedură penală, art. 4 Legea nr. 318/2003, art. 37 alin. 4 şi 7 Articole digitizate Autonomie bugetară Egalitate în drepturi Legea nr. 314/2001 Legea nr. 29/1990, art. 5 Calitatea procesuală Protecţia persoanelor Dreptul de proprietate Dreptul funcţiei publice Sistem de remunerare Statutul profesiei de avocat Dreptul familiei Daune morale Interpretarea Cartei drepturilor fundamentale Divorţ Politica ajutorului de stat Concordatul preventiv O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor Drepturile părintelui Legea nr. 303/2004 privind statutul magistraţilor Trafic de persoane Codul muncii Contract de închiriere Emiterea mandatului european de arestare Acte ale autorităţilor şi instituţiilor publice centrale Autorizaţie de construire Statutul aleşilor locali Codul de procedură penală, art. 337 Infracţiune de furt Procedura în faţa Curţii Constituţionale Opinia minoritară Codul penal, art. 117 Convenţie, art. 14 Sancţionare Arestări preventive Creanţă O.G. nr. 80/2000 Contestaţie în anulare Acţiune în constatarea nulităţii Contopire Drept notarial Legea nr. 326/2001 Codul muncii, art. 195 alin. 1, 2 şi 3 Acte normative comentate Legea nr. 36/1995 Lichidator judiciar Stagiu de cotizare Curtea de Justiţie a Uniunii Europene Legea nr. 326/2001, art. 25 Autorizarea creditorului de a demola Procedură judiciară Circumscrieri O.G. nr. 121/1998, art. 43 Privatizare Profesia de consilier juridic Codul civil, art. 1201 Gesturi obscene Legea nr. 328/2006 Carte funciară Sancţionarea contravenţilor Legitimă apărare Interdicţie legală de înstrăinare Dobânda - întotdeauna fruct civil O.U.G. nr. 26/1997 Codul penal, art. 197 alin. (1) Principiul proporţionalităţii Stoparea calcului dobânzilor Schimbarea încadrării juridice Preempţiunea convenţională Lege Drepturi civile simple
Vă rugăm să schimbaţi parola