Biblioteca Universității din Pitești

Lucrări ştiinţifice universitare

Subiect Tematic: Lucrări ştiinţifice universitare
Lucrări: 1427 lucrari in 1782 publicatii in 7 limbi
Altarul Reîntregirii : 2013/Nr. 1 de: Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia (Text tipărit)
Annals of the University of Craiova. Seria Automation, Computers, Electronic and Mechatronics : No. 1 de: Universitatea din Craiova . Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică (Text tipărit)
The Annals of University "Dunărea de Jos" of Galaţi. Fascicle VI, Food Technology de: Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi (Text tipărit)
Subiecte
Literatură universală Studiul materialelor Principii şi proprietăţi constructive (Ale mijlocului de transport în întregime sau pentru părţi ale acestuia) Boli ale animalelor domestice. Ştiinţă şi medicină veterinară Mecanisme Botanică Literatură Ştiinţe biologice Agronomie Geografie generală. Ştiinţa factorilor geografici. Geografie teoretică Ştiinţe politice Istorie generală. Istorie universală Sociologia educaţiei Biologie Învăţământ Structura materialelor Comunicări ştiinţifice Limbi germanice Limba americană Jurnalistică Mecanică fină Cărţi de studiu. Manuale şcolare. Cărţi pentru studenţi. Cursuri universitare Probleme generale ale tehnologiei comunicaţiilor electrice. Cibernetică. Teoria informaţiilor. Teoria semnalizării Limbi romanice Literatură latină clasică Biologie generală şi teoretică Telecomunicaţii Maşini termice Motoare termice Sec. 20 Drept. Jurisprudenţă Minerit Tribologie Transport Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Tehnică navală. Ambarcaţiuni, nave. Construcţia de bărci şi de nave Turism Inginerie managerială Electronică şi electrotehnică Construcţii civile Publicaţii universitare Ştiinţă politică Limba română Lucrări hidrotehnice în general Foraj Sociologia familiei Electronică Practică Lingvistică generală Construcţii industriale Constucţii civile Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice Matematică Teoria maşinilor. Mecanică tehnică (aplicată, industrială) în general Organe de maşini în general Semantică Vehicule cu destinaţie specială Construcţii hidrotehnice Management Utilaj minier Filosofie Ingineria calităţii Computere Lucrări de construcţii (de case în principal). Materiale de construcţie. Tehnologii şi procedee în construcţii Tehnică în general Sudură. Construcţii sudate Sport Filosofie universală Fizică aplicată Studii lingvistice Critică literară. Recenzie. Istorie literară Robotică Termotehnică Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport Materiale Ştiinţele educaţiei Automatică Drept Turbină Statistică. Demografie. Sociologie Inginerie Ştiinţe tehnice Exploatarea zăcămintelor de ţiţei (hidrocarburi lichide). Extracţia ţiţeiului, a petrolului Tehnologii curate Matematică în general Publicaţii ale conferinţelor, congreselor, simpozioanelor etc. Echipamente tehnologice Teologie Istorie literară Automobile Organisme şi mediul înconjurător Literatură spaniolă Instalaţii miniere Fizica atomului Ecologie Ştiinţa materialelor Industria minieră Sociologie Medicină Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Relaţii interpersonale Ştiinţe economice Limba franceză Energie pneumatică, maşini şi scule. Tehnica frigului şi instalaţii frigorifice. Pompe de căldură Tehnologia prelucrării metalelor Educaţie. Învăţământ Chimie. Cristalografie. Mineralogie Pedagogie Tehnologia mecanică în general : procese, scule, maşini, aparate Construcţia automobilelor Management şi Ingineria Managerială Ştiinţe sociale Publicaţii periodice şi seriale Filologie Mecanică teoretică Biologie Teoretică Educaţie fizică şi sport Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Tehnica frigului Publicaţii periodice Publicaţii seriale. Periodice Pedagogie experimentală Electricitate. Magnetism. Electromagnetism Construcţia vehiculelor: principii, caracteristici Geografie politică Vehicule cu motor, maşini. Automobile. Industria automobilelor în general Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Procesarea datelor Botanică generală Chimie organică Chimie şi materiale Fizica plasmei Comunicare Autovehicule Instalaţii edilitare Umanism Studii literare Exploatarea sondelor Limbă străină Construcţii navale. Baze navale. Nave de război şi alte vase Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică Rolul chimiei la creşterea calităţii Fizică-Chimie Psihologie experimentală. Cercetare psihologică Mecanică Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale Geologie Educaţie Ştiinţe ale naturii Cultură Învăţământ superior. Universităţi Procese tehnologice Tehnică Psihologie pedagogică. Aptitudini pentru educaţie/învăţătură Sisteme automate de comandă şi reglare, în general. Aspecte tehnico-cibernetice Electrotehnică şi electronică Ştiinţe juridice Motoare Automobile Tehnologie chimică Ingineria materialelor Industria textilă Industrie alimentară Ştiinţă şi tehnică Publicaţii seriale Geometrie Mecatronică Chimie analitică Fizică teoretică Psihologie Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor Mecanică aplicată Ştiinţa mediului înconjurător. Poluarea apei Sisteme de producţie Limba spaniolă Tehnici în botanică. Metode experimentale. Echipament Alimentare cu apă Inginerie electrică Biotehnologii Construcţii navale Pedagogie sociologică Organe de maşini Inginerie tehnologică Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Chimie in genaral Literatură engleză Economie. Ştiinţe economice Îmbunătăţiri funciare Maşini unelte Fizică Industrie minieră Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Tipuri şi principii fundamentale de educaţie Mecanică teoretică în general Mecanică teoretică, în general. Mecanică raţională. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Civilizaţie Hidrobiologie. Biocenoze şi ecosisteme acvatice. Lanţuri nutritive Îmbinare sudată Vibraţii Construcţia căilor de transport terestru. Căi ferate, drumuri Fizică cuantică Genetică generală Excavare mecanică. Excavare hidraulică. Maşini de tăiat şi încărcat. Maşini de lucru în abataj Calculatoare Umanistică. Ştiinţe umane în general Secte Matematică aplicată Chimie fizică Rezistenţa materialelor Astronomie Educaţie fizică Politică Inginerie chimică Tehnologie Ştiinţe socio-umane Geometrie descriptivă Limba engleză Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor Sociografie Învăţământ tehnic Optimizarea tehnologiei Hidrotehnică Sociologia culturii Simpozion Natura. Studiul şi conservarea naturii. Protecţia naturii şi a vieţii sălbatice Limbă. Lingvistică. Literatură Putere electrică Biologie celulară şi subcelulară. Citologie Fizica corpului solid Cultura plantelor de câmp Încercarea materialelor. Defecte ale materialelor. Protecţia materialelor Drept în general Matematică calculatorie Educaţie-Management Mecanică fizică Activităţi sportive Medicină veterinară Cazane Biotehnologie Geologie economică. Zăcăminte minerale Coroziune sub acţiuni mecanice suplimentare Pielărie Electrotehnică Gaze naturale Ştiinţă Inginerie mecanică Metalurgie Economie Electronică aplicată Mecanica fluidelor în general. Mecanica lichidelor (hidromecanică) Mecanica evoluţiei. Evoluţia în conformitate cu nivelele de dezvoltare ale sistemelor biologice Limbi slave Critică literară Ştiinţe naturale Lingvistică Maşini hidraulice Inginerie. Tehnică în general Frigotehnie Lucrări ştiinţifice universitare Construcţia de maşini în general Istorie Desen tehnic Utilaje Ortodoxie Jurisprudenţă Agricultură Economia energiei Lucrări ştiinţifice Economia Tranziţiei Construcţia de maşini Pedagogie socială Electronică şi telecomunicaţii Biologie aplicată în general Textile Procese şi produse ale industriilor petrolului şi înrudite Tehnologia metalelor Plante de grădină. Grădinărit Autovehicule rutiere Fizică nucleară. Fizică atomică. Fizică moleculară Ştiinţa solului Algebră Mecanică tehnică Asistenţă şi protecţie socială Filosofia culturii Biologi Ştiinţe chimice Chimie în general Onomastică Informatică Procedee şi sisteme de fabricaţie în construcţia de maşini Lucru mecanic. Greutate. Masă. Frecare. Rezistenţă pasivă Energetică Literatură greacă clasică Cultură. Civilizaţie. Progres Electrotehnică şi automatizări Biserica română Matematică-Informatică Construcţii civile în general Manipulatoare. Roboţi industriali Electronică. Dispozitive electronice Limbi orientale Horticultură Analiză matematică Electromecanică Chimie cuantică Petrol Industria pielăriei Tehnologia construcţiilor de maşini literatură generală Tehnologii în construcţia de maşini Roboţi industriali Literatură franceză Chimie industrială Agricultură în general Tehnologii clasice Geografie generală. Ştiinţa factorilor geografici Sisteme flexibile de prelucrare Ştiinţe sociale. Statistică. Politică. Economie. Comerţ. Drept. Administraţie. Arta militară. Asistenţă socială. Asigurări. Învăţământ. Etnografie. Folclor Lucrări pe căi de navigaţie naturale, în porturi, la ţărm. Amenajări de navigaţie. Dragare, salvare şi ajutor. Baraje şi centrale hidraulice de energie Limba latină Geografie Arhitectură Chimie Hidroenergetică Dezvoltare socio-economică Ştiinţe fizice Structura fizică a materiei Arheologie Studiu materialelor Biologie moleculară Sociologia comunicării Maşini şi utilaje specializate Ungere Maşini Ştiinţe umane Motoare cu ardere internă Ştiinţe umaniste Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică Învăţământ universitar Producerea şi conservarea alimentelor solide Electronică Pedagogie şcolară Mecanica fluidelor
Vă rugăm să schimbaţi parola