Biblioteca Universității din Pitești

Lucrări ştiinţifice universitare

Subiect Tematic: Lucrări ştiinţifice universitare
Lucrări: 1400 lucrari in 1752 publicatii in 7 limbi
Altarul Reîntregirii : 2013/Nr. 1 de: Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia (Text tipărit)
Annals of the University of Craiova. Seria Automation, Computers, Electronic and Mechatronics : No. 1 de: Universitatea din Craiova . Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică (Text tipărit)
The Annals of University "Dunărea de Jos" of Galaţi. Fascicle VI, Food Technology de: Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi (Text tipărit)
Subiecte
Literatură universală Istorie Învăţământ Limba franceză Critică literară Literatură engleză Chimie Matematică Politică Psihologie Economie Literatură franceză Fizică Fizică nucleară. Fizică atomică. Fizică moleculară Geometrie Educaţie. Învăţământ Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Algebră Calculatoare Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Electrotehnică Încercarea materialelor. Defecte ale materialelor. Protecţia materialelor Informatică Management Mecanică teoretică, în general. Mecanică raţională. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Arhitectură Inginerie. Tehnică în general Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică Limba engleză Filosofie Asistenţă şi protecţie socială Sport Lingvistică Istorie literară Ştiinţe sociale. Statistică. Politică. Economie. Comerţ. Drept. Administraţie. Arta militară. Asistenţă socială. Asigurări. Învăţământ. Etnografie. Folclor Geografie Simpozion Geografie generală. Ştiinţa factorilor geografici. Geografie teoretică Literatură spaniolă Medicină Analiză matematică Critică literară. Recenzie. Istorie literară Istorie generală. Istorie universală Ştiinţe biologice Inginerie Mecanisme Organe de maşini Limba română Sociologie Chimie analitică Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Medicină veterinară Învăţământ universitar Jurisprudenţă Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor Drept Biologie moleculară Structura fizică a materiei Botanică Chimie organică Publicaţii ale conferinţelor, congreselor, simpozioanelor etc. Limbi romanice Chimie. Cristalografie. Mineralogie Producerea şi conservarea alimentelor solide Chimie industrială Manipulatoare. Roboţi industriali Activităţi sportive Educaţie fizică şi sport Turism Biotehnologie Roboţi industriali Mecanica fluidelor Energie pneumatică, maşini şi scule. Tehnica frigului şi instalaţii frigorifice. Pompe de căldură Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică Chimie fizică Agricultură Turbină Limba latină Semantică Studii literare Limbă. Lingvistică. Literatură Sociografie Ungere Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale Drept. Jurisprudenţă Automobile Publicaţii seriale. Periodice Literatură latină clasică Economie. Ştiinţe economice Literatură greacă clasică Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Metalurgie Plante de grădină. Grădinărit Cultura plantelor de câmp Agronomie Horticultură Agricultură în general Ştiinţe sociale Biserica română Literatură Ştiinţe naturale Lingvistică generală Matematică calculatorie Rezistenţa materialelor Publicaţii periodice şi seriale Inginerie tehnologică Îmbunătăţiri funciare Ştiinţa solului Lucrări pe căi de navigaţie naturale, în porturi, la ţărm. Amenajări de navigaţie. Dragare, salvare şi ajutor. Baraje şi centrale hidraulice de energie Construcţii hidrotehnice Lucrări hidrotehnice în general Sec. 20 Sociologia culturii Limba americană Biologie Ştiinţă şi tehnică Vehicule cu motor, maşini. Automobile. Industria automobilelor în general Principii şi proprietăţi constructive (Ale mijlocului de transport în întregime sau pentru părţi ale acestuia) Geologie economică. Zăcăminte minerale Telecomunicaţii Electronică Electromecanică Industria textilă Cărţi de studiu. Manuale şcolare. Cărţi pentru studenţi. Cursuri universitare Desen tehnic Limba spaniolă Astronomie Hidrobiologie. Biocenoze şi ecosisteme acvatice. Lanţuri nutritive Industrie minieră Electricitate. Magnetism. Electromagnetism Electronică Practică Ortodoxie Mecanică teoretică Mecanică Matematică aplicată Construcţii civile Management şi Ingineria Managerială Fizica plasmei Drept în general Arheologie Cultură Statistică. Demografie. Sociologie Pedagogie Educaţie fizică Biotehnologii Limbi germanice Botanică generală Biologie celulară şi subcelulară. Citologie Educaţie Construcţia de maşini Automatică Construcţii civile în general Procese şi produse ale industriilor petrolului şi înrudite Petrol Energetică Autovehicule rutiere Autovehicule Construcţia automobilelor Construcţia căilor de transport terestru. Căi ferate, drumuri Motoare termice Filosofia culturii Teologie Structura materialelor Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Geologie Mecanica fluidelor în general. Mecanica lichidelor (hidromecanică) Construcţia de maşini în general Psihologie pedagogică. Aptitudini pentru educaţie/învăţătură Probleme generale ale tehnologiei comunicaţiilor electrice. Cibernetică. Teoria informaţiilor. Teoria semnalizării Ecologie Fizica atomului Biologie Teoretică Biologie generală şi teoretică Tehnici în botanică. Metode experimentale. Echipament Tehnologie chimică Comunicări ştiinţifice Tehnologia mecanică în general : procese, scule, maşini, aparate Pedagogie şcolară Textile Jurnalistică Ştiinţă Limbi slave Putere electrică Învăţământ superior. Universităţi Lucrări de construcţii (de case în principal). Materiale de construcţie. Tehnologii şi procedee în construcţii Limbă străină Inginerie mecanică Cultură. Civilizaţie. Progres Tehnică Fizică cuantică Studii lingvistice Filologie Transport Construcţii navale. Baze navale. Nave de război şi alte vase Sociologia comunicării Relaţii interpersonale Tehnica frigului Organe de maşini în general Lucru mecanic. Greutate. Masă. Frecare. Rezistenţă pasivă Economia energiei Umanism Publicaţii seriale Organisme şi mediul înconjurător Construcţii industriale Motoare cu ardere internă Civilizaţie Mecanică teoretică în general Vibraţii Mecanică aplicată Biologi Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor Învăţământ tehnic Geometrie descriptivă Maşini hidraulice Sociologia familiei Inginerie electrică Termotehnică Ştiinţe politice Genetică generală Gaze naturale Onomastică Tehnică navală. Ambarcaţiuni, nave. Construcţia de bărci şi de nave Tipuri şi principii fundamentale de educaţie Fizica corpului solid Electronică. Dispozitive electronice Electronică şi electrotehnică Ştiinţe economice Sociologia educaţiei Vehicule cu destinaţie specială Electronică aplicată Electrotehnică şi electronică Electrotehnică şi automatizări Fizică teoretică Sisteme automate de comandă şi reglare, în general. Aspecte tehnico-cibernetice Construcţii navale Tribologie Ştiinţe umane Tehnologie Îmbinare sudată Umanistică. Ştiinţe umane în general Geografie politică Fizică aplicată Natura. Studiul şi conservarea naturii. Protecţia naturii şi a vieţii sălbatice Geografie generală. Ştiinţa factorilor geografici Mecanică fină Ingineria calităţii Tehnică în general Pedagogie experimentală Psihologie experimentală. Cercetare psihologică Ştiinţe tehnice Teoria maşinilor. Mecanică tehnică (aplicată, industrială) în general Tehnologia metalelor Alimentare cu apă Publicaţii periodice Maşini şi utilaje specializate Maşini termice Maşini unelte Studiul materialelor Ştiinţa materialelor Mecanică tehnică Mecatronică Biologie aplicată în general Comunicare Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Procesarea datelor Hidrotehnică Ştiinţe ale naturii Minerit Pedagogie socială Pedagogie sociologică Industria pielăriei Lucrări ştiinţifice Industrie alimentară Ingineria materialelor Ştiinţele educaţiei Materiale Robotică Ştiinţe umaniste Ştiinţă politică Tehnologia construcţiilor de maşini Sudură. Construcţii sudate Chimie in genaral Utilaje Constucţii civile Boli ale animalelor domestice. Ştiinţă şi medicină veterinară Chimie cuantică Chimie în general Lucrări ştiinţifice universitare Hidroenergetică Mecanica evoluţiei. Evoluţia în conformitate cu nivelele de dezvoltare ale sistemelor biologice Maşini Inginerie chimică Economia Tranziţiei Utilaj minier Electronică şi telecomunicaţii Ştiinţe socio-umane Coroziune sub acţiuni mecanice suplimentare Publicaţii universitare Procedee şi sisteme de fabricaţie în construcţia de maşini Matematică în general Chimie şi materiale Computere Secte Limbi orientale literatură generală Ştiinţe juridice Matematică-Informatică Frigotehnie Instalaţii edilitare Inginerie managerială Sisteme flexibile de prelucrare Echipamente tehnologice Tehnologii clasice Tehnologii în construcţia de maşini Ştiinţe chimice Ştiinţe fizice Cazane Industria minieră Motoare Automobile Rolul chimiei la creşterea calităţii Tehnologii curate Fizică-Chimie Exploatarea sondelor Exploatarea zăcămintelor de ţiţei (hidrocarburi lichide). Extracţia ţiţeiului, a petrolului Foraj Tehnologia prelucrării metalelor Studiu materialelor Optimizarea tehnologiei Excavare mecanică. Excavare hidraulică. Maşini de tăiat şi încărcat. Maşini de lucru în abataj Instalaţii miniere Procese tehnologice Sisteme de producţie Construcţia vehiculelor: principii, caracteristici Educaţie-Management Filosofie universală Mecanică fizică Pielărie Dezvoltare socio-economică Ştiinţa mediului înconjurător. Poluarea apei
Vă rugăm să schimbaţi parola