Biblioteca Universității din Pitești

Publicaţii universitare

Subiect Tematic: Publicaţii universitare
Lucrări: 342 lucrari in 388 publicatii in 7 limbi
Studii şi Cercetări de: Institutul de Învăţământ Superior din Bacău; Filimon, Liviu V.; Cojocaru, Ana; Călin, Tiberiu (Text tipărit)
Lucrările Sesiunii Ştiinţifice. Creativitatea în Construcţia Fabricarea şi Exploatarea Automobilelor de: Institutul de Învăţământ Superior Piteşti. Facultatea de Învăţământ Tehnic (Text tipărit)
Subiecte
Istorie Chimie Matematică Politică Istoria României Psihologie Economie Fizică România Educaţie. Învăţământ Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Calculatoare Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Electrotehnică Încercarea materialelor. Defecte ale materialelor. Protecţia materialelor Informatică Management Mecanică teoretică, în general. Mecanică raţională. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Arhitectură Inginerie. Tehnică în general Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice Algebră. Matrice. Ecuaţii Filosofie Bibliografie. Cataloage Asistenţă şi protecţie socială Ştiinţe sociale. Statistică. Politică. Economie. Comerţ. Drept. Administraţie. Arta militară. Asistenţă socială. Asigurări. Învăţământ. Etnografie. Folclor Geografie generală. Ştiinţa factorilor geografici. Geografie teoretică Medicină Ştiinţă şi cunoaştere în general. Organizarea muncii intelectuale Analiză matematică Materiale documentare pentru instruire. Materiale ajutătoare pentru profesori. Materiale didactice Istorie generală. Istorie universală Inginerie Mecanisme Organe de maşini Tehnica mijloacelor de transport Limba română Sociologie Chimie analitică Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Învăţământ universitar Drept Biologie moleculară Structura fizică a materiei Biologie. Ştiinţe biologice în general Chimie organică Geografie. Explorarea pământului Publicaţii ale conferinţelor, congreselor, simpozioanelor etc. Producerea şi conservarea alimentelor solide Chimie industrială Manipulatoare. Roboţi industriali Roboţi industriali Mecanica fluidelor Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică Chimie anorganică Matematică şi ştiinţe naturale Agricultură Turbină Studii literare Ungere Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale Automobile Publicaţii seriale. Periodice Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Metalurgie Ştiinţe sociale Silvicultură Istoria Albaniei Literatură Ştiinţe naturale Matematică calculatorie. Analiză numerică Matematică calculatorie Rezistenţa materialelor Publicaţii periodice şi seriale Inginerie tehnologică Îmbunătăţiri funciare Construcţii hidrotehnice Lucrări hidrotehnice în general Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producţie. Servicii. Preţuri Economie în general Sociologia culturii America de Nord şi Centrală Biologie Istoria Americii Anale Vehicule cu motor, maşini. Automobile. Industria automobilelor în general Principii şi proprietăţi constructive (Ale mijlocului de transport în întregime sau pentru părţi ale acestuia) Geologie economică. Zăcăminte minerale Telecomunicaţii Electronică Electromecanică Industria textilă Desen tehnic Limba rusă Banat Canada Literatură albaneză Istoria civilizaţiilor. Istoria culturilor Anuar Autoturism Industrie minieră Electricitate. Magnetism. Electromagnetism Electronică Practică Mecanică teoretică Mecanică Construcţii civile Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ Statistică. Demografie. Sociologie Pedagogie Educaţie fizică Biologie celulară şi subcelulară. Citologie Construcţia de maşini Automatică Construcţii civile în general Procese şi produse ale industriilor petrolului şi înrudite Petrol Energetică Autovehicule rutiere Motoare termice Filozofie Chimie practică de laborator. Chimie de preparare şi experimentală Structura materialelor Cercetare ştiinţifică. Metode de cercetare Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Geologie Mecanica fluidelor în general. Mecanica lichidelor (hidromecanică) Construcţia de maşini în general Psihologie pedagogică. Aptitudini pentru educaţie/învăţătură Biblioteci universitare Cataloage în general. Cataloage pe subiect. Cataloage sistematice. Cataloage pe vedete de materii. Cataloage alfabetice pe subiect Biologie Teoretică Biologie generală şi teoretică Tehnologie chimică Comunicări ştiinţifice Periodic 1931-1960 Management industrial Tehnologia mecanică în general : procese, scule, maşini, aparate Pedagogie şcolară Cataloage ale bibliotecilor publice, ale bibliotecilor naţionale, provinciale, municipale, ale bibliotecilor instituţiilor publice, asociaţiilor, corporaţiilor, universităţilor Catalog de bibliotecă Control de calitate Textile Industria automobilelor Prelucrare la rece Învăţământ superior. Universităţi Industria lemnului Procedee, procese şi operaţii de fabricaţie Metale Marxism-Leninism Inginerie mecanică Tehnică Studii lingvistice Filologie Transport Sociologia comunicării Tehnica frigului Organe de maşini în general Tehnologie mecanică Lucru mecanic. Greutate. Masă. Frecare. Rezistenţă pasivă Economia energiei Publicaţii seriale Construcţii industriale Motoare cu ardere internă Frecare în general Mecanică teoretică în general Vibraţii Mecanică aplicată Hidrodinamică Limba şi literatura română Periodic 1901-1930 Învăţământ tehnic Geometrie descriptivă Maşini hidraulice Sociologia familiei Inginerie electrică Termotehnică Buletin Ştiinţific Genetică generală Gaze naturale Tehnică navală. Ambarcaţiuni, nave. Construcţia de bărci şi de nave Tipuri şi principii fundamentale de educaţie Electronică. Dispozitive electronice Electronică şi electrotehnică Ştiinţe economice Sociologia educaţiei Aspecte tehnice în explotarea vehiculului: mod de lucru, inclusiv performanţe Electronică aplicată Electrotehnică şi electronică Electrotehnică şi automatizări Construcţii navale Tribologie Ştiinţe umane Tehnologie Îmbinare sudată Industrie Educaţie în şcoală Economie casnică Geografie generală. Ştiinţa factorilor geografici Mecanică fină Istoria Banatului Tehnică în general Dispozitive Limba albaneză Pedagogie experimentală Psihologie experimentală. Cercetare psihologică Ştiinţe tehnice Ştiinţe istorice Teoria maşinilor. Mecanică tehnică (aplicată, industrială) în general Tehnologia metalelor Publicaţii periodice Maşini şi utilaje specializate Maşini termice Maşini unelte Control tehnic Studiul materialelor Ştiinţa materialelor Mecanică tehnică Economie de piaţă contemporană Hidrotehnică Prelucrare la cald Ştiinţe ale naturii Minerit Pedagogie socială Pedagogie sociologică Industria pielăriei Lucrări ştiinţifice Ingineria materialelor Robotică Ştiinţe umaniste Lubrifiere Motoare pentru automobile Tehnologia construcţiilor de maşini Sudură. Construcţii sudate Metodică şi educaţie fizică Utilaje Tehnologii neconvecţionale şi de prelucrare la cald Constucţii civile Lucrări ştiinţifice universitare Tehnologii Maşini Inginerie chimică Utilaj minier Ştiinţe socio-umane Coroziune sub acţiuni mecanice suplimentare Publicaţii universitare Frecarea şi uzura Procedee şi sisteme de fabricaţie în construcţia de maşini Computere Juridică Matematică-Informatică Frigotehnie Inginerie managerială Sisteme flexibile de prelucrare Echipamente tehnologice Tehnologii clasice Tehnologii în construcţia de maşini Ştiinţe chimice Ştiinţe fizice Cazane Industria minieră Motoare Automobile Cataloage de creştere. Liste de achiziţii Clasificarea cărţilor Rolul chimiei la creşterea calităţii Tehnologii curate Fizică-Chimie Exploatarea sondelor Exploatarea zăcămintelor de ţiţei (hidrocarburi lichide). Extracţia ţiţeiului, a petrolului Foraj Tehnologii de prelucrare la rece Tehnologia prelucrării metalelor Procesare materiale Viaţa ştiinţifică a Universitaţii Optimizarea tehnologiei Excavare mecanică. Excavare hidraulică. Maşini de tăiat şi încărcat. Maşini de lucru în abataj Instalaţii miniere Universitatea din Otawa Construcţia vehiculelor: principii, caracteristici Pielărie Dezvoltare socio-economică
Vă rugăm să schimbaţi parola