Biblioteca Universității din Pitești

Inginerie economică

Subiect Tematic: Inginerie economică
Lucrări: 175 lucrari in 239 publicatii in 3 limbi
Revista de Management şi Inginerie Economică : 2014 = Review of Management and Economic Engineering de: Asociaţia Managerilor şi Inginerilor Economişti din România Cluj-Napoca (Text tipărit)
Abordări teoretice privind relaţia stat naţional - corporaţie multinaţională de: Golea, Valentina; Ionescu, Mihaela, economist; Niculescu, Nicoleta; Leuştean, Beatrice (Text tipărit)
Revista de Management şi Inginerie Economică : 2021/Nr. 1 = Review of Management and Economic Engineering de: Asociaţia Managerilor şi Inginerilor Economişti din România Cluj-Napoca (Text tipărit)
Revista de Management şi Inginerie Economică : 2021/Nr. 4 = Review of Management and Economic Engineering de: Asociaţia Managerilor şi Inginerilor Economişti din România Cluj-Napoca (Text tipărit)
Abilităţi de comunicare în afaceri de: Secară, Carmen (Text tipărit)
Revista de Management şi Inginerie Economică : 2021 = Review of Management and Economic Engineering de: Asociaţia Managerilor şi Inginerilor Economişti din România Cluj-Napoca (Text tipărit)
Revista de Management şi Inginerie Economică : 2021/Nr. 3 = Review of Management and Economic Engineering de: Asociaţia Managerilor şi Inginerilor Economişti din România Cluj-Napoca (Text tipărit)
Revista de Management şi Inginerie Economică : 2022/Nr. 2 = Review of Management and Economic Engineering de: Asociaţia Managerilor şi Inginerilor Economişti din România Cluj-Napoca (Text tipărit)
Subiecte
Diviziunea modernă a muncii Mobilitatea organizată a funcţionarilor publici Procese de afaceri Dezvoltarea industriei navale Marketingul organizaţiei sociale Indicatorii resurselor de muncă Epoca globalizării Salariu Globalizare Management Obiectivele turismului Corporaţiile multinaţionale Strategia de diferenţiere Alianţe strategice Impactul climatic direct Managementul impozitului Leadership-ul Moduri de transport Monetar fiscal Comerţ Teoria neoclasică Repere politice Antreprenorii Optimizare Calitate Paradigma eclectică Fiscalitate Management strategic Rolul managementului Coping pasiv Planificare Cultură Managementul proactiv Piaţa muncii Uniformizarea consumului de resurse Conduita faţă de distribuitori Securitatea informaţiei Programarea resurselor Plan strategic Abilităţi de conducere Clienţi Economie Preţul psihologic Design-ul cercetării Niveluri de funcţii Selecţia cazanelor Evaluarea potenţialului concurenţial Protejarea mediului Reacţii fiscale internaţionale Conducere. Autoritate, directorat. Practici şi metode de conducere Politici pasive Indicatorii resurselor umane Negociere Risc Sarcini sociale Impactul indirect al schimbării mediului Sisteme de muncă Coping activ Elementele arborilor decizionali Sisteme de inteligenţă artificială Comunicare în afaceri Atemporalitate Costul de oportunitate Metoda Target-Costing Ştiinţe economice Evaluarea de risc de mediu Investiţii în distribuţia de mărfuri Responsabilitate socială corporatistă Proces de producţie virtual Resurse umane Clustere competitive Strategia concentrată Reformă fiscală Franciza DrPepper cu BaB Managementul în era globalizării Propuneri de politică publică Optimizarea producţiei Sisteme flexibile de fabricaţie Crizele monetar-financiare Exprimarea potenţialului uman Climat social Norme BNR privin dacordarea de credite Inovaţii Inginerie economică Managementul calităţii virtual Raţionalitate strategică Sistem de clasificare Teoria reziduală a dividendului Poluare Modele de optimizare Şomaj Regie proprie de ridicare a unei clădiri Proiectarea de Modele Proces Orientate spre Calitate Economia naţională Comunicarea Politica industriei Analiza costurilor Agregate folosind algoritmi evolutivi Sistemul financiar în timpul crizei Managementul în ingineria economică Reacţii fiscale naţionale Informaţie Interzicerea costurilor externe Industria textilă Dimensiunii globale Alianţe strategice internaţionale Turism Activitatea de management Fonduri europene Demersul antreprenorial Analiza contrafacerii în Congo Brazaville Criză economică Globalizare financiară Piaţă unica europeană Reţele neuronale artificiale Cultură organizaţională Beneficii publice Contractul asigurării Competitivitate Cost direct Timp economic Filozofia riscului Activităţi financiar-contabile Conceptul "edutainment" Îmbunătăţirea normei Teoria haosului Investiţii Planul de audit public intern Selecţia electropompelor Întreprinderi mici şi mijlocii Condiţii de risc Cultura românească la PiLON Procesul inter-organizaţional Cerere agregată Costul calităţii Evoluţia marketingului Conceptul kanban în ocuparea forţei de muncă Auditul public intern Industria prelucrătoare Politici de piaţa muncii Analiza ofertei turistice Colectarea fondurilor pentru activităţile sociale ale organizaţiei Motivarea pesonalului Loturi optime Dividente politice Informaţiile organizaţiei Măsuri de anti-criză Tehnologii informaţionale Teoria instituţională Ipoteza semnalizării (Teoria semnalului) Schimbare climatică Naţionalism economic Politică fiscală Structuri economico-sociale Energie Metode descriptive Politici Matematică Cercetări de marketing cultural Multiculturalism Informaţiile către angajaţi Sisteme informatice integrate Inventarierea determinanţilor culturali Manageri Conceptul de calitate Comunicare nonverbală Joc organizaţional Diversificare concentrică Cost indirect Stiluri de personalitate şi inteligenţă Analiza cererii turistice Scopul codului Management financiar Informaţiile organizaţiei către angajaţii din Nigeria Criză financiară Electricitate Cultura organizaţiilor suedeze Investiţii de capital străine Sisteme de calitate mature Planificarea Piaţa forţei de muncă Timp istoric Întreprinderea românească Criză Franciza Coca Comunicarea în ingineria economică Evaluarea de risc ecologic Strategia de marcă Analiza diferenţelor culturale regionale Prognoze financiare Beneficiile ingineriei Organizaţie Analiza capitalului Achiziţii publice verzi Politici active Carieră profesională Impactul social Analiza cluster Franciza industrială internaţională Definirea funcţiilor Rolul tehnologiei Sfera erp-urilor din organizaţiile româneşti Organizaţii neguvernamentale Motivaţie Organizaţii sociale Arhitectura mărcilor Eşantionarea aleatoare Acordurile inter-firme Valorile şi pregătirea managerilor suedezi Contribuţiile economiei Dezvoltare durabilă Metodologia cercetării Comunicare organizaţională Tipuri de funcţii Surse de informaţii Costuri Planul de marketing Aplicaţii economice ale fractalilor Analiza TCO Competenţă esenţială Factorii de influenţă ai deciziei de investiţii Parametri algoritmului Strategia globală Creşterea competitivităţii în turism Decizii manageriale Efectele crizei financiare Tehnologie Staţiune montană Modele economice-matematice Competitivitate în turism Condiţii de muncă Marketing cultural Funcţionar public Teste statistice Abilităţi de comunicare Comunicare verbală Alocarea capitalului Analiza terenului de studiu Tipologii operaţionale Eşantionarea nealeatoare Leasing-ul forţei de muncă Leadership Structura organizatorică a întreprinderii fractale Criză economico-financiară Cultura antreprenorială Strategie Balanţe fiscale Procesul de îmbunătăţire a normei Industrie agroalimentară Inginerie mecanică Uniunea Europeană Sisteme MLM Minierele companiei Management turistic Reţele neuronale Managementul contabilizării Potenţialul de export Managementul taxelor Sectorul non-profit Managementul calităţii Probleme strategice Industria minieră Costul de decizie Costul fiscal al crizei Alocarea resurselor Reorganizare Influenţa corporaţiilor multinaţionale Globalizare economică Analiza SWOT Conflicte constructive Teoria neoinstituţională Exploatări miniere Întreprinderea fractală Articole digitizate Ingineria valorii
Vă rugăm să schimbaţi parola