Biblioteca Universității din Pitești

Lingvistică. Limbi

Subiect Tematic: Lingvistică. Limbi
Lucrări: 987 lucrari in 1047 publicatii in 8 limbi
Cultural dimensions of modern communication de: Literat, Ruxanda (Text tipărit)
Orientations in modern stylistics de: Herţeg, Crina (Text tipărit)
Communicative strategies and social structure in proverbs de: Pegulescu, Anca-Mariana (Text tipărit)
Nom de couleur, nom de qualité? de: Bernez, Cécilia (Text tipărit)
Le Varietà sociolinguistiche della lingua italiana de: Diaconescu, Roxana (Text tipărit)
Structures saturées à particules préverbales de: Dumitriu, Dana-Marina, lingvist (Text tipărit)
Subiecte
Istorie Gramatică Învăţământ Limba franceză Fonetică România Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare Limba engleză Filosofie Dicţionar Teatru Interviuri Topologie Lingvistică Originea şi istoria limbilor. Faze de dezvoltare Literatură spaniolă Ortografie Pronunţie Morfologie Antichitate Gramatica limbii române Limba română Uniunea Europeană Teorie literară Limba germană Limbi romanice Structură socială Limba latină Neologisme Semantică Sintaxă Discurs politic Stilistică Vocabular Limbaj poetic Conducere Macedonia Literatură Lingvistică generală Corespondenţă Spania Presă Etimologie Terminologie Metafizică Dialecte Discursuri Limbă străină. Limbă dobândită. A doua limbă. Vorbitori ne-nativi Fonologie Teoria traducerii Marketing Lingvistică textuală Analiza discursului Semiotică Limba spaniolă Limba rusă Dicţionare. Dicţionare lingvistice. Dicţionare tehnice. Dicţionare pe subiect Lexicologie. Dicţionare Literatură cehă Evul Mediu Limba italiană Români Lexicologie Limba greacă Conferinţă Retorică Argumentaţie Persuasiune Sec. 17 Cultură Israel Oltenia Pedagogie Informatizare Împrumuturi lexicale Limbi germanice Religie creştină Atlase lingvistice Dialectologie. Lingvistică geografică. Lingvistică regională Dobrogea Limba română literară Lingvistică computaţională (de calculator) Formarea cuvintelor Caracteristică Lingvistică comparată Cauzalitate Limbi slave Proverbe Coeziune Limbă străină Lemn Limba română veche Creativitate Evanghelia după Ioan Umor Sociolingvistică Relaţii interpersonale Dialectologie Abrevieri Acronime Publicitate Comunicare nonverbală Conjunctivul Istoria limbii Coran Limba greacă veche Interpretare Microstructură Limba slavă veche Reclamă Toponimie Omonime Antonime Cercetare Evoluţie Lingvistica textului Dialog Argou Lexicografie. Dicţionare Limbă Limba cehă Prozodie: metru, ritm, rimă şi forma versului Citate Internet Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie Onomastică Idiomuri. Expresii idiomatice Frazeologie Antroponime Limba slovacă Limbi moderne Negaţia Discurs Proiectare Istoria limbii române Limbi indo-europene Limba japoneză Verb Limbaj Limba aromână Formarea cuvintelor : tulpini sau rădăcini, afixe reduplicări. Derivări. Cuvinte de bază şi cuvinte derivate Metode de predare Limbaj medical Bilingvism Limba franceză - limbă de cultură Arta conversaţiei. Conversaţie Gramatica limbii italiene Limba franceză veche Scriitori Irlanda Identitate culturală Antichităţi Limbaj de afaceri Adaptare Modul indicativ Infinitiv Caracter latin Pragmatică Lingvistică romanică Studiu comparativ Psiholingvistică Semiologie Simbol Dialectul istroromân Pictogramă Limbaj popular Punctuaţie Traducere Tineret Limba sârbă Relaţii sociale Limba învăţată. A 2-a limbă. Vorbitorii non-nativi Structuralism. Lingvistică structurală Nomenclatură Interdisciplinaritate Studiu de caz Prevenire Comunicare Metaforă Metalimbaj Studenţi Mituri Expresii idiomatice Verbe modale Migraţie Columna lui Traian Omagii. Aniversări Aspect Prepoziţii Maxime, dialoguri Traductologie Limba ucraineană Comunicare politică Comunicare mediatică Terminologie medicală Limbaj ştiinţific Prelucrarea informaţiei Comunicare verbală Traducere şi interpretare Adverb Propoziţie Engleză de afaceri Cuvinte împrumutate Limbaje Lingvistică spaniolă Limba engleză, limba română Tulcea, Judeţul Jurnalişti Geografie lingvistică Scrisori comerciale Antroponimie Determinanţi Forme verbale Orientul Mijlociu Cercetări Interacţiune Metonimie Irlandeză Texte literare Strategia Argumentare Gramatică contrastivă Diversitate lingvistică Multilingvism Lege Incriminare Stil Ameninţare Comunicare organizaţională Cooperare Integrare Coerenţă Cognitivism Modernitate Reprezentare socială Valori Predare Conversaţie Analogie Proces de comunicare Metafora conceptuală Termen Complementaritate Consum Pădure Neconvenţionalitate Oralitatea Opoziţia Pastorala Comunicare profesională Conceptualizare Concept Reorganizare Sisteme de drept Directive Ambiguitate Derivate Diversitatea culturilor Atestări româneşti Comunicare corporativă Implicare Cognitiv Asociaţie Cultura tineretului Diferenţe culturale Ierarhie socială Lingvistică. Limbi Terminologizare Competenţe lingvistice Jargon Analiză lingvistică Registre lingvistice Contextualizare Analiză contrastivă Transfer lingvistic Frecvenţă Termeni tehnici Discurs ştiinţific Trăsături lingvistice Analiză textuală Corpus de texte Traducător Textualitate Abordare comunicativă Comunicare scrisă Discurs academic Discurs disciplinar Aspecte lexicale Traducere specializată Comunicare interculturală Anafore Adjectiv Traducere poetică Polisemie Traduceri religioase Traducere în limba română Istoria traducerii Dificultăţi în traducere Împrumuturi de cuvinte Nume proprii Determinologizare Traducere audiovizuală Texte religioase Metafora Analiză - traducere Normă lingvistică Discurs publicitar Discurs didactic discurs jurnalistic discurs de afaceri Transculturalitate Tranzitivitate Funcţii sintactice Anglicisme Traducere culinară Lingua franca Gramatica cazurilor Omonimie Actanţi Neoretorică Semantica verbului Lingvistică românească Ţiganiada, scriere Structura frazei Complement direct Traducere automată Adverbe temporale Ordinea cuvintelor Limba irlandeză Discurs narativ Substantive compuse Cercetare empirică Accent Diglosie Sec. XVI Structuri sintactice Contacte lingvistice Strategii discursive Strategii lingvistice Schimbări semantice Împrumuturi semantice Sec. XX Tipuri de discursuri Verba dicendi Metaforă conceptuală Timpuri verbale Perfectul simplu Lexic Identitate lingvistică Participiul trecut Toponime englezeşti Limba română contemporană Pronume personal Sloganuri publicitare Discurs juridic Mese principale Antropologie lingvistică Băjenaru, antroponim Dicţionar frazeologic spaniol-român Limbaj administrativ Dicţionar academic latinist Paronimie Limbaj publicistic Dicţionare electronice Comunităţi lingvistice britanice Limbă colocvială Sufixe greceşti Sintaxa grupului nominal Elemente prozodice Intonaţie Focus Construcţii sintactice Semantică cognitivă Lingvistică franceză Onomastică românească Sistem de interlocuţiune Forme pronominale Prefixe neologice superlative Toponime din Teleorman Text publicitar Inovaţie lingvistică Sinonimie Gramaticalizare Zoonime Frazeologie româno-franceză Graiuri olteneşti Limbaj în societate Cuvinte vulgare Locuţiuni Semantică-sintactică Blog Elemente deictice Tehnici de traducere Acte de vorbire Traducere română-germană-română Interferenţe semantice Sociolingvistică italiană Dialect Toscan Sintaxă franceză Sintaxă română Particule preverbale Traducere germană-română Deixis social Toponimie englezească Verbe parasintetice Semantică lexicală Sec. XVIII Narator Civitas Civis Evoluţie semantică Forme lingvistice Traducere italiană-română Lingvistică cognitivă Discurs economic Limba friulană Creativitate lingvistică Abilități de scriere Utilizări pragmatice Utilizări funcţionale Neologie Neosemie Comunicare culturală Terminologie muzicală Informatică lingvistică Termeni de origine engleză Construcții posesive Structuri lexicalizate Limbaj jurnalistic Împrumuturi din franceză Antonimie Text juridic penal românesc Discurs penal Lingvistică textuală. Analiza discursului. Lingvistică tipologică Studiu gramatical Particule modale Relaţii semantice Dialecte italiene Spaţiu italo-romanic Dialecte septentrionale Dialecte friulane Dialect Sardinian Traducere spaniolă-română Traducere spaniolă-franceză Franceză-engleză-română Galicism Diebe, piesă de teatru Influenţă franceză Forme de adresă Formule stereotip Limba kazahă Neologie primară Neologie traductivă Relaţii sintactice Roluri semantice Rol tematic Expresii fixe Elevi albanezi Eroare lingvistică Gramatică contrastivă română-italiană Construcţii absolute Infinitiv cu subiect exprimat Pasive superficiale Contraste semantico-pragmatice Împrumuturi lexicale de origine franceză Limbaj audiovizual Hipertextualitate Transparenţă semantică Opacitate semantică Deconstrucţie Teorie şi variaţie lingvistică Verbe auxiliare perfective Lingvistică italiană Sinestezie literară Incompatibilitate semantică Limba engleză Limba suedeză veche Împrumuturi din latină Scală de împrumuturi lexicale Multilingvism în zona Tense Metafore conceptuale Latină Construcţii condiţionale Relaţii logico-semantice Expansiune Frazeologie verbală spaniolă din limba română Reformulare Gramatică comparată italiană-albaneză Mod verbal Substituire Circumstanţial Serii sinonimice Tatăl nostru, rugăciune Farewell to Anatolia, roman Verbe deponente Graffiti Trecut recent din italiană Perfect compus din română Corespondenţă temporală Viitor, ca timp Gramatica fizicii, manuscris Metafuncţii Inversiune Revoluţia egipteană Anglicizare Drug şi drog Radicalism politic Infinitiv în italiană şi română Imperativ Valoare predicativă Terminologie populară românească Sistem gramatical al limbii franceze Sistem gramatical al limbii spaniole Împrumuturi din rusă în vocabularul francez Sens Socioterminologie Unităţi frazeologice Termeni străini Subculturi Dialectologie istorică Nume propriu Discurs de specialitate Texte teologice Reviste teologice Studii teologice, revistă Tabor, revistă Câmp lexico-semantic al pădurii Crâng Codru Predicţie spaţială Relații topologice (spațiale) Devize (expresii) Subjonctiv Clauze relative subordonate Termeni militari Servicii militare romane Unităţi militare romane Distincţii militare Cronograful, manuscris Structuri tematice Haben, verb Funcţii lexicale Structură tranzitivă atipică Derivate substantivale Nume de agent Grup nominal Semanticism Culoarea galben Câmp semantic Frază Particularităţi lingvistice Nume de culori Nume de calităţi Analiză comparată Onomastica instituţiilor bancare Utilizare lingvistică Istoria limbii italiene Etimologie unică Etimologie multiplă externă Metaforă de orientare Metaforă structurală Sintagmă verbală funcţională Rol semantic Aktionsart Reconstrucţie etimologică indoeuropeană Toponomastică diacronică Pre-proto-indoeuropeană Noua Teorie a Convergenţei Reierarhizare Abordare didactică Cromonim Adjective cromatice Sinonimie stilistică Engleză Termeni sociali Paradigmă derivaţională Termen prototipic Grup prepoziţional Neologie de origine greco-latină Adaptare fonetică şi ortografică Greşeli în traducere Teoria compensaţiei Titrologie Corespondenţii româneşti Corpus informaţional Cultură virtuală Xenism Semn lingvistic Semn muzical Istoria englezei Reprezentări mediatice Titluri de ziare Model inferenţial Relevanţă Împrumuturi slavone Rădăcina *kar-/*kal- Reutilizarea şi refuncţionarea rădăcinilor şi împrumuturilor Regramatizare Oferte de posturi The New Scientist, revistă Subordonată temporală Text Modificator postpus adjectivului Intensificator Şedinţă de judecată Normă procedurală Oralitate urbană cameruneză Neo-oralitate Context Rădăcina *borm-root Rădăcina proto-indo-europeană Formă verbală italiană andarsene Deşertul tătarilor, roman Paritate lingvistică Texte administrative italiene Împrumuturi în vocabular Influenţa limbii arabe asupra limbii franceze Prepoziţii primare Analiză componenţială Analiză contextuală Genuri de incitare la acţiune Interpretare defectuoasă Punct de vedere Debreiaj enunţiativ Sens lexical vs sens instrucţional Valori modale Construcţie hipotactică polipredicativă Lingvistico-sinergetică Fractal Limbă literară "Poematicon" lingvistic Articol determinativ Articol posesiv Corespondenţă dintre italiană şi română Exprimarea gratitudinii Lingvistică contrastivă Competenţe de vocabular Transfer Conectori Îmbogăţirea vocabularului Caracteristici lingvistice Lacune Construcţie polipredicativă hipotactică Structură reală Expansiune rematică Sistem de scriere Liniar A Sistem de scriere egeean Descifrare lingvistică Latină vulgară Vocale semi-deschise Spaniola din Cuba Engleza americană Lingvistică de contact Sistem de conjuncţii Socio-stilistică Discursuri de ziua naţională Trapassato remoto/ mai mult ca perfectul anterior Modalităţi de traducere Discurs romantic Consum mediatic Consum simbolic Diferenţiatoare semantice Identitate culinară Reţetă culinară virtuală Youtube Eroare de traducere Consecinţele erorilor de traducere Câmp lexical Dezvoltarea stocului de cuvinte Modificări dinamice ale normelor lexicale Limba cazacă Verbe cu particulă Texte româneşti vechi Salienţă în lexic Salienţă perspectivală Salienţă semasiologică Salienţă onomasiologică Salienţă structurală Teoria metaforei conceptuale Teoria integrării conceptuale Descriere gramaticală structurală a comunicărilor verbale Schema textului La steaua...de M. Eminescu Teoria prototipului Definiţia lexicografică Teoria câmpului lexical Teoria prototipului în legitimarea lingvistică Conceptul de prototip în lingvistică Latină medievală de cancelarie Elemente lexicale alogene Documente de cancelarie din Moldova Latinizare Occidentalizare Inferenţă şi timp Forme flexionare de imperativ Aspecte sintactice ale limbii vorbite Adiţionarea în structuri orale Valori morfosintactice Bilingvismul traducătorului Traducerea proverbelor Proverbe din Don Quijote Discurs repetat Morfologia textelor religioase Structuri analitice ale verbului Nume proprii în traduceri biblice Numele fiicelor lui Iov Primul dicţionar modern al limbii române Lexiconul de la Buda Dialectologie românească Tratat de dialectologie românească, ediţie nouă Lexicul dialectului istroromân Elemente slave vechi Forme verbale supracompuse Text sacru Orientarea traducerii Sursele traducerii Traducerile româneşti Prefeţe Graiul din comuna Mănăstirea Humorului, judeţul Suceava Aspecte fonetice Miscelaneu de cronici moldoveneşti Influenţe maghiare asupra textelor româneşti vechi Terminologie zoologică în limba română Sintaxa textului Sintagme terminologice Naraţiuni orale Aspecte stilistice ale gerunziului Aspecte sintactice ale gerunziului Traduceri medievale occidentale în limba română În căutarea Sfîntului Graal, traducere parţială Traducere juridică Aproximarea conceptelor juridice specifice Glosar toponimic Normă literară Principiu diacronic Caz dativ Tratamentul africatelor ĉ-ĝ Dacoromâna actuală Texte narative româneşti Câmp lexico-semantic al cafelei Conceptul de acord sintactic în limba română Foarte, în limba română Gramatică comparată română-franceză Perfectul compus Locuţiune conjuncţională, fără (ca) să Context lingvistic Predarea limbii române în şcoală Nu există limba cehoslovacă Receptarea literaturii române Contact literar româno-slovac Traduceri din limba română în limba slovacă Îmbogăţirea vocabularului limbii franceze Prefixare negativă a adjectivelor Vocabularul limbii române Complement indirect Analiză paralelă între termenii negociere şi mediere Negocierea ca soluţionare a conflictelor Medierea ca soluţionare a conflictelor pe cale amiabilă Patrimoniu cultural francofon Reţea culturală Primele gazete româneşti Evoluţia ortografiei româneşti Antropologia rudeniei Semantica rudeniei Analiză de conţinut Abordare antropologică a rudeniei Abordare semantică a rudeniei Tip de rudenie Rudenie naturală Rudenie socială Rudenie spirituală Termeni de metalimbaj Teorii ale sensului Categorii conceptuale Vocabular anglo-american Problematica împrumuturilor Cuvinte de origine română asimilate de lexiconul anglo-american Caracteristici lexico-gramaticale Termeni magici româneşti Elemente de coerenţă Elemente de coeziune Îmbunătăţirea capacităţii roboţilor Metafore specifice Identitate irlandeză Texte culturale native Expresii populare Sintagme populare Dificultăţi în traducerea imperfectivului în limba română Habitualitate Interativitate Imperfectivitate Conceptul de progresivitate Argotologie Metoda descrierii traducerii Componentă comparativă Componentă descriptivă Ecuaţie culturală Strategii în traducerea textelor literare Procesul traducerii Problema echivalenţei Teorii ale conceptului de echivalenţă Sensul original al unei traduceri Sonet shakespearian tradus de Ion Pillat Rolul traducătorului Germana pentru ştiinţă şi tehnologie Terminologie tehnică în limba germană Predarea limbii franceze ca o limbă străină Convergenţe şi divergenţe culturale Cultură naţională Dimensiuni ale comunicării Cuvânt Interpretarea numelui propriu Schemă argumentativă Perspective ale problematicii schemelor argumentative Evoluţia verbelor neregulate Verbul a fi Sistem financiar-bancar românesc Aspecte semantice ale textului publicitar Halliday, M.A.K. Variante structurale Valoare modală Analiză a actului de întrebare Acte iniţiative Intervenţie ca act director Traducerea unui text scris Text juridic Analiză de text directă Teoria Relevanţei din domeniul discursiv Acţiune lingvistică Etimologia cuvântului "umor" Traducerea eponimelor din limba engleză Statutul morfosintactic al morfemului "ca" din franceză Tipologia subordonatelor comparative Stilistică lingvistică Romanul "Ulysses" a lui James Joyce Analiză stilistică Cercetare pragmatică Legătură între studiul limbii şi evoluţie socială Originea termenului "órie" "Pescăria şi pescuitul în România" de Gr. Antipa Discurs procedural Structuri verbale predicative Propoziţii cauzale coordonate Limba engleză pentru scopuri specifice Centrul Corvinus de Examinare a Limbajelor pentru scopuri specifice Figurile discursului repetat Semantica paradigmei partitiv-amplificatoare Bilingvism latin şi grecesc Tipologia interferenţei elaborată de lingvistul francez Fr. Biville Interferenţa relaţională Interferenţa prin transfer Interferenţa prin fuziune Sinceritatea în literatura în proză Sinceritatea în comunicarea orală Sinceritate și complimentare Coerenţă textuală Coeziune textuală Paralelism semantic Contrast semantic Cuvinte cu funcţie prepoziţională Locuţiune prepoziţională Lecţii de traducere Desugestopedia Învăţarea împreună cu un grup Teoria învăţării limbilor străine Hipotextul din poemul "Corabia beată" a lui Arthur Rimbaud Hipertextul din poemul "Preludii autobiografice" al lui Jules Laforgue Transtextualitate Devieri de la norma lingvistică Devieri jurnalistice Categoria eponimelor Cercetare bibliografică Studiul eponimelor în lingvistica engleză Studiul eponimelor în lingvistica românească Metodologia citării Comentariu de citate Forma şi funcţia semnelor de punctuaţie Structuri lingvistice materne la preşcolari români şi englezi Teoria dezvoltării vorbirii propusă de Vygotsky Învăţarea prototipică Principale direcţii de cercetare ale imagologiei Concepte fundamentale ale imagologiei Procese de traducere ale literaturii Teorii deconstructiviste de traducere Eponime în limba engleză Vocabular specific domeniului chimiei Expresivitatea mesajului Teme de interculturalitate Triunghiul semiotic al lui Saussure Textul umoristic Dicţionar de sinonime ale limbii albaneze Macrostructură Articol de dicţionar Stratificare Manipulare strategică Discurs argumentativ Tehnici de retorică Procedee stilistice Dezbatere parlamentară Pasivul în limba română şi engleză Articolul în limba română Articolul în limbi romanice Aglutinare Cercetarea sinonimelor Metoda substituţiei Tipuri de substituţie Verbe relaţionale Anglicisme în publicistică Dialectul săsesc din Transilvania Consonantism Dialectul "landlerisch" Statistica lingvistică Studiu comparativ trilingv al unui text Frecvenţa literelor Frecvenţa cuvintelor Studiul vocabularului Limba română în comparaţie cu limbile romanice Vocabularul comediilor lui T.Maccius Plautus Lexicul limbii franceze şi al limbii române Participiu trecut şi participiu prezent al limbii franceze Substantive în limba rusă Analiză semică pentru cuvinte din limba rusă Antonimia substantivelor din limba rusă Morfologia graiului slovac din Nădlac Poveştile lui I.Pop Reteganul Lingvistică contrastivă, română-franceză Istoria limbii franceze Definirea textului Simbolismul românesc Poeticitate Cercetare lingvistică Verbe complexe cu particule identice Câmpuri semantice Studiu contrastiv germană-română Particularităţi lexicale Rădăcini indo-europene ale unor cuvinte Români din exil Câmpuri lexico-semantice din germană şi română Politeţea în engleză şi română Aspecte semantice ale propoziţiilor Poemul arghezian "Caligula" Nume ruseşti calendaristice Variante lexico-stilistice Opţiuni lexicale Metafore sacre Dicţionare bilingve franceze-române Pronunţia cuvintelor din dicţionar Timpul prezent perfect în limba engleză Istorie morfologică Graiuri bănăţene Graiuri sârbeşti din România Graiuri croate din România Denumiri de profesii în limba rusă Lexic românesc Particularităţi morfosintactice Reromanizarea românei literare Model latin Nicolae Drăganu despre derivarea cu prefixe în română Romanizarea Daciei Surse latine Metode computerizate de editare Ortografia limbii române Sec. XII Sec. XV Cuvinte împrumutate de origine germană Discurs filozofic Diminutive româneşti Semiostilistică Grupul μ Poezia "Oraş vechi" a lui Lucian Blaga Lucrarea "Evangheliarul de la Kalocsa" Tranzitivitatea Relaţia dintre diateze şi tranzitivitate Etnomedicină lingvistică Funcţii stilistice Cuvinte monofonematice Lexicul limbii ruse Calcuri anglofone Substantive colective Critica unui articol de Margaret Winter Şcoala de semiotică de la Moscova Mitul fundamental Verbe predicative Semnificaţia anecdotelor ilustrate Decodarea anecdotelor ilustrate Stilizarea la Mateiu Caragiale Istoricul bizantin Prisc Latinitatea nord-dunăreană Per-, prefix, preverb şi prepoziţie Dialecte italiene meridionale Lexic religios Toponimia văii inferioare a Târnavelor Material toponimic Particule în limba germană Interviu Nume de persoane ruseşti Dialect istroromân Rudenie convenţională Numele de agent "călător" în limba română Interferenţe dialectale Predicile lui Antim Ivireanul Infinitivul în limba română Infinitivul în limba poloneză Comparaţie între infinitive Nume de familie româneşti provenite din porecle Nume de familie franceze provenite din porecle Sufixul românesc -atic Împrumuturi de origine franceză Propoziţii interogative Atlasul lingvistic istroromân al lui Goran Filipi Câmp lexical referitor la cereale, făină şi produse derivate Alimentaţia civilizaţiilor din Mediterană Limba ca dimensiune de comunicare multiculturală Verbe întrebuinţate în exprimarea actuală Toponimie de pe Blahniţa Mehedinţiului Onime Toponimie submontană a Mehedinţiului Vocalism Accidente fonetice Hidronimie din Valea Crişului Alb Microhidronime Macrohidronime Hidronime provenite de la entopice Dicţionare de omonime Lexic istroromân Modalităţi lingvistice de exprimare Fenomenul punctului interior Structuri dialogale Distincţii tipologice 1830-1860 Traducere de poezie Traducere interlingvistică Dicţionare româneşti Cuvinte derivate Originea istroromânilor Cronica Banatului de Nicolae Stoica de Haţeg Imnul religios Dies Irae Termeni de origine germană Satul Toracu- Mic din Banatul sârbesc Lexic dialectal Perifraza verbală a perfectului Gramatică narativă Referinţă şi coreferinţă Izotopia mesajului Spaţiul semiotic minimal Structura minimală a procesului de comunicare artistică Semn lingvistic deschis Propoziţii completive directe Propoziţii completive indirecte Propoziţie simplă Negaţia în limba franceză Traducerea numelor proprii Poezia lui Eminescu Lingvistică saussuriană Metoda distribuţională în analiza discursului Contribuţia lingvisticii transformaţionale Modelul semantic Gramatica textuală Modelul constituţional Semiotica icoanei creştine Conversia din clasa lexico-gramaticală Tehnici de recunoaștere lingvistică Recunoaștere lingvistică cromozomială Traducerea semantică a poeziei lui Bacovia Poezia "Plumb" în versiune franceză Emfaza Fenomen de topicalizare Emfatizarea în limba franceză Modelul generativ-transformaţional Rolurile actanţilor Morfologie şi sintaxă Fraze nominale compuse Semiotizare interlingvistică Echivaţa de traducere Teorie a traducerii Derivarea ablautului Combinaţii de rime Grupuri semantice de ablaut Toponime din zona Milcovului Limbajul proxemic al lui Hall E.T. Expresia negației Conversiune/transpunere Clasificarea transpunerii Mijloace de transpunere a locuţiunilor Mijloace de recunoaştere a transpunerii locuţionale Consecinţe ale transpunerii Negație pragmatică Modelatori de aletică Sistem de dezacord Limbaj gastronomic Dezvoltare lexicală Predare L2 Denominaţie populară Traducere gastronomică Luptă Vechi alfabet turcic Semn runic Semne tamga Dinamica proceselor de împrumut Cuvânt împrumutat Vocabular sociopolitic Dinamică lexicală Text de ficţiune Operele lui Ernest Hemingway Tipologie textuală Analiza genurilor Traducere intralingvistică Trăsături lingvistico-stilistice Eufemisme Fenomen gramatical Obiceiuri gramaticale de vorbire Exerciţii de imitare Limbile Alor-Pantar Etimologii papuaşe Insula Alor Tactică comunicaţională feminină Mişcări şi modele comunicaţionale Discurs judiciar Limba tătară Grup frazeosemantic Zicători Adverbe intensificatoare Romanele lui Dan Brown Contribuţiile lui Émile Benveniste în ontologia lingvistică Cromonime NALR Oltenia Coeziune lexicală Relaţii lexicale Sferă conceptuală sau viziune asupra lumii Metaforă cognitivă Context istoric Evoluţie culturală Imagine lingvistică asupra lumii Reprezentare lingvistică Conceptul de timp Limba scots Situaţie lingvistică Limbă regională Limba română actuală Marcatori discursivi Romanul "Fructul oprit" al lui Benito Pérez Galdós Metode de traducere Cultureme Socio-pragmatică Formule de încheiere Verbe cauzative derivate în limbile germană şi ucraineană Posesie Discursul profetului Ieremia Forme literare Regiuni transiordaniene Originea unor particularităţi ale limbii române Tendinţe fonetice şi gramaticale Demers etimologic în domeniul toponimiei Poezia lui Vasile Alecsandri Analiza epitetelor Cazuri de incompatibilitate semantică a termenilor asociaţi Etimologia oronimului Carpaţi Terminologie geografică populară Achiziţia limbii a doua Lingvistici aplicate Concordanţa timpurilor în propoziţiile relative cantitative din română şi engleză Morfem temporal Factori care influenţează tipul de morfem temporal Programul Minimalist Trăsături de Focus şi Topic Analiza grupului nominal Fenomen lingvistic de genericitate Constrângeri semantice și sintactice Traducere asigurată de sisteme automatizate Discurs biblic Realitatea cotidiană Legatura între discurs şi pictură Analiza modului în care eufemismele medicale sunt create semantic Termeni medicali ştiinţifici Discurs medical Imagini identitare Mediu de socializare Dihotomia stabilită de Habermas Discurs politic naţionalist Paralogisme Metafore corporale Percepţia auditorului Tipologii ale discursurilor tradiţionale Silepsa metonimică Strategii comunicative Distanţă socială Conceptul etnocâmp Discurs conversaţional Strategii de impoliteţe Acte de ameninţare a feţei Teritorialitate Cadru teoretic Model ierarhic şi funcţional Analiză conversaţională Manipularea discursului privat-public Importante categorii socio-profesionale Strategii de succes Comunicare culturală încrucișată Abilități generale de comunicare Povestea în conversaţie Mărci lingvistice Subiecte în conversaţii narative Scopurile poveștilor conversaționale Competenţa elevului Cunoştinţe explicite în dezvoltarea limbii a doua Publicații digitizate Limba maternă a unor autori români din Franţa Limba de adopţie a unor autori români din Franţa Clasificarea semantică a verbelor Asemantismul semnului estetic Motivaţia asemantismului semnului estetic Actualizarea Referentului în discurs Interpretare semio-retorică Mesaj de publicitate Procesul de traducere Interpretarea unui discurs Studiu de comparații idiomatice Studiul formulelor de salutări în limba română și franceză Observații stilistice și pragmatice Strategii de acces la sensul unui text Mijloace de acces la sensul unui text Formarea cuvintelor în limba engleză Traductibilitatea limbajului comic Recompunerea sensului idiomatic Argoul Cockney cel mai popular vorbit la Londra Listă cu semnificaţiile unor argouri Cockney Avantajele traducerii automate Dezavantajele traducerii automate Conceptul electronic de cyberspațiu ca metaforă Conceptul electronic de virus ca metaforă Interpretare pentru româna romilor Ţigan vs. rrom Probleme legate de limbă şi vorbire Teorii lingvistice Principiul politeții Dimensiune fundamentală pragmatică Terminologie juridică engleză și română Diferenţe între limba germană şi limba rusă Modele de cerere Terminaţia substantivului în limba română şi limba germană Genul substantivului în limba română şi limba germană Diversitate lingvistică în Uniunea Europeană Nume de legume în limba franceză Nume de legume în limba română Tendințe comportamentale lingvistice ale tinerilor francezi Influența limbii franceze asupra lexicului limbii române Anglicismele din perspectivă franceză Anglicismele din perspectivă română Exemple din teoria lingvistică a lui Ferdinand Brunot Nume de sentimente asociate cu valori posibile Semnul text-iconic în graffiti Evoluția lexicului francez Cauzele evoluțiilor sensului în limba franceză Propoziții temporale cu caracter de temporalitate Propoziții temporale cu caracter de cauzalitate Insultele în limba franceză Metodologia cercetării stilistice Tehnică de cercetare a textului literar Interviu radiofonic Strategii discursive într-un interviu radiofonic Raportul care există între conceptele de enunţare, modalizare şi expresivitate Analiză a potenţialului expresiv al modalităţilor de enunţare Stereotipie și interculturalitate Traducerea poeziei Fragilitatea semnelor Limbaj edenic Obsesie pentru traducere Traducere şi retraducere literară Cazul lui Stéphane Mallarmé în limba română Aspecte particulare în traducere Pragmatica minciunii Limbă de lemn Analiza nivelului fonetic-fonologic Sistemul lingvistic românesc Adjectivul din limba română Ipoteze ale compoziţionalităţii expresiilor idiomatice Ipoteze ale non-compoziţionalităţii expresiilor idiomatice Antologie bilingvă "Fantastic Tales" a lui Mihai Niculescu Metaforă economică Conceptul de stil Creativităţi lexicale în franceză, engleză şi română Literalitatea unui text Interpretarea unui text Stereotipuri în limbaj Semantica stereotipului și prototipului Stereotipuri în opera lui Flaubert Dimensiunile discursului mobilizator Manifestul politic Analiza unui discurs Limba franceză ca limbă străină Iad Mitologie greco-romană Situri și ierarhii Iconografie creștină Dicţionar de terminologie contrastivă Lingvistică tipologică Sufixe inflexionale Formal vs. informal Limba scrisă vs. limba vorbită Funcţii ale stilisticii lingvistice Eponime care exprimă atitudini Eponime cu sensuri contrare Eponime care exprimă atitudini negative Conceptul de politeţe Teorii despre politeţe ale lui Brown şi Levinson Metafora în viziune cognitivă Tradiția filosofică occidentală reconsiderată prin viziunea cognitivă Minte vs. corp Sens semnificativ vs. sens subiectiv Colocări Coligări Expresii adjectivale despre culori Traducerea romanului "Străinul" al lui Albert Camus în română şi în engleză Lecție de lingvistică a lui Eugen Coșeriu Metafore de orientare Metafore ontologice Semnificaţie metaforică Sens metaforic Limba franceză contemporană Sensurile expresiei "baba cool" frecvent utilizată în limba franceză actuală Pseudonime în limba franceză Identitate virtuală Traducerea textelor clasice Polisemie istorică Sistem pronominal romanic Traducere din spaniolă în română Etnografia vorbirii Structura conversațiilor Întâlniri de serviciu Localizarea variației într-o cuvântare Comunități de discurs Repertorii de cuvântare Construcţia propozițiilor clare Construcţia paragrafelor clare Propoziţii scurte Limba hausa Despre vorbitorii limbii hausa Proverbe în limba hausa Gramatica limbii hausa Neologisme indirecte Tipuri de calc Coerență conversațională Coerență funcțională Coerenţă topică Resurse de conversație contextuală Motivație metaforică Sens idiomatic Competențe de traducere Corpus Predarea limbii engleze ca limbă străină Lingvistică bazată pe corpus Gramatică lingvistică Gramatică retorică Tautologie Discurs persuasiv Toponimie multiculturală Influenţă slavonă Relativitate lingvistică Teoria prototipurilor Prototipicitate şi receptare Criterii de evaluare a prototipicităţii în textul narativ Degramaticalizare Poligramaticalizare Pragmaticalizare Pragmateme Polipragmatizare Cercetare din perspectivă stilistică Adverbializare Adverbializarea substantivului Adverbializarea adjectivului Adverbializarea pronumelui Adverbializarea numeralului Adverbializarea verbului Adverbializarea conjuncţiei Adverbializarea prepoziţiei Invariabilitate Expresivitate Semnificaţie Gramatică transformațional-generativă Model comunicaţional Scop ilocuţionar Scop perlocutiv Organizare textuală Politeţe lingvistică Indirecție Opționalități Formulări aluzive Analiza unui articol lexicografic Bucurie Reclame Resurse lingvistice Procesarea limbajului Adjective demonstrative Scrieri academice Articole de inginerie și cercetare lingvistică Modalitatea epistemică Model de învățare a unui discurs Transcriere fonetică a cuvintelor din limba engleză Analiză spectrografică Limba macedoneană Lingvistică standardizată Minoritate (limbă) Texte constituţionale bilingve Terminologie de corespondenţă Vocabularul Uniunii Vocabular gastronomic francez Vocabular gastronomic român Adaptare totală Adaptare parţială Vorbire directă Vorbire indirectă Elemente non-explicite Presupoziții Teoria modelelor cognitive idealizate Etimologia cuvântului "vorbă" Investigaţie semantică Investigaţie fonetică Scrierea "Viaţa şi petreacerea svinţilor" lui Dosoftei Elemente de origine latină Contribuţia Bibliei la dezvoltarea limbii literare româneşti Structura lingvistică a "Bibliei de la Bucureşti" din perspectivă diatopică Structura lingvistică a "Bibliei de la Bucureşti" din perspectivă diacronică Structura lingvistică a "Bibliei de la Bucureşti" din perspectivă diastratică Deosebirea dintre apelative şi termenii tehnici Text dialogal Strategii de coerenţă ale conectorilor lingvistici Reportaj realizat în periferia lioneză Toponimie românească Toponime din Moldova istorică Toponime din Maramureşul istoric Reflexe ucrainene Verbe deictice în limba engleză Coeziune și interpretare Text, interpretare şi traducere Factori care influențează semantic un text Focalizare contextuală Hidronimie din Bazinul Argeş Structură etimologică Structura proverbelor în limba română Structura proverbelor în limba franceză Abordare contrastantă Metaplasme Metataxe Metasememe Metabole Articole digitizate Derivate nominale formate cu sufixul -ier (e) Anafore pronominale Anafore nominale Anafore adjectivale Anafore verbale Anafore adverbiale Inferență Răspuns la întrebări Romanul "Vineri si limburile Pacificului" al lui Michel Tournier Niveluri semantice din discursuri Competență lingvistică Capacitate comunicativă Texte din scrierile filozofice ale lui Descartes Activitate de traducere Traducere din franceză în română Texte cu caracter tehnico-militar Opera literară Analiza şi interpretarea textelor literare Povestea ca discurs Text epic Receptarea operei epice Substantive masculine şi neutre Trecerea de la declinarea a II-a la declinarea a III-a Iotacizarea verbelor Forme verbale iotacizate Conceptul de neologism Lexic neologic Dificultăți ale lexicului Izotopie poetică Alotopie poetică Strategii didactice de ortografie Strategii de revizuire a textului Dictarea ca strategie Reguli de necontradicție Trăsături semantice ale textului Proverbe franceze Romanitatea limbii române Lucrări ale erudiţilor romanişti Congres al romanităţii Erudiţi români în romanitatea iberică Titluri de cărţi în care se arată romanitatea limbii române Stratul latin al lexicului românesc Cercetări de tip statistic asupra lexicului românesc Analiză a lexicului subdialectului maramureşean Influenţa altor limbi asupra lexicului românesc Elemente şi structuri care îşi au originea în latină Subdialectul maramureşean Graiuri nordice Particularităţi ale elementului latin Text poetic Sintaxa frazei la nivelul poeziei populare maramureşene Text liric maramureşean Structurarea gramaticală a enunţului-frază Schema logică a enunţului-frază Conceptul de vorbire Vorbirea românilor din Ungaria Româna literară vorbită în Ungaria Calcul lingvistic prin îmbogăţirea limbii române în raport cu limba maghiară Greşeli de limbă cauzate de copierea sensurilor unor cuvinte din limba maghiară Studiul manifestării narativităţii Lingvistica saussuriană şi câteva concepte fundamentale Limbă/vorbire Sincronie/diacronie Contribuţia lingvisticii transformaţionale la constituirea unei gramatici narative Etimologia cuvântului mic (latin) şi mare (celtic) Antroponimele Mic şi Mare Contextul etnografic pentru mare-mic Structura şi rânduiala stânii Vocale latine accentuate precedate și urmate de consoane nazale Tratament lingvistic românesc Structura propoziției negative Negație non-predicativă/negație predicativă Negaţia non-predicativă a formelor verbale nominale Negaţia participiului prezent Negaţia non-predicativă a determinantului nominal sau verbal Utilizarea adverbului "cu siguranță” Indicativ prezent Originea persoanei întâi singular a indicativului prezent în limbile romanice Cuvinte invariabile Structură informațională Relație de ordine Relație informațională de subordonare Relație informațională de delimitare Legătura dintre relația de subordonare și cea a delimitării Legătura dintre relația de ordine și relația de delimitare Legătura dintre relația de ordine și relația de subordonare Studiul tipologiei lingvistice Observații fonologice Evoluția latinescului [ī] în limba română Probleme de limbă vorbită Particularități regionale, populare sau specifice limbii vorbite Încercări de definire a sensului termenilor dialect (regional) și popular Gramatică transformațională romanică Conjuncții de coordonare Limbaj universal Structuri profunde Moștenire latină în limba spaniolă Moștenire latină în limba română Analiză semantică diacronică Infinitivul în spaniolă și română Natura morfologică Funcționarea sintactică Prepoziţiile "cu" şi "fără" Construcţii cu verbul "a fi" unde subiectul este un pronume personal Două principii ale foneticii formulate de Paul Passy Propoziţie circumstanţială Propoziție adversativă Terminologie între limba provensală şi limba occitană Dialectul provensal Dialecte occitane Direcții lingvistice romane în România Probleme lingvistice romane în România Sintaxa limbilor romanice Universalitatea structurilor profunde a limbilor romanice Semantica limbilor romanice Familii de limbi Considerații matematice din reprezentarea grafică a anumitor grupe de limbi Randamentul alfabetului limbilor romance Randamentul alfabetului limbilor germanice Randamentul alfabetului limbilor slave Randamentul alfabetului grecesc antic Variația randamentului alfabetului în limbile romanice Variația randamentului alfabetului în limbile germanice Variația randamentului alfabetului în limbile slave Variația randamentului alfabetului în greaca antică Analize comparative a trei familii de limbi Analiza unor litere în grupul limbilor romanice Analiza unor litere în grupul limbilor germanice şi slave Formarea cuvintelor prin derivare în limbile romanice Clasificare a rădăcinilor în funcție de combinațiile actualizate pe dreapta cu derivate amânate Derivate false Derivări false Unități lexicale a căror rădăcină poate fi actualizată în interiorul unui substantiv sau un verb fără sufix derivat Gramatici ale limbilor romanice Pronume şi adjective demonstrative Aspecte ale sintaxei participiului trecut Nume comune Proces de tranziție Etimologie populară Termeni de estetică barocă în versiunea românească Traducere din italiană în română Integrarea secvenţelor de propoziţii într-un tot coeziv şi coerent Influenţa locutorului asupra interlocutorului său Reprezentarea persoanei locutorului Strategii discursive desfăşurate de locutori Strategie discursivă a diferenţei Interacţiune de tip dezbatere Armonia dintre participanţii la conversaţie Modalităţi de stabilire a acordului între participanţii la conversaţie Clasificarea interjecţiilor din perspectiva pragmatică Interjecţii care pot fi substituite prin adverbul de afirmaţie da Conceptul de metaforă Locul metaforei în lingvistică Locul metaforei în stilistică Locul metaforei în filosofia limbajului Enunţuri negative Teoriile negaţiei ale lui Ducrot, Nølke, Moeschler Tipuri fundamentale de negaţie Negaţie descriptivă Negaţie metalingvistică Negaţie polemică Analiza unor proverbe Verbe la trecutul simplu Semnificaţia frazelor la trecutul simplu Legătură extralingvistică care poate să existe între procese Relaţie de ordin temporal Trecutul simplu şi imperfectul se opun în totalitate Trecutul simplu cunoaşte decât utilizare temporală Diviziune tradiţională a timpurilor verbale în franceză Contradicţie în discurs Negaţie lingvistică Discurs de dezbatere televizată Conceptul de labirint Baze fizice ale labirintului Structura arhitectonică a labirintului Structura artistică a labirintului Funcţia religioasă a labirintului Funcţia estetică a labirintului Funcţia ludică a labirintului Funcţie de reprezentare lingvistică a labirintului Metafora cognitivă Studiul fenomenului ambiguităţii prin prisma a două procese contextuale Selecţie şi modulare Cercetarea umorului în România Periodice din domeniul educaţiei Periodice din domeniul pedagogiei şi metodica predării limbilor străine Umor reprezentat în manuale de engleză ale autorilor români sau străini Abordări educaţionale asupra umorului Umor şi învăţare Umor şi performanţă Ubicuitatea metaforelor în conceptualizarea termenilor economici Importanţa majoră a metaforelor în conceptualizarea termenilor economici Transferuri animizante din domeniul vegetal în domeniul economic Transferuri animizante din domeniul animal şi uman în domeniul economic Conceptul de companie din limbajul de afaceri Interacțiune dintre cititor și scriitor Obținerea sensului unui text Citire și comunicare Eponime în anatomie și fiziologie Element latin Substantive latine Eponime în economie Clasificarea eponimelor Eponime simple Eponime derivate Scriere argumentativă Îmbunătățirea eficienței comunicative Detectarea motivelor și atitudinii scrisului Evaluarea unui impact Folosirea limbajului pentru a semnala o atitudine Clauze relative ale lui [+wh] Clauze relative ale lui "that" Discurs informativ Proces comunicaţional A informa şi a comunica Mijloace lingvistice de marcare a aproximării în grupul adjectival şi în cel adverbial Termenul "aproximare" Aproximare graduală Aproximare epistemică Aproximare temporală Metafore cognitive ale emoțiilor Expresii metaforice Structura conceptelor de emoție Pronumele impersonal "il" Teoria lui Gérard Moignet cu privire la morfeme gramaticale Frazeologie spaniolă Fragment din cartea "Istoria oracolelor" a lui Bernard le Bovier de Fontenelle Analiza unui discurs ironic Studiul pronumelor Studiul lingvistic în diacronie Gramaticalizarea în lingvistica diacronică Semantica prototipului Articolul hotărât Definiţia termenului Neologie terminologică Termen greco-latin Analiza unor termeni greco-latini Analiza joncturii silabice Unitate accentuală Silaba Rolul timpurilor în organizarea discursurilor Teoriile lui Émile Benveniste Teoriile lui Weinreich Distincţia între ficţiune principală şi ficţiune secundară rezolvată de Marcel Vuillaume Adverbe de timp Dimensiune textuală Strategii ale aproximării în interacţiunea verbală Nemulţumire Dezacord/acord parţial Aproximarea în presă Funcţia stilistică a metonimiei Transferuri metonimice conceptuale şi sistematice Caracterul unbicuu al orientării spaţiale Caracterul unbicuu al metaforei structurii unei acţiuni Toponime - variante fonetice şi morfologice Toponime formate prin derivare Toponime compuse prin aglutinare Teorii semantice Analiza distincţiei dintre sensul literal şi cel figurat Scală gradată de literalitate Scală gradată de non-literalitate Discurs pedagogic Conceptul de "tip de activitate" după Levinson Sală de clasă străină Concepte propuse de Goffman în volumul său "Interaction Ritual" Eul individual Analiza unei conversaţii Dicţionar englez-ucrainian Dicţionar frazeologic bilingv Definiţii ale expresiilor idiomatice în dicţionarul frazeologic bilingv Explicarea legăturilor semantice între sensuri de bază şi cele figurate în dicţionarul frazeologic bilingv Substantive "psihologice" Teste de identificare a substantivelor "psihologice" Criterii sintactice de identificare a substantivelor "psihologice" Structuri amalgamate în limba română Structuri intercalate Structuri imbricate Timpul imperfect Locutor Valori modale ale viitorului simplu şi anterior De dicto Limba franceză medievală Structurarea lexicului limbii Împrumuturi lexicale franceze în limba română Câmpuri onomasiologice fundamentale Neologisme de origine franceză Calcuri lingvistice Analiza greşelilor Conceptul de "eroare" Clasificarea greşelilor Teorii ale lingvisticii aplicate Structuri gramaticale ca parte a unui discurs Bunăvoință Lemnos Moduri epistemice din limba română Moduri epistemice din limba engleză Subjonctivul în limba engleză Conjunctivul în limba română Condiționalul în limba română Modalități de îmbunătățire a dicționarelor frazeologice bilingve Sintagme nominale Franceza informaticii Timpul mai-mult-ca-perfect în franceză la nivel textual Ancorarea temporală Referință Sens în terminologie Însemnare Aspect lingvistic Clase semantice Terminologie politică Univocitate Personificare Investigație Verbe ergative Roluri tematice Gramatică generativă transformațională Gramatică universală Program minimalist Analiza discursului critic Reprezentări sociale Schemă imagine Eponime Patronimic Mesaj jurnalistic Funcția limbii Imagine politică Anonimat Manipulare semiotică Inoculare Schimbări de cod Ospitalitate Comunicare literară Elemente de polaritate negativă Obiect prepozițional Adjunct adverbial Interval Terminologie filozofică Normă evaluativă Documente parlamentare Limbă internațională Strategii retorice Serie sinonimică Declarație parlamentară De re Metafore structurale Metafore orientale Teoria descrierii Forme proverbiale Global Expresii cu părți ale corpului Idiom Comunicare interetnică Comunicare intraculturală Expresie nominală Imperfect narativ Imperfect non-narativ Texte informative Analiza conversației Analiza vorbirii în interacțiune Critică lingvistică Critică despre traducere Limbi europene Discuție instituțională Discursuri ironice Strategii conversaționale Limba franceză în Belgia Terminografie Propunere de proiect Discurs instituțional Mesaj lingvistic Gramatica limbii germane Markeri stilistici Fișă terminologică Tehnologii de comunicare Model lingvistic Interpretare în mass-media Teoria actelor de vorbire Onomasiologie Cultivarea vorbirii Împrumuturi din limba engleză Comunicare vizuală Semiotică socială Platforma Sutra Capacitate de stocare a creierului Tehnici de notare Rețele semantice Limbaje naturale Câmp asociativ Câmp axiologic Pseudo-sinonimie Lexicologie comparativă Dicţionar pedagogic Repertor lexical Dicționar electronic Lexicon tehnologic
Vă rugăm să schimbaţi parola