Biblioteca Universității din Pitești

Academia Română

Nume Colectiv: Academia Română
Naționalitate: RO
Limba: rum
Vezi Nume Colectiv: Academie Roumaine
Vezi Nume Colectiv: Académie de la République Populaire Roumaine
Vezi Nume Colectiv: Académie de la République Socialiste de Roumanie
Vezi și Nume Colectiv: Academia Republicii Populare Române
Vezi și Nume Colectiv: Academia Republicii Socialiste România
Țara sursă: MD: SIBIMOL
Lucrări: 1 lucrari in 856 publicatii in 6 limbi
Călători străini despre Ţările Române de: Academia Română (Text tipărit)
Studii şi Comunicări de Etnologie de: Academia Română; Marinescu, Alexandru, etnolog; Drăgan, Gleb (Text tipărit)
Filosofia după W. T. Krug de: Bărnuţiu, Simion; Academia Română (Text tipărit)
Biblia Vulgata : Blaj 1760-1761 de: Academia Română (Text tipărit)
Eftimie Murgu de: Bogdan-Duică, Gheorghe; Academia Română (Text tipărit)
Parentalia : Pentru pomenirea Împăratului Traian - Şedinţa dela 26 Septembrie 1919 de: Pârvan, Vasile (1882-1927); Academia Română (Text tipărit)
Studii şi cercetări lingvistice : 2019/Nr. 1 de: Academia Română (Text tipărit)
Subiecte
Literatură română Antologie Istorie Gramatică Critică literară Fonetică Carte 1931-1960 Chimie Matematică Politică Istoria României Psihologie Economie Fizică Fizică nucleară. Fizică atomică. Fizică moleculară România Exerciţii Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Galaţi Artă. Recreere. Divertisment. Sport Desen. Design. Artă aplicată şi meserii de artă Electrotehnică Relaţii internaţionale Prezentări istorice în sens strict Informatică Management Miscelanee (literatură) Mecanică teoretică, în general. Mecanică raţională. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Teoria numerelor. Aritmetică Pictură Carte 1901-1930 Revoluţia de la 1848 Critică literară. Studii literare Religie Poezie. Poeme. Versuri Limba engleză Lexicologie. Dicţionare: alcătuirea şi conţinutul lor Carte veche < 1900 Algebră. Matrice. Ecuaţii Civilizaţie. Cultură. Progres Filosofie Bibliografie. Cataloage Ştiinţa istoriei Dicţionar Folclor literar Generalităţi despre ştiinţele pure Lingvistică Istorie literară Europa Geografie Lingvistică şi limbi Ortografie Ştiinţă şi cunoaştere în general. Organizarea muncii intelectuale Ştiinţe biografice şi înrudite Analiză matematică Istorie generală. Istorie universală Morfologie Antichitate Imperiul Roman Gramatica limbii române Limba română Religie. Teologie Sociologie Drept civil Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice Chimie analitică Dedicaţie şi autograf Inteligenţă artificială Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Psihologia personalităţii Psihologie experimentală Limba germană Zoologie Prezentare istorică Iaşi, Oraşul Bibliografie Cărţi liturgice Organizare şi conducere comercială şi industrială Drept Botanică Teză de doctorat Biologie. Ştiinţe biologice în general Chimie organică Zoologie geografică. Zoogeografie. Faună. Distribuţia geografică a faunei Biserica Ortodoxă Română Drept administrativ Biblia Cultură şi civilizaţie Organizaţii şi alte tipuri de cooperare. Asociaţii. Congrese. Expoziţii. Muzee Etnografie Etnologie Folclor Dedicaţie şi autograful autorului Transilvania Mecanisme şi instrumente de precizie. Mecanică de precizie. Mecanică fină Drept penal. Infracţiuni penale Chimie anorganică Matematică şi ştiinţe naturale Politică internă Relaţii între populaţie şi stat Documente de arhivă Revolte populare Conflicte sociale 1853-1854 Tulburări sociale Drept penal Vânătoare. Pescuit. Piscicultură. Acvacultură Pescuit. Pescării şi produsele lor Dacia Filosofie. Psihologie Drept. Jurisprudenţă Ştiinţa mediului înconjurător. Poluarea mediului. Protecţia mediului Moldova Ţara Românească Publicaţii seriale. Periodice Etnologie. Etnografie. Folclor. Obiceiuri. Maniere. Tradiţii. Mod de viaţă Corespondenţă. Scrisori Ştiinţe sociale Filosofia spiritului. Ocultism. Spiritism Personalităţi Biserica română Bucovina Biografii Arte grafice. Grafică Geometrie. Trigonometrie Geologie generală. Meteorologie. Climatologie. Geologie istorică. Stratigrafie. Paleografie Literatură Culegeri colective. Culegeri din operele mai multor autori Istorie universală Prezentări biografice Istorie antică Matematică calculatorie. Analiză numerică Antropologie Publicaţii periodice şi seriale Etimologie Psihologia dezvoltării Sec. 20 Sociologia culturii Cântece populare, tradiţionale, istorice. Cântece de petrecere. Strigături Discursuri Obiceiuri, datini privind viaţa particulară Sfinţi. Hagiologie. Intervenţia sfinţilor în favoarea omului. Sfinţi patroni. Venerarea sfinţilor, imaginea şi relicvele lor. Beatificare. Apariţii de sfinţi Biologie Academia Română Publicaţiile Academiei Române Anale Academii Index alfabetic Ştiinţe Ştiinţă şi tehnică Telecomunicaţii Politică economică Electronică Biochimie Morală socială Bazele materiale ale vieţii. Biochimie. Biologie moleculară. Biofizică Atlas Astronomie Geologie. Meteorologie. Hidrologie Psihanaliză Opere şi antologii Istorie militară. Războaie. Campanii. Lupte. Fapte ostăşeşti Banat Italia Austria Sec. 18 Evul Mediu Critică Români Literatură populară Antropologie filosofică Anuar Anuare. Cărţi de adrese Folclor propriu-zis Astronomie. Geodezie Astrofizică Măsurători astronomice Lexicologie Electricitate. Magnetism. Electromagnetism Creştinism Ortodoxie Mecanică teoretică Mecanică Matematică aplicată Antropologie culturală Drept în general Arheologie Muntenia Cultură Genealogie Boierime Preistorie Neolitic Sec. 19-20 Geomorfologie. Studiul formelor de relief ale suprafeţei pământului Câmpulung Biologie celulară şi subcelulară. Citologie Lingvistică geografică Atlase lingvistice Dialectologie. Lingvistică geografică. Lingvistică regională Maramureş Dobrogea Educaţie Aniversări Pictori Energetică Chimie practică de laborator. Chimie de preparare şi experimentală Informatică aplicată Parazitologie Cercetare ştiinţifică. Metode de cercetare Producţie. Servicii. Preţ Conducerea şi controlul producţiei Planificarea economiei Prezentări sub formă istorică. Surse istorice. Surse juridice Bibliografii speciale Folclor poetic Poezie populară Biblioteci universitare Cataloage în general. Cataloage pe subiect. Cataloage sistematice. Cataloage pe vedete de materii. Cataloage alfabetice pe subiect Fizica atomului Buzău Boli cauzate de organismele vii. Afecţiuni bacteriene, septice, parazite Conferinţe Formarea cuvintelor Limba literară Psihologie aplicată Manuscrise greceşti Manuscrise Faună Lingvistică diacronică Războiul de independenţă al României 1877-1878 Călătorii geografice Descrieri istorice despre călătorii Literatură străină de călătorie Drept constituţional Sec. 21 Pisces. Peşti. Ichtiologie Patologie Fizică cuantică Afaceri interne. Politică internă Stratificare socială. Diferenţiere socială Filologie Limba română veche Coduri de legi Legislaţie comentată Procedură penală Folclor din Muntenia Utilizarea limbajului Dialectologie Comunicare om-maşină Publicaţii seriale Teoria istoriei 1688-1780 Istoria limbii Ecuaţii diferenţiale speciale. Sisteme ale mecanicii analitice, control automat, operatori. Sisteme dinamice Mişcarea punctului material Mecanică teoretică în general Mecanică aplicată Probabilităţi. Statistică matematică Dezvoltare economică Corectitudinea limbii Antropologie socială Credinţe şi obiceiuri populare. Superstiţii Culegeri din operele unui singur autor Preistorie. Urme ale culturilor preistorice. Artefacte, antichităţi Microstructură Teoria numerelor Lingvistică istorică Sec. 14 Toponimie Dansuri populare, naţionale, regionale. Dansuri rurale Energie nucleară Sociologie rurală Economie regională. Economie teritorială Dicţionar explicativ Dicţionar etimologic Dicţionar englez-român Dicţionar explicativ al limbii române Dicţionar academic (Română) Dicţionar toponimic Fizica corpului solid Mecanică cuantică Discursuri academice Discurs Electronică şi electrotehnică Chimie-Biologie Mişcări naţionale populare Teoria informaţiei (Cibernetică) Epidemiologie Epigrafie latină Societate informaţională Filosofia istoriei Supranatural Vâlcea, Judeţul Istoria familiilor Racoviţă-Cehan, Familia Fizică aplicată Studii Natura şi rolul filosofiei Mecanică statistică Studiu monografic Teoria informării şi comunicării în general. Ingineria umană Virtuţi civice Natura. Studiul şi conservarea naturii. Protecţia naturii şi a vieţii sălbatice Istoria Bucovinei Antropologie religioasă Psihologie Istorie modernă Discursuri inaugurale Crăciun Sec. 15 Mecatronică Meglenoromâni Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Procesarea datelor Mihai Viteazul, Domn al Ţării Româneşti Credinţe şi obiceiuri populare Perioada veche Microtehnologie Studii şi metode matematice Numele după felul obiectului pe care îl denota. Onomastică. Opera matematică Scrieri economice 98-117 1782-1848 Sfânta Filofteia de la Argeş Paşti. Obiceiuri de Paşti. Ouă de Paşti Sociopsihologie Chimie in genaral Istria Scrieri ştiintifice Organizaţii şi alte tipuri de cooperare. Societăţi. Asociaţii. Congrese. Expoziţii. Firme. Institute de cercetare Poloni Chimie în general Congrese de istorie Dicţionar român Genealogii speciale. Istoria familiilor. Psihanalitică Rosetti, Familia Relaţii interetnice Biblioteca Universitară Iaşi Sec. 9 Corbii-Muscelului Cărţi istorice Dialectul daco-român Nume de persoane Ouă încondeiate Prognoze economică Superstiţii Cucuteni, Cultura Cercetări Matematică în general Academia Republicii Socialiste România Ştiinţe juridice Ro Antropologie specială. Etnologie. Socio-Umane Electronică de Putere Tehnologia calculatoarelor Macarie Ieromonahul Nanotehnologie Publicaţii periodice electronice Natura fizică a materiei Sec. 9-14 Ştiinţa istoriei. Istoriografie Ex libris Dedicaţie şi/sau autograf alta decât a autorului Dezvoltarea României Antropolgie umană Antopometru Publicații digitizate Publicaţii reprezentative zonei Argeş - Muscel Istoria științelor juridice Rezumatul tezei de doctorat Bibliografie Școala Doctorală Filologie
Vă rugăm să schimbaţi parola