Biblioteca Universității din Pitești

Educație

Subiect Tematic: Educație
Lucrări: 1 lucrari in 25 publicatii in 2 limbi
Metodica predării geometriei în şcoala generală de opt ani de: Zlate, Bogdanov; Ministerul Învăţământului. Institutul de Ştiinţe Pedagogice; Opreanu, Elena; Călugăriţa, Gheorghe; Sandu, Mihai (Text tipărit)
Subiecte
Artă Critică literară Matematică Fizică Geometrie Muzică Management Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară Lingvistică Limba română Învăţământ universitar Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor Matematică şi ştiinţe naturale Literatură Pedagogie Metode de predare şi instruire. Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Educaţie socială. Dezvoltarea interesului politic, a spiritului colectiv etc. Didactică Metode de studiu al educaţiei. Metode de observaţie pedagogică Invenţii şi descoperiri Probleme generale de metodică şi didactică Învăţământ preşcolar Studii Învăţământ specializat de specialitate. Învăţământ tehnic profesional. Şcoli, institute, colegii profesionale tehnice.Politehnici. Şcoli de meserii Universitatea din Piteşti Învăţământ primar. Şcoala primară, elementară, ciclul I Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Procesarea datelor Realitate virtuală Învăţământ preuniversitar Instruire prin activitate practică E-learning Metodica predării Managementul calităţii în educaţie Curriculum Munca în grup Gândire critică Curricula naţională Inteligenţa artificială Alte metode de predare Comunicare în educaţie Abordare interdisciplinară în educație Învățământ Educație Publicații digitizate Învățământ virtual Școli de meserii, meșteșugărești, de maeștri Școala Populară de Artă și Meserii Pitești Manifestări cultural artistice. Reprezentații teatrale Teorie generală a educației și instrucției. Principiile activității pedagogice. Pedagogie practică Bibliografie finalizare licență FSESSP - Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar Instruirea asistată de calculator Bibliografie licență FSESSP - Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar Cântece pentru preșcolari Joc didactic muzical
Vă rugăm să schimbaţi parola