Biblioteca Universității din Pitești

Articole digitizate

Subiect Tematic: Articole digitizate
Limba: rum
Țara sursă: RO: UPIT
Lucrări: 1 lucrari in 363 publicatii in 3 limbi
Mi-am dedicat viaţa unui vis! de: Barbu, Gheorghe, prof. univ. dr. (1947-) (Text tipărit)
Exproprierea de fapt de: Ispas, Petruța-Elena (Text tipărit)
Rationality versus emotion in Shakespeare's "Hamlet" de: Ionescu, Arleen (Text tipărit)
Infracţiunea ca act individual de: Vieru, Eufemia (Text tipărit)
Reflexe mitologice în ghicitori: metafora ''doamnei'' de: Băjan, Adriana (1944-2018) (Text tipărit)
Dublu şi diferenţa de: Pârvan, Alexandra (1977-) (Text tipărit)
Sursa de putere a medicului o reprezintă pacientul de: Tase, Adrian, medic primar cardiolog/cadru didactic (1959-) (Text tipărit)
Consideraţii asupra violenţei domestice de: Boroi, Alexandru (Text tipărit)
Subiecte
Proces echitabil Educarea limbajului Globalizare Infracţiuni de vătămare Comunicarea defectuasă şi violenţa psihologică Teoria culturii violenţei Predestinare Minoritatea înfăptuitorului Învăţare Caracterul subordonat al propoziţiei subiective Obligaţiile angajatorului Nanotehnologie Violenţa Sinodul V Ecumenic Consiliere psihologică Taxa judiciară de timbru Psihoterapia copilului Fantasticul din literatură Abuzul copiilor Propoziţia subiectivă Dreptul bisericesc Cercetare cantitativă Gelozie Moralitate Amnistie Tehnologia informaţiei Invidie Înscrisuri în formă electronică Cyberterorism Impozitarea veniturilor Stare modificată de conştiinţă Drepturile personalităţii Lingvistică. Limbi Teoria schimbului Proprietate publică Economie Noul Cod civil Contestaţie la executare Societate civilă Soartă Sonetele lui Shakespeare Religie şi stat Norme juridice Hollywood Reconstrucție feministă din Hamlet al lui Shakespeare Criminalitate Hristologie Azotat Competenţă judiciară Fiducie Prejudicii reparabile Pedeapsă complementară Executarea hotărârilor străine Persoane cu dizabilităţi Mănăstirea Glavacioc Violenţa şcolară Păgânism Informaţie contabilă Executarea silită a bunurilor Informaţia de interes public Perspectiva biopsihosocială Valoarea întreprinderii Libertate Suferinţă Drepturile salariale Cash-flow disponibil Obligaţii fiscale Dizabilitate Politici educaţionale Raporturi juridice Accesul liber la justiţie Epigrafie Graţiere condiţionată Baptism Arme neletale Infracţiuni de corupţie Biserica Ortodoxă Răsăriteană Delicvenţă juvenilă Incluziune socială Dare de mită Dreptul la intimitate Muniţie Drepturi fundamentale Situaţii financiare Rolul judecătorului în procesul civil Psihologie organizaţională Asistenţă judiciară Bibliografie licență FTLIA - Artă Sacră Abuzul sexual asupra copiilor Descoperiri arheologice Obiceiuri de iarnă Renunţarea la judecată Inovare Trafic de influenţă Incriminarea infracţiunii Sărăcie Creştinism Făptuitor Motive cognitive Compensare managerială Memorii. Biografii Cererea de chemare în judecată Divizarea societăţilor comerciale Dreptul de a avea legături personale cu copilul Dreptul securităţii sociale Deficienţă mintală Acte de terorism Augustin Confidenţialitate Limba română veche Exercitarea acţiunii Vicii Drept canonic Oronimicele Limba franceză Contract de comision Agresiune emoţională Principiul precauţiei Graţiere Sinodul de la Sirmium Trafic de minori Vinovăţia în dreptul civil Infracţiuni de pornografie Arheologie Scolastică Infracţiune de omor Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie Structură etimologică Integrarea socială a victemelor Securitate nucleară Literatură engleză Violenţa emoţională Autoritate administrativă Comunicarea Excluziune socială Plângere prealabilă Bazinul hidrografic al Argeşului Istoria literaturii române Gramatica limbii române Bune moravuri Cultura muncii Bibliografie licență FSED - Drept Incriminarea faptei de abuz în serviciu Agresiune fizică Sistem informatic Noţiunea de hotărâre străină Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică, art. 4 Mitologie populară Dreptul bizantin Drepturi procesuale Apologetică creştină Psiho-logopedie Poezia lui Eminescu Terorism radiologic Efectele violenţei psihologice în relaţiile de familie Numerale cardinale Prejudicii cauzate de erori judiciare Stilistica versificaţiei Regimul străinilor Pravila de la Moldova Acte de violenţă Dreptul de proprietate Cheltuieli de judecată Traduceri în franceză Transfer tehnologic Întreprinderi mici şi mijlocii Duhul Sfînt Psihoterapie Prezumţia de culpă Terorism Reformă sanitară Teste psihologice Antropologie culturală. Ethnografie. Obiceiuri. Tradiții. Datini. Mod de viață. Folclor Prezumţia de legitimă apărare Dreptul de proprietate privată Liber-arbitru Abuz sexual Exercitarea unui drept Acte administrative individuale Pierderea drepturilor părinteşti Informare Bibliografie licență FTLIA - Teologie Ortodoxă Asistență Socială Psihologie creştină Adopţia copilului minor Ghicitori Studii de lexicologie Exercitarea dreptului Poezia "Oraş vechi" a lui Lucian Blaga Corupţie Terorism nuclear Creştinism ortodox Isteric Sfânta Treime Incriminare Pluralism Semnătură electronică Politică Mănăstirea Văleni Antijuridicitate Dreptul penal francez Numerale latinești Bioterorism Narcisism Inovarea în educaţie Bibliografie finalizare licență FTLIA - Teologie Act terorist Confiscare specială Prescripţia dreptului la acţiune Competenţe profesionale Noul Testament Drepturi salariale Trafic de fiinţe umane Viol marital Metafizică Libertatea de exprimare Diferenţa Investiţii în cercetare-dezvoltare şi inovare Istorie generală Dreptul de proprietate publică Examinarea fizico-chimică Logopedie Arme nucleare Obiceiuri. Datini Politică monetară Motivaţia extrinsecă Nanoparticule Tulburări de limbaj Protestantism Nulitatea absolută Ocuparea forţei de muncă Stilistică Energia hidro Criză Viziune Procedură prealabilă Impozite şi taxe Cauţiunea judiciară Organizaţii teroriste Cetăţeni străini Răspunderea subsidiară Cash-flow Era digitală Eutanasie pasivă Spiritualitate Drepturile copilului Incriminarea faptei Recursul exercitat de persoana juridică Daune morale Colinde, obiceiuri Epistolele apostolilor Proprietate privată Dispersivitate Cash efectiv Agresiune prin intimitate Profesionist contabil Sintagme Substanţe explozive Sistem judiciar Mistificare Incapacitate Analiza solilocviilor lui Hamlet Prezumţie Violenţă umană Comunicare organizaţională Imputabilitate Tehnici de creativitate Protecţia maternităţii Şaman Apa potabilă Societate feudală Arta egipteană Semantică Cercetare calitativă Libertăţi publice Drept administrativ Cooperare judiciară Expertize medico-legale Ecumenism religios Dreptul la ocrotirea sănătăţii Spiritualitate creștină Securitate juridică Lucru în echipă Teoria investiţiilor Literatura crizei Legiferare Cooperare judiciară internaţională Litigiul judiciar Recenzie - carte Spectralitate Datini creştineşti Crima prealabilă Noţiunea de domeniul public Tutela minorului Literatură Fericitul Augustin Cercetare toponimică din punct de vedere lingvistic Dreptul la viaţă Cartea "Pânza (Ocolnica) cu vechile privilegii ale oraşului Câmpulung Muscel 1215-1747" a istoricilor Ştefan Trâmbaciu şi Gheorghe Pârnuţă Interzicerea concedierii Acte infracţionale Consimţământul persoanei vătămate Bunul ipotecat Unitatea sintactică principală a subiectului Atribuţii jurisdicţionale Islamism Cosmologie Bibliografie master FSEFI - Kinetoterapia la persoanele cu dizabilități Studii culturale Teoria ecologică Regimul juridic al bunurilor Agresivitate Infracţiuni de luare de mită Dreptul la demnitate Dreptul la viaţă privată Custodie Acte extrajudiciare Procedura acordării graţierii Nitraţi Acte juridice comerciale Tâlhărie Etimologia denumirilor Săvârşirea vinovăţiei Dreptul la libera exprimare Spectrofotometrie Executarea pedepsei închisorii Principiul independenţei Inovarea Psihologie transpersonală Sancţiunea nulităţii Constrângere morală Eclesiastul Analiza a două texte juridico-administrative Proprietăţi publice Doctrină Vindecare Măsuri provizorii Metode de inovare Curtea Europeană a Drepturilor Omului Tratament contabil Venitul net Viziunea lui Eminescu despre învăţământ Imputare Erori judiciare Management O.U.G. nr. 150/2002, art. 53 alin. 4 Dreptul de ctitorie Dreptul copilului Curtea Constituţională a României Protecţia maternităţii la locul de muncă Săvârşirea faptei Răspundere civilă Filologie Contabilitate creativă Raportare financiară Libera circulaţie a persoanelor Consimţământ Abuzul fizic Sfinţii Apostoli Tradiţii folclorice Anxietate Asistenţă socială Cultură populară Inteligenţă socială Executare silită Gender Furt calificat Fapta ilicită în noua reglementre Victimizarea Prestarea serviciilor Orientare profesională Abuz în serviciu Liberul acces la justiţie Monografii regionale. Studiul unei localităţi Putere Violenţa în familie Pinhole Pandantiv semilunar Cercetarea fondului lexical românesc împrumutat Date cu caracter personal Cultură Grupul μ Motivaţia cognitivă Consacrarea internaţională a dreptului Persoane juridice Căi de atac Dizolvarea societăţilor comerciale Istoria artei Tragedia shakespeariană "Hamlet" Violenţa în şcoală Imigrare Metaforă gramaticală Feudalism Percheziţie corporală Simulant Prejudiciu cauzat Substantiv Sculptură în general. Artă statuară Măsuri de protecţie Prevenirea violenţei Asigurări sociale de sănătate Încălcarea normelor de procedură Legitimă apărare Profit impozabil Sfântul Duh Empirism Interesul copilului Atacurile teroriste Proxenetism Libertatea religiei Agresiune verbală Atac cyberterorist Bunurile din domeniul public Protecţie socială Politici sociale antitrafic Platon Stat Abuz Servicii sociale Eroziune Luare de mită Infracţiuni flagrante Trecerea ilegală a frontierei Acţiunea în constatarea dizolvării societăţii comerciale Istoria bisericii Educaţia timpurie Infracţiuni de tâlhărie Exercitarea drepturilor Râul Doamnei Teologie Teoria feministă Etică Drept financiar şi fiscal Arme de foc Titlu de creanţă fiscală Arii toponimice Dezvoltare cognitivă Concediere colectivă Drept privat Pericolul social al faptei săvârşite Istoria generală a Bisericii Creştine Trafic de persoane Dificultăţile de învăţare Autoritate părintească Somaţie de plată Literatură română Dezincriminare Impozit pe profit Administrarea bunurilor altuia Simbol al spiritualităţii umane Risc maternal Handicap Iconografie Educaţia integrală Violenţa socială O.U.G. nr. 150/2002, art. 52 alin. 2 Articole IBUP Energia eoliană Legea privind regimul armelor şi muniţiilor Principiul legalităţii incriminării Inginerie economică Discriminare Sistemul de protecţie Infracţiuni Paralizie cerebrală la copii Sinodul I Ecumenic Vers eminescian Control judiciar Omucidere Ordine publică Executarea hotărârilor Infracţiuni de serviciu Acces liber la justiţie Banca Centrală Europeană Dezvoltare socială Anticorupţie Trăsături ale stilului administrativ-juridic Excepţia de neconstituţionalitate Executarea pedepsei Combaterea violenţei Episcopia Argeșului Privare de libertate Biomasă Informaţie Combaterea traficului Iisus Hristos Incluziune Mişcarea de flux-reflux Cultura juridică Combaterea terorismului Morală Comunicare Contradictorialitate Executoriu Teoria evoluţionistă Sinodul de la Acvileea Istoria literaturii Terapie cognitivă Literatură comparată Interes legitim Pilonii educaţiei Izvoare convenţionale în sistemul interamerican Bibliografie Școala Doctorală Interdisciplinară - Ingineria materialelor O.U.G. nr. 150/2002 Migraţia ilegală Circumstanţă agravantă Profesia contabilă Metoda RUSLE Executarea pedepsei la locul de muncă Dreptul sănătăţii Cercetători români de toponimie Abuzatorul Traducere Violenţa teroristă Abuzul în serviciu Istoria filosofiei Acte normative Adolescenţi instituţionalizaţi Credite fiscale Accesul la justiţie Istoria Bizanţului Timp Hermeneutică (Filosofie) Expropriere Dreptul la viaţa de familie Statul de drept Educaţia din familie Prezumţii relative Istoriografie Acţiunea în dizolvarea societăţii comerciale Perifraze Prejudiciu patrimonial Codul de procedură civilă Publicaţii periodice electronice Prejudicii nepatrimoniale Istoria creştinismului Cooperare internaţională Caz dativ Sinodul de la Sardica Gladius Oiconime Acte politice Sfânta Niceta Educaţia transdisciplinară Aderare la Uniunea Europeană Crimă organizată Acte de graţiere Funcţii jurisdicţionale Obiceiuri tradiţionale Prezumţii legale relative Izvoare convenţionale în lumea arabo-islamică Consiliere şcolară Organ fiscal Bizantinologie Conduita comunicaţională Pornografia infantilă Tertulian Al-Qaeda Creanţe fiscale Medalion de bronz Infractori minori Norme de incriminare Rolul partidelor politice Minori în dificultate Trafic de migranţi Categorie estetică Criminologie. Criminalistică Pictori români Trafic ilicit de arme Curatela Bullying Asistenţa socială a victimelor traficului de fiinţe umane Regim vamal Convenţia cu privire la Drepturile Copilului Cerere de recurs Încetarea persoanei juridice Titlu executoriu Săpături arheologice Hidronimie din Bazinul Argeş Sfânta Scriptură Port tradiţional Decăderea din drepturile părinteşti Violenţa domestică Superstiţii Răspunderea civilă delictuală Administrarea bunurilor Executarea silită a creanţelor Ocniţa Managementul riscurilor Autoritate legitimă Motivaţie Valori fonostilistice Regimul constituţional Dezvoltare profesională Acţiuni restrictive Etnologie. Etnografie. Folclor. Obiceiuri. Maniere. Tradiţii. Mod de viaţă Principiul separaţiei Dublu Terapia logopedică Protecţia drepturilor copilului Conţinutul infracţiunii Stilistică literară Energia geotermală Violenţa psihologică Stat membru Psihoterapia familiei O.U.G. nr. 150/2002, art. 13 Predarea limbii române la studenţi străini Transmiterea de informaţii Despăgubiri băneşti Folclor românesc Dizabilitatea mintală Energia solară Renașterea carolingiană Combaterea violenţei în mediul şcolar Constrângere fizică Factori determinanţi ai violenţei psihologice Drept civil Fapta ilicită a victimei Costul capitalului Limba română Fuziune Acte judiciare Interviuri Cash echivalent Stabilitate financiară O.U.G. nr. 96/2003, art. 21 Contencios administrativ Aptitudini cognitive Infracţiune de abuz în serviciu Mântuire Dreptul penal german Colaborare Religie. Teologie Credit comercial Folclor muzical Comunicarea şi rolul în formele de violenţă psihologică Titlu executoriu european Al III-lea act din Hamlet Bibliografie licență FSESSP - Psihologie Încetarea administrării bunurilor Sistemul de protecţie a copilului Exegeză biblică Stat nemembru Articol nedefinit Infracţiune de furt Mediul de afaceri european Sec. 18 Criminalitate organizată Expropriere de fapt Codul fiscal Graţierea individuală Isus Hristos Drepturile omului Prezumţii judiciare Protecţia copiilor Norme procedurale fiscale Răspunderea magistraţilor Istoria Moldovei Răspunderea statelor Caz fortuit Ecleziologie Fraudă Devieri comportamentale Personaj literar Săvârşirea infracţiunii Termenele de judecată Regim juridic Acte autentificate Daune Tema poetică a morţii Terorism internaţional Tradiţii populare Canoane, acte, decizii ale conciliilor şi sinoadelor Articol definit Izvoare convenţionale în sistemul african Roman literar Articole digitizate Teorie cognitivă Principiul echilibrului în stat Statutul de persoană juridică Prezumţii absolute
Vă rugăm să schimbaţi parola