Biblioteca Universității din Pitești

Articole digitizate

Subiect Tematic: Articole digitizate
Limba: rum
Țara sursă: RO: UPIT
Lucrări: 1 lucrari in 442 publicatii in 3 limbi
Mi-am dedicat viaţa unui vis! de: Barbu, Gheorghe, prof. univ. dr. (1947-) (Text tipărit)
Exproprierea de fapt de: Ispas, Petruța-Elena (Text tipărit)
Rationality versus emotion in Shakespeare's "Hamlet" de: Ionescu, Arleen (Text tipărit)
Administrarea bunurilor altuia în noul Cod civil român de: Boţi, Iolanda; Boţi, Victor (Text tipărit)
Infracţiunea ca act individual de: Vieru, Eufemia (Text tipărit)
Reflexe mitologice în ghicitori: metafora ''doamnei'' de: Băjan, Adriana (1944-2018) (Text tipărit)
Dublu şi diferenţa de: Pârvan, Alexandra (1977-) (Text tipărit)
Sursa de putere a medicului o reprezintă pacientul de: Tase, Adrian, medic primar cardiolog/cadru didactic (1959-) (Text tipărit)
Consideraţii asupra violenţei domestice de: Boroi, Alexandru (Text tipărit)
Subiecte
Literatură română Limba franceză Literatură engleză Politică Economie Management Istorie generală Economie mondială Interviuri Etică Gramatica limbii române Limba română Religie. Teologie Uniunea Europeană Drept civil Proprietate intelectuală Inteligenţă artificială Dreptul de proprietate Administraţie publică Drept administrativ Acte administrative Istoria generală a Bisericii Creştine Biserica Ortodoxă Răsăriteană Informare Semantică Noul Testament Drepturile omului Psihologia copilului Personalitate Ţara Românească Stilistică Baptism Economie. Ştiinţe economice Etnologie. Etnografie. Folclor. Obiceiuri. Maniere. Tradiţii. Mod de viaţă Criminologie. Criminalistică Agresivitate Literatură Metafizică Psihoterapie Istoria literaturii Morală Istoria filosofiei Sec. 18 Istoria literaturii române Stilistică literară Întreprinderi mici şi mijlocii Creştinism Arheologie Cultură Istoria Moldovei Sculptură în general. Artă statuară Istoria artei Gândire Asigurări sociale de sănătate Asistenţă socială Asistenţă judiciară Drepturile copilului Consiliere psihologică Istoriografie Tehnologia informaţiei Teologie Psihologie organizaţională Învăţare Drept public Istoria bisericii Ecleziologie Libertatea religiei Profilaxie Descoperiri arheologice Literatură comparată Canoane, acte, decizii ale conciliilor şi sinoadelor Drept privat Trafic de persoane Orientare profesională Timp Protecţie socială Dezvoltare socială Informaţie Infracţiuni Mântuire Hristologie Coeziune Sănătate mintală Filologie Limba română veche Impozite şi taxe Dreptul muncii Folclor românesc Colinde, obiceiuri Epistolele apostolilor Relaţii interpersonale Economie de piaţă Narcisism Istoria Bizanţului Constituţie Contabilitate de gestiune Contabilitate financiară Politică bancară Politică monetară Comportament deviant Cooperare internaţională Dezvoltare economică Piaţă financiară Corupţie Criză economico-financiară Ghicitori Terorism Organizaţii teroriste Sisteme electorale Executarea pedepsei Isus Hristos Funcţionari publici Tulburări emoţionale Depresie Apologetică creştină Spectrofotometrie Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie Curtea Europeană a Drepturilor Omului Libertate Istoria Ţării Româneşti Drept electoral Executare silită Dreptul la informaţie Drepturi fundamentale Dreptul de autor Dreptul proprietăţii intelectuale Dreptul securităţii sociale Politică socială Religie şi stat Politici educaţionale Sfânta Scriptură Discriminare Sistem penitenciar Anxietate Nanoparticule Piaţă monetară Obiceiuri tradiţionale Memorii. Biografii Pictori români Stat Iisus Hristos Feudalism Tulburări mintale Probleme psihologice Teoria investiţiilor Traducere Acte normative Servicii sociale Cultură populară Comunicare Eroziune Deontologie Empirism Cosmologie Epigrafie Psihologie cognitivă Parlamentul European Reformă sanitară Istorie medievală Doctrină Prezumţie Cunoaştere de sine Obiceiuri. Datini Psihologie judiciară Muniţie Daune Daune morale Imputabilitate Inovare Islamism Protecţia informaţiei Sistem informatic Concurenţă neloială Inteligenţă Putere Terapie familială Securitate naţională Neuropsihologie Voievozi Proprietăţi publice Arta egipteană Azotat Nitraţi Eclesiastul Biomasă Semnătură electronică Imigrare Imagistică medicală Arme de foc Exegeză biblică Drepturi civile Alegeri parlamentare Profesia contabilă Protestantism Sfântul Duh Teste psihologice Hermeneutică (Filosofie) Administraţia publică locală Impozit pe profit Terapie de grup Iconografie Fericitul Augustin Ordine publică Scolastică Imaginaţie-creativitate Comportament Societate feudală Incluziune Pluralism Sărăcie Logopedie Proceduri constituţionale Proprietate privată Proprietate publică Dreptul copilului Superstiţii Carieră profesională Comisia Europeană Organizaţii neguvernamentale Teoria schimbului Sistem financiar Răspundere penală Fuziune Hollywood Traumatisme psihice Educaţia în societatea contemporană Crimă organizată Studii culturale Inginerie economică Practică judiciară Psihometrie Locuri de muncă Drept financiar şi fiscal Sfinţii Apostoli Dezvoltare cognitivă Tulburarea depresivă Metacogniţie Percheziţie corporală Abuz de drept Custodie Abuz în serviciu Abuzul fizic Abuzul în serviciu Acces liber la justiţie Control judiciar Dreptul la apărare Acte politice Legiferare Accesul la justiţie Accesul liber la justiţie Interes legitim Contracte de achiziţie publică Prejudicii nepatrimoniale Condiţii vătămătoare Act adiţional Contract individual de muncă Competenţa discreţionară Titlu executoriu Incriminare Regimul constituţional Duhul Sfînt Spiritualitate Terorism internaţional Principiul proporţionalităţii Fraudă Dreptul de proprietate privată Drepturi salariale Răspunderea civilă delictuală Prescripţia dreptului la acţiune Cheltuieli de judecată Principiul precauţiei Drepturi politice Scheme cognitive Administrarea bunurilor Administrarea bunurilor altuia Bunul ipotecat Curatela Încetarea administrării bunurilor Tutela minorului Dreptul la asistenţa apărătorului Arestare preventivă Capital social Dreptul la viaţă privată Hărţuire sexuală Stări emoţionale Antecedente penale Codul de procedură civilă Abuzul de drept Comunicare interpersonală Conţinutul infracţiunii Trăsături de personalitate Combaterea violenţei în familie Victimizarea Credit comercial Stima de sine Dreptul la viaţă Daune materiale Furie Statutul de persoană juridică Tulburări depresive Drepturile personalităţii Măsuri provizorii Sancţiunea nulităţii Somaţie de plată Graţiere Dezincriminare Plângere prealabilă Port tradiţional Arme nucleare Dreptul la libera exprimare Săvârşirea infracţiunii O.U.G. nr. 150/2002 Sarcini fiscale Indemnizaţie Concediere Plata drepturilor salariale Tulburări de comportament Infracţiune de abuz în serviciu Graţierea individuală Procedura acordării graţierii Creaţia intelectuală Infracţiune de omor Nevrotism Regimul juridic al bunurilor Drepturi băneşti Criminalitate Criminalitate organizată Interdicţie Concediere colectivă Sistem judiciar Noul Cod civil Trafic de fiinţe umane Boierimea Caz fortuit Constrângere fizică Constrângere morală Autoritate contractantă Răspundere disciplinară Legea privind regimul armelor şi muniţiilor Combaterea traficului Eutanasie pasivă Colaborare Autorităţi europene Organ de urmărire penală Regim vamal Uniunea fiscală Suferinţă Codul muncii Contract de muncă Taxa judiciară de timbru Sinodul I Ecumenic Tulburări de limbaj Funcţia publică Contestaţie la executare Libertatea de exprimare Curtea de Justiţie a Uniunii Europene Consimţământul persoanei vătămate Făptuitor Minoritatea înfăptuitorului Prezumţia de legitimă apărare Liber acces la justiţie Căi de atac Motivaţie Ocniţa Incriminarea infracţiunii Autoritate administrativă Comunicare organizaţională Cercetare calitativă Cercetare cantitativă Psihoterapia copilului Metode de inovare Tehnici de creativitate Violenţa Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică, art. 4 Imputare Drepturi conexe Profit impozabil Cheltuieli judiciare Circumstanţă agravantă Citarea inculpatului Gender Impozitarea veniturilor Clauza de neconcurenţă Cogniţie Terapia logopedică Confidenţialitate Acţiuni restrictive Compensare managerială Investiţii în cercetare-dezvoltare şi inovare Norme juridice Competenţă judiciară Concediu de odihnă Trafic de migranţi Acte extrajudiciare Acte judiciare Comunicarea Decizia de concediere Starea emoţională Dezvoltare profesională Încetarea contractului de muncă O.U.G. nr. 96/2003, art. 21 Protecţia maternităţii la locul de muncă Litigiul judiciar Nulitatea absolută Antijuridicitate Sancţiune disciplinară Egalitatea în drepturi Conduita comunicaţională Sfânta Treime Confiscare specială Trafic de influenţă Exercitarea acţiunii Principiul separaţiei Învinuire Criză Dreptul de proprietate publică Contradictorialitate Combaterea terorismului Agresiune emoţională Agresiune fizică Agresiune prin intimitate Violenţa domestică Violenţa emoţională Violenţa socială Omucidere Infracţiuni de corupţie Criză financiară Acte de terorism Regim juridic Infracţiune de furt Creanţe fiscale Infracţiuni de serviciu Tâlhărie Infractori minori Principiul legalităţii incriminării Legea organică Analiză tranzacţională Imaginea de sine Consimţământ Democraţie constituţională Dare de mită Drepturile salariale Abuz Contract colectiv de muncă Contract de comision Organ fiscal Exercitarea dreptului Vicii Legea contenciosului administrativ Teorie cognitivă Salarizare Noţiunea de domeniul public Expropriere Muncă prestată Cooperare judiciară Era digitală Combaterea violenţei în mediul şcolar Autorităţi publice Fonduri publice Isteric Simulant Stare modificată de conştiinţă Şaman Vindecare Situaţii financiare Prestarea muncii Cultura juridică Curtea Constituţională a României Săvârşirea faptei Stabilitate financiară Econometrie financiară Incluziune socială Interesul copilului Liberul acces la justiţie Acuzaţie în materie penală Procedură extrajudiciară Statul de drept Norme procedurale fiscale Proces echitabil Prestarea serviciilor Pericolul social al faptei săvârşite Cash echivalent Cash efectiv Cash-flow Cash-flow disponibil Costul capitalului Valoarea întreprinderii Societate civilă Viol marital Girusul cingulat Hipocampul Dezvoltare personală Plagiat Pedeapsă complementară Excluziune socială Dezvoltarea emoţională Stereotip Dificultăţile de învăţare Cognitivism Asistenţa socială a victimelor traficului de fiinţe umane Integrarea socială a victemelor Politici sociale antitrafic Handicap Infracţiuni de tâlhărie Datini creştineşti Sistemul de protecţie a copilului Procedură prealabilă Protecţia drepturilor copilului Adopţia copilului minor Prejudiciu cauzat Acte administrative individuale Conflict conjugal Divizarea societăţilor comerciale Acţiunea în constatarea dizolvării societăţii comerciale Acţiunea în dizolvarea societăţii comerciale Dizolvarea societăţilor comerciale Înscrisul sub semnătură privată Încălcarea drepturilor Acte juridice comerciale Principiul priorităţii Dreptul de apreciere Dreptul la intimitate O.U.G. nr. 150/2002, art. 52 alin. 2 Dreptul la viaţa de familie Executarea hotărârilor Protecţia copiilor Minori în dificultate Dizabilitate Diferenţa Dublu Mişcarea de flux-reflux Ecumenism religios Educaţia timpurie Exercitarea drepturilor Principiul contradictorialităţii Principiul egalităţii Combaterea violenţei Prevenirea violenţei Principiul echilibrului în stat Dispersivitate Metoda RUSLE Pinhole Abuz sexual Răspunderea statelor Sistemul de protecţie Executarea silită a bunurilor Executarea contractului de muncă Aderare la Uniunea Europeană Emoţii negative Emoţii pozitive Examinarea fizico-chimică Abuzul copiilor Expropriere de fapt Securitate juridică Fals în înscrisuri Violenţa în familie Săpături arheologice Drepturi procesuale Obligaţii fiscale Expertize medico-legale Furt calificat Mediul de afaceri european Dezvoltare personală unificatoare Dreptul penal francez Bizantinologie Despăgubiri băneşti Fonduri băneşti Atacurile teroriste Venitul net Incapacitate de muncă Incapacitate Dreptul de proprietate intelectuală Dreptul salariatului Inteligenţă socială Devieri comportamentale Inovarea Informaţia de interes public Curte domnească Crima prealabilă Luare de mită Pornografia infantilă Arme neletale Educaţia integrală Educaţia transdisciplinară Inovarea în educaţie Pilonii educaţiei Cauţiunea judiciară Fondul Monetar Internaţional Integrare comunitară Conversaţie Reintegrare socială Consacrarea internaţională a dreptului Dreptul sănătăţii Tulburări psihice Autoritate părintească Agresiune verbală Interzicerea concedierii Dobânda remuneratorie Încălcarea normelor de procedură Depresia la adolescent Graţiere condiţionată Recidivism Dreptul bisericesc Fiducie Cererea de chemare în judecată Rolul judecătorului în procesul civil Termenele de judecată Legitimă apărare Libera circulaţie a persoanelor Augustin Predestinare Viziune Săvârşirea vinovăţiei Depresie bipolară Privare de libertate Dreptul penal german Stimulente Înscrisuri în formă electronică Mistificare Gelozie Invidie Psihoterapia familiei Modele cognitive Motivaţia extrinsecă Executarea silită a creanţelor Credite fiscale Executoriu Acte de violenţă Conceptul de formare continuă Perfecţionarea cadrelor didactice Incriminarea faptei Excepţia de neconstituţionalitate Obligaţiile angajatorului Trafic de minori Dreptul la ocrotirea sănătăţii Consiliere şcolară Anticorupţie Protecţia dreptului de autor Răspundere civilă Deficienţă mintală Adolescenţi instituţionalizaţi Încetarea persoanei juridice Transmiterea de informaţii Dezvoltarea imaginaţiei Autoexprimare Legiuitor Infracţiuni de pornografie Abuzatorul Traumă psihologică Istoria creştinismului Stiluri comportamentale Prestaţii sociale Prezumţii absolute Prezumţii relative Prezumţii legale relative Psihoterapia de grup Cooperare judiciară internaţională Autoritatea statului Sistemul achiziţiilor publice Cognitivă Filosofia cogniţiei Violenţa şcolară Delicvenţă Victime ale violenţei familiale Moralitate Denunţare unilaterală Principiul independenţei Codul fiscal Infracţiuni flagrante Procedură de legiferare Autenticitate Comportament emoţional Servicii prestate Banca Europeană Proporţionalitate Abuzul sexual asupra copiilor Izvoare convenţionale în lumea arabo-islamică Izvoare convenţionale în sistemul african Izvoare convenţionale în sistemul interamerican Protecţia drepturilor salariaţilor Interes public Dezvoltarea mintală Psihologie creştină Psihologie transpersonală Terapie cognitivă Infracţiuni de luare de mită Excesul de putere Puterea discreţionară Raportare financiară Profesionist contabil Fapta ilicită în noua reglementre Răspunderea subsidiară Vinovăţia în dreptul civil Prejudicii cauzate de erori judiciare Persoane juridice Boieri Educarea limbajului Executarea hotărârilor străine Noţiunea de hotărâre străină Funcţii jurisdicţionale Transferul dreptului de proprietate Prejudiciu patrimonial Executarea pedepsei închisorii Titlu executoriu european Regimul străinilor Prezumţii judiciare Răspunderi civile delictuale Societăţi democratice Renunţarea la judecată Bunurile din domeniul public Tulburarea psihică Dreptul la demnitate Prezumţia de culpă Nanotehnologie Proces terapeutic Negocierea individuală a salariului Despăgubire Motive cognitive Rolul partidelor politice Publicaţii periodice electronice Salarizare unitară Grad de invaliditate Cognitiv Executarea pedepsei la locul de muncă Cetăţeni străini Timp de muncă Managementul riscurilor Spor pentru condiţii grele Libertăţi publice Acte autentificate Apa potabilă Energia eoliană Energia geotermală Energia hidro Energia solară Contabilitate creativă Dezvoltări cognitive Psihoterapia unificării Violenţa teroristă Mindfulness Titlu de creanţă fiscală Proxenetism Norme de incriminare Tratament contabil Convenţia cu privire la Drepturile Copilului Dizabilitatea mintală Trecerea ilegală a frontierei Competenţe profesionale Persoane cu dizabilităţi Acte de graţiere Migraţia ilegală Politică penală Măsuri de protecţie Infracţiuni de vătămare Decăderea din drepturile părinteşti Dreptul de a avea legături personale cu copilul Pierderea drepturilor părinteşti Ore suplimentare Amnistie Transfer tehnologic Supraveghere bancară Perspectiva biopsihosocială Teoria culturii violenţei Teoria ecologică Teoria evoluţionistă Teoria feministă Violenţa în şcoală Educaţia din familie Comunicarea defectuasă şi violenţa psihologică Comunicarea şi rolul în formele de violenţă psihologică Efectele violenţei psihologice în relaţiile de familie Factori determinanţi ai violenţei psihologice Violenţa psihologică Violenţă umană Lingvistică. Limbi Creştinism ortodox Ocuparea forţei de muncă Personaj literar Act terorist Contabilitatea trezoreriei Stat membru Săvârşirea de fapte penale Prejudicii reparabile Criza zonei euro Uniunea Bancară Europeană Sistemul financiar-bancar român Fapta ilicită a victimei Oiconime Oronimicele Aptitudini cognitive Gestiunea trezoreriei Stres emoţional Recursul exercitat de persoana juridică Exercitarea unui drept Informaţie contabilă Obiceiuri de iarnă Conotaţie Substantiv Pedeapsa cu închisoarea Traduceri în franceză O.U.G. nr. 150/2002, art. 13 O.U.G. nr. 150/2002, art. 53 alin. 4 Erori judiciare Platon Protecţia maternităţii Risc maternal Atribuţii jurisdicţionale Monografii regionale. Studiul unei localităţi Raporturi juridice Psihoterapie narativă Libertate fundamentală Stat nemembru Antropologie culturală. Ethnografie. Obiceiuri. Tradiții. Datini. Mod de viață. Folclor Incriminarea faptei de abuz în serviciu Contencios administrativ Principiul constituţional Cerere de recurs Articol definit Bune moravuri Trafic ilicit de arme Tertulian Cyberterorism Atac cyberterorist Numerale cardinale ADHD Răspunderea magistraţilor Delicvenţă juvenilă Paralizie cerebrală la copii Inteligenţa artificială Substanţe explozive Date cu caracter personal Pieţe financiare Sintagme Structuri interpersonale Istoria civilizației. Istoria culturii Articol nedefinit Cultura muncii Psiho-logopedie Metaforă gramaticală Recenzie - carte Perspectivă tranzacţională Perifraze Caz dativ Terorism radiologic Terorism nuclear Grupul μ Poezia "Oraş vechi" a lui Lucian Blaga Poezia lui Eminescu Sonetele lui Shakespeare Episcopia Argeșului Râul Doamnei Fantasticul din literatură Simbol al spiritualităţii umane Globalizare Lucru în echipă Reconstrucție feministă din Hamlet al lui Shakespeare Al III-lea act din Hamlet Hidronimie din Bazinul Argeş Structură etimologică Predarea limbii române la studenţi străini Articole digitizate Vers eminescian Tema poetică a morţii Viziunea lui Eminescu despre învăţământ Propoziţia subiectivă Unitatea sintactică principală a subiectului Caracterul subordonat al propoziţiei subiective Bazinul hidrografic al Argeşului Etimologia denumirilor Cartea "Pânza (Ocolnica) cu vechile privilegii ale oraşului Câmpulung Muscel 1215-1747" a istoricilor Ştefan Trâmbaciu şi Gheorghe Pârnuţă Analiza a două texte juridico-administrative Trăsături ale stilului administrativ-juridic Valori fonostilistice Stilistica versificaţiei Mitologie populară Cercetători români de toponimie Arii toponimice Cercetarea fondului lexical românesc împrumutat Cercetare toponimică din punct de vedere lingvistic Motivaţia cognitivă Banca Centrală Europeană Consiliul ECOFIN Traume emoţionale Tradiţii populare Tragedia shakespeariană "Hamlet" Analiza solilocviilor lui Hamlet Soartă Liber-arbitru Secolul al XVII-lea Sfidare Folclor muzical Spectralitate Literatura crizei Analiza conversației Histopatologie digitală Spiritualitate creștină Tradiţii folclorice Tulburarea de hiperactivitate cu deficit de atenţie (ADHD) Renașterea carolingiană Al-Qaeda Roman literar Păgânism Etnometodologie Drept canonic Mănăstirea Glavacioc Categorie estetică Securitate nucleară Bioterorism Bibliografie finalizare licență FTLIA - Teologie Bibliografie finalizare licență FSESSP - Psihologie Bullying Bibliografie licență FSED - Drept Bibliografie licență FSESSP - Psihologie Studii de lexicologie Numerale latinești Bibliografie licență FTLIA - Artă Sacră Bibliografie licență FTLIA - Teologie Ortodoxă Asistență Socială Bibliografie licență FSED - Administrație Publică Sinodul V Ecumenic Sinodul de la Sardica Sinodul de la Sirmium Sinodul de la Acvileea Sfânta Niceta Acte infracţionale Autoritate legitimă Mănăstirea Văleni Dreptul bizantin Pravila de la Moldova Dreptul de ctitorie Bibliografie Școala Doctorală Interdisciplinară - Ingineria materialelor Gladius Medalion de bronz Pandantiv semilunar Bibliografie master FSEFI - Kinetoterapia la persoanele cu dizabilități Articole IBUP Bibliografie licență FTLIA - Istorie Bibliografie master FSESSP - Psihologie Clinică: evaluare și intervenție Secolul al XVI-lea Secolul al XV-lea Emoții disfuncționale
Vă rugăm să schimbaţi parola