Biblioteca Universității din Pitești

Publicații digitale

Subiect Tematic: Publicații digitale
Lucrări: 4 lucrari in 336 publicatii in 6 limbi
Bulletin of the Transilvania University of Braşov, Series I, Engineering Sciences de: Universitatea Transilvania din Braşov (Multimedia)
On translation studies in Romania de: Petraru, Ana-Magdalena (Multimedia)
Computer Science from the Bottom Up de: Wienand, Ian (Resurse electronice)
Dictées spécialisées de: Vlad, Irina (Multimedia)
Argeșul și Muscelul : Spații istorice ale românismului. Vol. I de: Pally, Filofteia (1952-...); Mazilescu, Sorin (1976-); Tudor, Sevastian (1952-...); Păun, Gheorghe; Cristocea, Spiridon (1943-); Mavrodin, Teodor (1936-...); Sachelarie, Octavian-Mihail (1954-) (Text tipărit)
Subiecte
Geografie Curriculum Drept comercial Cultură medievală Analiză funcţională Educaţie fizică în şcoală Circuite reconfigurabile Manual universitar Bibliografie licență FSEFI - Chimie medicală Procese de transport Reţeaua Internet Taxe. Impozite. Percepere de taxe Educaţie. Învăţământ. Instruire Electricitate. Magnetism. Electromagnetism Probleme generale de metodică şi didactică CADENCE Civilizaţie. Cultură. Progres Economia energiei în general Literatură pentru copii. Literatură pentru tineret Programe de calculatoare. Software Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Componente electronice. Echipamente electronice Calculatoare Râuri şi fluvii Partide şi mişcări politice Fizică nucleară. Fizică atomică. Fizică moleculară Folclor poetic Economie Sisteme de achiziţie date Publicații EUTB Construcţia vehiculelor: principii, caracteristici Tehnologii de prelucrare prin așchiere Ingineria şi protecţia mediului Procesul de devirozare Credinţe şi obiceiuri populare. Superstiţii Îmbinări mecanice Materiale pentru electronică Reprezentarea curbelor algebrice Persoane cu dizabilităţi Tehnica mijloacelor de transport Diagnostic și tratament endovascular Handbal Reprezentarea grafică a curbelor plane Chimie Comerţ exterior. Comerţ internaţional Proprietate intelectuală. Proprietate industrială, comercială, ştiinţifică. Dreptul brevetelor şi mărcilor Sisteme automate de comandă şi reglare, în general. Aspecte tehnico-cibernetice Fiscalitate Ştiinţe biografice şi înrudite Ştiinţa mediului înconjurător Automatică Procese de producţie Măsurarea temperaturii Supraconductibilitate Curente literare Lemnul și cărbunele Finanţe Examinare clinică Doina Argeșului Bazele materiale ale vieţii. Biochimie. Biologie moleculară. Biofizică Ştiinţa istoriei. Istoriografie Aplicaţii Transmisii mecanice Aerul Resurse umane Verbe și forme verbale Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Fizică nucleară Vehicule terestre, în afara celor pe şine. Vehicule rutiere şi de teren Republica Moldova Muzică Terapie cinesiatrică, prin mişcare activă şi pasivă. Gimnastică medicală, curativă. Terapie prin exerciţii. Mecanoterapie. Termomasaj. Electromasaj Schemă de conexiune Unde electromagnetice Bibliografie master FSEFI - Chimie criminalistică Botanică sistematică Studii locale Cloud România Tehnologie chimică Sisteme distribuite Bibliografie Școala Doctorală Interdisciplinară - Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Acțiunea geologică a apei curgătoare. Formarea teraselor Poezie Materii prime în industria chimică Limba franceză Emigranţi români Deformare la rece Structura fizică a materiei Măsurarea relaţiilor dintre mărimile magnetice şi electrice Situaţie economică. Politică economică Educație imaginativă Bibliografie licență FECC - Calculatoare 1893-2013 Suntele muzicale și percepția lor Materiale electrice Folclor propriu-zis Educaţie. Învăţământ. Instruire. Bazele educaţiei Cuplaje (Organe de maşini) Bibliografie licență FECC - Electronică aplicată Critică literară Mașini cu stări finite Arhitectură de sistem (informatică) Ingineria materialelor Kinesiologie Fenomene termice Gramatica limbii române Mobilități Producţie şi servicii în funcţie de sectoarele economice Tehnologia mijloacelor de transport Sociologie urbană Cercetare Limbaje de programare (Software) Prelucrare automată a datelor Literatură franceză Sintaxa propoziţiei Algoritmi pentru construirea programelor Gramatica limbii franceze Studii locale ale unei localităţi. Monografii ale localităţilor Matlab (Limbaj de programare) Critică literară. Studii literare Bibliografie licență FECC - Rețele și Software de Telecomunicații Comprimarea variabilă Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice Baze de date Viticultură. Viţă de vie. Vii Rezistenţa materialelor Examen licenţă Eseuri politice şi literare Perturbaţii electromagnetice Ingineri - Biografii Inventatori români Sec. XVI-XIX Geometrie algebrică Electronică. Dispozitive electronice Micologie Algebră LabVIEW Diagnosticarea autovehiculelor Contracte comerciale Căldură. Termodinamică Întreprinderi mici şi mijlocii Sisteme integrate de producţie Măsuri electrice (metode şi aparate) Sisteme în timp real Horticultură Cultură şi civilizaţie Legionarism Cântece populare Arte decorative Electricitate curentă. Curent electric. Electrocinetică Economie. Ştiinţe economice Biografii Arhitectura reţelei. Structura reţelei Matematică calculatorie. Analiză numerică Infrastructură critică Biofizică Învățământ general/de cultură generală Securitate naţională Condiţii meteorologice sau climatice nefavorabile datorate stării timpului Educaţie. Învăţământ Programă şcolară Învăţământ primar Antrenament sportiv Politică Universitatea din Pitești - Facultatea de Mecanică și Tehnologie Bibliografie licență FMT - Inginerie Economică Industrială Matematică Angrenaje. Roţi dinţate. Reductoare cu roţi dinţate. Profilul dintelui Analiză matematică Bibliografie licență FSEFI - Chimie Holocaust Fizioterapie Ştiinţe medicale. Medicină Limbă și comunicare Bibliografie finalizare licență FMT - Tehnologia Construcțiilor de Mașini Fizică Motricitate Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică Artă florală. Aranjamentul şi combinarea florilor Plante ornamentale şi decorative. Grădinăritul ornamental Utilizarea energiei alternative Situaţie economică. Politică economică. Planificarea economiei. Producţie Strategie la nivel local Limbaje descriptive de maşină (HDL) Transport public Bibliografie master FMT - Managementul Logisticii Mişcarea legionară Burse internaționale de mărfuri Configurare hardware 1928-2020 Comunicarea în limba franceză Criză organizaţională Hidrocarburi Organizaţii interguvernamentale Bibliografie master FMT - Ingineria și Managementul Fabricației Produselor Trafic rutier Ciocane şi prese. Tipul şi construcţia sculelor şi maşinilor (pentru prelucrare la rece, la cald, pentru forjare-presare) Acces deschis Editoare. Dispozitive de redactare Lingvistică Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare Copii cu ADHD Bibliografie licență FMT - Ingineria Transporturilor și a Traficului Prelucrare date Monografie regională Fizica materialului condensat (în stare lichidă şi solidă) Izometria compușilor organici Scule aşchietoare Puterea executivă a statului. Organele centrale ale conducerii de stat Amine Biologie. Ştiinţe biologice în general Monografii Istoria ca ştiinţă. Teoria şi filozofia istoriei Folclor Geologie generală Tratamente termice Administraţie publică Proiectarea funcțională a produselor Aşezări urbane(geografia şi studiul lor). Oraşe. Municipii Istoria administraţiei Geometrie Descoperiri științifice Lexicologie Bibliografie master FECC - Inginerie electronică și sisteme inteligente Limbaje de programare pentru calculator Sistemul periodic al elementelor 1618-1918 Sisteme de energii regenerabile Optică electronică Bibliografie licență FSEFI - Energetică și tehnologii nucleare Elemente nemetalice Ştiinţa mediului înconjurător. Poluarea mediului. Protecţia mediului Semantică Radio Drept administrativ Electroterapie Sociolingvistică Bibliografie licență FSEFI - Horticultură Transmisii mecanice. Angrenaje, came, glisiere, mecanisme cu clichet, ambreaje Limba vorbită Motoare termice Mecanisme Accelarator de particule Circuite electronice Materiale metalice după proprietăţile lor generale. Aliaje în general Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Literatură Echipamente de reţea Pictură Tehnica transmiterii imaginilor. Televiziune tehnică. Înregistrare, transmisie şi reproducere video. Aparate şi reţele video Sisteme adaptive Amenajări peisagistice Materii prime pentru energia atomică Surse regenerabile de energie Studii culturale Bibliografie master FSEFI - Kinetoterapia la persoanele cu dizabilități Exerciţii şi jocuri fizice Transport rutier Metodică aplicată Termodinamică. Energetică Compuși carboxilici Mecanică Stocare magnetică Gramatică Istoria României Componente electronice pasive Strategie la nivel național Sport de recreere Etanşări mecanice Inginerie Aplicaţii în Labview Inginerie. Tehnică în general Temperatură Doctrină Circuite integrate (CMOS) Consultanţă fiscală Compuşi carbonilici Modelare și simulare Literatură pentru copii Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială Corectitudinea limbii Reţele wireless Managementul competențelor Simfonia Lalelelor Poezie. Poeme. Versuri Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică Îndrumar de laborator Chimioterapie in vitro Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice. Manipularea materialelor. Fixare. Ungere Management Stocarea energiei Calculatoare de prelucrare digitală Bibliografie master FMT - Știința și Tehnologia Materialelor Bibliografie master FSESSP - Comunicare Organizațională Filologie Televiziune Învăţământ preşcolar şi primar Bibliografie finalizare licență FMT - Ingineria Transporturilor și a Traficului Geologie Apa Organizarea producţiei Instalaţii şi metode pentru transportul, depozitarea şi distribuţia fluidelor Acustică Circuite electrice Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese Educaţie Învăţământ universitar Monografii regionale. Studiul unei localităţi Ziaristică. Presă Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Procesarea datelor Filosofie morală. Etică. Filosofie practică Autograful autorului Pompe peristaltice Agronomie Istoria Europei Învăţământ preşcolar Metode numerice Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producţie. Servicii. Preţuri Bibliografie finalizare licență FMT - Inginerie Economică Industrială Drept. Jurisprudenţă Semnale Chimie organică Sisteme de operare Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor. Centrale energetice. Economie energetică Pictură religioasă Muzică vocală Aparate şi reţele video Construcţia de maşini în general Conversia energiei Traductoare. Palpatoare, detectoare, captoare. Senzori Publicaţii ale conferinţelor, congreselor, simpozioanelor etc. Bibliografie master FSEFI - Tehnici avansate pentru prelucrarea informației Lectură Imigrare Compuși organici cu funcții mixte Gazele Simulare (sisteme de comandă și reglare) Demografie. Studiul populaţiei Esteri Cronologie istorică Muzică instrumentală Politică economică. Controlul economiei. Conducerea economiei. Planificarea economică Tehnici CAD Plante ornamentale pentru parcuri şi grădini publice Sisteme de prelucrare distribuite Filosofia, teoria, scopul, metodologia, etica şi estetica sportului Mausoleul Mateiaş Schimburi de comerţ exterior. Relaţii comerciale între diferite ţări Organizaţii guvernamentale şi tipuri de cooperare Mecanică teoretică, în general. Mecanică raţională. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Acustică muzicală Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor Educaţia persoanelor cu deficienţe de adaptare Râul Doamnei Istorie Desen tehnic Traductologie Ecuaţii diferenţiale Teză postdoctorală Teoria conținutului educației Analiza semnalelor Eroismul argeșenilor și muscelenilor Risc organizațional Publicații EUP Bibliografie licență FSEFI - Informatică Chimie anorganică Istorie literară Meteorologie Prelucrare la rece Geometrie descriptivă Tribologie Expresivitate artistică Literatură română Bibliografie licență FMT - Autovehicule Rutiere Mediu distribuit Publicații digitale Circuite integrate Anevrism cerebral Metode bazate pe calculator orientate spre aplicaţii practice Publicaţii reprezentative zonei Argeş - Muscel Transportul energiei electrice Bibliografie finalizare licență FECC - Calculatoare Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Acţionări electrice Conaționali aflați în afara țării Circuite electronice pasive Management educaţional Organizarea şi planificarea producţiei. Proiectare, construcţie. Conducerea şi controlul producţiei Managementul situaţiilor de urgenţă Artă Sport. Educaţie fizică Criză economică. Prăbuşire. Depresiune Cercetări operaţionale (OR) teorii şi metode matematice Organizare comercială Transport feroviar Distribuția variabilă Metode de predare şi instruire. Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Compuși heterociclici cu caracter aromatic Limba engleză Dedicaţie şi autograful autorului Integritatea morală Informatică Ştiinţă nucleară aplicată. Energia atomică şi industria atomică. Tehnică nucleară în general Învăţământ superior Sisteme de producţie Ştiinţa istoriei. Ştiinţe auxiliare ale istoriei Terapie prin exerciţii Cultura informaţiei Productivitate Telecomunicaţii. Telegrafie. Telefonie. Radiodifuziune. Tehnologie şi aparate video. Telecomandă Strategii manageriale Circuite logice Cartofi. Batate. Napi porcești Marketing Electronică Procese chimice Dezvoltarea aptitudinilor intelectuale Drept internaţional Alcooli Petrolul și tehnologiile de prelucrare Presiune Patriotism Tehnica programării (software engineering) Agricultură Învăţământ superior. Universităţi Bibliografie licență FMT - Tehnologia Construcțiilor de Mașini Circuite digitale Învăţământ la distanţă Electrotehnică Agricultură şi alte ştiinţe şi tehnici înrudite. Silvicultură. Agricultură. Exploatarea vieţii sălbatice Căpşune Kinetoterapie Finanţe publice. Bănci. Bani Eroi militari Conductori din metal sau aliaje metalice Biblioteconomie Strategie la nivel european Construcţia calculatoarelor. Hardware Motoare cu ardere internă. Motoare cu combustie. Motoare cu explozie Rulmenți Infrastructură Cloud Compuși organici cu funcții simple Reprezentarea suprafețelor algebrice Dreptul afacerilor Lucrări ştiinţifice Turism montan Bibliografie licență FTLIA - Istorie Publicaţii periodice electronice Predicate Biotehnologii Software Politică internaţională Teologie dogmatică Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice Sisteme energetice Artă. Recreere. Divertisment. Sport Elemente metalice Metodologie Energia Lingvistică comparată Motoare termice în general. Producerea, distribuţia şi utilizarea aburului. Motoare (maşini) cu abur. Cazane de abur Inginerie de producție Proiectarea produselor Configurare software Sintaxa limbii engleze Telegrafie. Telefonie. Radio. Televiziune Predare-învățare-evaluare Metoda elementului finit Curriculum bazat pe competenţe Hardware Cultură in vitro Istorie universală Turismul din punct de vedere economic. Politica turismului Măsuri în știința conservării, controlul poluării mediului Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Semnale digitale Deformare plastică Scheme de conexiuni şi de circuite Literatură populară. Folclor literar Preşedinţi americani Structuralism. Lingvistică structurală Teoria muzicii. Probleme generale Învățământ Volume omagiale Lingvistică şi limbi Competenţe Fenoli Antreprenoriat Icoane pe sticlă Debit Bibliografie master FSED - Administrarea Afacerilor în Comerț, Turism și Servicii de Ospitalitate ...-1848 Managementul riscurilor Bibliologie Bibliografie licență FSEFI - Matematică Bibliografie finalizare licență FSESSP - Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar Management organizaţional Etnologie. Etnografie. Folclor. Obiceiuri. Maniere. Tradiţii. Mod de viaţă Cultura fructelor Pomicultură Feminism. Femeile şi societatea. Situaţia femeilor Dinamică Filosofia lecturii Bibliografie master FSEFI - Matematică didactică Minereurile și prelucrarea lor Sisteme de operare (Software) Tehnici de măsurare Bibliografie licență FECC - Electromecanică Bibliografie licență FSEFI - Ingineria mediului Limba română Stări de agregare ale materiei Religie. Teologie Argeş, Judeţul Legături chimice Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice Managementul învățării permanente Măsurarea mărimilor geometrice şi mecanice: instrumente, aparate, metode şi unităţi de măsură Modele matematice pentru cercetare operaţională Drept. Legislaţie. Jurisprudenţă Teoria mişcării în sport. Motricitate Istoria Statelor Unite ale Americii Topografie 1914-1918 1300-1625 Plante de grădină. Grădinărit Uniunea Europeană Expresii idiomatice Utilizarea surselor naturale de energie IBUP Compatibilitate electromagnetică Profesori universitari şi personal ştiinţific Neurologie. Neuropatologie. Bolile sistemului nervos Biografii. Oameni de seamă Supraconductori Gimnastică medicală Sociologie Sociolingvistică. Folosirea limbii Medicină Jurnalism Metalurgie Compuși halogenați Electromagnetism. Câmp electromagnetic. Electrodinamică Integrare europeană Sisteme de conversie a energiei Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Tradiţii populare Bibliografie master FSEFI - Monitorizarea și protecția mediului Comunicaţii între calculatoare. Reţele de calculatoare Bibliografie finalizare licență FECC - Rețele și Software pentru Telecomunicații Organe de maşini Funcţionarea semnalelor
Vă rugăm să schimbaţi parola