UNSTPB - Biblioteca Centrului Universitar Pitești

Publicații digitale

Subiect Tematic: Publicații digitale
Lucrări: 4 lucrari in 402 publicatii in 6 limbi
Subiecte
Literatură română Istorie Gramatică Limba franceză Artă Poezie Critică literară Chimie Matematică Politică Istoria României Demografie. Studiul populaţiei Economie Literatură franceză Ştiinţe medicale. Medicină Fizică Fizică nucleară. Fizică atomică. Fizică moleculară Geometrie România Educaţie. Învăţământ Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Muzică Eseuri Algebră Calculatoare Artă. Recreere. Divertisment. Sport Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Electrotehnică Relaţii internaţionale Politică internaţională Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor. Centrale energetice. Economie energetică Informatică Management Mecanică teoretică, în general. Mecanică raţională. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Pictură Critică literară. Studii literare Religie Inginerie. Tehnică în general Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice Transport rutier Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică Poezie. Poeme. Versuri Limba engleză Civilizaţie. Cultură. Progres Ştiinţa istoriei. Ştiinţe auxiliare ale istoriei Nuvele Ziaristică. Presă Teatru Genul poetic. Poezii. Poeme. Versuri Lingvistică Istorie literară Metodologie Geografie Lingvistică şi limbi Medicină Ştiinţe biografice şi înrudite Analiză matematică Drept internaţional Literatură pentru copii Inginerie Mecanisme Organe de maşini Tehnica mijloacelor de transport Gramatica limbii române Limba română Religie. Teologie Tehnica transmiterii imaginilor. Televiziune tehnică. Înregistrare, transmisie şi reproducere video. Aparate şi reţele video Uniunea Europeană Sociologie Sport. Educaţie fizică Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice Dedicaţie şi autograf Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Minorităţi naţionale şi etnice Istoria Statelor Unite ale Americii Manual universitar Învăţământ superior Învăţământ universitar Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor Acces deschis Biblioteconomie Ştiinţă nucleară aplicată. Energia atomică şi industria atomică. Tehnică nucleară în general Structura fizică a materiei Hardware Biologie. Ştiinţe biologice în general Chimie organică Sintaxa propoziţiei Gramatica limbii franceze Administraţie publică Drept administrativ Publicaţii ale conferinţelor, congreselor, simpozioanelor etc. Teologie practică Tratate de pace Biserica Ortodoxă Răsăriteană Cultură şi civilizaţie Telecomunicaţii. Telegrafie. Telefonie. Radiodifuziune. Tehnologie şi aparate video. Telecomandă Folclor Finanţe publice. Bănci. Bani Dedicaţie şi autograful autorului Kinetoterapie Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese Acţionări electrice Presiune Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică Electromagnetism. Câmp electromagnetic. Electrodinamică Chimie anorganică Agricultură Acustică Semantică Curente literare Autograful autorului Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite Drept. Jurisprudenţă Istoria administraţiei Programe de calculatoare. Software Ştiinţa mediului înconjurător. Poluarea mediului. Protecţia mediului Limbaje de programare pentru calculator Motoare termice în general. Producerea, distribuţia şi utilizarea aburului. Motoare (maşini) cu abur. Cazane de abur Economie. Ştiinţe economice Etnologie. Etnografie. Folclor. Obiceiuri. Maniere. Tradiţii. Mod de viaţă Feminism. Femeile şi societatea. Situaţia femeilor Istoria Europei Construcţia calculatoarelor. Hardware Vehicule terestre, în afara celor pe şine. Vehicule rutiere şi de teren Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Metalurgie Plante de grădină. Grădinărit Republica Moldova Agronomie Horticultură Ştiinţa mediului înconjurător Teologie dogmatică Biografii Arte decorative Literatură Istorie universală Matematică calculatorie. Analiză numerică Ecuaţii diferenţiale Botanică sistematică Algoritmi pentru construirea programelor Sisteme de prelucrare distribuite Rezistenţa materialelor Sociolingvistică. Folosirea limbii Neurologie. Neuropatologie. Bolile sistemului nervos Relaţii internaţionale. Politică internaţională Pomicultură Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producţie. Servicii. Preţuri Viticultură. Viţă de vie. Vii Transmisii mecanice. Angrenaje, came, glisiere, mecanisme cu clichet, ambreaje Situaţie economică. Politică economică. Planificarea economiei. Producţie Marketing Analiză funcţională Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială Semnale Organizare comercială Electronică Circuite electrice Îndrumar de laborator Circuite logice Organizarea şi planificarea producţiei. Proiectare, construcţie. Conducerea şi controlul producţiei Circuite electronice Biofizică Filosofie morală. Etică. Filosofie practică Bazele materiale ale vieţii. Biochimie. Biologie moleculară. Biofizică Desen tehnic Angrenaje. Roţi dinţate. Reductoare cu roţi dinţate. Profilul dintelui Cântece populare Evrei Literatură religioasă Ştiinţă şi cunoaştere în general Antrenament sportiv Antreprenoriat Întreprinderi mici şi mijlocii Folclor propriu-zis Lexicologie Temperatură Măsurarea mărimilor geometrice şi mecanice: instrumente, aparate, metode şi unităţi de măsură Tehnologia uleiurilor minerale. Tehnologia petrolului şi a produselor similare Măsuri electrice (metode şi aparate) Electricitate. Magnetism. Electromagnetism Instalaţii şi metode pentru transportul, depozitarea şi distribuţia fluidelor Mecanică Fizică nucleară Aplicaţii Sisteme în timp real Fizica materialului condensat (în stare lichidă şi solidă) Reţeaua Internet Biblia. Sfânta scriptură 1918-1939 Filosofia spiritului. Metafizica vieţii spirituale Handbal Teoria mişcării în sport. Motricitate Partide şi mişcări politice Plante ornamentale şi decorative. Grădinăritul ornamental Argeş, Judeţul Finanţe Muzică corală Coruri Sec. 19-20 Ciocane şi prese. Tipul şi construcţia sculelor şi maşinilor (pentru prelucrare la rece, la cald, pentru forjare-presare) Politică economică. Controlul economiei. Conducerea economiei. Planificarea economică Armată Biotehnologii Căpşune Electroterapie Religie creştină Eseuri politice şi literare Educaţie Automatică Fiscalitate Economia energiei în general Motoare termice Motoare cu ardere internă. Motoare cu combustie. Motoare cu explozie Teologie Biografii. Oameni de seamă Deformare la rece Studii locale Baze de date Motricitate Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Căldură. Termodinamică Geologie Optică electronică Construcţia de maşini în general Termodinamică. Energetică Televiziune Studii locale ale unei localităţi. Monografii ale localităţilor Folclor poetic Bibliologie Biserici creştine Software Literatură pentru copii. Literatură pentru tineret Tehnologie chimică Muzică vocală Monografie regională Proprietate intelectuală. Proprietate industrială, comercială, ştiinţifică. Dreptul brevetelor şi mărcilor Limbaje de programare (Software) Metode de predare şi instruire. Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Învăţământ primar Exerciţii şi jocuri fizice Sisteme de operare Comerţ exterior. Comerţ internaţional Deformare plastică Scule aşchietoare Transport feroviar Apa Tratamente termice 1914-1918 Prelucrare date Lingvistică comparată Cântarea lui Solomon (Cântarea Cântărilor) Dinamică Organizaţii guvernamentale şi tipuri de cooperare Jurnalism Învăţământ la distanţă Prelucrare la rece Învăţământ superior. Universităţi Micologie Mântuire Credinţă Circuite integrate Meteorologie Geologie generală Filologie Drept comercial Ruşi Traductoare. Palpatoare, detectoare, captoare. Senzori Sociolingvistică Perturbaţii electromagnetice Fizioterapie Arhitectură de sistem (informatică) Management educaţional Muzică instrumentală Taxe. Impozite. Percepere de taxe Organizarea producţiei Schemă de conexiune Contracte comerciale Metode bazate pe calculator orientate spre aplicaţii practice Tehnica programării (software engineering) Tehnologia mijloacelor de transport Comunicaţii între calculatoare. Reţele de calculatoare Utilizarea surselor naturale de energie Corectitudinea limbii Resurse umane Învăţarea limbii române Credinţe şi obiceiuri populare. Superstiţii Criză economică. Prăbuşire. Depresiune Situaţie economică. Politică economică Cronologie istorică Geometrie descriptivă Cultura fructelor Organizaţii interguvernamentale Cuplaje (Organe de maşini) Electricitate curentă. Curent electric. Electrocinetică Teoria muzicii. Probleme generale Aromâni Administraţie Teologie morală Problemele moralei religioase Cercetare Producţie şi servicii în funcţie de sectoarele economice Examinare clinică Probleme generale de metodică şi didactică Învăţământ preşcolar Transportul energiei electrice Bulgari Terminologie de specialitate Debit Electronică. Dispozitive electronice Dreptul afacerilor Integrare europeană Romi Gimnastică medicală Filosofia, teoria, scopul, metodologia, etica şi estetica sportului Educaţie. Învăţământ. Instruire Sisteme automate de comandă şi reglare, în general. Aspecte tehnico-cibernetice Tribologie Verbe și forme verbale Mistică religioasă Râuri şi fluvii Istoria poporului evreu Sfânta Scriptură Istoria ca ştiinţă. Teoria şi filozofia istoriei Etanşări mecanice Măsurarea temperaturii Cărţi pentru şcolile de duminică Muzică bizantină Stat unitar Modele matematice pentru cercetare operaţională Artă florală. Aranjamentul şi combinarea florilor Programă şcolară Educaţie fizică în şcoală Calculatoare de prelucrare digitală Compatibilitate electromagnetică Măsurarea relaţiilor dintre mărimile magnetice şi electrice Management organizaţional Poezie religioasă Turismul din punct de vedere economic. Politica turismului Matlab (Limbaj de programare) Cultura informaţiei Hidrocarburi Icoane pe sticlă Pictură religioasă Mişcarea legionară Eroi militari Lectură Filosofia lecturii Terapie prin exerciţii Metode numerice Armeni Aşezări urbane(geografia şi studiul lor). Oraşe. Municipii Turci Terapie cinesiatrică, prin mişcare activă şi pasivă. Gimnastică medicală, curativă. Terapie prin exerciţii. Mecanoterapie. Termomasaj. Electromasaj Geometrie algebrică Legături chimice Educaţie. Învăţământ. Instruire. Bazele educaţiei Structuralism. Lingvistică structurală Unificare teritorială Drept. Legislaţie. Jurisprudenţă Materiale metalice după proprietăţile lor generale. Aliaje în general Materii prime pentru energia atomică Tehnici de măsurare Transmisii mecanice Mausoleul Mateiaş Metoda elementului finit Învăţământ preşcolar şi primar Semnale digitale Istoria Iugoslaviei Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Procesarea datelor Legionarism Trafic rutier Sisteme distribuite Imperiul Austro-Ungar Biserica şi evreii Maghiari Sec. 18-20 Expresii idiomatice Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Puterea executivă a statului. Organele centrale ale conducerii de stat Transport public Ingineri - Biografii Utilizarea energiei alternative Plante ornamentale pentru parcuri şi grădini publice Doctrină Lucrări ştiinţifice Productivitate Unde electromagnetice Ingineria materialelor Educaţia persoanelor cu deficienţe de adaptare Schimburi de comerţ exterior. Relaţii comerciale între diferite ţări Profesori universitari şi personal ştiinţific Traductologie Conferinţa de Pace de la Paris Holocaust Materiale electrice Strategii manageriale Procese de producţie Componente electronice pasive Patriotism Sport de recreere Topografie Securitate naţională Acustică muzicală 1618-1918 Ediţie bilingvă: română-engleză Compuşi carbonilici Sisteme integrate de producţie Teză postdoctorală Muzică tradiţională 1913 Circuite integrate (CMOS) Imigrare Reţele wireless Inventatori români Emigranţi români Arhitectura reţelei. Structura reţelei Sisteme de energii regenerabile Germani Preşedinţi americani Industria petrolieră Analiza semnalelor Sisteme de operare (Software) Procese chimice Limbaje descriptive de maşină (HDL) Esteri Administraţie regională Sistemul periodic al elementelor Examen licenţă Sociologie urbană Studii culturale Cultură medievală Sisteme de producţie Construcţia vehiculelor: principii, caracteristici Prelucrare automată a datelor Ingineria şi protecţia mediului Competenţe Curriculum Turism montan Sârbi Integritatea morală Curriculum bazat pe competenţe Italieni Publicaţii periodice electronice Managementul riscurilor Sisteme adaptive Persoane cu dizabilităţi Criză organizaţională Dezvoltarea aptitudinilor intelectuale Cercetări operaţionale (OR) teorii şi metode matematice 1893-2013 Funcţionarea semnalelor Oxizi metalici Radio Componente electronice. Echipamente electronice Procese de transport Condiţii meteorologice sau climatice nefavorabile datorate stării timpului Ştiinţa istoriei. Istoriografie Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice Limbă străină. Limbă învăţată. A doua limbă Agricultură şi alte ştiinţe şi tehnici înrudite. Silvicultură. Agricultură. Exploatarea vieţii sălbatice Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice. Manipularea materialelor. Fixare. Ungere Infrastructură critică Managementul situaţiilor de urgenţă Sisteme de achiziţie date Monografii Monografii regionale. Studiul unei localităţi Expresivitate artistică 1918-1925 Sisteme energetice Stocarea energiei Limba vorbită Kinesiologie Scheme de conexiuni şi de circuite Tehnici CAD CADENCE Aparate şi reţele video Echipamente de reţea Circuite reconfigurabile Literatură populară. Folclor literar Telegrafie. Telefonie. Radio. Televiziune Editoare. Dispozitive de redactare Infrastructură Cloud Inginerie de producție Modelare și simulare Conversia energiei Diagnosticarea autovehiculelor Proiectarea funcțională a produselor Proiectarea produselor Rulmenți Îmbinări mecanice LabVIEW Sintaxa limbii engleze Tehnologii de prelucrare prin așchiere Fenomene termice Măsuri în știința conservării, controlul poluării mediului Cartofi. Batate. Napi porcești Chimioterapie in vitro Procesul de devirozare Circuite digitale Învățământ Polonezi Universitatea din Pitești - Facultatea de Mecanică și Tehnologie Râul Doamnei Publicații digitale Eroismul argeșenilor și muscelenilor Volume omagiale Metodică aplicată Limbă și comunicare Tradiţii populare Doina Argeșului Folclor muzical Marea Unire de la Alba Iulia. 1 Decembrie 1918 Publicații EUP Publicații EUTB Configurare software Configurare hardware Elemente metalice Elemente nemetalice Stări de agregare ale materiei Izometria compușilor organici Compuși organici cu funcții simple Compuși organici cu funcții mixte Compuși heterociclici cu caracter aromatic Materii prime în industria chimică Energia Aerul Minereurile și prelucrarea lor Lemnul și cărbunele Petrolul și tehnologiile de prelucrare Gazele Compuși halogenați Alcooli Fenoli Amine Compuși carboxilici Teoria conținutului educației Predicate Aplicaţii în Labview Acțiunea geologică a apei curgătoare. Formarea teraselor Cultură in vitro Risc organizațional Comunicarea în limba franceză Predare-învățare-evaluare Consultanţă fiscală Simfonia Lalelelor Descoperiri științifice Copii cu ADHD Educație imaginativă Managementul competențelor Managementul învățării permanente Publicaţii reprezentative zonei Argeş - Muscel Materiale pentru electronică Circuite electronice pasive 1300-1625 ...-1848 Istorie națională Burse internaționale de mărfuri Mediu distribuit Cloud Anevrism cerebral Diagnostic și tratament endovascular Reprezentarea grafică a curbelor plane Reprezentarea curbelor algebrice Reprezentarea suprafețelor algebrice Suntele muzicale și percepția lor Distribuția variabilă Comprimarea variabilă Sec. XVI-XIX Mobilități Strategie la nivel european Strategie la nivel național Strategie la nivel local Amenajări peisagistice Bibliografie finalizare licență FECC - Calculatoare Bibliografie finalizare licență FECC - Rețele și Software pentru Telecomunicații Bibliografie finalizare licență FMT - Ingineria Transporturilor și a Traficului Bibliografie finalizare licență FMT - Tehnologia Construcțiilor de Mașini Bibliografie finalizare licență FMT - Inginerie Economică Industrială Bibliografie finalizare licență FSESSP - Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar Bibliografie licență FECC - Calculatoare Bibliografie licență FSEFI - Chimie Bibliografie licență FECC - Electronică aplicată Bibliografie master FSESSP - Comunicare Organizațională Bibliografie master FSED - Administrarea Afacerilor în Comerț, Turism și Servicii de Ospitalitate Bibliografie licență FECC - Electromecanică 1928-2020 Sisteme de conversie a energiei Conductori din metal sau aliaje metalice Supraconductori Stocare magnetică Supraconductibilitate Accelarator de particule Surse regenerabile de energie Bibliografie Școala Doctorală Interdisciplinară - Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale IBUP Învățământ general/de cultură generală Simulare (sisteme de comandă și reglare) Bibliografie licență FMT - Tehnologia Construcțiilor de Mașini Bibliografie master FMT - Managementul Logisticii Bibliografie licență FMT - Autovehicule Rutiere Bibliografie licență FMT - Ingineria Transporturilor și a Traficului Bibliografie licență FMT - Inginerie Economică Industrială Bibliografie master FECC - Inginerie electronică și sisteme inteligente Bibliografie master FMT - Ingineria și Managementul Fabricației Produselor Bibliografie master FSEFI - Monitorizarea și protecția mediului Bibliografie master FSEFI - Chimie criminalistică Bibliografie master FMT - Știința și Tehnologia Materialelor Bibliografie master FSEFI - Kinetoterapia la persoanele cu dizabilități Bibliografie licență FSEFI - Matematică Bibliografie licență FSEFI - Informatică Bibliografie licență FSEFI - Chimie medicală Bibliografie licență FSEFI - Energetică și tehnologii nucleare Bibliografie master FSEFI - Matematică didactică Bibliografie master FSEFI - Tehnici avansate pentru prelucrarea informației Bibliografie licență FSEFI - Horticultură Bibliografie licență FECC - Rețele și Software de Telecomunicații Bibliografie licență FSEFI - Ingineria mediului Industria petrolieră românească Mașini cu stări finite Bibliografie licență FTLIA - Istorie Conaționali aflați în afara țării Albanezi Pompe peristaltice Bibliografie licență FTLIA - Muzică Tehnică dirijorală Bibliografie master FTLIA - Istoria românilor și a României în context european (secolele XIV-XX) 1918-1920 1864-1925 Bibliografie pentru studenții străini din Anul Pregătitor Automatizarea clădirilor Bibliografie master FMT - Concepția și Managementul Proiectării Automobilului Metale şi aliaje cu proprietăţi chimice speciale 1919-1923 1913-1940 Cadrilater Cehi Slovaci 1918- 1947-1989 Croați Eleni Macedoneni Ruteni Tătari Ucraineni
Vă rugăm să schimbaţi parola