Biblioteca Universității din Pitești

Publicații EUP

Subiect Tematic: Publicații EUP
Lucrări: 1 lucrari in 671 publicatii in 4 limbi
Introducere în teoria statistică a recunoaşterii formelor de: State, Luminiţa; Paraschiv-Munteanu, Iuliana (Text tipărit)
Buletin Ştiinţific. Seria Filologie : 2004/Nr. 1 de: Universitatea din Piteşti (Text tipărit)
Dreptul familiei şi acte de stare civilă : Curs pentru anul II : Curs pentru studenţii programului Frecvenţă Redusă de: Olah, Lavinia; Drăghici, Andreea; Universitatea din Piteşti (Text tipărit)
Agrofitotehnie de: Ceauşu, Constantin (Text tipărit)
Critica literară în secolul al XX-lea : Orientări moderne de: Petre Pârvan, Luiza (1943-2017); Universitatea din Piteşti. Facultatea de Ştiinţe (Text tipărit)
Inginerie genetică de: Popescu, Aurel, inginer biolog (Text tipărit)
Dictées spécialisées de: Vlad, Irina (Multimedia)
Subiecte
Mişcarea în sport Java (Limbaj de programare) Stat. Popor. Naţiune. Putere de stat Bibliografie Școala Doctorală Știința sportului și educației fizice AutoCAD Drept electoral Termodinamică chimică Drept comercial Sporturi de luptă şi autoapărare orientale (asiatice). Arte marţiale Crestomaţie Sociologia familiei Circuite reconfigurabile Manual universitar Teorie literară Electrotehnică. Tehnologie mecanică Reţeaua Internet Zgomot rutier Economia serviciilor Probleme generale de metodică şi didactică Comerţ CADENCE Programe de calculatoare. Software Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Limbaje de programare Bibliografie finalizare licență FECC - Electromecanică Aplicaţii Software Râuri şi fluvii Recunoaşterea formelor Bibliografie master FSED - Managementul strategic al resurselor umane Didactică Fizică nucleară. Fizică atomică. Fizică moleculară Sinonime Cinematică. Geometria matematico-mecanică a mişcării Ingineria şi protecţia mediului Bibliografie COLEGTER - Asistent medical generalist Drept internaţional public Literatură universală Filosofie religioasă Transport terestru Drept financiar Reprezentarea curbelor algebrice Îndrumare pedagogică Bibliografie licență FSED - Finanțe și Bănci Bibliografie licență FSESSP - Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar Tehnica mijloacelor de transport Analiză economică Diagnostic și tratament endovascular Planificare, programe, planuri, prognoze Investiţii externe Reprezentarea grafică a curbelor plane Finanţe internaţionale Lingvistică generală Efecte ale factorilor fizici. Efecte ale vibraţiilor, zgomotelor, căldurii Ştiinţa mediului înconjurător Măsurarea temperaturii Protecţia mediului Curente literare Examinare clinică Bibliografie finalizare licență FSEFI - Chimie Medicală Bazele materiale ale vieţii. Biochimie. Biologie moleculară. Biofizică Transmisii mecanice Drept constituţional Măsurarea dimensiunilor Aerul Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor Verbe și forme verbale Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Bibliografie licență FTLIA - Artă Sacră Viaţa viitoare Analiză combinatorică. Teoria grafurilor Terapie cinesiatrică, prin mişcare activă şi pasivă. Gimnastică medicală, curativă. Terapie prin exerciţii. Mecanoterapie. Termomasaj. Electromasaj Bibliografie master FSED - Management Financiar-Bancar și în Asigurări Bibliografie master FSEFI - Chimie criminalistică Creştinism Efecte negative ale activităţii umane asupra mediului Organizarea şi planificarea producţiei Conducere şi organizare în producţie Bibliografie Școala Doctorală Interdisciplinară - Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Drept procesual penal Medicamente Boli ereditare. Boli trasmise genetic, congenitale Antrenament. Performanţă sportivă. Solicitare Limba franceză Deformare la rece Bibliografie finalizare licență FSEFI - Matematică Comunicare socială. Sociologia comunicării Măsurarea relaţiilor dintre mărimile magnetice şi electrice Tehnologie mecanică Contabilitate Suntele muzicale și percepția lor Prune Analiză numerică Bibliografie licență FECC - Electronică aplicată Kinesiologie Management sportiv Mobilități Producţie şi servicii în funcţie de sectoarele economice Dezvoltare economică Limba şi literatura română Limbaje de programare (Software) Asistenţă. Îngrijire medicală Literatură franceză Ecologie generală Bibliografie licență FSEFI - Terapie Ocupațională Judo Bibliografie finalizare licență FSEFI - Kinetoterapie și Motricitate Specială Comprimarea variabilă Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice Viticultură. Viţă de vie. Vii Examen licenţă Sec. XVI-XIX Micologie Dreptul de proprietate Algebră Macroeconomie Psihoterapie Teoria operatorilor Cultură şi civilizaţie Ghicitori. Cilimituri. Rebus. Şarade. Calambururi. Glume tradiţionale. Maxime, devize, embleme, motouri, heraldică populară Durificare Istorie bizantină Electricitate curentă. Curent electric. Electrocinetică Economie. Ştiinţe economice Bibliografie master FSED - Management Contabil și Informatică de Gestiune Biofizică Condiţii meteorologice sau climatice nefavorabile datorate stării timpului Bacteriologia solului. Biologia solului Istoria dreptului Fiabilitate Accidente rutiere Educaţie. Învăţământ Învăţământ primar Atletism în general Antrenament sportiv Universitatea din Pitești - Facultatea de Mecanică și Tehnologie Matematică Angrenaje. Roţi dinţate. Reductoare cu roţi dinţate. Profilul dintelui Raze X Comunicare nonverbală Microeconomie Economie mondială Microbiologie aplicată Bibliografie licență FSEFI - Chimie Bibliografie licență FSED - Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor Bibliografie finalizare licență FMT - Tehnologia Construcțiilor de Mașini Fizică Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică Obiceiuri ale plantelor. Comportarea plantelor. Ecologie. Etologie. Plantele şi mediul lor. Bionomia plantelor Infracţiuni, delicte particulare. Acte infracţionale pedepsibile Plante ornamentale şi decorative. Grădinăritul ornamental Conducere financiară particulară. Administrarea financiară a întreprinderilor Situaţie economică. Politică economică. Planificarea economiei. Producţie Metafizică Spaţii normate. Spaţii Banach. Spaţii Hilbert Transport public Audit Istorie generală Bibliografie master FMT - Managementul Logisticii Configurare hardware Vocabular Organizaţii interguvernamentale Ciocane şi prese. Tipul şi construcţia sculelor şi maşinilor (pentru prelucrare la rece, la cald, pentru forjare-presare) Editoare. Dispozitive de redactare Manipularea materialelor şi manipulare mecanică în general Bibliografie licență FSED - Administrație Publică Drept de vot Software pentru proiecte de producţie Planificarea producţiei Sisteme de gestiune a bazelor de date Eficienţa investiţiilor Monografie regională Fizica materialului condensat (în stare lichidă şi solidă) Didactica specialităţilor Dreptul familiei Culegere de probleme Caracteristici şi detalii ale maşinilor, aparatelor, instalaţiilor, proceselor şi produselor Gestiune financiară Drepturile copilului Amine Răspunderea administrativă Reactoare pentru generarea de energie electrică, pentru centrale electrice nucleare Geologie generală Agricultură în general Bibliografie master FECC - Inginerie electronică și sisteme inteligente Bibliografie licență FSEFI - Kinetoterapie și Motricitate Specială Sistemul periodic al elementelor Întrebări şi exerciţii pentru teste, concursuri, competiţii Optică electronică Bibliografie master FSEFI - Materiale și tehnologii nucleare Bibliografie licență FSEFI - Energetică și tehnologii nucleare Relaţii internaţionale. Politică internaţională Elemente nemetalice Organizarea muncii intelectuale Răspundere penală Electroterapie Matematică calculatorie Transmisii mecanice. Angrenaje, came, glisiere, mecanisme cu clichet, ambreaje Maşini agricole. Echipament şi utilaje agricole Drept internaţional privat Botanică Anatomie. Anatomie umană şi comparată Relaţii între structura chimică şi proprietăţile magnetice Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru produse finite şi asamblate Procedură civilă Literatură Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Lubrifianţi. Uleiuri. Unsori Dreptul familiei. Drept ereditar (succesoral) Dansuri de societate Pictură Tehnica transmiterii imaginilor. Televiziune tehnică. Înregistrare, transmisie şi reproducere video. Aparate şi reţele video Matematică economico-financiară Amenajări peisagistice Bibliografie licență FSEFI - Educație fizică și sportivă Bibliografie master FSEFI - Kinetoterapia la persoanele cu dizabilități Transport rutier Sisteme electorale Solicitări mecanice Ştiinţe Filologice Lucrări agricole Bibliografie licență FSEFI - Ecologie și Protecția Mediului Mecanică Bibliografie licență FSED - Contabilitate și Informatică de Gestiune Vânzare. Desfacere. Marketing. Repartiţie Etanşări mecanice Temperatură Doctrină Poluarea mediului înconjurător Informatică managerială Protecţia consumatorilor Radioactivitate. Dezintegrare radioactivă Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Algebră liniară Prestări servicii Geografie generală. Ştiinţa factorilor geografici Simfonia Lalelelor Îndrumar de laborator Chimioterapie in vitro Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice. Manipularea materialelor. Fixare. Ungere Management Toleranţe. Ajustaje. Calibre Calculatoare de prelucrare digitală Bibliografie master FMT - Știința și Tehnologia Materialelor Bibliografie master FSESSP - Comunicare Organizațională Filologie Lucrări de laborator Geologie Gimnastică Materiale policristaline Dezvoltarea personalităţii Organizarea producţiei Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese Încălzire pentru prelucrare. Tratamente termice. Durificare Educaţie Monografii regionale. Studiul unei localităţi Moştenire legală Autograful autorului Pompe peristaltice Cultură Agronomie Învăţământ preşcolar Bibliografie finalizare licență FMT - Inginerie Economică Industrială Semnale Jocuri sportive Sisteme de operare Aparate şi reţele video Cercetare aplictă. Releveu cadastral. Topografia. Inginerie topografică. Domenii de cercetare Invertoare Comunicaţii Activitate sportivă Control de calitate Genetică generală. Citogenetică generală. Imunogenetică. Evoluţie. Filogenie Bibliografie master FSEFI - Tehnici avansate pentru prelucrarea informației Raportul juridic civil Constituţii. Adunări legislative Compuși organici cu funcții mixte Management în sport Biochimie medicală Psihoze Vânzare Aprovizionare Baze de date online Conducere şi administrare financiară a întreprinderilor Politică economică. Controlul economiei. Conducerea economiei. Planificarea economică Compuşi organici Tehnici CAD Plante ornamentale pentru parcuri şi grădini publice Protecţie socială Servicii sociale Analiză financiară Efecte ale substanţelor nocive. Poluare Teoria modelelor economico-matematice Sociologie juridică Mecanică teoretică, în general. Mecanică raţională. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Mecanică teoretică Pere Persoane fizice Preparate farmaceutice Analiza semnalelor Drept financiar şi fiscal Insecta (Hexapoda). Insecte. Entomologie Europa Bibliografie licență FSEFI - Informatică Baschet Meteorologie Prelucrare la rece Expresivitate artistică Literatură română Cercetare statistică Finanţe. Finanţe publice. Bănci. Bani Electromagnetism Bibliografie finalizare licență FSESSP - Jurnalism Acţionări electrice Circuite electronice pasive Management educaţional Bibliografie master FSEFI - Performanță în sport Proprietăţi ale materialelor care afectează deformabilitatea Documente pentru instruire şi exerciţii practice Cercetări operaţionale (OR) teorii şi metode matematice Transport feroviar Metode de predare şi instruire. Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Arta mişcării. Coregrafie Dedicaţie şi autograful autorului Vestigii culturale ale diferitelor perioade istorice Informatică Ştiinţă nucleară aplicată. Energia atomică şi industria atomică. Tehnică nucleară în general Respirație. Răsuflare. Sistem respirator Învăţământ superior Ingineria calităţii Telecomunicaţii. Telegrafie. Telefonie. Radiodifuziune. Tehnologie şi aparate video. Telecomandă Programare matematică Microbiologie Biochimie. Biologie moleculară Procese chimice Schi alpin Drept comunitar Drept internaţional Alcooli Petrolul și tehnologiile de prelucrare Conifere Procedură penală Calculatoare. Feluri de calculatoare Învăţământ superior. Universităţi Psihologia copilului. Pedologie. Pedopshilogie Muzeografie Protocol Investiţii Forme de întreprinderi Psihologia copilului Romane Economie politică Fiziologia animalelor Electrotehnică Eseuri Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei Istoria filosofiei Strategie la nivel european Bibliografie finalizare licență FSED - Contabilitate și Informatică de Gestiune Construcţia calculatoarelor. Hardware Radiaţii X Organizare comercială. Agenţi. Comercianţi. Manageri. Producători. Impresari. Promotori Compuși organici cu funcții simple Buget public. Buget naţional Bibliografie finalizare licență FSEFI - Ecologie și Protecția Mediului Nemurire Critica textului Biologie Ergonomie Econometrie Sistemul osos, locomotor şi tegumentar. Schelet. Muşchi. Piele Politică internaţională Educaţie fizică şi sport Publicații periodice digitizate Instituţii publice Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice Elemente metalice Energia Geodezie. Topografie. Fotogrammetrie. Cartografie Sport Obligaţii. Contracte. Convenţii Bănci. Operaţiuni bancare Motoare termice în general. Producerea, distribuţia şi utilizarea aburului. Motoare (maşini) cu abur. Cazane de abur Proiectarea produselor Bibliografie licență FSEFI - Sport și Performanță Motrică Sisteme de transport Sintaxa limbii engleze Dedicație și autograf Bibliografie master FSESSP - Psihologie Clinică: evaluare și intervenție Metoda elementului finit Bibliografie finalizare licență FSED - Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor Relaţii comerciale Soluri Prese Prelucrare la rece, la cald, pentru forjare-presare Istorie universală Maşini electrice Turismul din punct de vedere economic. Politica turismului Măsuri în știința conservării, controlul poluării mediului Centrale nucleare de energie Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Schisme Deformare plastică Coroziune Scheme de conexiuni şi de circuite Sănătate şi igienă publică Teoria muzicii. Probleme generale Embriologie Studii literare. Critică literară Bibliografie master FTLIA - Traductologie limba engleză/franceză Transport şi servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei Psihologia caracterului Geometrie analitică Combustibil Icoane pe sticlă Bibliografie master FSED - Administrarea Afacerilor în Comerț, Turism și Servicii de Ospitalitate Protecţia mediului înconjurător. Administrarea calităţii mediului Bibliografie licență FSEFI - Matematică Pomicultură Feminism. Femeile şi societatea. Situaţia femeilor Administrarea întreprinderii Genetică umană Management sanitar Folclor românesc Transformarea energiei electrice. Transformatoare. Convertizoare Minereurile și prelucrarea lor Critică literară. Recenzie. Istorie literară Generator de abur Limbaj profesional Stări de agregare ale materiei Teste Comportamentul consumatorului Legături chimice Proiectare. Conducerea şi controlul producţiei Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice Biserica Ortodoxă Română Bănci Bibliografie licență FSED - Administrarea Afacerilor Măsurarea mărimilor geometrice şi mecanice: instrumente, aparate, metode şi unităţi de măsură Dreptul ocrotirii naturii şi mediului înconjurător Controlul fabricaţiei, a producţiei Bibliografie licență FSEFI - Biologie Agenţi care afectează vasele sangvine Cinetică chimică. Cataliză Drept roman Compatibilitate electromagnetică Profesori universitari şi personal ştiinţific Reţele neuronale Biografii. Oameni de seamă Drepturile omului Programarea calculatoarelor. Programe de calculatoare Substanţe radioactive Politică economică Conducerea şi controlul producţiei Metalurgie Radioactivitate Tehnica programării Exerciţii practice Electromagnetism. Câmp electromagnetic. Electrodinamică Integrare europeană Depresie Grafică pe calculator Puterea statului. Sistemul şi funcţia organelor de guvernământ Bibliografie master FSEFI - Monitorizarea și protecția mediului Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport Comunicaţii între calculatoare. Reţele de calculatoare Funcţionarea semnalelor Geografie Analiză funcţională Doctrine politice Procese de transport Bibliografie licență FSEFI - Chimie medicală Materiale: producerea şi tratamentul Educaţie. Învăţământ. Instruire Conducere şi administrare în exploatare Electricitate. Magnetism. Electromagnetism Componente electronice. Echipamente electronice Limnologie. Lacuri. Rezervoare. Bazine Calculatoare Economia muncii Bibliografie master FSEFI - Activități motrice curriculare și extracurriculare Bibliografie licență FSEFI - Asistență Medicală Generală Sisteme de achiziţie date Economie Cursuri universitare IFR Construcţia vehiculelor: principii, caracteristici Tehnologii de prelucrare prin așchiere Dreptul transporturilor Conducere. Autoritate, directorat. Practici şi metode de conducere Metalografie Procesul de devirozare Pteridophyta. Ferigi. Plante cu spori asemănătoare ferigilor Histologie umană şi comparată Îmbinări mecanice Materiale Programare de calculatoare Materiale pentru electronică Psihologia personalităţii Bibliografie licență FSED - Management Handbal Chimie Contracte de drept civil care au un caracter comercial Fiscalitate Ştiinţe biografice şi înrudite Automatică Asigurări sociale Procese de producţie Nursing Prelucrarea deşeurilor, reziduurilor, resturilor Matematică şi ştiinţe naturale Limbaj profesional-juridic Lemnul și cărbunele Finanţe Mecanica fluidelor în general. Mecanica lichidelor (hidromecanică) Ştiinţa solului. Pedologie. Cercetări pedologice Proiecte de management Horticultură în general Aplicaţii Capacitate de efort fizic. Forță fizică Fizică nucleară Vehicule terestre, în afara celor pe şine. Vehicule rutiere şi de teren Muzică Schemă de conexiune Structură moleculară Botanică sistematică Informatică aplicată Politologie Răspunderea civilă, penală şi administrativă Bibliografie master FSEFI - Biologie medicală Dreptul securităţii sociale România Tehnologie chimică Tehnică nucleară Microbiologie medicală Acțiunea geologică a apei curgătoare. Formarea teraselor Drept public Cataliză. Reacţii catalitice Drept Mişcarea lichidelor. Hidrodinamică Hipurgie. Îngrijirea pacientului Materii prime în industria chimică Structura fizică a materiei Control financiar Situaţie economică. Politică economică Manipulatoare. Roboţi industriali Bibliografie licență FECC - Calculatoare Date Modele de optimizare Managementul proiectelor Materiale compozite Contracte de comerţ internaţional Educaţie. Învăţământ. Instruire. Bazele educaţiei Cuplaje (Organe de maşini) Critică literară Drept penal Ingineria materialelor Curs universitar Viaţă viitoare Fenomene termice Teoria mulţimilor Bibliografie licență FSED - Drept Morală profesională Prelucrare automată a datelor Chimie fizică Algoritmi pentru construirea programelor Bibliografie licență FECC - Rețele și Software de Telecomunicații Drepturi reale Baze de date Radiochimie. Chimie nucleară. Chimia nuclizilor radioactivi Rezistenţa materialelor Semnale analogice Geometrie algebrică Ramuri speciale ale dreptului Electronică. Dispozitive electronice Desfacerea mărfurilor LabVIEW Diagnosticarea autovehiculelor Publicații digitizate Căldură. Termodinamică Măsuri electrice (metode şi aparate) Logica Fuzzy (Matematică) Horticultură Întreţinere Contabilitatea costurilor Arte decorative Mişcarea punctului material Metode şi metodologie. Teoria şi practica organizării Arhitectura reţelei. Structura reţelei Matematică calculatorie. Analiză numerică Educaţie fizică Cinetică chimică Faptele apostolilor Metode de predare şi instruire Agricultură ecologică pentru tehnologii alternative Politică Bibliografie licență FMT - Inginerie Economică Industrială Limbajul C++ Telecomunicaţii Aspecte economice Analiză matematică Fizioterapie Bibliografie finalizare licență FSED - Administrarea Afacerilor Ştiinţe medicale. Medicină Sociologia comunicării Drepturi fundamentale. Drepturile omului. Drepturi şi îndatoriri ale cetăţenilor Maniere elegante Noul Testament Bibliografie finalizare licență FSEFI - Informatică Artă florală. Aranjamentul şi combinarea florilor Igiena bolnavului. Infirmerie Finanţe ale administraţiei locale Dreptul muncii Strategie la nivel local Îmbunătăţirea soiurilor de plante Practici şi metode de conducere Antropologie Fiabilitatea autovehiculelor Hidrocarburi Bibliografie master FMT - Ingineria și Managementul Fabricației Produselor Trafic rutier Atletism Bibliografie master FTLIA - Tendințele actuale ale limbii și literaturii române Contabilitate bugetară Lingvistică Impozite şi taxe Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare Prelucrare date Bibliografie licență FMT - Ingineria Transporturilor și a Traficului Genetică Izometria compușilor organici Scule aşchietoare Bibliografie finalizare licență FSED - Management Proiecte internaţionale Biologie. Ştiinţe biologice în general Monografii Proiectarea funcțională a produselor Tratamente termice Administraţie publică Geografia factorului uman. Geografia umanităţii (geografie culturală) Contabilitate publică Materiale ceramice Hidrosferă. Apă în general. Hidrologie Geometrie Lexicologie Tehnică şi practică bancară Limbaje de programare pentru calculator Operaţiuni bancare Electromecanică Plăţi Ştiinţa mediului înconjurător. Poluarea mediului. Protecţia mediului Reformă socială Drept administrativ Bibliografie licență FSEFI - Horticultură Publicitate. Reclamă Motoare termice Circuite electronice Echipamente de reţea Bibliografie finalizare licență FSEFI - Biologie Strategie economică Ameliorarea plantelor Gestiune Istoria Bisericii Creştine Materii prime pentru energia atomică Finanţe publice Radiaţie Instituţii politice Managementul calităţii Programare orientată pe obiecte Vehicule terestre Termodinamică. Energetică Compuși carboxilici Organizarea şi administrarea judecătorească Gramatică Istoria României Bibliografie master FSEFI - Organizare și conducere în sport Componente electronice pasive Strategie la nivel național Inginerie Bizanţ Schi Aplicaţii în Labview Geografia transporturilor Inginerie. Tehnică în general Politici economice Compuşi carbonilici Înmulţirea culturilor Bibliografie finalizare licență FSEFI - Asistență Medicală Generală Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială Structura chimică a materiei Nume de locuri. Nume geografice şi topografice. Toponimie Turism economic Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică Sec. 20 Răspundere civilă Bibliografie finalizare licență FSEFI - Sport și Performanță Motrică Metode chimice de analiză Bibliografie finalizare licență FMT - Ingineria Transporturilor și a Traficului Statistică aplicată Reţele de transport Apa Asistenţă socială Instalaţii şi metode pentru transportul, depozitarea şi distribuţia fluidelor Acustică Executare silită Arboricultură ornamentală Învăţământ universitar Tehnica undelor, oscilaţiilor şi impulsurilor electrice şi electromagnetice Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Procesarea datelor Piaţa muncii Bibliografie master FSED - Administrație Publică și Integrare Europeană Volei Relaţii economice Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producţie. Servicii. Preţuri Drept. Jurisprudenţă Afecţiuni respiratorii Chimie organică Chimie analitică Măsuri procesuale Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor. Centrale energetice. Economie energetică Pictură religioasă Construcţia de maşini în general Etica în afaceri. Succes comercial Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar Sisteme informatice Publicaţii ale conferinţelor, congreselor, simpozioanelor etc. Ecologie generală. Biocenologie. Hidrobiologie. Biogeografie Bibliografie finalizare licență FSEFI - Educație Fizică și Sportivă Imigrare Conducere. Autoritate Gazele Demografie. Studiul populaţiei Chimie practică de laborator. Chimie de preparare şi experimentală Automate programabile Bibliografie finalizare licență FSESSP - Psihologie Esteri Nemurirea sufletului Teoria literaturii Analize spectrale. Spectrografie. Spectrometrie. Spectrofotometrie Relaţii umane în întreprindere. Personal Arta ceramică. Ceramică Nanomateriale cu proprietăţi magnetice Access (Programe de gestiune a bazelor de date) Funcţionari publici Frazeologie Psihologie Inginerie genetică Acustică muzicală Râul Doamnei Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor Istorie Desen tehnic Teologie pastorală Contabilitate de gestiune Ecuaţii diferenţiale Teologie Studii teologice Prim ajutor. Tratament de urgenţă Publicații EUP Chimie anorganică Istorie literară Siguranţă în exploatare Psihologie socială Geometrie descriptivă Politică economică internaţională Metalurgie fizică a anumitor metale Prelucrarea informaţiilor prin modele şi tipare Tribologie Economia comerţului, turismului şi serviciilor Bibliografie licență FMT - Autovehicule Rutiere Automobile Transport Publicații digitale Bibliografie finalizare licență FSEFI - Horticultură Anevrism cerebral Metode bazate pe calculator orientate spre aplicaţii practice Publicaţii reprezentative zonei Argeş - Muscel Reparaţie Nemetale Analiză cantitativă. Estimare Erezii Medicină clinică Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Bibliografie finalizare licență FECC - Calculatoare Ortodoxie Cormophyta Sporturi de iarnă Organizarea şi planificarea producţiei. Proiectare, construcţie. Conducerea şi controlul producţiei Sport. Educaţie fizică Organizare comercială Distribuția variabilă Procedură arbitrală. Arbitraj Compuși heterociclici cu caracter aromatic Limba engleză Controlul actelor administrative Fizioterapie. Terapie fizică. Radioterapie. Alte tratamente terapeutice nemedicale Forme de organizare economică Fizica plasmei Sisteme de producţie Servicii Bazele chimice ale vieţii. Biochimie şi chimie bio-organică în general Geografia plantelor (fitogeografie) Tulburări emoţionale Turism Biocenoze şi ecosisteme terestre. Bioceogenoze. Cicluri biogeochimice. Lanţuri nutritive Muzeologie Piaţă de capital Cartofi. Batate. Napi porcești Electronică Studii şi metode matematice în alte domenii ale cunoaşterii. Matematică ştiinţifică. Matematică actuarială Comunicare Marketing Prelucrare mecanică Presiune Tehnica programării (software engineering) Cristalografie Anatomie Preţuri Agricultură Bibliografie Școala Doctorală Interdisciplinară - Ingineria materialelor Geografie. Biografie. Istorie Tulburări funcţionale şi metabolice Electrotehnică. Dispozitive electronice Organizarea şi controlul circulaţiei Bibliografie licență FMT - Tehnologia Construcțiilor de Mașini Kinetoterapie Teoria generală a dreptului Concurenţă Hidroterapie. Balneoterapie. Tratamente cu apă. Cura cu ape de băut. Şoc curativ Arte plastice Autovehicule Motoare cu ardere internă. Motoare cu combustie. Motoare cu explozie Rulmenți Reprezentarea suprafețelor algebrice Lucrări ştiinţifice Bibliografie finalizare licență FSESSP - Asistență Socială Proiectare pe calculator Europa (UE) Bibliografie licență FTLIA - Istorie Biotehnologii Relaţii publice Procedură fiscală Teologie dogmatică Dreptul organizaţiilor internaţionale Artă. Recreere. Divertisment. Sport Politica preţurilor Metodologie Adunări legislative Inginerie de producție Contenciosul administrativ Relaţii financiare internaţionale Configurare software Patologie. Medicină clinică Cercetarea şi investigarea structurii materialelor Asigurarea nevoilor spirituale şi materiale de viaţă. Muncă socială. Ajutor social. Locuinţă. Asigurări Cunoaşterea practică a limbii Eco-etichetare Criminologie. Criminalistică Sisteme mecanice Proceduri administrative Metale în general Management industrial Lingvistică şi limbi Stereochimie. Izomerie Fenoli Antreprenoriat Debit Ecologie Exerciţii practice. Exerciţii de laborator. Exerciţii pe teren Organizare şi conducere comercială şi industrială Managementul riscurilor Materiale metalice Drept bancar-valutar Merceologie Bibliografie master FECC - Sisteme electronice pentru conducerea proceselor industriale Etnologie. Etnografie. Folclor. Obiceiuri. Maniere. Tradiţii. Mod de viaţă Agenţi inhibitori (Biologie) Cultura organizaţiei Statistică Teoria statului şi a dreptului Dinamică Publicații periodice digitale Cercetări operaţionale Natura. Studiul şi conservarea naturii. Protecţia naturii şi a vieţii sălbatice Zoologie Sisteme de gestiune a bazelor de date (DBMS) Mecanica fluidelor Bibliografie master FSEFI - Matematică didactică Tehnici de măsurare Drept civil Inteligenţă artificială Bibliografie licență FECC - Electromecanică Bibliografie licență FSEFI - Ingineria mediului Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie Limba română Cercetare ştiinţifică. Metode de cercetare Contencios administrativ Religie. Teologie Programe de calculatoare Motricitate. Dinamică. Însuşiri corporale Bibliografie licență FSESSP - Psihologie Dedicaţie şi autograf Modele matematice pentru cercetare operaţională Sec. 18 Biochimie Plante de grădină. Grădinărit Uniunea Europeană Utilizarea surselor naturale de energie Neurologie. Neuropatologie. Bolile sistemului nervos Deformare Protecţia copiilor Sociologie Calitatea semnalelor recepţionate. Intensitatea semnalelor. Interferenţe Medicină Compuși halogenați Protecţie anticorozivă Analiză dimensională Rezervaţii cu forme de viaţă. Zone protejate Bibliografie finalizare licență FSED - Administrație Publică Cercetări ştiinţifice Fiziologie. Fiziologie umană şi comparată Sisteme şi instalaţii auxiliare, pe vehicul Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Îndepărtarea depunerilor Creştinism. Religie creştină Politica turismului Etimologie Exerciţii fizice. Dezvoltare fizică armonioasă Organe de maşini Bibliografie finalizare licență FECC - Rețele și Software pentru Telecomunicații
Vă rugăm să schimbaţi parola