Biblioteca Universității din Pitești

Publicații EUP

Subiect Tematic: Publicații EUP
Lucrări: 1 lucrari in 621 publicatii in 4 limbi
Subiecte
Electromagnetism. Câmp electromagnetic. Electrodinamică Rezervaţii cu forme de viaţă. Zone protejate Bibliografie finalizare licență FSED - Administrație Publică Cercetări ştiinţifice Fiziologie. Fiziologie umană şi comparată Sisteme şi instalaţii auxiliare, pe vehicul Integrare europeană Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Grafică pe calculator Îndepărtarea depunerilor Creştinism. Religie creştină Politica turismului Etimologie Puterea statului. Sistemul şi funcţia organelor de guvernământ Bibliografie master FSEFI - Monitorizarea și protecția mediului Exerciţii fizice. Dezvoltare fizică armonioasă Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport Comunicaţii între calculatoare. Reţele de calculatoare Organe de maşini Funcţionarea semnalelor Bibliografie finalizare licență FECC - Rețele și Software pentru Telecomunicații Mişcarea în sport Geografie Java (Limbaj de programare) Stat. Popor. Naţiune. Putere de stat Bibliografie Școala Doctorală Știința sportului și educației fizice AutoCAD Drept electoral Termodinamică chimică Drept comercial Sporturi de luptă şi autoapărare orientale (asiatice). Arte marţiale Crestomaţie Sociologia familiei Analiză funcţională Circuite reconfigurabile Manual universitar Doctrine politice Procese de transport Bibliografie licență FSEFI - Chimie medicală Teorie literară Electrotehnică. Tehnologie mecanică Reţeaua Internet Materiale: producerea şi tratamentul Educaţie. Învăţământ. Instruire Zgomot rutier Economia serviciilor Conducere şi administrare în exploatare Electricitate. Magnetism. Electromagnetism Probleme generale de metodică şi didactică Comerţ CADENCE Programe de calculatoare. Software Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Limbaje de programare Componente electronice. Echipamente electronice Limnologie. Lacuri. Rezervoare. Bazine Bibliografie finalizare licență FECC - Electromecanică Calculatoare Economia muncii Aplicaţii Software Râuri şi fluvii Recunoaşterea formelor Bibliografie master FSED - Managementul strategic al resurselor umane Didactică Bibliografie master FSEFI - Activități motrice curriculare și extracurriculare Fizică nucleară. Fizică atomică. Fizică moleculară Bibliografie licență FSEFI - Asistență Medicală Generală Sinonime Sisteme de achiziţie date Economie Cursuri universitare IFR Construcţia vehiculelor: principii, caracteristici Cinematică. Geometria matematico-mecanică a mişcării Tehnologii de prelucrare prin așchiere Dreptul transporturilor Conducere. Autoritate, directorat. Practici şi metode de conducere Ingineria şi protecţia mediului Drept internaţional public Bibliografie COLEGTER - Asistent medical generalist Metalografie Literatură universală Procesul de devirozare Filosofie religioasă Pteridophyta. Ferigi. Plante cu spori asemănătoare ferigilor Histologie umană şi comparată Îmbinări mecanice Transport terestru Drept financiar Materiale Programare de calculatoare Materiale pentru electronică Reprezentarea curbelor algebrice Îndrumare pedagogică Bibliografie licență FSED - Finanțe și Bănci Psihologia personalităţii Bibliografie licență FSESSP - Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar Bibliografie licență FSED - Management Tehnica mijloacelor de transport Analiză economică Diagnostic și tratament endovascular Planificare, programe, planuri, prognoze Investiţii externe Handbal Reprezentarea grafică a curbelor plane Chimie Contracte de drept civil care au un caracter comercial Finanţe internaţionale Lingvistică generală Fiscalitate Ştiinţe biografice şi înrudite Efecte ale factorilor fizici. Efecte ale vibraţiilor, zgomotelor, căldurii Automatică Ştiinţa mediului înconjurător Asigurări sociale Procese de producţie Nursing Prelucrarea deşeurilor, reziduurilor, resturilor Matematică şi ştiinţe naturale Măsurarea temperaturii Protecţia mediului Limbaj profesional-juridic Curente literare Lemnul și cărbunele Finanţe Mecanica fluidelor în general. Mecanica lichidelor (hidromecanică) Ştiinţa solului. Pedologie. Cercetări pedologice Examinare clinică Bibliografie finalizare licență FSEFI - Chimie Medicală Proiecte de management Horticultură în general Bazele materiale ale vieţii. Biochimie. Biologie moleculară. Biofizică Aplicaţii Transmisii mecanice Drept constituţional Măsurarea dimensiunilor Capacitate de efort fizic. Forță fizică Aerul Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Fizică nucleară Bibliografie licență FTLIA - Artă Sacră Viaţa viitoare Analiză combinatorică. Teoria grafurilor Vehicule terestre, în afara celor pe şine. Vehicule rutiere şi de teren Muzică Schemă de conexiune Terapie cinesiatrică, prin mişcare activă şi pasivă. Gimnastică medicală, curativă. Terapie prin exerciţii. Mecanoterapie. Termomasaj. Electromasaj Bibliografie master FSED - Management Financiar-Bancar și în Asigurări Structură moleculară Bibliografie master FSEFI - Chimie criminalistică Botanică sistematică Informatică aplicată Creştinism Efecte negative ale activităţii umane asupra mediului Răspunderea civilă, penală şi administrativă Organizarea şi planificarea producţiei Conducere şi organizare în producţie Bibliografie master FSEFI - Biologie medicală Dreptul securităţii sociale România Tehnologie chimică Tehnică nucleară Microbiologie medicală Acțiunea geologică a apei curgătoare. Formarea teraselor Bibliografie Școala Doctorală Interdisciplinară - Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Drept procesual penal Drept public Medicamente Boli ereditare. Boli trasmise genetic, congenitale Antrenament. Performanţă sportivă. Solicitare Cataliză. Reacţii catalitice Drept Mişcarea lichidelor. Hidrodinamică Hipurgie. Îngrijirea pacientului Materii prime în industria chimică Limba franceză Deformare la rece Structura fizică a materiei Bibliografie finalizare licență FSEFI - Matematică Comunicare socială. Sociologia comunicării Control financiar Măsurarea relaţiilor dintre mărimile magnetice şi electrice Situaţie economică. Politică economică Tehnologie mecanică Contabilitate Manipulatoare. Roboţi industriali Bibliografie licență FECC - Calculatoare Suntele muzicale și percepția lor Modele de optimizare Managementul proiectelor Prune Contracte de comerţ internaţional Educaţie. Învăţământ. Instruire. Bazele educaţiei Analiză numerică Cuplaje (Organe de maşini) Bibliografie licență FECC - Electronică aplicată Telefonie Critică literară Drept penal Ingineria materialelor Curs universitar Kinesiologie Viaţă viitoare Fenomene termice Teoria mulţimilor Management sportiv Mobilități Bibliografie licență FSED - Drept Morală profesională Producţie şi servicii în funcţie de sectoarele economice Dezvoltare economică Prelucrare automată a datelor Limbaje de programare (Software) Asistenţă. Îngrijire medicală Chimie fizică Literatură franceză Ecologie generală Bibliografie licență FSEFI - Terapie Ocupațională Algoritmi pentru construirea programelor Judo Bibliografie finalizare licență FSEFI - Kinetoterapie și Motricitate Specială Bibliografie licență FECC - Rețele și Software de Telecomunicații Comprimarea variabilă Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice Drepturi reale Baze de date Radiochimie. Chimie nucleară. Chimia nuclizilor radioactivi Viticultură. Viţă de vie. Vii Examen licenţă Rezistenţa materialelor Semnale analogice Sec. XVI-XIX Geometrie algebrică Ramuri speciale ale dreptului Electronică. Dispozitive electronice Micologie Dreptul de proprietate Desfacerea mărfurilor LabVIEW Algebră Diagnosticarea autovehiculelor Publicații digitizate Căldură. Termodinamică Macroeconomie Măsuri electrice (metode şi aparate) Logica Fuzzy (Matematică) Psihoterapie Horticultură Teoria operatorilor Întreţinere Cultură şi civilizaţie Ghicitori. Cilimituri. Rebus. Şarade. Calambururi. Glume tradiţionale. Maxime, devize, embleme, motouri, heraldică populară Contabilitatea costurilor Istorie bizantină Arte decorative Electricitate curentă. Curent electric. Electrocinetică Economie. Ştiinţe economice Mişcarea punctului material Arhitectura reţelei. Structura reţelei Matematică calculatorie. Analiză numerică Educaţie fizică Bibliografie master FSED - Management Contabil și Informatică de Gestiune Biofizică Cinetică chimică Condiţii meteorologice sau climatice nefavorabile datorate stării timpului Faptele apostolilor Bacteriologia solului. Biologia solului Istoria dreptului Metode de predare şi instruire Fiabilitate Accidente rutiere Agricultură ecologică pentru tehnologii alternative Educaţie. Învăţământ Învăţământ primar Atletism în general Antrenament sportiv Politică Universitatea din Pitești - Facultatea de Mecanică și Tehnologie Bibliografie licență FMT - Inginerie Economică Industrială Limbajul C++ Telecomunicaţii Matematică Angrenaje. Roţi dinţate. Reductoare cu roţi dinţate. Profilul dintelui Raze X Aspecte economice Analiză matematică Comunicare nonverbală Microeconomie Economie mondială Microbiologie aplicată Bibliografie licență FSEFI - Chimie Fizioterapie Bibliografie finalizare licență FSED - Administrarea Afacerilor Ştiinţe medicale. Medicină Sociologia comunicării Drepturi fundamentale. Drepturile omului. Drepturi şi îndatoriri ale cetăţenilor Maniere elegante Noul Testament Bibliografie licență FSED - Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor Bibliografie finalizare licență FMT - Tehnologia Construcțiilor de Mașini Bibliografie finalizare licență FSEFI - Informatică Fizică Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică Obiceiuri ale plantelor. Comportarea plantelor. Ecologie. Etologie. Plantele şi mediul lor. Bionomia plantelor Artă florală. Aranjamentul şi combinarea florilor Igiena bolnavului. Infirmerie Infracţiuni, delicte particulare. Acte infracţionale pedepsibile Plante ornamentale şi decorative. Grădinăritul ornamental Finanţe ale administraţiei locale Conducere financiară particulară. Administrarea financiară a întreprinderilor Situaţie economică. Politică economică. Planificarea economiei. Producţie Dreptul muncii Metafizică Spaţii normate. Spaţii Banach. Spaţii Hilbert Strategie la nivel local Transport public Audit Istorie generală Bibliografie master FMT - Managementul Logisticii Îmbunătăţirea soiurilor de plante Practici şi metode de conducere Configurare hardware Vocabular Antropologie Fiabilitatea autovehiculelor Hidrocarburi Organizaţii interguvernamentale Bibliografie master FMT - Ingineria și Managementul Fabricației Produselor Trafic rutier Atletism Ciocane şi prese. Tipul şi construcţia sculelor şi maşinilor (pentru prelucrare la rece, la cald, pentru forjare-presare) Bibliografie master FTLIA - Tendințele actuale ale limbii și literaturii române Editoare. Dispozitive de redactare Manipularea materialelor şi manipulare mecanică în general Contabilitate bugetară Lingvistică Bibliografie licență FSED - Administrație Publică Verbe şi forme verbale Impozite şi taxe Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare Drept de vot Prelucrare date Bibliografie licență FMT - Ingineria Transporturilor și a Traficului Sisteme de gestiune a bazelor de date Eficienţa investiţiilor Monografie regională Fizica materialului condensat (în stare lichidă şi solidă) Genetică Izometria compușilor organici Didactica specialităţilor Dreptul familiei Scule aşchietoare Culegere de probleme Bibliografie finalizare licență FSED - Management Proiecte internaţionale Gestiune financiară Drepturile copilului Amine Răspunderea administrativă Biologie. Ştiinţe biologice în general Monografii Reactoare pentru generarea de energie electrică, pentru centrale electrice nucleare Geologie generală Tratamente termice Proiectarea funcțională a produselor Agricultură în general Administraţie publică Geografia factorului uman. Geografia umanităţii (geografie culturală) Contabilitate publică Hidrosferă. Apă în general. Hidrologie Geometrie Lexicologie Bibliografie master FECC - Inginerie electronică și sisteme inteligente Tehnică şi practică bancară Bibliografie licență FSEFI - Kinetoterapie și Motricitate Specială Limbaje de programare pentru calculator Sistemul periodic al elementelor Operaţiuni bancare Electromecanică Întrebări şi exerciţii pentru teste, concursuri, competiţii Optică electronică Plăţi Bibliografie master FSEFI - Materiale și tehnologii nucleare Bibliografie licență FSEFI - Energetică și tehnologii nucleare Relaţii internaţionale. Politică internaţională Elemente nemetalice Ştiinţa mediului înconjurător. Poluarea mediului. Protecţia mediului Reformă socială Organizarea muncii intelectuale Răspundere penală Drept administrativ Electroterapie Matematică calculatorie Bibliografie licență FSEFI - Horticultură Transmisii mecanice. Angrenaje, came, glisiere, mecanisme cu clichet, ambreaje Publicitate. Reclamă Motoare termice Maşini agricole. Echipament şi utilaje agricole Drept internaţional privat Botanică Circuite electronice Anatomie. Anatomie umană şi comparată Relaţii între structura chimică şi proprietăţile magnetice Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru produse finite şi asamblate Procedură civilă Literatură Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Lubrifianţi. Uleiuri. Unsori Dreptul familiei. Drept ereditar (succesoral) Echipamente de reţea Bibliografie finalizare licență FSEFI - Biologie Strategie economică Ameliorarea plantelor Gestiune Dansuri de societate Pictură Tehnica transmiterii imaginilor. Televiziune tehnică. Înregistrare, transmisie şi reproducere video. Aparate şi reţele video Istoria Bisericii Creştine Matematică economico-financiară Amenajări peisagistice Materii prime pentru energia atomică Finanţe publice Bibliografie licență FSEFI - Educație fizică și sportivă Radiaţie Bibliografie master FSEFI - Kinetoterapia la persoanele cu dizabilități Instituţii politice Managementul calităţii Transport rutier Programare orientată pe obiecte Vehicule terestre Sisteme electorale Solicitări mecanice Lucrări agricole Termodinamică. Energetică Bibliografie licență FSEFI - Ecologie și Protecția Mediului Compuși carboxilici Mecanică Organizarea şi administrarea judecătorească Gramatică Istoria României Bibliografie master FSEFI - Organizare și conducere în sport Bibliografie licență FSED - Contabilitate și Informatică de Gestiune Componente electronice pasive Strategie la nivel național Vânzare. Desfacere. Marketing. Repartiţie Etanşări mecanice Inginerie Bizanţ Schi Aplicaţii în Labview Geografia transporturilor Bibliografie master FMT - Știința și Ingineria Materialelor Inginerie. Tehnică în general Politici economice Temperatură Doctrină Poluarea mediului înconjurător Protecţia consumatorilor Compuşi carbonilici Radioactivitate. Dezintegrare radioactivă Înmulţirea culturilor Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Bibliografie finalizare licență FSEFI - Asistență Medicală Generală Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială Algebră liniară Structura chimică a materiei Prestări servicii Geografie generală. Ştiinţa factorilor geografici Nume de locuri. Nume geografice şi topografice. Toponimie Simfonia Lalelelor Turism economic Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică Îndrumar de laborator Sec. 20 Chimioterapie in vitro Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice. Manipularea materialelor. Fixare. Ungere Management Toleranţe. Ajustaje. Calibre Răspundere civilă Bibliografie finalizare licență FSEFI - Sport și Performanță Motrică Calculatoare de prelucrare digitală Bibliografie master FSESSP - Comunicare Organizațională Metode chimice de analiză Lucrări de laborator Bibliografie finalizare licență FMT - Ingineria Transporturilor și a Traficului Statistică aplicată Geologie Reţele de transport Gimnastică Apa Materiale policristaline Dezvoltarea personalităţii Asistenţă socială Organizarea producţiei Acustică Executare silită Arboricultură ornamentală Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese Încălzire pentru prelucrare. Tratamente termice. Durificare Învăţământ universitar Educaţie Tehnica undelor, oscilaţiilor şi impulsurilor electrice şi electromagnetice Monografii regionale. Studiul unei localităţi Moştenire legală Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Procesarea datelor Autograful autorului Cultură Agronomie Învăţământ preşcolar Piaţa muncii Bibliografie master FSED - Administrație Publică și Integrare Europeană Volei Relaţii economice Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producţie. Servicii. Preţuri Bibliografie finalizare licență FMT - Inginerie Economică Industrială Drept. Jurisprudenţă Semnale Chimie organică Chimie analitică Măsuri procesuale Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor. Centrale energetice. Economie energetică Jocuri sportive Sisteme de operare Pictură religioasă Aparate şi reţele video Cercetare aplictă. Releveu cadastral. Topografia. Inginerie topografică. Domenii de cercetare Invertoare Construcţia de maşini în general Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar Comunicaţii Activitate sportivă Sisteme informatice Publicaţii ale conferinţelor, congreselor, simpozioanelor etc. Control de calitate Genetică generală. Citogenetică generală. Imunogenetică. Evoluţie. Filogenie Ecologie generală. Biocenologie. Hidrobiologie. Biogeografie Bibliografie finalizare licență FSEFI - Educație Fizică și Sportivă Bibliografie master FSEFI - Tehnici avansate pentru prelucrarea informației Imigrare Raportul juridic civil Conducere. Autoritate Constituţii. Adunări legislative Compuși organici cu funcții mixte Gazele Management în sport Demografie. Studiul populaţiei Biochimie medicală Chimie practică de laborator. Chimie de preparare şi experimentală Automate programabile Vânzare Bibliografie finalizare licență FSESSP - Psihologie Aprovizionare Baze de date online Esteri Conducere şi administrare financiară a întreprinderilor Nemurirea sufletului Politică economică. Controlul economiei. Conducerea economiei. Planificarea economică Teoria literaturii Compuşi organici Tehnici CAD Relaţii umane în întreprindere. Personal Arta ceramică. Ceramică Plante ornamentale pentru parcuri şi grădini publice Nanomateriale cu proprietăţi magnetice Access (Programe de gestiune a bazelor de date) Protecţie socială Funcţionari publici Servicii sociale Analiză financiară Efecte ale substanţelor nocive. Poluare Frazeologie Teoria modelelor economico-matematice Mecanică teoretică, în general. Mecanică raţională. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Psihologie Inginerie genetică Acustică muzicală Râul Doamnei Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor Istorie Mecanică teoretică Pere Desen tehnic Persoane fizice Teologie pastorală Contabilitate de gestiune Ecuaţii diferenţiale Teologie Preparate farmaceutice Analiza semnalelor Drept financiar şi fiscal Studii teologice Prim ajutor. Tratament de urgenţă Insecta (Hexapoda). Insecte. Entomologie Publicații EUP Europa Chimie anorganică Bibliografie licență FSEFI - Informatică Istorie literară Baschet Meteorologie Siguranţă în exploatare Prelucrare la rece Psihologie socială Geometrie descriptivă Politică economică internaţională Metalurgie fizică a anumitor metale Prelucrarea informaţiilor prin modele şi tipare Tribologie Expresivitate artistică Literatură română Economia comerţului, turismului şi serviciilor Bibliografie licență FMT - Autovehicule Rutiere Cercetare statistică Automobile Finanţe. Finanţe publice. Bănci. Bani Transport Electromagnetism Publicații digitale Bibliografie finalizare licență FSEFI - Horticultură Anevrism cerebral Metode bazate pe calculator orientate spre aplicaţii practice Bibliografie finalizare licență FSESSP - Jurnalism Publicaţii reprezentative zonei Argeş - Muscel Reparaţie Nemetale Analiză cantitativă. Estimare Erezii Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Bibliografie finalizare licență FECC - Calculatoare Acţionări electrice Ortodoxie Circuite electronice pasive Cormophyta Management educaţional Bibliografie master FSEFI - Performanță în sport Sporturi de iarnă Organizarea şi planificarea producţiei. Proiectare, construcţie. Conducerea şi controlul producţiei Proprietăţi ale materialelor care afectează deformabilitatea Sport. Educaţie fizică Documente pentru instruire şi exerciţii practice Cercetări operaţionale (OR) teorii şi metode matematice Organizare comercială Transport feroviar Distribuția variabilă Procedură arbitrală. Arbitraj Metode de predare şi instruire. Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Compuși heterociclici cu caracter aromatic Limba engleză Controlul actelor administrative Arta mişcării. Coregrafie Dedicaţie şi autograful autorului Vestigii culturale ale diferitelor perioade istorice Informatică Fizioterapie. Terapie fizică. Radioterapie. Alte tratamente terapeutice nemedicale Ştiinţă nucleară aplicată. Energia atomică şi industria atomică. Tehnică nucleară în general Respirație. Răsuflare. Sistem respirator Învăţământ superior Forme de organizare economică Fizica plasmei Sisteme de producţie Ingineria calităţii Servicii Bazele chimice ale vieţii. Biochimie şi chimie bio-organică în general Geografia plantelor (fitogeografie) Telecomunicaţii. Telegrafie. Telefonie. Radiodifuziune. Tehnologie şi aparate video. Telecomandă Programare matematică Turism Biocenoze şi ecosisteme terestre. Bioceogenoze. Cicluri biogeochimice. Lanţuri nutritive Microbiologie Biochimie. Biologie moleculară Muzeologie Piaţă de capital Cartofi. Batate. Napi porcești Electronică Studii şi metode matematice în alte domenii ale cunoaşterii. Matematică ştiinţifică. Matematică actuarială Procese chimice Comunicare Marketing Schi alpin Drept comunitar Drept internaţional Alcooli Petrolul și tehnologiile de prelucrare Presiune Tehnica programării (software engineering) Cristalografie Conifere Procedură penală Anatomie Calculatoare. Feluri de calculatoare Preţuri Agricultură Bibliografie Școala Doctorală Interdisciplinară - Ingineria materialelor Geografie. Biografie. Istorie Învăţământ superior. Universităţi Psihologia copilului. Pedologie. Pedopshilogie Tulburări funcţionale şi metabolice Muzeografie Protocol Investiţii Forme de întreprinderi Electrotehnică. Dispozitive electronice Organizarea şi controlul circulaţiei Psihologia copilului Bibliografie licență FMT - Tehnologia Construcțiilor de Mașini Romane Fiziologia animalelor Electrotehnică Eseuri Kinetoterapie Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei Istoria filosofiei Concurenţă Hidroterapie. Balneoterapie. Tratamente cu apă. Cura cu ape de băut. Şoc curativ Arte plastice Strategie la nivel european Autovehicule Bibliografie finalizare licență FSED - Contabilitate și Informatică de Gestiune Radiaţii X Motoare cu ardere internă. Motoare cu combustie. Motoare cu explozie Rulmenți Organizare comercială. Agenţi. Comercianţi. Manageri. Producători. Impresari. Promotori Compuși organici cu funcții simple Reprezentarea suprafețelor algebrice Lucrări ştiinţifice Bibliografie finalizare licență FSESSP - Asistență Socială Buget public. Buget naţional Bibliografie finalizare licență FSEFI - Ecologie și Protecția Mediului Proiectare pe calculator Europa (UE) Nemurire Critica textului Biologie Ergonomie Econometrie Biotehnologii Sistemul osos, locomotor şi tegumentar. Schelet. Muşchi. Piele Relaţii publice Politică internaţională Educaţie fizică şi sport Publicații periodice digitizate Procedură fiscală Teologie dogmatică Instituţii publice Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice Dreptul organizaţiilor internaţionale Artă. Recreere. Divertisment. Sport Elemente metalice Energia Geodezie. Topografie. Fotogrammetrie. Cartografie Politica preţurilor Metodologie Sport Obligaţii. Contracte. Convenţii Adunări legislative Bănci. Operaţiuni bancare Motoare termice în general. Producerea, distribuţia şi utilizarea aburului. Motoare (maşini) cu abur. Cazane de abur Inginerie de producție Proiectarea produselor Contenciosul administrativ Relaţii financiare internaţionale Configurare software Bibliografie licență FSEFI - Sport și Performanță Motrică Sisteme de transport Publicații digitizate Sintaxa limbii engleze Patologie. Medicină clinică Bibliografie master FSESSP - Psihologie Clinică: evaluare și intervenție Dedicație și autograf Metoda elementului finit Cercetarea şi investigarea structurii materialelor Bibliografie finalizare licență FSED - Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor Asigurarea nevoilor spirituale şi materiale de viaţă. Muncă socială. Ajutor social. Locuinţă. Asigurări Relaţii comerciale Soluri Istorie universală Maşini electrice Turismul din punct de vedere economic. Politica turismului Măsuri în știința conservării, controlul poluării mediului Centrale nucleare de energie Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Schisme Cunoaşterea practică a limbii Eco-etichetare Deformare plastică Coroziune Criminologie. Criminalistică Scheme de conexiuni şi de circuite Sănătate şi igienă publică Sisteme mecanice Teoria muzicii. Probleme generale Embriologie Studii literare. Critică literară Bibliografie master FTLIA - Traductologie limba engleză/franceză Metale în general Management industrial Lingvistică şi limbi Transport şi servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei Psihologia caracterului Stereochimie. Izomerie Fenoli Geometrie analitică Antreprenoriat Combustibil Icoane pe sticlă Debit Ecologie Bibliografie master FSED - Administrarea Afacerilor în Comerț, Turism și Servicii de Ospitalitate Exerciţii practice. Exerciţii de laborator. Exerciţii pe teren Organizare şi conducere comercială şi industrială Managementul riscurilor Materiale metalice Protecţia mediului înconjurător. Administrarea calităţii mediului Bibliografie licență FSEFI - Matematică Drept bancar-valutar Merceologie Bibliografie master FECC - Sisteme electronice pentru conducerea proceselor industriale Etnologie. Etnografie. Folclor. Obiceiuri. Maniere. Tradiţii. Mod de viaţă Agenţi inhibitori (Biologie) Cultura organizaţiei Pomicultură Feminism. Femeile şi societatea. Situaţia femeilor Statistică Administrarea întreprinderii Teoria statului şi a dreptului Dinamică Genetică umană Publicații periodice digitale Cercetări operaţionale Management sanitar Natura. Studiul şi conservarea naturii. Protecţia naturii şi a vieţii sălbatice Folclor românesc Zoologie Transformarea energiei electrice. Transformatoare. Convertizoare Sisteme de gestiune a bazelor de date (DBMS) Mecanica fluidelor Bibliografie master FSEFI - Matematică didactică Minereurile și prelucrarea lor Critică literară. Recenzie. Istorie literară Tehnici de măsurare Generator de abur Drept civil Inteligenţă artificială Bibliografie licență FECC - Electromecanică Bibliografie licență FSEFI - Ingineria mediului Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie Limba română Cercetare ştiinţifică. Metode de cercetare Limbaj profesional Stări de agregare ale materiei Teste Comportamentul consumatorului Religie. Teologie Legături chimice Programe de calculatoare Motricitate. Dinamică. Însuşiri corporale Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice Biserica Ortodoxă Română Bănci Bibliografie licență FSESSP - Psihologie Dedicaţie şi autograf Bibliografie licență FSED - Administrarea Afacerilor Modele matematice pentru cercetare operaţională Măsurarea mărimilor geometrice şi mecanice: instrumente, aparate, metode şi unităţi de măsură Dreptul ocrotirii naturii şi mediului înconjurător Controlul fabricaţiei, a producţiei Bibliografie licență FSEFI - Biologie Agenţi care afectează vasele sangvine Sec. 18 Biochimie Cinetică chimică. Cataliză Plante de grădină. Grădinărit Uniunea Europeană Utilizarea surselor naturale de energie Drept roman Compatibilitate electromagnetică Profesori universitari şi personal ştiinţific Neurologie. Neuropatologie. Bolile sistemului nervos Deformare Reţele neuronale Biografii. Oameni de seamă Drepturile omului Protecţia copiilor Sociologie Calitatea semnalelor recepţionate. Intensitatea semnalelor. Interferenţe Medicină Programarea calculatoarelor. Programe de calculatoare Substanţe radioactive Politică economică Conducerea şi controlul producţiei Metalurgie Compuși halogenați Protecţie anticorozivă Radioactivitate Tehnica programării Analiză dimensională Exerciţii practice
Vă rugăm să schimbaţi parola