Biblioteca Universității din Pitești

Cursuri universitare IFR

Subiect Tematic: Cursuri universitare IFR
Lucrări: 1 lucrari in 167 publicatii in 3 limbi
Business English = Limba engleză pentru afaceri : Manual universitar pentru Învăţământul Frecvenţă Redusă de: Mincă, Nicoleta; Simoni, Smaranda (1978-); Maciu, Andreea (Text tipărit)
Statistica microeconomică şi macroeconomică de: Secară, Gheorghe, prof.univ.dr.ec.; Necşulescu, Consuela (Text tipărit)
Drept procesual penal : Partea specială : Curs pentru studenţii programului Frecvenţă Redusă de: Diaconu, Dumitru Virgil; Şerban Morăreanu, Camelia; Universitatea din Piteşti (Text tipărit)
Drept penal. Vol. II de: (Text tipărit)
Dreptul familiei şi acte de stare civilă : Curs pentru anul II : Curs pentru studenţii programului Frecvenţă Redusă de: Olah, Lavinia; Drăghici, Andreea; Universitatea din Piteşti (Text tipărit)
Subiecte
Limba franceză Literatură engleză Matematică Politică Economie România Educaţie. Învăţământ Calculatoare Statistică Informatică Management Teste Economie mondială Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică Limba engleză Istorie literară Europa Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Geografie Medicină Curs universitar Drept internaţional Drept civil Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Finanţe internaţionale Contabilitate Puterea statului. Sistemul şi funcţia organelor de guvernământ Manual universitar Învăţământ superior Dreptul de proprietate Asigurarea nevoilor spirituale şi materiale de viaţă. Muncă socială. Ajutor social. Locuinţă. Asigurări Drept Administraţie publică Drept administrativ Turism Kinetoterapie Drept penal Administrarea întreprinderii Comerţ Servicii Drepturile omului Drept. Jurisprudenţă Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar Dreptul familiei. Drept ereditar (succesoral) Instituţii politice Cunoaşterea practică a limbii Macroeconomie Criminologie. Criminalistică Cercetări operaţionale Geografia factorului uman. Geografia umanităţii (geografie culturală) Conducere şi administrare financiară a întreprinderilor Marketing Teoria modelelor economico-matematice Analiză economică Analiză financiară Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială Organizare comercială Politică economică Gestiune Handbal Drept comunitar Finanţe Medicină clinică Conducere. Autoritate Asigurări sociale Asistenţă socială Drepturile copilului Politică economică. Controlul economiei. Conducerea economiei. Planificarea economică Infracţiuni, delicte particulare. Acte infracţionale pedepsibile Control financiar Finanţe publice Instituţii publice Finanţe. Finanţe publice. Bănci. Bani Fiscalitate Bănci Chimie practică de laborator. Chimie de preparare şi experimentală Cercetare ştiinţifică. Metode de cercetare Protecţia mediului Microeconomie Bănci. Operaţiuni bancare Drept public Lucrări de laborator Buget public. Buget naţional Finanţe ale administraţiei locale Relaţii economice Metode şi metodologie. Teoria şi practica organizării Economie politică Management industrial Dreptul organizaţiilor internaţionale Drepturi fundamentale. Drepturile omului. Drepturi şi îndatoriri ale cetăţenilor Protecţie socială Dreptul familiei Managementul calităţii Vânzare. Desfacere. Marketing. Repartiţie Drept constituţional Relaţii umane în întreprindere. Personal Organizare comercială. Agenţi. Comercianţi. Manageri. Producători. Impresari. Promotori Maniere elegante Drept comercial Drept procesual penal Procedură penală Impozite şi taxe Dreptul muncii Constituţii. Adunări legislative Comportamentul consumatorului Concurenţă Conducere. Autoritate, directorat. Practici şi metode de conducere Politica turismului Forme de întreprinderi Contabilitate de gestiune Contabilitatea costurilor Organizarea producţiei Gestiune financiară Operaţiuni bancare Contabilitate publică Contabilitate bugetară Obligaţii. Contracte. Convenţii Sisteme electorale Organizaţii interguvernamentale Strategie economică Econometrie Drept internaţional privat Drept roman Economia comerţului, turismului şi serviciilor Publicitate. Reclamă Conducere financiară particulară. Administrarea financiară a întreprinderilor Funcţionari publici Morală profesională Ramuri speciale ale dreptului Drept internaţional public Răspunderea civilă, penală şi administrativă Drept bancar-valutar Drepturi reale Persoane fizice Adunări legislative Drept electoral Drept financiar Procedură fiscală Dreptul transporturilor Dreptul ocrotirii naturii şi mediului înconjurător Dreptul securităţii sociale Integrare europeană Forme de organizare economică Prestări servicii Aspecte economice Politică economică internaţională Turism economic Investiţii Limbaj profesional Limbaj profesional-juridic Etica în afaceri. Succes comercial Doctrine politice Merceologie Geriatrie. Boli ale bătrânilor, presenilitate, senilitate Organizarea muncii intelectuale Informatică managerială Piaţă de capital Investiţii externe Piaţa muncii Istoria dreptului Relaţii publice Universitatea "Petru Maior", Tîrgu-Mureş 1998-2008 Sociologie juridică Economia serviciilor Politologie Întrebări şi exerciţii pentru teste, concursuri, competiţii Servicii sociale Aprovizionare Desfacerea mărfurilor Protocol Relaţii comerciale Stat. Popor. Naţiune. Putere de stat Studii şi metode matematice în alte domenii ale cunoaşterii. Matematică ştiinţifică. Matematică actuarială Plăţi Tehnică şi practică bancară Organizarea şi administrarea judecătorească Preţuri Politica preţurilor Relaţii financiare internaţionale Proiecte de management Teoria generală a dreptului Contracte de drept civil care au un caracter comercial Sisteme de gestiune a bazelor de date (DBMS) Vânzare Răspundere penală Teoria statului şi a dreptului Drept financiar şi fiscal Protecţia consumatorilor Contenciosul administrativ Protecţia copiilor Măsuri procesuale Controlul actelor administrative Răspundere civilă Proceduri administrative Răspunderea administrativă Moştenire legală Eficienţa investiţiilor Drept de vot Afecţiuni respiratorii Contencios administrativ Raportul juridic civil Contracte de comerţ internaţional Publicații digitizate Publicații EUP Cursuri universitare IFR Bibliografie finalizare licență FSED - Management Bibliografie finalizare licență FSED - Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor Bibliografie finalizare licență FSED - Administrație Publică Bibliografie finalizare licență FSED - Administrarea Afacerilor Bibliografie finalizare licență FSED - Contabilitate și Informatică de Gestiune Bibliografie licență FSED - Finanțe și Bănci Bibliografie licență FSED - Drept Bibliografie licență FECC - Calculatoare Bibliografie licență FSED - Contabilitate și Informatică de Gestiune Bibliografie licență FECC - Electronică aplicată Bibliografie licență FSED - Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor Bibliografie master FSED - Administrație Publică și Integrare Europeană Bibliografie licență FSED - Administrație Publică Bibliografie master FSED - Management Financiar-Bancar și în Asigurări Bibliografie licență FSED - Management Bibliografie master FSED - Administrarea Afacerilor în Comerț, Turism și Servicii de Ospitalitate Bibliografie licență FECC - Electromecanică Bibliografie master FSED - Managementul strategic al resurselor umane Bibliografie licență FMT - Tehnologia Construcțiilor de Mașini Bibliografie licență FMT - Ingineria Transporturilor și a Traficului Bibliografie licență FMT - Inginerie Economică Industrială Bibliografie master FTLIA - Tendințele actuale ale limbii și literaturii române Bibliografie licență FSED - Administrarea Afacerilor Bibliografie licență FECC - Rețele și Software de Telecomunicații
Vă rugăm să schimbaţi parola