Biblioteca Universității din Pitești

Bibliografie licență FECC - Calculatoare

Subiect Tematic: Bibliografie licență FECC - Calculatoare
Lucrări: 1 lucrari in 93 publicatii in 2 limbi
Chestiuni speciale de teoria circuitelor electrice : Elemente de teorie şi aplicaţii. Vol. 2 de: Universitatea Politehnica din Bucureşti. Catedra de Electrotehnică; Mănescu, Veronica; Drosu, Oana; Cazacu, Emil; Petrescu, Lucian, inginer; Epureanu, George; Păltânea, George (Text tipărit)
Baze de date online de: Bănică, Logica; Ştefan, Cristian Liviu (Text tipărit)
Statistică aplicată de: Antonescu, Constantin, economist; Necşulescu, Consuela; Secară, Gheorghe, prof.univ.dr.ec. (Text tipărit)
Principiile calculului paralel de: Ionescu, Felicia (Text tipărit)
Structuri de date : Note de curs de: Bâscă, Octavian C.; Jaică, Maria (Text tipărit)
Linux pentru avansaţi : Sugestii, exemple de: Pălivan, Cornelia; Pălivan, Horaţiu (Text tipărit)
Circuite logice combinaţionale : teorie şi aplicaţii de: Bostan, Ionel, inginer (Text tipărit)
Organizarea structurată a calculatoarelor de: Tanenbaum, Andrew S. (Text tipărit)
Subiecte
Matematică Economie Fizică Algebră Calculatoare Limbaje de programare Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Electrotehnică Statistică Informatică Inginerie. Tehnică în general Algebră. Matrice. Ecuaţii Curs universitar Analiză matematică Inginerie Dedicaţie şi autograf Inteligenţă artificială Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Access (Programe de gestiune a bazelor de date) Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor Teză de doctorat Hardware Dedicaţie şi autograful autorului Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru produse finite şi asamblate Programe de calculatoare. Software Limbaje de programare pentru calculator Construcţia calculatoarelor. Hardware Geometrie. Trigonometrie Matematică calculatorie. Analiză numerică Geometrie analitică Algebră liniară Programare de calculatoare Algoritmi Algoritmi pentru construirea programelor Sisteme de prelucrare distribuite Arhitecturi de prelucrare în paralel Limbajul C++ Structura calculatoarelor Analiză funcţională Telecomunicaţii Electronică Circuite electrice Unităţi de prelucrare. Circuite de prelucrare Modele statistice Electricitate. Magnetism. Electromagnetism Programare matematică Grafică pe calculator Tipuri de sisteme Sisteme în timp real Tehnologia informaţiei Baze de date online Exerciţii practice Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Programe de calculatoare Software Teoria sistemelor mari Limbaje de programare (Software) C (Limbaj de programare) Calcul numeric Sisteme de operare C++ (Limbaj de programare) Calculatoare. Feluri de calculatoare Prelucrare date Electromagnetism. Câmp electromagnetic. Electrodinamică. Teoria lui Maxwell Statistică aplicată Circuite integrate Arhitectură de sistem (informatică) Schemă de conexiune Metode bazate pe calculator orientate spre aplicaţii practice Tehnica programării (software engineering) Comunicaţii între calculatoare. Reţele de calculatoare Probabilităţi. Statistică matematică Reprezentări grafice Dispozitive electronice Procese stochastice Programarea calculatoarelor. Programe de calculatoare Tranzistoare Java (Limbaj de programare) Analiză combinatorică. Teoria grafurilor Calculatoare de prelucrare digitală Matlab (Limbaj de programare) Metode numerice Software: Linux Programare logică Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Procesarea datelor Windows XP (Sisteme de operare) Modelare matematică Tehnici de calcul Realitate virtuală Metode grafice de calcul Calitatea semnalelor recepţionate. Intensitatea semnalelor. Interferenţe Software: Spice Sisteme de gestiune a bazelor de date (DBMS) Arhitectura reţelei. Structura reţelei Programare orientată pe obiecte VRML (Limbaje de modelare în realitatea virtuală) Limbaj ERLANG Metode de prelucrare în paralel Prelucrare automată a datelor Electrotehnică. Dispozitive electronice Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice MATLAB Echipamente de reţea Circuite reconfigurabile Circuite combinaţionale. Circuite de prelucrare Editoare. Dispozitive de redactare Infrastructură Cloud Circuite digitale Publicații digitizate Publicații digitale Publicații EUP Cursuri universitare IFR Bibliografie finalizare licență FECC - Calculatoare Bibliografie finalizare licență FECC - Electronică Aplicată Bibliografie finalizare licență FECC - Rețele și Software pentru Telecomunicații Bibliografie finalizare licență FSEFI - Informatică Bibliografie finalizare licență FSEFI - Matematică Bibliografie finalizare licență FECC - Electromecanică Bibliografie licență FSED - Finanțe și Bănci Bibliografie licență FECC - Calculatoare Bibliografie licență FSED - Contabilitate și Informatică de Gestiune Bibliografie licență FECC - Electronică aplicată Bibliografie licență FSED - Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor Bibliografie licență FSED - Administrație Publică Bibliografie licență FSED - Management Bibliografie licență FECC - Electromecanică Domeniul de doctorat: Inginerie electronică și telecomunicații Teze de doctorat digitizate (loading) Bibliografie Școala Doctorală Interdisciplinară - Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale IBUP Bibliografie licență FMT - Tehnologia Construcțiilor de Mașini Bibliografie licență FMT - Autovehicule Rutiere Bibliografie licență FMT - Ingineria Transporturilor și a Traficului Bibliografie licență FMT - Inginerie Economică Industrială Bibliografie master FECC - Inginerie electronică și sisteme inteligente Bibliografie master FMT - Ingineria și Managementul Fabricației Produselor Bibliografie master FECC - Sisteme de conversie a energiei Bibliografie master FMT - Știința și Ingineria Materialelor Bibliografie master FECC - Sisteme electronice pentru conducerea proceselor industriale Bibliografie licență FSEFI - Matematică Bibliografie licență FSEFI - Informatică Prototipizare Specificare formală Bibliografie licență FSED - Administrarea Afacerilor Bibliografie licență FSEFI - Chimie medicală Bibliografie master FSEFI - Materiale și tehnologii nucleare Bibliografie licență FSEFI - Energetică și tehnologii nucleare Bibliografie master FSEFI - Matematică didactică Bibliografie master FSEFI - Tehnici avansate pentru prelucrarea informației Bibliografie licență FECC - Rețele și Software de Telecomunicații Bibliografie licență FSEFI - Ingineria mediului
Vă rugăm să schimbaţi parola