Biblioteca Universității din Pitești

Bibliografie licență FECC - Electronică aplicată

Subiect Tematic: Bibliografie licență FECC - Electronică aplicată
Lucrări: 1 lucrari in 78 publicatii in 2 limbi
Maşini electrice : Teorie şi încercări de: Bălă, Constantin (Text tipărit)
Chestiuni speciale de teoria circuitelor electrice : Elemente de teorie şi aplicaţii. Vol. 2 de: Universitatea Politehnica din Bucureşti. Catedra de Electrotehnică; Mănescu, Veronica; Drosu, Oana; Cazacu, Emil; Petrescu, Lucian, inginer; Epureanu, George; Păltânea, George (Text tipărit)
Componente şi circuite pasive : Îndrumar de laborator de: Liţă, Ioan D.; Răducu, Marian (Text tipărit)
Automate programabile de: Mărgineanu, Ioan (Text tipărit)
Microsoft Windows XP Profesional de: Cowart, Robert; Knittel, Brian (Text tipărit)
Principiile teoriei codurilor : Algoritmi şi aplicaţii de: Murgan, Adrian-Traian; Rădescu, Radu (Text tipărit)
Lucrări practice de acţionări electrice de: Beloiu, Robert (Multimedia)
Transformatoare şi maşini electrice de: Boldea, Ion (Text tipărit)
Subiecte
Chimie Matematică Economie Fizică Algebră Calculatoare Limbaje de programare Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Electrotehnică Informatică Teste Inginerie. Tehnică în general Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice Algebră. Matrice. Ecuaţii Curs universitar Analiză matematică Inginerie Dedicaţie şi autograf Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Manual universitar Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor Ştiinţă nucleară aplicată. Energia atomică şi industria atomică. Tehnică nucleară în general Teză de doctorat Hardware Telecomunicaţii. Telegrafie. Telefonie. Radiodifuziune. Tehnologie şi aparate video. Telecomandă Manipulatoare. Roboţi industriali Acţionări electrice Maşini electrice Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică Programe de calculatoare. Software Limbaje de programare pentru calculator Motoare termice în general. Producerea, distribuţia şi utilizarea aburului. Motoare (maşini) cu abur. Cazane de abur Construcţia calculatoarelor. Hardware Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Geometrie. Trigonometrie Matematică calculatorie. Analiză numerică Ecuaţii diferenţiale Geometrie analitică Algebră liniară Programare de calculatoare Algoritmi pentru construirea programelor Structura calculatoarelor Limbaj de programare CATIA Analiză funcţională Diferenţe finite Semnale Telecomunicaţii Semnale analogice Electronică Electromecanică Circuite electrice Unităţi de prelucrare. Circuite de prelucrare Circuite electronice Măsuri electrice (metode şi aparate) Electricitate. Magnetism. Electromagnetism Grafică pe calculator Tipuri de sisteme Sisteme în timp real Fiabilitate Automatică Baze de date Exerciţii practice Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Probleme generale ale tehnologiei comunicaţiilor electrice. Cibernetică. Teoria informaţiilor. Teoria semnalizării Lucrări de laborator Programe de calculatoare Sisteme de operare Calculatoare. Feluri de calculatoare Prelucrare date Electromagnetism. Câmp electromagnetic. Electrodinamică. Teoria lui Maxwell Documente pentru instruire şi exerciţii practice Sisteme de gestiune a bazelor de date Metode cu impulsuri Multiplicatoare de frecvenţă Metode cu impulsuri. Multiplicatoare şi divizionare de frecvenţă Perturbaţii electromagnetice Arhitectură de sistem (informatică) Metode bazate pe calculator orientate spre aplicaţii practice Tehnica programării (software engineering) Comunicaţii între calculatoare. Reţele de calculatoare Transformarea energiei electrice Conversia curentului alternativ în curent continuu şi invers Convertizoare Transformarea energiei electrice. Transformatoare. Convertizoare Invertoare Utilizarea surselor naturale de energie Dispozitive electronice Electronică. Dispozitive electronice Tranzistoare Java (Limbaj de programare) Calculatoare de prelucrare digitală Compatibilitate electromagnetică Măsurarea relaţiilor dintre mărimile magnetice şi electrice Manipularea materialelor şi manipulare mecanică în general Metode numerice Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Procesarea datelor Windows XP (Sisteme de operare) Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Calitatea semnalelor recepţionate. Intensitatea semnalelor. Interferenţe Software: Spice Centrale nucleare de energie Reţele electrice de distribuţie Arhitectura reţelei. Structura reţelei Programare orientată pe obiecte Motoare asincrone. Motoare cu inducţie Analiza semnalelor Tehnica oscilaţiilor electrice şi a calculatoarelor Automate programabile Prelucrare automată a datelor Funcţionarea semnalelor Componente electronice. Echipamente electronice Electrotehnică. Dispozitive electronice Logică cablată Producţia şi distribuţia energiei electrice. Centrale electrice. Sisteme, echipamente şi instalaţii de alimentare cu energie electrică. Substaţii. Programe de electrificare Sisteme de achiziţie date Scheme de conexiuni şi de circuite Tehnici CAD CADENCE Echipamente de reţea Editoare. Dispozitive de redactare Circuite digitale Circuite pasive Publicații digitizate Publicații digitale Publicații EUP Configurare software Configurare hardware Aplicaţii în Labview Bibliografie finalizare licență FECC - Calculatoare Bibliografie finalizare licență FECC - Electronică Aplicată Bibliografie finalizare licență FECC - Rețele și Software pentru Telecomunicații Bibliografie finalizare licență FMT - Inginerie Economică Industrială Bibliografie finalizare licență FSEFI - Matematică Bibliografie finalizare licență FECC - Electromecanică Bibliografie licență FSED - Finanțe și Bănci Bibliografie licență FECC - Calculatoare Bibliografie licență FSEFI - Chimie Bibliografie licență FSED - Contabilitate și Informatică de Gestiune Bibliografie licență FECC - Electronică aplicată Bibliografie licență FSED - Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor Bibliografie licență FSED - Administrație Publică Bibliografie licență FSED - Management Bibliografie licență FECC - Electromecanică Domeniul de doctorat: Inginerie electronică și telecomunicații Teze de doctorat digitizate (loading) Bibliografie Școala Doctorală Interdisciplinară - Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Bibliografie licență FMT - Tehnologia Construcțiilor de Mașini Bibliografie licență FMT - Autovehicule Rutiere Bibliografie licență FMT - Ingineria Transporturilor și a Traficului Bibliografie licență FMT - Inginerie Economică Industrială Bibliografie master FECC - Inginerie electronică și sisteme inteligente Bibliografie master FMT - Ingineria și Managementul Fabricației Produselor Bibliografie master FSEFI - Chimie criminalistică Bibliografie master FECC - Sisteme de conversie a energiei Bibliografie master FECC - Sisteme electronice pentru conducerea proceselor industriale Bibliografie licență FSEFI - Matematică Bibliografie licență FSEFI - Informatică Bibliografie licență FSED - Administrarea Afacerilor Bibliografie licență FSEFI - Chimie medicală Bibliografie licență FSEFI - Energetică și tehnologii nucleare Bibliografie master FSEFI - Matematică didactică Bibliografie licență FECC - Rețele și Software de Telecomunicații Bibliografie licență FSEFI - Ingineria mediului
Vă rugăm să schimbaţi parola