Biblioteca Universității din Pitești

Bibliografie licență FECC - Electronică aplicată

Subiect Tematic: Bibliografie licență FECC - Electronică aplicată
Lucrări: 1 lucrari in 87 publicatii in 2 limbi
Chestiuni speciale de teoria circuitelor electrice : Elemente de teorie şi aplicaţii. Vol. 2 de: Universitatea Politehnica din Bucureşti. Catedra de Electrotehnică; Mănescu, Veronica; Drosu, Oana; Cazacu, Emil; Petrescu, Lucian, inginer; Epureanu, George; Păltânea, George (Text tipărit)
Componente şi circuite pasive : Îndrumar de laborator de: Liţă, Ioan D.; Răducu, Marian (Text tipărit)
Automate programabile de: Mărgineanu, Ioan (Text tipărit)
Principiile teoriei codurilor : Algoritmi şi aplicaţii de: Murgan, Adrian-Traian; Rădescu, Radu (Text tipărit)
Lucrări practice de acţionări electrice de: Beloiu, Robert (Multimedia)
Spice de: Tudor, Marian, informatician (Text tipărit)
Transformatoare şi maşini electrice de: Boldea, Ion (Text tipărit)
Subiecte
Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică Analiză funcţională Manual universitar Calculatoare de prelucrare digitală Bibliografie licență FSEFI - Chimie medicală Bibliografie master FSESSP - Comunicare Organizațională Lucrări de laborator Producţia şi distribuţia energiei electrice. Centrale electrice. Sisteme, echipamente şi instalaţii de alimentare cu energie electrică. Substaţii. Programe de electrificare Electricitate. Magnetism. Electromagnetism Comerţ CADENCE Circuite electrice Programe de calculatoare. Software Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Limbaje de programare Componente electronice. Echipamente electronice Tehnica undelor, oscilaţiilor şi impulsurilor electrice şi electromagnetice Bibliografie finalizare licență FECC - Electromecanică Calculatoare Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Procesarea datelor Limbaj de programare CATIA Metode numerice Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producţie. Servicii. Preţuri Bibliografie finalizare licență FMT - Inginerie Economică Industrială Semnale Sisteme de operare Invertoare Sisteme de achiziţie date Economie Cursuri universitare IFR Electromagnetism. Câmp electromagnetic. Electrodinamică. Teoria lui Maxwell Programare de calculatoare Bibliografie licență FSED - Finanțe și Bănci Geometrie. Trigonometrie Bibliografie licență FSED - Management Automate programabile Chimie Tehnici CAD Automatică Tipuri de sisteme Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor Ecuaţii diferenţiale Analiza semnalelor Publicații EUP Bibliografie licență FSEFI - Informatică Bibliografie master FSEFI - Chimie criminalistică Algebră. Matrice. Ecuaţii Bibliografie licență FMT - Autovehicule Rutiere Bibliografie Școala Doctorală Interdisciplinară - Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Publicații digitale Metode bazate pe calculator orientate spre aplicaţii practice Probleme generale ale tehnologiei comunicaţiilor electrice. Cibernetică. Teoria informaţiilor. Teoria semnalizării Bibliografie finalizare licență FSEFI - Matematică Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Bibliografie finalizare licență FECC - Calculatoare Acţionări electrice Măsurarea relaţiilor dintre mărimile magnetice şi electrice Conversia curentului alternativ în curent continuu şi invers Transformarea energiei electrice Unităţi de prelucrare. Circuite de prelucrare Manipulatoare. Roboţi industriali Documente pentru instruire şi exerciţii practice Bibliografie licență FECC - Calculatoare Teză de doctorat Bibliografie licență FECC - Electronică aplicată Informatică Ştiinţă nucleară aplicată. Energia atomică şi industria atomică. Tehnică nucleară în general Arhitectură de sistem (informatică) Curs universitar Servicii Producţie şi servicii în funcţie de sectoarele economice Telecomunicaţii. Telegrafie. Telefonie. Radiodifuziune. Tehnologie şi aparate video. Telecomandă Turism Prelucrare automată a datelor Limbaje de programare (Software) Electronică Algoritmi pentru construirea programelor Bibliografie licență FECC - Rețele și Software de Telecomunicații Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice Tehnica programării (software engineering) Baze de date Construcţii de calculatoare. Hardware Calculatoare. Feluri de calculatoare Semnale analogice Perturbaţii electromagnetice Software: Spice Electronică. Dispozitive electronice Electrotehnică. Dispozitive electronice Bibliografie licență FMT - Tehnologia Construcțiilor de Mașini Algebră Circuite pasive Circuite digitale Electrotehnică Publicații digitizate Măsuri electrice (metode şi aparate) Sisteme în timp real Construcţia calculatoarelor. Hardware Arhitectura reţelei. Structura reţelei Matematică calculatorie. Analiză numerică Fiabilitate Domeniul de doctorat: Inginerie electronică și telecomunicații Bibliografie licență FMT - Inginerie Economică Industrială Telecomunicaţii Matematică Analiză matematică Bibliografie licență FSEFI - Chimie Bibliografie licență FSED - Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor Fizică Motoare termice în general. Producerea, distribuţia şi utilizarea aburului. Motoare (maşini) cu abur. Cazane de abur Configurare software Bibliografie finalizare licență FSED - Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor Hardware Configurare hardware Maşini electrice Turismul din punct de vedere economic. Politica turismului Centrale nucleare de energie Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Bibliografie master FMT - Ingineria și Managementul Fabricației Produselor Convertizoare Scheme de conexiuni şi de circuite Bibliografie finalizare licență FECC - Electronică Aplicată Editoare. Dispozitive de redactare Manipularea materialelor şi manipulare mecanică în general Bibliografie licență FSED - Administrație Publică Bibliografie licență FMT - Ingineria Transporturilor și a Traficului Prelucrare date Sisteme de gestiune a bazelor de date Geometrie analitică Bibliografie master FSED - Administrarea Afacerilor în Comerț, Turism și Servicii de Ospitalitate Metode cu impulsuri Bibliografie licență FSEFI - Matematică Bibliografie master FECC - Sisteme electronice pentru conducerea proceselor industriale Reţele electrice de distribuţie Administrarea întreprinderii Tehnica oscilaţiilor electrice şi a calculatoarelor Bibliografie master FECC - Inginerie electronică și sisteme inteligente Limbaje de programare pentru calculator Electromecanică Transformarea energiei electrice. Transformatoare. Convertizoare Bibliografie master FSEFI - Matematică didactică Bibliografie licență FSEFI - Energetică și tehnologii nucleare Bibliografie licență FECC - Electromecanică Bibliografie licență FSEFI - Ingineria mediului Logică cablată Tranzistoare Teste Motoare asincrone. Motoare cu inducţie Programe de calculatoare Diferenţe finite Windows XP (Sisteme de operare) Circuite electronice Dedicaţie şi autograf Bibliografie licență FSED - Administrarea Afacerilor Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Echipamente de reţea Teze de doctorat digitizate (loading) Multiplicatoare de frecvenţă Structura calculatoarelor Utilizarea surselor naturale de energie Compatibilitate electromagnetică Programare orientată pe obiecte Metode cu impulsuri. Multiplicatoare şi divizionare de frecvenţă Calitatea semnalelor recepţionate. Intensitatea semnalelor. Interferenţe Dispozitive electronice Bibliografie licență FSED - Contabilitate și Informatică de Gestiune Exerciţii practice Inginerie Aplicaţii în Labview Inginerie. Tehnică în general Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Grafică pe calculator Algebră liniară Bibliografie master FECC - Sisteme de conversie a energiei Comunicaţii între calculatoare. Reţele de calculatoare Funcţionarea semnalelor Bibliografie finalizare licență FECC - Rețele și Software pentru Telecomunicații Java (Limbaj de programare)
Vă rugăm să schimbaţi parola