Biblioteca Universității din Pitești

Bibliografie licență FECC - Electromecanică

Subiect Tematic: Bibliografie licență FECC - Electromecanică
Lucrări: 1 lucrari in 74 publicatii in 2 limbi
Organe de maşini de: Popa, Nicolae, inginer; Onescu, Constantin (Multimedia)
Chestiuni speciale de teoria circuitelor electrice : Elemente de teorie şi aplicaţii. Vol. 2 de: Universitatea Politehnica din Bucureşti. Catedra de Electrotehnică; Mănescu, Veronica; Drosu, Oana; Cazacu, Emil; Petrescu, Lucian, inginer; Epureanu, George; Păltânea, George (Text tipărit)
Baze de date online de: Bănică, Logica; Ştefan, Cristian Liviu (Text tipărit)
Automate programabile de: Mărgineanu, Ioan (Text tipărit)
Statistică aplicată de: Antonescu, Constantin, economist; Necşulescu, Consuela; Secară, Gheorghe, prof.univ.dr.ec. (Text tipărit)
Lucrări practice de acţionări electrice de: Beloiu, Robert (Multimedia)
Transformatoare şi maşini electrice de: Boldea, Ion (Text tipărit)
Circuite logice combinaţionale : teorie şi aplicaţii de: Bostan, Ionel, inginer (Text tipărit)
Organizarea structurată a calculatoarelor de: Tanenbaum, Andrew S. (Text tipărit)
Subiecte
Chimie Matematică Economie Algebră Calculatoare Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Electrotehnică Statistică Informatică Teste Inginerie. Tehnică în general Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice Algebră. Matrice. Ecuaţii Curs universitar Analiză matematică Inginerie Organe de maşini Dedicaţie şi autograf Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Manual universitar Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor Ştiinţă nucleară aplicată. Energia atomică şi industria atomică. Tehnică nucleară în general Hardware Manipulatoare. Roboţi industriali Turism Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese Acţionări electrice Maşini electrice Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică Electromagnetism. Câmp electromagnetic. Electrodinamică Chimie anorganică Chimie fizică Administrarea întreprinderii Comerţ Servicii Programe de calculatoare. Software Motoare termice în general. Producerea, distribuţia şi utilizarea aburului. Motoare (maşini) cu abur. Cazane de abur Construcţia calculatoarelor. Hardware Geometrie. Trigonometrie Matematică calculatorie. Analiză numerică Ecuaţii diferenţiale Geometrie analitică Algebră liniară Programare de calculatoare Rezistenţa materialelor Ambutisarea la rece Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producţie. Servicii. Preţuri Structura calculatoarelor Limbaj de programare CATIA Analiză funcţională Diferenţe finite Electronică Electromecanică Circuite electrice Circuite electronice Măsuri electrice (metode şi aparate) Electricitate. Magnetism. Electromagnetism Grafică pe calculator Tipuri de sisteme Sisteme în timp real Fiabilitate Metale în general Automatică Baze de date Baze de date online Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Construcţia de maşini în general Lucrări de laborator Programe de calculatoare Sisteme de operare Cuplaje Prelucrare date Cinetică chimică Cataliză. Reacţii catalitice Electromagnetism. Câmp electromagnetic. Electrodinamică. Teoria lui Maxwell Statistică aplicată Documente pentru instruire şi exerciţii practice Sisteme de gestiune a bazelor de date Metode cu impulsuri Multiplicatoare de frecvenţă Reţele electrice Perturbaţii electromagnetice Arhitectură de sistem (informatică) Metode bazate pe calculator orientate spre aplicaţii practice Tehnica programării (software engineering) Comunicaţii între calculatoare. Reţele de calculatoare Probabilităţi. Statistică matematică Transformarea energiei electrice. Transformatoare. Convertizoare Producţie şi servicii în funcţie de sectoarele economice Dispozitive electronice Tranzistoare Calculatoare de prelucrare digitală Compatibilitate electromagnetică Măsurarea relaţiilor dintre mărimile magnetice şi electrice Turismul din punct de vedere economic. Politica turismului Matlab (Limbaj de programare) Manipularea materialelor şi manipulare mecanică în general Metode numerice Măsurarea mărimilor electrice Transmisii mecanice Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Procesarea datelor Windows XP (Sisteme de operare) Lagăre. Arbori Calitatea semnalelor recepţionate. Intensitatea semnalelor. Interferenţe Centrale nucleare de energie Reţele electrice de distribuţie Arhitectura reţelei. Structura reţelei Motoare asincrone. Motoare cu inducţie Automate programabile Prelucrare automată a datelor Componente electronice. Echipamente electronice Logică cablată Sisteme de achiziţie date Echipamente de reţea Circuite combinaţionale. Circuite de prelucrare Editoare. Dispozitive de redactare Circuite digitale Publicații digitizate Publicații digitale Publicații EUP Aplicaţii în Labview Cursuri universitare IFR Bibliografie finalizare licență FSEFI - Chimie Medicală Bibliografie finalizare licență FECC - Calculatoare Bibliografie finalizare licență FECC - Electronică Aplicată Bibliografie finalizare licență FECC - Rețele și Software pentru Telecomunicații Bibliografie finalizare licență FMT - Inginerie Economică Industrială Bibliografie finalizare licență FSED - Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor Bibliografie finalizare licență FSEFI - Matematică Bibliografie finalizare licență FECC - Electromecanică Bibliografie licență FSED - Finanțe și Bănci Bibliografie licență FECC - Calculatoare Bibliografie licență FSEFI - Chimie Bibliografie licență FSED - Contabilitate și Informatică de Gestiune Bibliografie licență FECC - Electronică aplicată Bibliografie master FSESSP - Comunicare Organizațională Bibliografie licență FSED - Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor Bibliografie licență FSED - Administrație Publică Bibliografie licență FSED - Management Bibliografie master FSED - Administrarea Afacerilor în Comerț, Turism și Servicii de Ospitalitate Bibliografie licență FECC - Electromecanică Bibliografie Școala Doctorală Interdisciplinară - Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Bibliografie licență FMT - Tehnologia Construcțiilor de Mașini Bibliografie licență FMT - Autovehicule Rutiere Bibliografie licență FMT - Ingineria Transporturilor și a Traficului Bibliografie licență FMT - Inginerie Economică Industrială Bibliografie master FECC - Inginerie electronică și sisteme inteligente Bibliografie master FMT - Ingineria și Managementul Fabricației Produselor Bibliografie master FSEFI - Chimie criminalistică Bibliografie master FECC - Sisteme de conversie a energiei Bibliografie master FMT - Știința și Ingineria Materialelor Bibliografie master FECC - Sisteme electronice pentru conducerea proceselor industriale Bibliografie licență FSEFI - Matematică Bibliografie licență FSEFI - Informatică Bibliografie licență FSED - Administrarea Afacerilor Bibliografie licență FSEFI - Chimie medicală Bibliografie licență FSEFI - Energetică și tehnologii nucleare Bibliografie master FSEFI - Matematică didactică Bibliografie licență FECC - Rețele și Software de Telecomunicații Bibliografie licență FSEFI - Ingineria mediului
Vă rugăm să schimbaţi parola