Biblioteca Universității din Pitești

Domeniul de doctorat: Inginerie electronică și telecomunicații

Subiect Tematic: Domeniul de doctorat: Inginerie electronică și telecomunicații
Lucrări: 1 lucrari in 64 publicatii in 3 limbi
Contribuţii privind implementarea reţelei naţionale de telemedicină : Teză de doctorat de: Puşcoci, Sorin; Universitatea din Piteşti (Text tipărit)
Contribuţii în controlul sistemelor dinamice : Teză de doctorat de: Ivan, Cosmin; Universitatea din Piteşti (Text tipărit)
Subiecte
Matematică Fizică Educaţie. Învăţământ Calculatoare Limbaje de programare Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Electrotehnică Informatică Management Inginerie. Tehnică în general Transport rutier Medicină Inginerie Tehnica mijloacelor de transport Inteligenţă artificială Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor Sisteme în reţea de calculatoare pentru regăsirea informaţiilor şi documentare Biblioteconomie Sisteme de comunicare. Telecomunicaţii în transportul feroviar. Teză de doctorat Hardware Telecomunicaţii. Telegrafie. Telefonie. Radiodifuziune. Tehnologie şi aparate video. Telecomandă Programe de calculatoare. Software Motoare termice în general. Producerea, distribuţia şi utilizarea aburului. Motoare (maşini) cu abur. Cazane de abur Construcţia calculatoarelor. Hardware Radiodifuziune Programare de calculatoare Algoritmi Algoritmi pentru construirea programelor Prelucrarea informaţiilor prin modele şi tipare Analiză funcţională Semnale Telecomunicaţii Electronică Electromecanică Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat Tratarea apei: procese, instalaţii şi utilaje. Dotări pentru purificarea apei în general Unităţi de prelucrare. Circuite de prelucrare Calculatoare. Construcţie Unităţi de prelucrare Circuite logice Arhitectura calculatoarelor Statistică matematică Circuite electronice Sisteme dinamice Aparate şi instrumente optice Fizică nucleară Sisteme în timp real Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară Tehnologia informaţiei Sisteme electrice Informatică aplicată Radiotehnică Probleme generale ale tehnologiei comunicaţiilor electrice. Cibernetică. Teoria informaţiilor. Teoria semnalizării Programe de calculatoare Tehnologie chimică Metode de predare şi instruire. Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Prelucrare date Tehnologii informaţionale Metode de învăţare şi instruire Învăţământ la distanţă Modelare numerică Combustibili Radiocomunicaţii Fizică atomică Economia energiei Motoare cu ardere internă Sisteme de prelucrare a informaţiilor Organizarea telecomunicaţiilor Comunicaţii între calculatoare. Reţele de calculatoare Linii de comunicare ale calculatoarelor Modelare. Simulare Tehnica transmiterii imaginii Sateliţi de transmisie Aprindere prin comprimare Prelucrare electronică de date Cercetare operaţională Organizarea telecomunicaţiilor. Telegrafie. Telefonie. Radio. Televiziune. Telecomandă Sisteme informatice Codificare secretă Criptare Programarea calculatoarelor. Programe de calculatoare Electrotehnică aplicată Management informaţional Sisteme expert Receptoare radio Reţele de calculatoare Sisteme de păstrare a secretului în comunicaţiile electrice Reţele de alimentare din punct de vedere al distribuţiei. Reţele şi caroiaje regionale. Zone de alimentare. Subspaţii principale. Scheme de elecrificare Tehnologii educaţionale Metode de diagnoză Algoritmi pentru evaluare Producerea, alimentarea şi reglarea electricităţii Energia atomică şi industria atomică Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Procesarea datelor Teoria semnalizării Procese nestaţionare Surse naturale de energie Combustibili naturali Ştiinţă nucleară aplicată Tehnica reactoarelor Aparate de supraveghere şi control a instalaţiilor nucleare Biometrie Unde electromagnetice Protocoale de comunicaţii Standarde de comunicaţii Radar. Radiolocaţie Învăţământ preuniversitar Sisteme de comunicaţii E-learning Telefonie mobilă Reţele wireless Analiza semnalelor Canale de comunicare Ingineria traficului Radar Polarimetrie Reactoare nucleare de cercetare Metode de prelucrarea datelor Algoritmi de prelucrarea datelor Bibliografie licență FECC - Calculatoare Bibliografie licență FECC - Electronică aplicată Rezumatul tezei de doctorat Domeniul de doctorat: Inginerie electronică și telecomunicații Teze de doctorat digitizate (loading) Rezumatul digitizat al tezei de doctorat (loading) Teze de doctorat digitale (loading) Stații radar. Instalații de radiolocație Rețele telefonice. Ansambluri de linii și posturi Antene inteligente Bibliografie licență FSEFI - Energetică și tehnologii nucleare Bibliografie licență FECC - Rețele și Software de Telecomunicații
Vă rugăm să schimbaţi parola