Biblioteca Universității din Pitești

Teze de doctorat digitizate (loading)

Subiect Tematic: Teze de doctorat digitizate (loading)
Lucrări: 66 lucrari in 335 publicatii in 3 limbi
Contribuţii la elaborarea unor modele pentru evaluarea riscului la instalaţii mecanice sub presiune : Teză de doctorat de: Vitan, Ion; Universitatea din Piteşti. Facultatea de Mecanică şi Tehnologie (Text tipărit)
Contribuţii privind creşterea capacităţii tehnico-tactice prin programe alternate de pregătire fizică la fotbaliştii juniori B : Teză de doctorat de: Vişan, Paul-Florinel; Universitatea din Piteşti. Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport IOSUD (Text tipărit)
Proiectarea activităţilor de predare, învăţare, evaluare a capacităţii motrice la vârsta preşcolară : Teză de doctorat de: Balint, Nela Tatiana; Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport. I.O.S.U.D. (Text tipărit)
Contribuţii privind utilizarea pliometriei în pregătirea musculară specifică la jucătorii de fotbal juniori A : Teză de doctorat de: Bondrea, Marian; Universitatea din Piteşti. Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport IOSUD (Text tipărit)
Limbajul politic actual : Dimensiuni lingvistice şi pragmatice : Teză de doctorat de: Dumitru, Adina; Universitatea din Piteşti. Facultatea de Litere, Catedra Limbi Străine Aplicate (Text tipărit)
Aspecte ale fantasticului în literatura română şi anglo-americană : Teză de doctorat de: Nicolae (Miron), Cristina; Facultatea de Litere (Text tipărit)
Contribuţii privind implementarea reţelei naţionale de telemedicină : Teză de doctorat de: Puşcoci, Sorin; Universitatea din Piteşti (Text tipărit)
Subiecte
Literatură română Gramatică Limba franceză Artă Poezie Critică literară Literatură engleză Romane Chimie Matematică Psihologie Economie Literatură franceză Fizică Geometrie România Educaţie. Învăţământ Universităţi Hochei pe gheaţă Eseuri Calculatoare Limbaje de programare Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Electrotehnică Încercarea materialelor. Defecte ale materialelor. Protecţia materialelor Informatică Management Mecanică teoretică, în general. Mecanică raţională. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Critică literară. Studii literare Inginerie. Tehnică în general Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică Ziaristică. Presă Teatru Sport Lingvistică Istorie literară Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Medicină Analiză matematică Drept internaţional Morfologie Inginerie Mecanisme Organe de maşini Tehnica mijloacelor de transport Gramatica limbii române Limba română Religie. Teologie Sport. Educaţie fizică Sporturi de iarnă Schi Inteligenţă artificială Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Psihologie experimentală Zoologie Optică Învăţământ superior Coroziune Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor Sisteme în reţea de calculatoare pentru regăsirea informaţiilor şi documentare Biblioteconomie Neurologie Sporturi de luptă. Sporturi de apărare. Atletică grea. Sporturi de forţă Proză Botanică Sisteme de comunicare. Telecomunicaţii în transportul feroviar. Teză de doctorat Hardware Telecomunicaţii. Telegrafie. Telefonie. Radiodifuziune. Tehnologie şi aparate video. Telecomandă Jocuri şi recreere în aer liber Metode de predare şi instruire Activităţi preşcolare Activităţi sportive Educaţie fizică şi sport Turism Kinetoterapie Mecanica fluidelor Vibraţii mecanice. Acustică Neologisme Studii literare Literatură americană Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite Sintaxă Programe de calculatoare. Software Educaţia adulţilor Ştiinţa mediului înconjurător. Poluarea mediului. Protecţia mediului Stilistică Automobile Motoare termice în general. Producerea, distribuţia şi utilizarea aburului. Motoare (maşini) cu abur. Cazane de abur Construcţia calculatoarelor. Hardware Vehicule terestre, în afara celor pe şine. Vehicule rutiere şi de teren Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Stabilitate Metalurgie Radiodifuziune Limbaj poetic Personalităţi Biografii Literatură Atletism Cercetări operaţionale Ecuaţii diferenţiale Geometrie diferenţială Matematică calculatorie Botanică sistematică Programare de calculatoare Algoritmi Algoritmi pentru construirea programelor Prelucrarea informaţiilor prin modele şi tipare Echipament electric Zirconiu Produse chimice Climatul interior Condiţionarea aerului; metode şi instalaţii Dietetică Concursuri. Meciuri. Competiţii. Curse Nutriţie umană Volei Prelucrare mecanică şi aşchiere Sociolingvistică. Folosirea limbii Sporturi nautice Fotbal Fotbal (soccer) Biologie Ecologie generală. Biocenologie. Hidrobiologie. Biogeografie Cibernetică matematică Vehicule rutiere şi de teren Marketing Analiză funcţională Algoritmi pentru prelucrarea simbolurilor Semnale Perturbaţii datorate zgomotelor Electromagnetism Telecomunicaţii Electronică Electromecanică Unităţi de prelucrare. Circuite de prelucrare Calculatoare. Construcţie Unităţi de prelucrare Circuite logice Arhitectura calculatoarelor Lingvistică textuală Analiză numerică Metalurgie feroasă, siderurgie. Fontă şi oţel Circuite electronice Sisteme dinamice Cinematică. Geometria matematico-mecanică a mişcării Biochimie Biocenoze şi ecosisteme terestre. Bioceogenoze. Cicluri biogeochimice. Lanţuri nutritive Hidrobiologie. Biocenoze şi ecosisteme acvatice. Lanţuri nutritive Sec. 18 Proză românească Metodologia sportului Antrenament sportiv Judo Învăţământ liceal Lexicologie Autoturism Gimnastică Aparate şi instrumente optice Instalaţii şi metode pentru transportul, depozitarea şi distribuţia fluidelor Mecanică teoretică Situaţie economică. Ciclu economic. Dezvoltarea structurii economice. Creştere Mecanică Teoria bifurcaţiei Fizică nucleară Matematică aplicată Grafică pe calculator Sisteme în timp real Automobile. Autoturisme Fiabilitate Reţeaua Internet Reţea internaţională "world-wide-web" Handbal Teoria mişcării în sport. Motricitate Drept comunitar Argeş, Judeţul Retorică Sec. 19 Medicină clinică Capacitate de efort fizic Aruncări Povestiri fantastice, supranaturale, macabre Lingvistica textului. Analiza discursului Aprecierea şi controlul progreselor elevilor Dialectologie. Lingvistică geografică. Lingvistică regională Construcţia de maşini Tehnologia informaţiei Avangardism Motoare termice Întreţinere, manipulare, servicii şi reparaţii la mijloacele de transport Logică matematică Baschet Jocuri cu mingea Informatică aplicată Motricitate Jocuri sportive Tehnică nucleară Electrotehnică. Tehnologie mecanică Radiotehnică Teoria generală a semnelor în relaţie cu lingvistica. Semiologie. Semiotică Metodologia sportului. Antrenament sportiv. Performanţă sportivă. Solicitare Antrenament de forţă musculară Dezvoltarea forţei fizice Organizarea şi planificarea producţiei. Conducerea şi controlul producţiei Ecologie Articulata Genunchi Arhitectură religioasă Programe de calculatoare Tehnologie chimică Feminism Taxonomie Metode de predare şi instruire. Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Lanţuri Markov Metoda Monte Carlo Teorii matematice ale mecanicii Deformare plastică Management industrial Motricitate. Dinamică. Însuşiri corporale Coordonare psihofizică Performanţă sportivă Traumatisme Sisteme de aliaje Vehicule rutiere Prelucrare date Categorii gramaticale Bryophyta (Muscineae). Muşchi. Briologie Vâlsan, Râul Sisteme şi instalaţii auxiliare, pe vehicul Motoare cu aprindere prin scânteie Aparate de măsură a presiunii pentru supapele de admisie ale motorului Tehnologii informaţionale Metode de învăţare şi instruire Învăţământ la distanţă Fiabilitatea autovehiculelor Coroziune cu formare de fisuri. Crăpături datorită coroziunii Instalaţii şi echipamente de protecţie şi siguranţă pentru persoane Metale şi aliaje cu proprietăţi speciale Tenis Psihomotricitate Industria automobilelor Prelucrare la rece Modelare numerică Accidente. Riscuri Dialecte sociale. Argou profesional. Forme locale speciale, idiome, jargoane etc. asociate unor structuri sociale sau grupuri de utilizatori Combustibili Membre inferioare Cultură. Civilizaţie. Progres Microelectronică. Circuite integrate Radiocomunicaţii Sisteme de gestiune a bazelor de date Înot. Sărituri. Jocuri acvatice Tehnică literară Siguranţă în exploatare Sociolingvistică Fizică atomică Fizioterapie Oxidare Tehnologie mecanică Reactori nucleari Oftalmologie Comunicare socială Prelucrarea imaginilor Handbal de performanţă Antrenament şi Forţă Economia energiei Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Studii literare. Critică literară Producerea substanţelor organice. Produse chimice organice Constanţa Motoare cu ardere internă Simulare pe calculator Metode bazate pe calculator orientate spre aplicaţii practice Tehnica programării (software engineering) Marketing sportiv Înot Comoţii cerebrale Prelucrare mecanică prin aşchiere Limbaje specifice de programare Modelarea şi simularea sistemelor de calculator Sisteme de prelucrare a informaţiilor Radioelectronică Industrie petrochimică Industria petrolului Sport competiţional Organizarea telecomunicaţiilor Comunicaţii între calculatoare. Reţele de calculatoare Linii de comunicare ale calculatoarelor Logica Fuzzy (Matematică) Modelare. Simulare Întreţinerea şi repararea utilajelor Cursa cu garduri Tehnica transmiterii imaginii Sateliţi de transmisie Vehicule terestre Mecanica şi dinamica autovehiculelor Performanţele autovehiculelor Ecuaţii diferenţiale speciale Sisteme ale mecanicii analitice Plumb Cadmiu Dinamică. Cinematică Frecare Mecanică teoretică în general Mecanică raţională. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Vibraţii Aprindere prin comprimare Prelucrare electronică de date Mecanică aplicată Cercetare operaţională Hidrogenul drept combustibil Hidrodinamică Organizarea telecomunicaţiilor. Telegrafie. Telefonie. Radio. Televiziune. Telecomandă Stabilitate (hidromecanică) Sisteme informatice Vibraţia corpurilor. Excitarea vibraţiilor. Formaţii de vibraţii cu masă şi elasticitate distribuită Ecuaţii şi sisteme liniare Ecuaţii şi sisteme neliniare Prelucrare mecanică Dispozitive de fabricare Frezare Autovehicule de marfă Camioane Uzura automobilelor Simulare numerică Volei de performanţă Pregătire fizică Rugby Prelucrarea oţelului Estetica sportului. Estetica sportivă Sănătate şi igienă publică Scrimă Cadre sportive profesioniste. Profesori de sport. Antrenori. Instructori Probabilităţi. Statistică matematică Condiţie fizică Dezvoltarea armonioasă a corpului Codificare secretă Criptare Educaţie prin studiul şi observarea naturii Limbaje profesionale Cluburi sportive Învăţământ special Capacitate de coordonare psihofizică Educaţie. Instruire Pedagogie practică Lingvistica textului Diateză Argou Calcul variaţional Învăţământ gimnazial Caiac Enzimologie Dramaturgie Mentenanţă Metode de antrenament Formarea şi dezvoltarea personalităţii Gimnastică medicală Filosofia, teoria, scopul, metodologia, etica şi estetica sportului Sănătate şi igienă personală Dinamică economică Depozitarea fluidelor şi instalaţii de distribuţie. Rezervoare, conducte, ţevi. Electrochimie Electrodinamică Câmp electromagnetic Balneoterapie. Tratamente cu apă Forţă fizică Psihologia sportului Insecte Vâlcea, Judeţul Modele matematice pentru cercetare operaţională Geometria spaţiilor fibrate Activitate şcolară Programă şcolară Educaţie fizică în şcoală Sport de performanţă Capacităţi motrice Geometria varietăţilor diferenţiale Educaţia persoanelor cu deficienţe mintale Exerciţii de gimnastică ritmică Management informaţional Sisteme expert Memorie şi învăţare Semiologie Terapie prin exerciţii Nevertebrate Peşti Insecticide Studii de literatură comparată Presă culturală Presa argeşeană Teoria maşinilor. Mecanică tehnică (aplicată, industrială) în general Instruire colectivă Retorica vorbirii Aeromodelism Simbolism-poezie Limbaj politic Receptoare radio Managementul activităţilor sportive Organizaţii, societăţi Reţele de calculatoare Sisteme de păstrare a secretului în comunicaţiile electrice Programare logică Materiale compozite Mănăstirea Cozia Încercarea materialelor Proiectarea, construcţia maşinilor, instalaţiilor, produselor Formă, plan Reţele de alimentare din punct de vedere al distribuţiei. Reţele şi caroiaje regionale. Zone de alimentare. Subspaţii principale. Scheme de elecrificare Tehnologii educaţionale Metode de diagnoză Algoritmi pentru evaluare Producerea, alimentarea şi reglarea electricităţii Energia atomică şi industria atomică Prelucrarea semnalelor Semnale digitale Iris Circuite de prelucrare Modele matematice Modelare matematică Magnetohidrodinamică Teoria semnalizării Procese nestaţionare Surse naturale de energie Combustibili naturali Ştiinţă nucleară aplicată Tehnica reactoarelor Aparate de supraveghere şi control a instalaţiilor nucleare Sisteme în paralel Sisteme distribuite Patinaj viteză Argeş, Râul Limbaj juridic Studii şi metode matematice Sporturi aeronautice Sporturi de luptă Şcoli, institute Exerciţii speciale Jocuri pe gheaţă Nutriţie şi alimentare: metode şi precauţii Apnee Scufundarea în apă fără echipament autonom de respiraţie Principii ale nutriţiei aplicate la alimentaţia sportivilor Antrenament de echipă Exerciţii de sărituri Strategie sportivă Tactică Tenis de masă Dezvoltarea facultăţilor şi simţurilor Mişcare, exerciţii de coordonare Educaţie fizică în şcoala primară Automate Unităţi şi baze de antrenament Unde electromagnetice Protocoale de comunicaţii Standarde de comunicaţii 2000 Radar. Radiolocaţie Arta sau tehnica exprimării orale Cinematică aplicată Aerobic Rolul şi sarcinile portalului Instrumente şi aparate pe vehicul Învăţământ preuniversitar Canotaj Sisteme de comunicaţii Gimnastică ritmică Universităţi - Facultăţi de Educaţie Fizică Gimnastică medicală, curativă. Terapie prin exerciţii Strategii de cercetare Sistemul muscular Persoane vârstnice Sistemul locomotor Solicitare fizică Supraalimentaţie Copii supraponderali Fotbal - performanţă a copiilor Capacitate psihică Antrenament. Performanţă sportivă. Solicitare Mecanoterapie Canoe Interjecţii Lumbricide Podişul Getic Aplicaţii optice Mediul biologic Myriapoda Chilopoda Diplopoda Coleoptera. Gândaci Masivul Buila-Vânturariţa Scaune. Etanşări Limbaje de programare pentru inteligenţă artificială E-learning Specificaţii formale Femei-scriitori Sport pentru sănătate Comunicare pedagogică Turism. Alpinism Inginerie. Tehnică Simulare cu modele matematice Calitatea vieţii Copii cu dizabilităţi Stabilitate hidrodinamică Canale de comunicare Triplusalt Componente electronice. Echipamente electronice Sec. XIX Persoane supraponderale. Persoane supra-alimentate. Grași. Obezi. Hipertrofici Romane autobiografice Săritura cu prăjina Bibliografie licență FECC - Calculatoare Bibliografie licență FECC - Electronică aplicată Domeniul de doctorat: Inginerie electronică și telecomunicații Teze de doctorat digitizate (loading) Domeniul de doctorat: Matematică Domeniul de doctorat: Educație fizică și sport Domeniul de doctorat: Inginerie mecanică Domeniul de doctorat: Știința sportului și educației fizice Domeniul de doctorat: Informatică Domeniul de doctorat: Biologie Domeniul de doctorat: Filologie Domeniul de doctorat: Inginerie industrială Domeniul de doctorat: Știința și ingineria materialelor Domeniul de doctorat: Ingineria materialelor Domeniul de doctorat: Mecanică tehnică și vibrații mecanice Domeniul de doctorat: Inginerie electrică Bibliografie master FECC - Inginerie electronică și sisteme inteligente Bibliografie licență FSEFI - Energetică și tehnologii nucleare Capacitate de efort fizic. Forță fizică Capacitate de viteză Bibliografie licență FECC - Rețele și Software de Telecomunicații
Vă rugăm să schimbaţi parola