Biblioteca Universității din Pitești

IBUP

Subiect Tematic: IBUP
Lucrări: 1 lucrari in 96 publicatii in 3 limbi
Introducere în pedagogie de: Todoranu, Dimitrie (Resurse electronice)
Încercările tehnologice și de rezistență ale îmbinărilor sudate sau lipite de: Safta, Voicu Ionel; Safta, Voicu Ioan (Resurse electronice)
Chimie analitică și analiză instrumentală : manual unic de: Luca, Constantin; Crişan, I. Al.; Duca, Al. (Resurse electronice)
Ghid de pregătire pentru profesorii de biologie : Definitivat. Titularizare. Examene naționale. Olimpiade. Concursuri școlare de: Neagu, Adriana, prof. de biologie; Tanur, Iuliana; Miricel, Florina; Afrim, Camelia; Olteanu, Silvia; Manea, Camelia, prof. de biologie; Șăitan, Traian; Divoiu, Maria; Mihai, Adriana (Resurse electronice)
Metode și utilaje pentru prevenirea poluării mediului de: Iordache, Gheorghe (Resurse electronice)
Introducere în etnografie : obiect, principii, metodă : (1949) de: Vrabie, Gheorghe (1908-1991) (Resurse electronice)
Istoria artei europene. Vol. I. Epoca medie de: Vătăşianu, Virgil (Resurse electronice)
Asistența în familie a persoanei cu deficiență funcțională : Tehnici de îngrijire și manevrare a bolnavului de: Albu, Adriana, medic; Petcu, Ioan, medic; Albu, Constantin, kinetoterapeut (Resurse electronice)
Etica profesiilor juridice de: Ghigheci, Cristinel (Resurse electronice)
Subiecte
Literatură română Istorie Chimie Matematică Politică Istoria României Psihologie Economie Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Artă. Recreere. Divertisment. Sport Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Electrotehnică Încercarea materialelor. Defecte ale materialelor. Protecţia materialelor Management Critică literară. Studii literare Inginerie. Tehnică în general Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică Bibliografie. Cataloage Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară Medicină Ştiinţă şi cunoaştere în general. Organizarea muncii intelectuale Ştiinţe biografice şi înrudite Ginecologie. Obstetrică Limba română Religie. Teologie Sociologie Chimie analitică Patologie. Medicină clinică Psihiatrie. Psihiatrie patologică, psihopatologie. Frenopatii. Psihoze. Anomalii mintale. Stări morbide mintale. Tulburări emoţionale şi de comportament Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Psihologia personalităţii Farmacologie Biblioteconomie Drept Botanică Botanică geografică. Geografia plantelor (fitogeografie). Floră. Distribuţia geografică a plantelor Biologie. Ştiinţe biologice în general Ereditate. Moştenire Carte veche Conducerea Bisericii. Organizare ecleziastică Anatomie. Anatomie umană şi comparată Jocuri şi recreere în aer liber Chirurgie Chimie fizică Agricultură Sintaxă Comerţ Drept. Jurisprudenţă Programe de calculatoare. Software Ştiinţa mediului înconjurător. Poluarea mediului. Protecţia mediului Etnologie. Etnografie. Folclor. Obiceiuri. Maniere. Tradiţii. Mod de viaţă Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Metalurgie Genul dramatic. Drame. Piese de teatru Biserica Creştină în general. Istoria generală a Bisericii Literatură Istoria Rusiei Matematică calculatorie. Analiză numerică Algebră liniară Botanică sistematică Algoritmi pentru construirea programelor Almanahuri. Calendare (de toate tipurile) Publicaţii periodice şi seriale Psihoterapie Sec. 20 Sociologia culturii Biologie Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială Tratarea apei: procese, instalaţii şi utilaje. Dotări pentru purificarea apei în general Statistică matematică Embriologie Psihologie socială Medicamente după acţiunea lor principală Carte veche românească Literatură populară Lexicologie Poluarea apei Măsuri electrice (metode şi aparate) Electricitate. Magnetism. Electromagnetism Programare liniară Matematică aplicată Documentare. Cărţi. Scrieri Planificarea peisajului (natural şi amenajat). Parcuri. Grădini. Sec. 19 Sec. 19-20 Asistenţă socială Şcoli, curente şi mişcări literare Botanică generală Colul uterin Biografii. Oameni de seamă Genetică generală. Citogenetică generală. Imunogenetică. Evoluţie. Filogenie Semiologie. Simptomatologie. Semne şi simptome. Examinare. Diagnostic. Propedeutică Parazitologie Psihologie pedagogică. Aptitudini pentru educaţie/învăţătură Tulburări emoţionale şi de comportament Mituri. Legende. Basme Cataloage în general. Cataloage pe subiect. Cataloage sistematice. Cataloage pe vedete de materii. Cataloage alfabetice pe subiect Histopatologie Comportament social Morfologia plantelor. Anatomia plantelor Metode de predare şi instruire. Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Protecţia naturii însufleţite. Conservarea şi protecţia formelor sălbatice de viaţă Studiu de expresie. Manifestarea fizică a caracterului Pedagogie şcolară Lingvistică diacronică CATIA V5 Drept constituţional Limba română veche Dreptul muncii Folclor românesc Perturbaţii electromagnetice Sisteme de învăţământ/educaţie Relaţii sociale. Relaţii interpersonale Conducere. Autoritate, directorat. Practici şi metode de conducere Publicaţii seriale Ecologie generală Economie socialistă Sănătate şi igienă publică Psihologia copilului. Pedologie. Pedopshilogie Învăţământ preşcolar Drept parlamentar. Parlamente. Adunări de reprezentanţi. Alte organisme deţinătoare ale puterii supreme Ecosisteme Biodiversitate Programarea calculatoarelor. Programe de calculatoare Biosfera (ca mediu înconjurător) Sudură (sudare) şi procedee înrudite. Sudură în canale, în adâncime Grădiniţe de copii Efecte ale substanţelor nocive. Poluare Istoria limbii române Teoria mulţimilor Politica educaţiei. Educaţie şi viaţă publică Epidemiologie Filosofie morală. Etică Psihologie individuală. Psihologia personalităţii. Psihologia caracterului Igienă urbană, deşeuri, reziduuri, gunoaie. Strângerea şi evacuarea deşeurilor urbane, salubritate urbană Patologia organelor de locomoţie Compatibilitate electromagnetică Măsurarea relaţiilor dintre mărimile magnetice şi electrice Natura. Studiul şi conservarea naturii. Protecţia naturii şi a vieţii sălbatice Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şi rurală. Urbanism. Peisaje. Parcuri. Grădini Sporturi de iarnă. Sporturi pe gheaţă. Schi. Sporturi cu sania. Producţia de carte Organizarea învăţământului Manageri Psihologie managerială Educaţie. Învăţământ. Instruire. Bazele educaţiei Tulburări ale funcţiilor motoare, locomotoare, de mişcare, ale tonusului muscular Comemorări, ceremonii, omagii Putere legislativă Prevenirea şi supravegherea bolilor transmisibile (infecţioase, contagioase) Metoda elementului finit Deontologie Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Procesarea datelor Tulburări ale personalităţii Inflamaţii datorate paraziţilor animali. Chisturi parazitare Pedagogie socială Psihologia educaţiei Reformă şcolară Drept eclesiastic. Drept canonic. Drept religios Învăţământ preuniversitar Persoane care au nevoie de asistenţă Încercări nedistructive. Alte feluri de încercare Topografie Defectoscopie Metode psihologice Sisteme de gestiune a bazelor de date (DBMS) Catalog de editură Îmbinarea materialelor Învăţare organizaţională Oracle (Program de gestiune a bazelor de date) Instalaţii pentru epurarea gazelor Prelucrarea deşeurilor, reziduurilor, resturilor Supravegherea, întreţinerea şi protecţia maşinilor Biblioteci ale autorităţilor de stat. Biblioteci de stat, naţionale, guvernamentale (sprijinite din fondurile puterii de stat). Biblioteci ale departamentelor de stat, ministerelor Prevenirea poluării Atracţia interpersonală Formarea personalului didactic Perfecţionarea cadrelor didactice Psihoterapie cognitiv-comportamentală Epurarea apelor reziduale Carte veche 1931 - 1950 Morfosintaxă Pedagogi - Biografii Doctrine pedagogice Literatură populară. Folclor literar Publicații digitizate Tratament chirurgical. Metode operatorii, chirurgicale. Chirurgie Publicații digitale Publicații EUTB Relații politico-diplomatice Standard de viaţă. Nivel de trai Profesii juridice Teorie generală a educației și instrucției. Principiile activității pedagogice. Pedagogie practică Gândirism Bibliografie finalizare licență FSEFI - Terapie Ocupațională Bibliografie finalizare licență FSESSP - Psihologie Bibliografie finalizare licență FSEFI - Kinetoterapie și Motricitate Specială Bibliografie finalizare licență FSEFI - Informatică Bibliografie finalizare licență FSEFI - Ingineria Mediului Cataloage de edituri Bibliografie licență FSEFI - Biologie Etnologi români Bibliografie licență FECC - Calculatoare Bibliografie licență FSEFI - Asistență Medicală Generală Bibliografie licență FSEFI - Kinetoterapie și Motricitate Specială Bibliografie licență FSESSP - Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar Bibliografie licență FSEFI - Terapie Ocupațională Factori de personalitate (individualitate) în educație Bibliografie Școala Doctorală Filologie Bioconservare Atitudini sociale. Opinii sociale. Conștiință socială Prelucrarea, tratamentul și finisarea metalelor în general IBUP 882-1996 Bibliografie licență FSEFI - Ecologie și Protecția Mediului Bibliografie licență FMT - Autovehicule Rutiere Bibliografie licență FMT - Ingineria Transporturilor și a Traficului Bibliografie master FSEFI - Monitorizarea și protecția mediului Bibliografie master FSEFI - Chimie criminalistică Bibliografie master FSEFI - Biologie medicală Pregătirea/calificarea profesorilor, diplome Bibliografie master FSEFI - Kinetoterapia la persoanele cu dizabilități Bibliografie licență FSEFI - Matematică Bibliografie licență FSEFI - Informatică 1601-1712 Educație politică Bibliografie licență FSEFI - Ingineria mediului Şcoli pedagogice Bibliografie COLEGTER - Asistent medical generalist Lichide penetrante
Vă rugăm să schimbaţi parola