Biblioteca Universității din Pitești

Bibliografie licență FMT - Tehnologia Construcțiilor de Mașini

Subiect Tematic: Bibliografie licență FMT - Tehnologia Construcțiilor de Mașini
Lucrări: 2 lucrari in 69 publicatii in 1 limbi
Organe de maşini de: Popa, Nicolae, inginer; Onescu, Constantin (Multimedia)
Organe de maşini de: Popa, Nicolae, inginer; Onescu, Constantin (Text tipărit)
Teoria sistemelor automate : Îndrumar de laborator - Pentru secţiile A.R. şi T.C.M. de: Bizon, Nicu; Universitatea din Piteşti; Liţă, Ioan D. (Text tipărit)
Managementul calităţii de: Olaru, Marieta (Text tipărit)
Tehnologia tratamentelor termice de: Dobrescu, Radu-Nicolae, inginer (mecanică); Plăiaşu, Adriana-Gabriela (Text tipărit)
Elemente de ergonomie şi estetică industrială de: Bucur, Viorel; Bucur, Mihai; Ţîţu, Mihail (Text tipărit)
Ingineria valorii de: Ioniţă, Ion, economist (Text tipărit)
Subiecte
Chimie Matematică Economie Fizică Geometrie Calculatoare Limbaje de programare Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Electrotehnică Statistică Informatică Management Teste Inginerie. Tehnică în general Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Curs universitar Analiză matematică Inginerie Organe de maşini Tehnica mijloacelor de transport Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii Dedicaţie şi autograf Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Contabilitate Manual universitar Organizare şi conducere comercială şi industrială Structura fizică a materiei Dedicaţie şi autograful autorului Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru produse finite şi asamblate Chimie anorganică Vibraţii mecanice. Acustică Autograful autorului Macroeconomie Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Metalurgie Matematică calculatorie. Analiză numerică Ecuaţii diferenţiale Limbajul C++ Rezistenţa materialelor Ergonomie Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială Organizare comercială Relaţii umane în întreprindere Economia muncii Electronică Organizarea şi planificarea producţiei. Proiectare, construcţie. Conducerea şi controlul producţiei Analiză numerică Desen tehnic Mecanică Grafică pe calculator Tăiere şi aşchiere în general Ciocane şi prese. Tipul şi construcţia sculelor şi maşinilor (pentru prelucrare la rece, la cald, pentru forjare-presare) Metale în general Deformare la rece Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Mecanica fluidelor în general. Mecanica lichidelor (hidromecanică) Conducerea şi controlul producţiei Organizarea şi planificarea producţiei Construcţia de maşini în general Tehnică nucleară Electrotehnică. Tehnologie mecanică Personal Cuplaje Scule aşchietoare Control de calitate. Controlul fabricaţiei, a sculelor, a materialelor, a produselor etc. Tratamente termice Încălzire pentru prelucrare. Tratamente termice. Durificare CATIA V5 Control de calitate Dinamică Managementul calităţii Prelucrare la rece Sociologia comunicării Tehnologie mecanică Comunicare socială Cercetare statistică Cost. Contabilitatea costurilor, calculul preţului de cost Geometrie descriptivă Educaţie. Instruire Programarea calculatoarelor. Programe de calculatoare Proiectare asistată de calculator Conducerea şi administrarea în exploatare. Organizare comercială Modele matematice pentru cercetare operaţională Controlul fabricaţiei, a producţiei Ingineria calităţii Conducere. Organizarea producţiei Conducere şi administrare în exploatare Metode numerice Metalografie Transmisii mecanice Cercetarea şi investigarea structurii materialelor Lagăre. Arbori Deformare Metode şi tehnologii de tratare, prelucrare şi darea formei Inteligenţă artificială în sisteme industriale Proiectare şi producţie inteligentă cu ajutorul calculatorului Ingineria materialelor Materiale Solicitări mecanice Proprietăţi ale materialelor care afectează deformabilitatea Materiale: producerea şi tratamentul Procese de producţie Tehnologii de fabricaţie Sisteme mecanice Sisteme de producţie Construcţia vehiculelor: principii, caracteristici Managementul riscurilor Cercetări operaţionale (OR) teorii şi metode matematice Electrotehnică. Dispozitive electronice Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice. Manipularea materialelor. Fixare. Ungere Probabilitate. Statistică matematică Inginerie de producție Proiectarea funcțională a produselor Tehnologii de prelucrare prin așchiere Circuite pasive Publicații digitizate Publicații digitale Publicații EUP Stas-uri digitizate Bibliografie finalizare licență FMT - Autovehicule Rutiere Bibliografie finalizare licență FSEFI - Chimie Medicală Bibliografie finalizare licență FECC - Rețele și Software pentru Telecomunicații Bibliografie finalizare licență FMT - Ingineria Transporturilor și a Traficului Bibliografie finalizare licență FMT - Tehnologia Construcțiilor de Mașini Bibliografie finalizare licență FMT - Inginerie Economică Industrială Bibliografie finalizare licență FSESSP - Psihologie Bibliografie finalizare licență FSEFI - Informatică Bibliografie licență FSED - Finanțe și Bănci Bibliografie licență FECC - Calculatoare Bibliografie licență FSEFI - Chimie Bibliografie licență FSED - Contabilitate și Informatică de Gestiune Bibliografie licență FSEFI - Asistență Medicală Generală Bibliografie licență FECC - Electronică aplicată Bibliografie master FSESSP - Comunicare Organizațională Bibliografie licență FSED - Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor Bibliografie licență FSED - Administrație Publică Bibliografie licență FSED - Management Bibliografie licență FECC - Electromecanică Bibliografie master FSED - Managementul strategic al resurselor umane Bibliografie Școala Doctorală Interdisciplinară - Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Bibliografie licență FSEFI - Ecologie și Protecția Mediului Bibliografie licență FMT - Tehnologia Construcțiilor de Mașini Bibliografie master FMT - Managementul Logisticii Bibliografie licență FMT - Autovehicule Rutiere Bibliografie licență FMT - Ingineria Transporturilor și a Traficului Bibliografie licență FMT - Inginerie Economică Industrială Bibliografie master FMT - Ingineria și Managementul Fabricației Produselor Bibliografie master FMT - Știința și Ingineria Materialelor Bibliografie licență FSEFI - Matematică Bibliografie licență FSEFI - Informatică Bibliografie licență FSED - Administrarea Afacerilor Bibliografie licență FSEFI - Chimie medicală Bibliografie licență FSEFI - Energetică și tehnologii nucleare Bibliografie licență FECC - Rețele și Software de Telecomunicații Bibliografie licență FSEFI - Ingineria mediului Bibliografie master FSEFI - Organizare și conducere în sport Bibliografie master FSEFI - Performanță în sport
Vă rugăm să schimbaţi parola