Biblioteca Universității din Pitești

Bibliografie licență FMT - Tehnologia Construcțiilor de Mașini

Subiect Tematic: Bibliografie licență FMT - Tehnologia Construcțiilor de Mașini
Lucrări: 2 lucrari in 90 publicatii in 1 limbi
Probleme de geometrie descriptivă de: Tănăsescu, Aurelian (Text tipărit)
Organe de maşini de: Popa, Nicolae, inginer; Onescu, Constantin (Multimedia)
Organe de maşini de: Popa, Nicolae, inginer; Onescu, Constantin (Text tipărit)
Managementul proiectelor de producţie : Îndrumar de laborator de: Belu, Nadia; Universitatea din Piteşti (Text tipărit)
Toleranţe şi control dimensional de: Chiriţă, Gheorghe; Rizea, Alin-Daniel (1968-); Crivac, Gheorghe (Text tipărit)
Managementul calităţii de: Olaru, Marieta (Text tipărit)
Vibraţiile aleatoare ale automobilelor : Confort şi aderenţă de: Sireteanu, Tudor; Gündisch, Ortwin; Părăian, Sorin (Text tipărit)
Ingineria valorii de: Ioniţă, Ion, economist (Text tipărit)
Subiecte
Chimie Matematică Economie Fizică Geometrie Calculatoare Limbaje de programare Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Electrotehnică Statistică Informatică Management Teste Inginerie. Tehnică în general Dicţionar Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Curs universitar Analiză matematică Inginerie Organe de maşini Tehnica mijloacelor de transport Limba română Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii Dedicaţie şi autograf Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Contabilitate Manual universitar Organizare şi conducere comercială şi industrială Structura fizică a materiei Dedicaţie şi autograful autorului Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese Presiune Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru produse finite şi asamblate Mecanisme şi instrumente de precizie. Mecanică de precizie. Mecanică fină Chimie anorganică Vibraţii mecanice. Acustică Autograful autorului Macroeconomie Motoare termice în general. Producerea, distribuţia şi utilizarea aburului. Motoare (maşini) cu abur. Cazane de abur Economie. Ştiinţe economice Vehicule terestre, în afara celor pe şine. Vehicule rutiere şi de teren Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Metalurgie Matematică calculatorie. Analiză numerică Ecuaţii diferenţiale Programare de calculatoare Limbajul C++ Rezistenţa materialelor Ergonomie Vehicule cu motor, maşini. Automobile. Industria automobilelor în general Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială Organizare comercială Relaţii umane în întreprindere Economia muncii Electronică Îndrumar de laborator Organizarea şi planificarea producţiei. Proiectare, construcţie. Conducerea şi controlul producţiei Analiză numerică Desen tehnic Temperatură Mecanică AutoCAD Probleme Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară Tăiere şi aşchiere în general Ciocane şi prese. Tipul şi construcţia sculelor şi maşinilor (pentru prelucrare la rece, la cald, pentru forjare-presare) Metale în general Motoare termice Motoare cu ardere internă. Motoare cu combustie. Motoare cu explozie Deformare la rece Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Căldură. Termodinamică Mecanica fluidelor în general. Mecanica lichidelor (hidromecanică) Conducerea şi controlul producţiei Organizarea şi planificarea producţiei Sudare Aparate de măsură şi fabricarea lor Construcţia de maşini în general Tehnică nucleară Electrotehnică. Tehnologie mecanică Personal Deformare plastică Cuplaje Scule aşchietoare Control de calitate. Controlul fabricaţiei, a sculelor, a materialelor, a produselor etc. Tratamente termice Încălzire pentru prelucrare. Tratamente termice. Durificare CATIA V5 Control de calitate Dinamică Managementul calităţii Prelucrare la rece Sociologia comunicării Tehnologie mecanică Comunicare socială Comunicare socială. Sociologia comunicării Metode bazate pe calculator orientate spre aplicaţii practice Prelucrare mecanică Cercetare statistică Cost. Contabilitatea costurilor, calculul preţului de cost Geometrie descriptivă Educaţie. Instruire Debit Toleranţe. Ajustaje. Calibre Programarea calculatoarelor. Programe de calculatoare Proiectare asistată de calculator Conducerea şi administrarea în exploatare. Organizare comercială Măsurarea temperaturii Modele matematice pentru cercetare operaţională Controlul fabricaţiei, a producţiei Ingineria calităţii Caracteristici şi detalii ale maşinilor, aparatelor, instalaţiilor, proceselor şi produselor Conducere. Organizarea producţiei Conducere şi administrare în exploatare Metode numerice Metalografie Planificarea producţiei Software pentru proiecte de producţie Proiectare. Conducerea şi controlul producţiei Materiale compozite Materiale ceramice Transmisii mecanice Cercetarea şi investigarea structurii materialelor Lagăre. Arbori Deformare Prelucrare la rece, la cald, pentru forjare-presare Metode şi tehnologii de tratare, prelucrare şi darea formei Inteligenţă artificială în sisteme industriale Proiectare şi producţie inteligentă cu ajutorul calculatorului Ingineria materialelor Materiale Solicitări mecanice Proprietăţi ale materialelor care afectează deformabilitatea Materiale: producerea şi tratamentul Procese de producţie Tehnologii de fabricaţie Durificare Analiză dimensională Măsurarea dimensiunilor Sisteme mecanice Sisteme de producţie Construcţia vehiculelor: principii, caracteristici Managementul riscurilor Cercetări operaţionale (OR) teorii şi metode matematice Prese Electrotehnică. Dispozitive electronice Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice. Manipularea materialelor. Fixare. Ungere Probabilitate. Statistică matematică Inginerie de producție Proiectarea funcțională a produselor Tehnologii de prelucrare prin așchiere Circuite pasive Publicații digitizate Publicații digitale Publicații EUP Stas-uri digitizate Cursuri universitare IFR Bibliografie finalizare licență FMT - Autovehicule Rutiere Bibliografie finalizare licență FSEFI - Chimie Medicală Bibliografie finalizare licență FECC - Rețele și Software pentru Telecomunicații Bibliografie finalizare licență FMT - Ingineria Transporturilor și a Traficului Bibliografie finalizare licență FMT - Tehnologia Construcțiilor de Mașini Bibliografie finalizare licență FMT - Inginerie Economică Industrială Bibliografie finalizare licență FSESSP - Psihologie Bibliografie finalizare licență FSEFI - Informatică Bibliografie licență FSED - Finanțe și Bănci Bibliografie licență FECC - Calculatoare Bibliografie licență FSEFI - Chimie Bibliografie licență FSED - Contabilitate și Informatică de Gestiune Bibliografie licență FSEFI - Asistență Medicală Generală Bibliografie licență FECC - Electronică aplicată Bibliografie master FSESSP - Comunicare Organizațională Bibliografie licență FSED - Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor Bibliografie licență FSED - Administrație Publică Bibliografie licență FSED - Management Bibliografie master FSED - Administrarea Afacerilor în Comerț, Turism și Servicii de Ospitalitate Bibliografie licență FECC - Electromecanică Bibliografie master FSED - Managementul strategic al resurselor umane Bibliografie Școala Doctorală Interdisciplinară - Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Bibliografie licență FSEFI - Ecologie și Protecția Mediului Bibliografie licență FMT - Tehnologia Construcțiilor de Mașini Bibliografie master FMT - Managementul Logisticii Bibliografie licență FMT - Autovehicule Rutiere Bibliografie licență FMT - Ingineria Transporturilor și a Traficului Bibliografie licență FMT - Inginerie Economică Industrială Bibliografie master FMT - Ingineria și Managementul Fabricației Produselor Bibliografie master FMT - Știința și Tehnologia Materialelor Bibliografie licență FSEFI - Matematică Bibliografie licență FSEFI - Informatică Bibliografie licență FSED - Administrarea Afacerilor Bibliografie licență FSEFI - Chimie medicală Bibliografie licență FSEFI - Energetică și tehnologii nucleare Bibliografie licență FECC - Rețele și Software de Telecomunicații Bibliografie licență FSEFI - Ingineria mediului Bibliografie master FSEFI - Organizare și conducere în sport Bibliografie master FSEFI - Performanță în sport Fabricație asistată de calculator
Vă rugăm să schimbaţi parola