Biblioteca Universității din Pitești

Bibliografie licență FMT - Inginerie Economică Industrială

Subiect Tematic: Bibliografie licență FMT - Inginerie Economică Industrială
Lucrări: 55 lucrari in 86 publicatii in 1 limbi
Probleme de geometrie descriptivă de: Tănăsescu, Aurelian (Text tipărit)
Managementul proiectelor de producţie : Îndrumar de laborator de: Belu, Nadia; Universitatea din Piteşti (Text tipărit)
Toleranţe şi control dimensional de: Chiriţă, Gheorghe; Rizea, Alin-Daniel (1968-); Crivac, Gheorghe (Text tipărit)
Ingineria şi managementul producţiei 1 : lucrări de laborator de: Niţu, Eduard Laurenţiu (1967-); Rotaru, Ana; Belu, Nadia (Text tipărit)
Managementul calităţii de: Olaru, Marieta (Text tipărit)
Drept comercial : Întreprinderea de: Piperea, Gheorghe (Text tipărit)
Ingineria şi managementul producţiei 2 : lucrări de laborator de: Niţu, Eduard Laurenţiu (1967-); Belu, Nadia; Rotaru, Ana (Text tipărit)
Ingineria valorii de: Ioniţă, Ion, economist (Text tipărit)
Termotehnică şi maşini termice de: Ivan, Florian, inginer (Multimedia)
Subiecte
Chimie Matematică Economie Fizică Geometrie România Calculatoare Limbaje de programare Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Electrotehnică Statistică Informatică Management Teste Mecanică teoretică, în general. Mecanică raţională. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Inginerie. Tehnică în general Dicţionar Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Curs universitar Analiză matematică Inginerie Tehnica mijloacelor de transport Limba română Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii Dedicaţie şi autograf Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Contabilitate Manual universitar Organizare şi conducere comercială şi industrială Drept Structura fizică a materiei Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică Forme de întreprinderi. Finanţare Dedicaţie şi autograful autorului Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese Presiune Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru produse finite şi asamblate Chimie anorganică Matematică şi ştiinţe naturale Autograful autorului Programe de calculatoare. Software Macroeconomie Motoare termice în general. Producerea, distribuţia şi utilizarea aburului. Motoare (maşini) cu abur. Cazane de abur Economie. Ştiinţe economice Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Metalurgie Cercetări operaţionale Matematică calculatorie. Analiză numerică Ecuaţii diferenţiale Programare de calculatoare Limbajul C++ Rezistenţa materialelor Ergonomie Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială Organizare comercială Relaţii umane în întreprindere Economia muncii Politică economică Electronică Îndrumar de laborator Organizarea şi planificarea producţiei. Proiectare, construcţie. Conducerea şi controlul producţiei Analiză numerică Administrarea financiară a întreprinderii Desen tehnic Temperatură Măsurarea mărimilor geometrice şi mecanice: instrumente, aparate, metode şi unităţi de măsură Programare matematică Modele de optimizare Mecanică Grafică pe calculator AutoCAD Tăiere şi aşchiere în general Metale în general Motoare termice Motoare cu ardere internă. Motoare cu combustie. Motoare cu explozie Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Căldură. Termodinamică Mecanica fluidelor în general. Mecanica lichidelor (hidromecanică) Conducerea şi controlul producţiei Organizarea şi planificarea producţiei Organizarea şi planificarea producţiei. Conducerea şi controlul producţiei Personal Sisteme de operare Control de calitate. Controlul fabricaţiei, a sculelor, a materialelor, a produselor etc. CATIA V5 Control de calitate Dinamică Conducere şi organizare în producţie Managementul calităţii Relaţii umane în întreprindere. Personal Drept comercial Dreptul muncii Sociologia comunicării Tehnologie mecanică Comunicare socială Comunicare socială. Sociologia comunicării Conducere. Autoritate, directorat. Practici şi metode de conducere Gestiune financiară Aplicaţii practice Cercetare statistică Cost. Contabilitatea costurilor, calculul preţului de cost Resurse umane Geometrie descriptivă Educaţie. Instruire Debit Toleranţe. Ajustaje. Calibre Programarea calculatoarelor. Programe de calculatoare Proiectare asistată de calculator Măsurarea temperaturii EXCEL Modele matematice pentru cercetare operaţională Întrepinderi mici şi mijlocii Controlul fabricaţiei, a producţiei Ingineria calităţii Conducere. Organizarea producţiei Conducere şi administrare în exploatare Metode numerice Metalografie Planificarea producţiei Software pentru proiecte de producţie Proiectare. Conducerea şi controlul producţiei Relaţii umane Conducerea întreprinderilor Tehnici de măsurare Cercetarea şi investigarea structurii materialelor Deformare Inteligenţă artificială în sisteme industriale Proiectare şi producţie inteligentă cu ajutorul calculatorului Ingineria materialelor Materiale Solicitări mecanice Proprietăţi ale materialelor care afectează deformabilitatea Materiale: producerea şi tratamentul Procese de producţie Tehnologii de fabricaţie Analiză dimensională Măsurarea dimensiunilor Sisteme mecanice Sisteme de producţie Construcţia vehiculelor: principii, caracteristici Managementul riscurilor Cercetări operaţionale (OR) teorii şi metode matematice Electrotehnică. Dispozitive electronice Inginerie de producție Proiectarea funcțională a produselor Tehnologii de prelucrare prin așchiere Circuite pasive Publicații digitizate Publicații digitale Publicații EUP Cursuri universitare IFR Bibliografie finalizare licență FMT - Autovehicule Rutiere Bibliografie finalizare licență FSEFI - Chimie Medicală Bibliografie finalizare licență FECC - Rețele și Software pentru Telecomunicații Bibliografie finalizare licență FMT - Ingineria Transporturilor și a Traficului Bibliografie finalizare licență FMT - Tehnologia Construcțiilor de Mașini Bibliografie finalizare licență FMT - Inginerie Economică Industrială Bibliografie finalizare licență FSESSP - Psihologie Bibliografie finalizare licență FSEFI - Informatică Bibliografie licență FSED - Finanțe și Bănci Bibliografie licență FECC - Calculatoare Bibliografie licență FSEFI - Chimie Bibliografie licență FSED - Contabilitate și Informatică de Gestiune Bibliografie licență FSEFI - Asistență Medicală Generală Bibliografie licență FECC - Electronică aplicată Bibliografie master FSESSP - Comunicare Organizațională Bibliografie licență FSED - Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor Bibliografie licență FSED - Administrație Publică Bibliografie master FSED - Management Financiar-Bancar și în Asigurări Bibliografie licență FSED - Management Bibliografie master FSED - Administrarea Afacerilor în Comerț, Turism și Servicii de Ospitalitate Bibliografie licență FECC - Electromecanică Bibliografie master FSED - Managementul strategic al resurselor umane Bibliografie Școala Doctorală Interdisciplinară - Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Bibliografie licență FSEFI - Ecologie și Protecția Mediului Bibliografie licență FMT - Tehnologia Construcțiilor de Mașini Bibliografie master FMT - Managementul Logisticii Bibliografie licență FMT - Autovehicule Rutiere Bibliografie licență FMT - Ingineria Transporturilor și a Traficului Bibliografie licență FMT - Inginerie Economică Industrială Bibliografie master FMT - Ingineria și Managementul Fabricației Produselor Bibliografie master FMT - Știința și Tehnologia Materialelor Bibliografie licență FSEFI - Matematică Bibliografie licență FSEFI - Informatică Bibliografie licență FSED - Administrarea Afacerilor Bibliografie licență FSEFI - Chimie medicală Bibliografie licență FSEFI - Energetică și tehnologii nucleare Bibliografie licență FECC - Rețele și Software de Telecomunicații Bibliografie licență FSEFI - Ingineria mediului Bibliografie master FSEFI - Organizare și conducere în sport Bibliografie master FSEFI - Performanță în sport
Vă rugăm să schimbaţi parola