Biblioteca Universității din Pitești

Bibliografie licență FSEFI - Energetică și tehnologii nucleare

Subiect Tematic: Bibliografie licență FSEFI - Energetică și tehnologii nucleare
Lucrări: 15 lucrari in 45 publicatii in 2 limbi
Maşini electrice : Teorie şi încercări de: Bălă, Constantin (Text tipărit)
Fizica şi tehnologia materialelor nucleare de: Ursu, Ioan (1928-2007) (Text tipărit)
Teoria sistemelor : Teorie şi aplicaţii de: Bizon, Nicu (Text tipărit)
Bazele fizice ale electromagnetismului de: Oprescu, Benedict; Chirleşan, Georgeta (1965-) (Text tipărit)
Teoria sistemelor automate : Îndrumar de laborator - Pentru secţiile A.R. şi T.C.M. de: Bizon, Nicu; Universitatea din Piteşti; Liţă, Ioan D. (Text tipărit)
Transformatoare şi maşini electrice de: Boldea, Ion (Text tipărit)
Calculatoare personale : Arhitectură, funcţionare şi interconectare de: Barbu, Gheorghe, prof. univ. dr. (1947-); Bănică, Logica; Păun, Viorel (Text tipărit)
Sisteme Fuzzy de: Ioniţă, Silviu (Text tipărit)
Subiecte
Chimie Matematică Economie Fizică Fizică nucleară. Fizică atomică. Fizică moleculară Algebră Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Electrotehnică Statistică Management Inginerie. Tehnică în general Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor Medicină Curs universitar Ghid Drept internaţional Uniunea Europeană Dedicaţie şi autograf Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Contabilitate Manual universitar Ştiinţă nucleară aplicată. Energia atomică şi industria atomică. Tehnică nucleară în general Teză de doctorat Dedicaţie şi autograful autorului Maşini electrice Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru produse finite şi asamblate Programe de calculatoare. Software Ştiinţa mediului înconjurător. Poluarea mediului. Protecţia mediului Construcţia calculatoarelor. Hardware Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Ştiinţa mediului înconjurător Matematică calculatorie. Analiză numerică Geometrie analitică Algebră liniară Algoritmi Rezistenţa materialelor Relaţii internaţionale. Politică internaţională Analiză funcţională Analiză economică Analiză financiară Electromagnetism Circuite electrice Îndrumar de laborator Arhitectura calculatoarelor Culegere de probleme Cinematică. Geometria matematico-mecanică a mişcării Măsuri electrice (metode şi aparate) Electricitate. Magnetism. Electromagnetism Radiaţie Radioactivitate Mecanică Fizică nucleară Fizica materialului condensat (în stare lichidă şi solidă) Căldură. Termodinamică Protecţia mediului Teoria sistemelor mari Tehnologie chimică Limbaje de programare (Software) C (Limbaj de programare) C++ (Limbaj de programare) Electromagnetism. Câmp electromagnetic. Electrodinamică. Teoria lui Maxwell Managementul calităţii Managementul proiectelor Radiochimie. Chimie nucleară. Chimia nuclizilor radioactivi Protecţia mediului înconjurător. Administrarea calităţii mediului Tehnologie mecanică Logica Fuzzy (Matematică) Mişcarea punctului material Transformarea energiei electrice. Transformatoare. Convertizoare Organizaţii interguvernamentale Dreptul mediului înconjurător Efecte ale substanţelor nocive. Poluare Teoria mulţimilor Analiză combinatorică. Teoria grafurilor Matlab (Limbaj de programare) Metode numerice Deformare Solicitări mecanice Materiale: producerea şi tratamentul Procese de producţie Prelucrarea deşeurilor, reziduurilor, resturilor Proiecte internaţionale Substanţe radioactive Procese de transport Fenomene termice Publicații digitizate Inginerie nucleară Fizică nucleară. Fizică atomică Publicații digitale Publicații EUP Bibliografie finalizare licență FECC - Electronică Aplicată Bibliografie finalizare licență FSEFI - Informatică Bibliografie finalizare licență FSEFI - Matematică Bibliografie finalizare licență FSED - Contabilitate și Informatică de Gestiune Bibliografie finalizare licență FECC - Electromecanică Bibliografie licență FECC - Calculatoare Bibliografie licență FSEFI - Chimie Bibliografie licență FSED - Contabilitate și Informatică de Gestiune Bibliografie licență FECC - Electronică aplicată Bibliografie licență FSED - Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor Bibliografie master FSED - Management Contabil și Informatică de Gestiune Bibliografie master FSED - Management Financiar-Bancar și în Asigurări Bibliografie master FSED - Contabilitate Managerială și Audit Contabil Bibliografie licență FECC - Electromecanică Domeniul de doctorat: Inginerie electronică și telecomunicații Teze de doctorat digitizate (loading) Bibliografie licență FSEFI - Ecologie și Protecția Mediului Bibliografie licență FMT - Tehnologia Construcțiilor de Mașini Bibliografie licență FMT - Autovehicule Rutiere Bibliografie licență FMT - Ingineria Transporturilor și a Traficului Bibliografie licență FMT - Inginerie Economică Industrială Bibliografie master FECC - Inginerie electronică și sisteme inteligente Bibliografie master FSEFI - Monitorizarea și protecția mediului Bibliografie master FSEFI - Chimie criminalistică Bibliografie master FECC - Sisteme de conversie a energiei Bibliografie master FECC - Sisteme electronice pentru conducerea proceselor industriale Bibliografie licență FSEFI - Matematică Bibliografie licență FSEFI - Informatică Bibliografie licență FSED - Administrarea Afacerilor Bibliografie licență FSEFI - Chimie medicală Bibliografie master FSEFI - Materiale și tehnologii nucleare Bibliografie licență FSEFI - Energetică și tehnologii nucleare Bibliografie master FSEFI - Matematică didactică Bibliografie master FSEFI - Tehnici avansate pentru prelucrarea informației Bibliografie licență FECC - Rețele și Software de Telecomunicații Bibliografie licență FSEFI - Ingineria mediului
Vă rugăm să schimbaţi parola