Biblioteca Universității din Pitești

Bibliografie licență FECC - Rețele și Software de telecomunicații

Subiect Tematic: Bibliografie licență FECC - Rețele și Software de telecomunicații
Lucrări: 1 lucrari in 70 publicatii in 1 limbi
Îndrumar pentru examenul de diplomă de: Liţă, Ioan D. (Multimedia)
Fiabilitatea sistemelor electronice : Îndrumar de laborator de: Dragomirescu, Marieta, inginer electronist; Dragomirescu, Ovidiu; Săvulescu, Corina; Universitatea din Piteşti (Text tipărit)
Reţele virtuale dispersate de: Nicolaescu, Ştefan-Victor (1944-) (Text tipărit)
Microsoft Windows XP Profesional de: Cowart, Robert; Knittel, Brian (Text tipărit)
Principiile teoriei codurilor : Algoritmi şi aplicaţii de: Murgan, Adrian-Traian; Rădescu, Radu (Text tipărit)
Java de la 0 la expert de: Tanasă, Ştefan (Text tipărit)
Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare : Teorie şi aplicaţii de: Ene, Alexandru; Ştirbu, Alexandru (Text tipărit)
Aplicații în analiza și sinteza circuitelor de: Teodorescu, Rodica-Mihaela (Multimedia)
Programare pentru web : Lucrări de laborator de: Ene, Alexandru (Text tipărit)
Subiecte
Chimie Matematică Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Algebră Calculatoare Limbaje de programare Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Electrotehnică Informatică Inginerie. Tehnică în general Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică Algebră. Matrice. Ecuaţii Curs universitar Analiză matematică Inginerie Dedicaţie şi autograf Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Învăţământ superior Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor Teză de doctorat Telecomunicaţii. Telegrafie. Telefonie. Radiodifuziune. Tehnologie şi aparate video. Telecomandă Programe de calculatoare. Software Limbaje de programare pentru calculator Telefonie Geometrie. Trigonometrie Matematică calculatorie. Analiză numerică Geometrie analitică Algebră liniară Programare de calculatoare Algoritmi pentru construirea programelor Semnale Telecomunicaţii Semnale analogice Electronică Unităţi de prelucrare. Circuite de prelucrare Circuite electronice Gimnastică Electricitate. Magnetism. Electromagnetism Programare matematică Grafică pe calculator Tipuri de sisteme Sisteme în timp real Fiabilitate Reţeaua Internet Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Probleme generale ale tehnologiei comunicaţiilor electrice. Cibernetică. Teoria informaţiilor. Teoria semnalizării Lucrări de laborator Programe de calculatoare Limbaje de programare (Software) Metode de predare şi instruire. Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Calcul numeric Sisteme de operare Calculatoare. Feluri de calculatoare Prelucrare date Electromagnetism. Câmp electromagnetic. Electrodinamică. Teoria lui Maxwell Sisteme de gestiune a bazelor de date Metode cu impulsuri Multiplicatoare de frecvenţă Metode cu impulsuri. Multiplicatoare şi divizionare de frecvenţă Schemă de conexiune Metode bazate pe calculator orientate spre aplicaţii practice Tehnica programării (software engineering) Comunicaţii între calculatoare. Reţele de calculatoare Transformarea energiei electrice Conversia curentului alternativ în curent continuu şi invers Convertizoare Dispozitive electronice Dispozitive electrice Electronică. Dispozitive electronice Tranzistoare Java (Limbaj de programare) Calculatoare de prelucrare digitală Reţele de calculatoare Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Procesarea datelor Windows XP (Sisteme de operare) Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Realitate virtuală Metode grafice de calcul Calitatea semnalelor recepţionate. Intensitatea semnalelor. Interferenţe Protocoale de comunicaţii Arhitectura reţelei Compatibilitate Reţele virtuale Comunicaţii Reţele electrice de distribuţie Arhitectura reţelei. Structura reţelei Programare orientată pe obiecte VRML (Limbaje de modelare în realitatea virtuală) Analiza semnalelor Tehnica oscilaţiilor electrice şi a calculatoarelor Examen licenţă Prelucrare automată a datelor Funcţionarea semnalelor Electrotehnică. Dispozitive electronice Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice Tehnica programării Sisteme de achiziţie date Scheme de conexiuni şi de circuite Tehnici CAD CADENCE Echipamente de reţea Circuite reconfigurabile Editoare. Dispozitive de redactare Circuite digitale Publicații digitizate Publicații digitale Publicații EUP Configurare software Configurare hardware Bibliografie finalizare licență FECC - Calculatoare Bibliografie finalizare licență FECC - Electronică Aplicată Bibliografie finalizare licență FECC - Rețele și Software pentru Telecomunicații Bibliografie finalizare licență FMT - Inginerie Economică Industrială Bibliografie finalizare licență FSEFI - Matematică Bibliografie finalizare licență FSEFI - Educație Fizică și Sportivă Bibliografie finalizare licență FECC - Electromecanică Bibliografie licență FECC - Calculatoare Bibliografie licență FSEFI - Chimie Bibliografie licență FECC - Electronică aplicată Bibliografie licență FSEFI - Kinetoterapie și Motricitate Specială Bibliografie licență FECC - Electromecanică Domeniul de doctorat: Inginerie electronică și telecomunicații Teze de doctorat digitizate (loading) Bibliografie Școala Doctorală Interdisciplinară - Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Bibliografie licență FMT - Tehnologia Construcțiilor de Mașini Bibliografie licență FMT - Inginerie Economică Industrială Bibliografie master FECC - Inginerie electronică și sisteme inteligente Bibliografie master FMT - Ingineria și Managementul Fabricației Produselor Bibliografie master FSEFI - Chimie criminalistică Bibliografie master FECC - Sisteme de conversie a energiei Bibliografie master FECC - Sisteme electronice pentru conducerea proceselor industriale Bibliografie licență FSEFI - Matematică Bibliografie licență FSEFI - Informatică Bibliografie licență FSEFI - Educație fizică și sportivă Bibliografie licență FSEFI - Sport și Performanță Motrică Bibliografie master FSEFI - Activități motrice curriculare și extracurriculare Bibliografie licență FSEFI - Chimie medicală Bibliografie licență FSEFI - Energetică și tehnologii nucleare Bibliografie master FSEFI - Matematică didactică Bibliografie licență FECC - Rețele și Software de telecomunicații Bibliografie licență FSEFI - Ingineria mediului
Vă rugăm să schimbaţi parola