Biblioteca Universității din Pitești

Bibliografie licență FSEFI - Ingineria mediului

Subiect Tematic: Bibliografie licență FSEFI - Ingineria mediului
Lucrări: 2 lucrari in 64 publicatii in 2 limbi
Analiză matematică de: Nistor, Gheorghe, prof. matematică (Text tipărit)
Analiză matematică de: Nistor, Gheorghe, prof. matematică (Text tipărit)
Managementul dezvoltării şi implementării proiectelor de: Chirleşan, Georgeta (1965-); Chirleşan, Dumitru (1963-) (Text tipărit)
Management of the International Projects de: Chirleşan, Georgeta (1965-); Gruioniu, Octavian; Chirleşan, Dumitru (1963-) (Text tipărit)
Bazele fizice ale electromagnetismului de: Oprescu, Benedict; Chirleşan, Georgeta (1965-) (Text tipărit)
Probabilităţi şi statistică tehnică : (abreviar teoretic, probleme rezolvate şi probleme propuse) de: Popescu, Sever-Angel; Mierluş-Mazilu, Ion; Costinescu, Cristian; Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti (Text tipărit)
Probabilistic Networks and Expert Systems : Exact Computational Methods for Bayesian Networks de: Lauritzen, Steffen L.; Cowell, Robert G.; Dawid, A. Philip; Spiegelhalter, David J. (Text tipărit)
Matematici pentru ingineri de: Nistor, Gheorghe, prof. matematică (Text tipărit)
Calculatoare personale : Arhitectură, funcţionare şi interconectare de: Barbu, Gheorghe, prof. univ. dr. (1947-); Bănică, Logica; Păun, Viorel (Text tipărit)
Modelarea matematică a universului macroscopic : Mişcarea mecanică. Repausul de: Oprescu, Benedict; Bărbuceanu, Mircea (Text tipărit)
Subiecte
Chimie Matematică Economie Fizică Fizică nucleară. Fizică atomică. Fizică moleculară Geometrie Calculatoare Limbaje de programare Statistică Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor. Centrale energetice. Economie energetică Informatică Management Inginerie. Tehnică în general Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor Medicină Curs universitar Analiză matematică Drept internaţional Inginerie Uniunea Europeană Chimie analitică Dedicaţie şi autograf Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Contabilitate Ştiinţă nucleară aplicată. Energia atomică şi industria atomică. Tehnică nucleară în general Biologie moleculară Botanică Chimie organică Dedicaţie şi autograful autorului Biotehnologie Mecanica fluidelor Chimie fizică Agricultură Obiceiuri ale plantelor. Comportarea plantelor. Ecologie. Etologie. Plantele şi mediul lor. Bionomia plantelor Ştiinţa mediului înconjurător. Poluarea mediului. Protecţia mediului Limbaje de programare pentru calculator Construcţia calculatoarelor. Hardware Metalurgie Ştiinţa mediului înconjurător Cercetări operaţionale Relaţii internaţionale. Politică internaţională Biologie Ecologie generală. Biocenologie. Hidrobiologie. Biogeografie Cibernetică matematică Exerciţii practice. Exerciţii de laborator. Exerciţii pe teren Metode chimice de analiză Teoria modelelor economico-matematice Electromagnetism Arhitectura calculatoarelor Structura chimică a materiei Metalurgie feroasă, siderurgie. Fontă şi oţel Modele statistice Cinematică. Geometria matematico-mecanică a mişcării Biochimie Biofizică Bazele materiale ale vieţii. Biochimie. Biologie moleculară. Biofizică Hidrobiologie. Biocenoze şi ecosisteme acvatice. Lanţuri nutritive Electricitate. Magnetism. Electromagnetism Radiaţie Radioactivitate Mecanică Fizică nucleară Fizica materialului condensat (în stare lichidă şi solidă) Bazele chimice ale vieţii. Biochimie şi chimie bio-organică în general Protecţia mediului Ecologie Tehnologie chimică Limbaje de programare (Software) C (Limbaj de programare) Geodezie. Topografie. Fotogrammetrie. Cartografie C++ (Limbaj de programare) Protecţia naturii însufleţite. Conservarea şi protecţia formelor sălbatice de viaţă Electromagnetism. Câmp electromagnetic. Electrodinamică. Teoria lui Maxwell Managementul proiectelor Radiochimie. Chimie nucleară. Chimia nuclizilor radioactivi Meteorologie Geologie generală Protecţia mediului înconjurător. Administrarea calităţii mediului Compuşi organici Ecologie generală Mişcarea punctului material Probabilităţi. Statistică matematică Geometrie descriptivă Organizaţii interguvernamentale Reprezentări grafice Procese stochastice Biodiversitate Dreptul mediului înconjurător Efecte ale substanţelor nocive. Poluare Metale neferoase în general Proiectare asistată de calculator Teoria informaţiei (Cibernetică) Entropie. Cantitatea de informaţie şi proprietăţile ei Teoria sistemelor dinamice Analiză combinatorică. Teoria grafurilor Stereochimie. Izomerie Cercetare aplictă. Releveu cadastral. Topografia. Inginerie topografică. Domenii de cercetare Natura. Studiul şi conservarea naturii. Protecţia naturii şi a vieţii sălbatice Sisteme expert Metalografie Analiză cantitativă. Estimare Polimeri Cercetarea şi investigarea structurii materialelor Studii şi metode matematice în alte domenii ale cunoaşterii. Matematică ştiinţifică. Matematică actuarială Tehnici de calcul Ingineria materialelor Geometrie diferenţială în spaţii Teoria curbelor Teoria suprafeţelor Teorie statistică. Modele statistice. Statistică matematică în general Prelucrarea deşeurilor, reziduurilor, resturilor Proiecte internaţionale Poluarea mediului înconjurător Substanţe radioactive Procese de transport Condiţii meteorologice sau climatice nefavorabile datorate stării timpului MATLAB Probabilitate. Statistică matematică Mediul de programare R Limbajul de programare S Calcule statistice Reprezentarea grafică a datelor Publicații digitizate Publicații digitale Publicații EUP Acțiunea geologică a apei curgătoare. Formarea teraselor Bibliografie finalizare licență FSEFI - Ecologie și Protecția Mediului Bibliografie finalizare licență FSEFI - Informatică Bibliografie finalizare licență FSEFI - Matematică Bibliografie finalizare licență FSED - Contabilitate și Informatică de Gestiune Bibliografie finalizare licență FECC - Electromecanică Bibliografie licență FSEFI - Biologie Bibliografie licență FSED - Finanțe și Bănci Bibliografie licență FECC - Calculatoare Bibliografie licență FSEFI - Chimie Bibliografie licență FECC - Electronică aplicată Bibliografie licență FSED - Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor Bibliografie master FSED - Management Contabil și Informatică de Gestiune Bibliografie licență FSED - Management Bibliografie master FSED - Contabilitate Managerială și Audit Contabil Bibliografie licență FECC - Electromecanică IBUP Bibliografie Școala Doctorală Interdisciplinară - Ingineria materialelor Bibliografie licență FSEFI - Ecologie și Protecția Mediului Bibliografie licență FMT - Tehnologia Construcțiilor de Mașini Bibliografie licență FMT - Autovehicule Rutiere Bibliografie licență FMT - Ingineria Transporturilor și a Traficului Bibliografie licență FMT - Inginerie Economică Industrială Bibliografie master FMT - Ingineria și Managementul Fabricației Produselor Bibliografie master FSEFI - Monitorizarea și protecția mediului Bibliografie master FSEFI - Chimie criminalistică Bibliografie master FECC - Sisteme de conversie a energiei Bibliografie master FSEFI - Biologie medicală Bibliografie master FMT - Știința și Ingineria Materialelor Bibliografie licență FSEFI - Matematică Bibliografie licență FSEFI - Informatică Bibliografie licență FSED - Administrarea Afacerilor Bibliografie licență FSEFI - Chimie medicală Bibliografie master FSEFI - Materiale și tehnologii nucleare Bibliografie licență FSEFI - Energetică și tehnologii nucleare Bibliografie master FSEFI - Tehnici avansate pentru prelucrarea informației Bibliografie licență FSEFI - Horticultură Bibliografie licență FECC - Rețele și Software de Telecomunicații Bibliografie licență FSEFI - Ingineria mediului
Vă rugăm să schimbaţi parola