Biblioteca Universității din Pitești

Apostol Tofan, Dana

Nume Persoană: Apostol Tofan, Dana
Țara sursă: RO: UPIT
Lucrări: 59 lucrari in 59 publicatii in 2 limbi
Subiecte
România Curs universitar Uniunea Europeană Manual universitar Drept Administraţie publică Drept administrativ Acte administrative Drept public Drept privat Drept constituţional Doctrină Daune morale Proprietăţi publice Administraţia publică locală Proprietate privată Revizuirea Constituţiei Interes legitim Regimul constituţional Principiul proporţionalităţii Ordonanţă de urgenţă Exploatarea serviciilor publice Regia publică comercială Regie autonomă Instanţă competentă Administraţie publică centrală Sancţiuni contravenţionale Regionalizare Autonomia locală Principiul priorităţii dreptului comunitar Autoritate administrativă Principiul legalităţii Controlul jurisdicţional Conflict juridic Incompatibilitate parlamentară Dreptul de proprietate publică Revocarea primului-ministru Regim juridic Principiul separaţiei puterilor în stat Exercitarea dreptului Ministerul Public Legea contenciosului administrativ Controlul asupra administraţiei publice Caracteristicile procedurii în contencios administrativ Noţiunea de persoană vătămată Obiectul acţiunii judiciare Procedură în materie de contencios administrativ Sesizarea instanţei de contencios administrativ Suspendarea actului administrativ Excepţia de ilegalitate Delegări legislative Autoritatea administrativă autonomă Caracterul general al prevederilor constituţionale Motivare Acte administrative cu caracter jurisdicţional Acte de comandament cu caracter militar Condiţii de admisibilitate Dreptul subiectiv Interes legitim privat Legea nr. 29/1990 privind contenciosul administrativ Noţiunea de contencios administrativ Procedură administrativă prealabilă Legea educaţiei Codul de procedură administrativă românesc Principiul motivării Atribuţiile Guvernului Funcţionarea ministerelor Organizarea ministerelor Revocarea şi numirea în funcţia de membru a Guvernului Rolul politic al Guvernului Agenţia Naţională de Integritate Administraţia Administraţia teritorială de stat Organizare administrativ-teritorială românească în context european Principiile organizării administraţiei locale Structuri guvernamentale Structuri ministeriale Prescripţia răspunderii penale Principiile generale ale dreptului Principiul transparenţei Avantajele descentralizării Descentralizări administrative Proceduri administrative Interes public Puterea discreţionară din perspectiva europeană Puterea discreţionară în doctrina franceză actuală Puterea discreţionară în doctrina franceză tradiţională Puterea discreţionară în doctrina germană Puterea discreţionară în doctrina românească actuală Puterea discreţionară în doctrina românească interbelică Raporturile Parlamentului cu Guvernul Raporturile Preşedintelui cu Guvernul Raporturile Preşedintelui cu Parlamentul Răspunderea administrativă Principiul legalităţii în administraţie Relaţia legalitate-oportunitate în doctrina franceză actuală Relaţia legalitate-oportunitate în doctrina franceză tradiţională Relaţia legalitate-oportunitate în doctrina germană Relaţia legalitate-oportunitate în doctrina românească actuală Relaţia legalitate-oportunitate în doctrina românească interbelică Relaţia legalitate-oportunitate în doctrina românească postbelică Legea nr. 554/2004, art. 21 alin. (2) Droit public Délégation législative Executarea mandatului de supraveghere Exercitarea funcţiilor publice Articole digitizate
Vă rugăm să schimbaţi parola