Biblioteca Universității din Pitești

Facultatea de Inginerie

Nume Colectiv: Facultatea de Inginerie
Limba: rum
Țara sursă: RO: UPIT
Lucrări: 56 lucrari in 55 publicatii in 2 limbi
Controlul şi atenuarea zgomotelor şi vibraţiilor la autovehicule : Lucrări de laborator de: Pârlac, Sebastian; Universitatea din Piteşti; Popa, Dinel; Pandrea, Nicolae (1937-...) (Text tipărit)
Dispozitive şi circuite electronice : Îndrumar de laborator pentru Spice de: Sofron, Emil; Vulpoiu, Paul; Universitatea din Piteşti (Text tipărit)
Aparate utilizate în industria alimentară : Curs de: Bibire, Luminiţa; Facultatea de Inginerie (Text tipărit)
Circuite integrate analogice : Îndrumar de laborator pentru uzul studenţilor de: Florea, Radu Liviu; Universitatea din Piteşti (Text tipărit)
Chimie generală : Tehnici de laborator de: Ciobanu, Domnica; Finaru, Adriana; Ciobanu, Romeo-Cristian; Gavrilă, Lucian, chimist; Universitatea din Bacău (Text tipărit)
A VI-a Conferinţă de Autovehicule Rutiere CAR '94 : Piteşti, 10-12 noiembrie 1994 de: Societatea Inginerilor de Automobile din România (Text tipărit)
Chimie analitică de: Ciobanu, Domnica; Facultatea de Inginerie; Gavrila, Lucian; Miron, Doru; Ciobanu, Romeo-Cristian; Finaru, Adriana (Text tipărit)
Creativitatea în construcţia, fabricarea şi repararea automobilelor : A - Automobile de: Consfătuire Naţională (V; 20-21 noiembrie 1992; Piteşti); Universitatea din Piteşti (Text tipărit)
Creativitatea în construcţia, fabricarea şi repararea automobilelor : M - Motoare - procese şi caracteristici. TMT - Termotehnica şi maşini termice de: Consfătuire Naţională (V; 20-21 noiembrie 1992; Piteşti); Universitatea din Piteşti (Text tipărit)
Subiecte
Matematică Fizică Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Electrotehnică Informatică Management Mecanică teoretică, în general. Mecanică raţională. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Inginerie. Tehnică în general Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei Transport rutier Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Metodologie Curs universitar Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Tehnica mijloacelor de transport Chimie analitică Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Organizare şi conducere comercială şi industrială Teză de doctorat Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese Mecanisme. Organe pentru transmisia puterii mecanice. Dispozitive de transport ca părţi ale maşinilor. Dispozitive de strângere şi fixare Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru produse finite şi asamblate Mecanisme şi instrumente de precizie. Mecanică de precizie. Mecanică fină Vibraţii mecanice. Acustică Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale Programe de calculatoare. Software Motoare termice în general. Producerea, distribuţia şi utilizarea aburului. Motoare (maşini) cu abur. Cazane de abur Construcţia calculatoarelor. Hardware Vehicule terestre, în afara celor pe şine. Vehicule rutiere şi de teren Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Geometrie diferenţială Geometrie analitică Algebră liniară Programare de calculatoare. Software Echipament electric Publicaţii periodice şi seriale Transmisii mecanice. Angrenaje, came, glisiere, mecanisme cu clichet, ambreaje Exerciţii practice. Exerciţii de laborator. Exerciţii pe teren Electronică Îndrumar de laborator Culegere de probleme Cinematică. Geometria matematico-mecanică a mişcării Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei Transportul energiei electrice. Linii de distribuţia energiei şi de telecomunicaţii. Conductori. Materile izolante. Accesoriile liniilor. Proiectarea şi construcţia liniilor Vase şi ustensile de bucătărie. Accesorii de bucătărie Instalaţii şi metode pentru transportul, depozitarea şi distribuţia fluidelor Mecanică teoretică Fiabilitate Asamblare şi montare în general Ciocane şi prese. Tipul şi construcţia sculelor şi maşinilor (pentru prelucrare la rece, la cald, pentru forjare-presare) Structura mijloacelor de tansport. Principii constructive. Desen de ansamblu, părţi, piese Chimie practică de laborator. Chimie de preparare şi experimentală Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Căldură. Termodinamică Alimente. Gătit. Mâncăruri. Mese Metode şi metodologie. Teoria şi practica organizării Dinamică. Cinetică Industria lemnului şi cherestelei Organe de maşini în general Lucru mecanic. Greutate. Masă. Frecare. Rezistenţă pasivă Translare. Alunecare Vibraţii. Prevenirea şi combaterea vibraţiilor Zgomot. Prevenirea şi combaterea zgomotului Sudură (sudare) şi procedee înrudite. Sudură în canale, în adâncime Electronică aplicată Industria hârtiei Conductori şi semiconductori în funcţie de material Maşini şi instalaţii: ansamble, părţi principale, unităţi auxiliare Sisteme automate de comandă şi reglare după variabilele fizice Lucrări ştiinţifice universitare Publicaţii universitare Electrotehnică. Dispozitive electronice Publicații digitizate Publicații EUP Bibliografie finalizare licență FMT - Ingineria Transporturilor și a Traficului Bibliografie licență FECC - Calculatoare Bibliografie licență FECC - Electronică aplicată Bibliografie licență FECC - Electromecanică Rezumatul tezei de doctorat Teze de doctorat digitizate (loading) Domeniul de doctorat: Inginerie mecanică Rezumatul digitizat al tezei de doctorat (loading) Domeniul de doctorat: Mecanică tehnică și vibrații mecanice Bibliografie licență FMT - Tehnologia Construcțiilor de Mașini Bibliografie licență FMT - Autovehicule Rutiere Bibliografie licență FMT - Ingineria Transporturilor și a Traficului Bibliografie licență FMT - Inginerie Economică Industrială Bibliografie licență FSEFI - Matematică Bibliografie licență FSEFI - Informatică Bibliografie licență FSEFI - Energetică și tehnologii nucleare Bibliografie licență FECC - Rețele și Software de telecomunicații
Vă rugăm să schimbaţi parola