Biblioteca Universității din Pitești

Liţă, Ioan D.

Nume Persoană: Liţă, Ioan D.
Țara sursă: RO: UPIT
Lucrări: 38 lucrari in 38 publicatii in 1 limbi
Componente şi circuite pasive : Îndrumar de laborator de: Liţă, Ioan D.; Răducu, Marian (Text tipărit)
Materiale pentru electronică de: Liţă, Ioan D. (Text tipărit)
Îndrumar pentru examenul de diplomă de: Liţă, Ioan D. (Multimedia)
Buletin Ştiinţific. Seria Electronică şi Ştiinţa Calculatoarelor de: Universitatea din Piteşti (Text tipărit) Selectator/Antologator/Redactor [220]
Teoria sistemelor automate : Îndrumar de laborator - Pentru secţiile A.R. şi T.C.M. de: Bizon, Nicu; Universitatea din Piteşti; Liţă, Ioan D. (Text tipărit)
Ghid pentru utilizarea calculatorului de: (Text tipărit) Altele [570]
Metodica predării-învăţării electronicii de: Miroiu, Constantin (Text tipărit) Altele [570]
Lucrări practice introductive în calculatoare de: Diaconescu, Eugen; Sandu, Mihaela, informatician (Text tipărit) Altele [570]
Subiecte
Economie Educaţie. Învăţământ Calculatoare Limbaje de programare Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Electrotehnică Informatică Inginerie. Tehnică în general Curs universitar Dedicaţie şi autograf Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Învăţământ superior Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor Telecomunicaţii. Telegrafie. Telefonie. Radiodifuziune. Tehnologie şi aparate video. Telecomandă Metode de predare şi instruire Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru produse finite şi asamblate Programe de calculatoare. Software Limbaje de programare pentru calculator Construcţia calculatoarelor. Hardware Telefonie Algoritmi pentru construirea programelor Publicaţii periodice şi seriale Semnale Telecomunicaţii Electronică Electromecanică Circuite electronice Electronică Practică Microprocesoare Exerciţii practice Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Probleme generale ale tehnologiei comunicaţiilor electrice. Cibernetică. Teoria informaţiilor. Teoria semnalizării Prelucrare date Microunde Sisteme de gestiune a bazelor de date Metode cu impulsuri Multiplicatoare de frecvenţă Comunicaţii între calculatoare. Reţele de calculatoare Java (Limbaj de programare) Calculatoare de prelucrare digitală Sisteme expert Unitate centrală de prelucrare Reţele de calculatoare Tehnici de laborator Calitatea semnalelor recepţionate. Intensitatea semnalelor. Interferenţe Comunicaţii Componente electronice pasive Lucrări ştiinţifice universitare Aplicaţii Software Programare orientată pe obiecte Analiza semnalelor Examen licenţă Publicaţii universitare Funcţionarea semnalelor Electrotehnică. Dispozitive electronice Dispozitive electrice. Semiconductoare Sisteme de achiziţie date Circuite pasive Publicații digitizate Publicații digitale Publicații EUP Configurare software Configurare hardware Materiale pentru electronică Circuite electronice pasive Bibliografie finalizare licență FECC - Calculatoare Bibliografie finalizare licență FECC - Rețele și Software pentru Telecomunicații Bibliografie licență FECC - Calculatoare Bibliografie licență FECC - Electronică aplicată Bibliografie licență FSED - Management Bibliografie licență FECC - Electromecanică Bibliografie Școala Doctorală Interdisciplinară - Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Bibliografie licență FMT - Tehnologia Construcțiilor de Mașini Bibliografie licență FMT - Autovehicule Rutiere Bibliografie licență FMT - Inginerie Economică Industrială Bibliografie master FECC - Inginerie electronică și sisteme inteligente Bibliografie master FECC - Sisteme electronice pentru conducerea proceselor industriale Bibliografie licență FSEFI - Energetică și tehnologii nucleare Bibliografie licență FECC - Rețele și Software de telecomunicații
Vă rugăm să schimbaţi parola