Biblioteca Universității din Pitești

Pârnuţă, Gheorghe (1915-2009)

Nume Persoană: Pârnuţă, Gheorghe (1915-2009 )
Limba: rum
Notă Informativă: Profesor universitar doctor, istoric al învăţământului din România, bibliotecar, scriitor, membru de onoare al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România.
Notă biografică şi de activitate: Studii: Școala Primară din Rucăr (1922-1926); Școala Normală ''Carol I'' din Câmpulung-Muscel (1927-1934, diploma de învățător); Liceul/Colegiul ''Dinicu Golescu'' din Câmpulung-Muscel (1942-1944, diploma de bacalaureat).
Notă biografică şi de activitate: Absolvent al Facultății de Litere şi Filosofie, Bucureşti (1944-1948); doctorat în pedagogie (1969), cu teza: ''Istoria învățământului și gândirea pedagogică din țara românească sec. XVII-XIX'', conducător științific academician Stanciu Stoian.
Notă biografică şi de activitate: A desfășurat activitate didactică ca: învățător în Ciocanu, comuna Dâmbovicioara (județul Argeș, 1935-1936), Micloșani, comuna Malul cu Flori (județul Dâmbovița) și Podu Dâmboviței (județul Argeș, 1936-1937), Lunca de Sus (județul Harghita, 1938-1939); subrevizor la Revizoratul Școlar Muscel (1946-1947); institutor la Școala nr. 2 de Băieți din Câmpulung Muscel (1947-1948); profesor la Școala Normală ''Carol I'' din Câmpulung-Muscel (1948-1950); bibliotecar la Direcția biblioteci din Comitetul pentru Așezăminte Culturale (din august 1950); profesor de biblioteconomie la Școala Medie de bibliotecari din București (1950-1952); profesor la Grupul Școlar Galvanii-Tei și la Școala Tehnică de Bibliotecari din București (1954-1964); cercetător științific principal la Institutul de Științe Pedagogice din București; asistent, lector apoi conferențiar la Institutul pedagogic de trei ani din București (1968-1972).
Notă biografică şi de activitate: Membru al Asociației Oamenilor de Științe din România, al Societății de Științe Filologice, cetățean de onoare al municipiului Câmpulung și al comunei Rucăr, membru de onoare din 1998 al Academiei Oamenilor de Știință din România.
Notă biografică şi de activitate: Diploma de Merit din partea Ministerului Educației Naționale (1998); Premiul ''George Barițiu'' al Academiei Române pentru activitatea desfășurată timp de 50 de ani în domeniul educației și învățământului (2000).
Notă biografică şi de activitate: Opera: Flori de peste munți (1939); Învățământul în Argeș în secolul al XVIII-lea (1969,în colaborare); Din istoria pedagogiei românești (vol. II, 1966, în colaborare); Monografia Liceului Pedagogic Câmpulung-Muscel 1867-1967 (1967, în colaborare); Învățământul în Muscel în secolele XVII-XIX (1968, în colaborare); Gândirea pedagogică a generației de la 1848 (1968, în colaborare); Contribuții la istoria învățământului (1970); Istoria pedagogiei din România (vol. I, 1971); Începuturile culturii și învațământului în județul Dâmbovița - Târgoviște (1972); Rucăr - monografie sociologică (1972); Câmpulungeni în revoluția de la anul 1848 (1973); Învățători și profesori revoluționari la 1848 (1973); Contribuţii la istoria culturii şi învăţămîntului din Teleorman (1973, în colaborare); Gheorghe Lazăr - contribuţia sa la dezvoltarea învăţămîntului (1973); Câmpulung-Muscel, străveche vatră de cultură a Țării Românești (1974); Câmpulung-Muscel, ieri și azi (1974); Istoria învăţămîntului din Oltenia (I, 1977; II, 1981; III, 1998); Argeșenii și Musceleni în războiul din 1877-1878 (1978); Istoria învățământului din România (1983, în colaborare); Istoria cărții presei și tiparului românesc din Oltenia (1994, în colaborare); Oamenii din cetatea de scaun - personalități și figuri muscelene (1995); Rucăr-Muscel: monografie sociologică, istoric, case memoriale, amintiri (1996); Învăţământul şi cultura în judeţele istorice Argeş şi Muscel (1996); Femeia româncă de-a lungul veacurilor - instrucție și educație (1997); Documente și inscripții privind istoria orașului Câmpulung Muscel (1999, 2000); Județul Muscel - monografie istorică și socială (2001, în colaborare) etc.
Sursa: Argeş. Dicţionar de istorici / Spiridon I. Cristocea .- Piteşti : Muzeul Judeţean Argeş, 2003, p. 218.
Resurse online: https://ro.wikipedia.org/wiki/Gheorghe_P%C3%A2rnu%C8%9B%C4%83
Data și ora ultimei accesări: (citat: 20200416)
Țara sursă: RO: UPIT
Lucrări: 19 lucrari in 19 publicatii in 1 limbi
Ctitori de şcoală românească : Secolul al XIX-lea de: Bâldescu, Emil; Georgescu, Titu (Text tipărit) Colaborator [205]
Gândirea pedagogică a generaţiei de la 1848 de: (Text tipărit) Altele [570]
Istoria învăţământului şi gîndirea pedagogică din Ţara Românească de: Pârnuţă, Gheorghe (1915-2009) (Text tipărit)
Învăţământul şi cultura în judeţele istorice Argeş şi Muscel. Vol. I. (Sec. XIII-1864) de: Pârnuţă, Gheorghe (1915-2009); Bărboi, Violeta (1939 - ...) (Text tipărit)
Învăţători şi profesori în revoluţia de la 1848 de: Pârnuţă, Gheorghe (1915-2009) (Text tipărit)
Pânza (Ocolnica) cu vechile privilegii ale oraşului Câmpulung Muscel : 1215-1747 de: Trâmbaciu, Ştefan (1942-2015); Pârnuţă, Gheorghe (1915-2009) (Text tipărit)
Documente privind istoria oraşului Câmpulung-Muşcel de: Pârnuţă, Gheorghe (1915-2009); Muzeul Municipal Câmpulung Muşcel; Trâmbaciu, Ştefan (1942-2015) (Text tipărit) Autor [070]
Monografia liceului pedagogic Cîmpulung-Muscel : 1867-1967 de: Niculaescu, N., (prof. pedagog); Bunescu, Alexandru; Pârnuţă, Gheorghe (1915-2009) (Text tipărit)
Documente şi inscripţii privind istoria oraşului Câmpulung-Muşcel de: Pârnuţă, Gheorghe (1915-2009); Trâmbaciu, Ştefan (1942-2015); Muzeul Municipal Câmpulung Muşcel (Text tipărit) Autor [070]
Istoria învăţământului din România de: Pascu, Ştefan (1914-1998); Verdeş, Ion; Manolache, Anghel; Pârnuţă, Gheorghe (1915-2009) (Text tipărit)
Vă rugăm să schimbaţi parola