Biblioteca Universității din Pitești

Sofron, Emil

Nume Persoană: Sofron, Emil
Țara sursă: RO: UPIT
Lucrări: 85 lucrari in 86 publicatii in 3 limbi
Dispozitive şi circuite electronice : Îndrumar de laborator pentru Spice de: Sofron, Emil; Vulpoiu, Paul; Universitatea din Piteşti (Text tipărit)
Afişarea alfanumerică a informaţiei de: Sofron, Emil; Şchiopu, L.; Totolici, G. (Text tipărit)
Buletin Ştiinţific. Seria Electronică şi Ştiinţa Calculatoarelor de: Universitatea din Piteşti (Text tipărit) Selectator/Antologator/Redactor [220]
Componente şi circuite electronice : Lucrări practice de: Croitoru, Victor; Sofron, Emil (Text tipărit) Autor [070]
ABC... Electronica în imagini : Componente active de: Sofron, Emil; Miroiu, Constantin; Teodorescu, Horia-Nicolai L. (Text tipărit)
Dispozitive optoelectronice cu cristale lichide de: Sofron, Emil; Târâcă, Ştefan (Text tipărit)
Diode semiconductoare şi aplicaţii : pentru uzul studenţilor de: Croitoru, V.; Şabac, Ion Gheorghe; Sofron, Emil (Text tipărit)
Subiecte
Matematică Educaţie. Învăţământ Calculatoare Limbaje de programare Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Electrotehnică Informatică Management Inginerie. Tehnică în general Transport rutier Topologie Inginerie Tehnica mijloacelor de transport Aparate şi metode de radiocomunicaţii. Radiotehnică Dedicaţie şi autograf Inteligenţă artificială Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Sisteme de comunicare. Telecomunicaţii în transportul feroviar. Teză de doctorat Hardware Telecomunicaţii. Telegrafie. Telefonie. Radiodifuziune. Tehnologie şi aparate video. Telecomandă Metode de predare şi instruire Mecanica fluidelor Autograful autorului Programe de calculatoare. Software Construcţia calculatoarelor. Hardware Radiodifuziune Telefonie Algebra Lie Programare de calculatoare Algoritmi pentru construirea programelor Publicaţii periodice şi seriale Amplificatoare Cibernetică matematică Exerciţii practice. Exerciţii de laborator. Exerciţii pe teren Analiză funcţională Semnale Telecomunicaţii Electronică Dispozitive electronice bazate pe fizica solidului. Dispozitive semiconductoare Electromecanică Unităţi de prelucrare. Circuite de prelucrare Calculatoare. Construcţie Unităţi de prelucrare Circuite logice Arhitectura calculatoarelor Spaţii topologice Teoria operatorilor Circuite electronice Electricitate. Magnetism. Electromagnetism Electronică Practică Mecanică Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară Componente electronice Sisteme electrice Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Mecanica fluidelor în general. Mecanica lichidelor (hidromecanică) Optică electronică Radiotehnică Programe de calculatoare Tehnologie chimică Prelucrare date Modelare numerică Microelectronică. Circuite integrate Radiocomunicaţii Tehnica undelor, oscilaţiilor şi impulsurilor electrice şi electromagnetice Economia energiei Motoare cu ardere internă Comunicaţii între calculatoare. Reţele de calculatoare Logica Fuzzy (Matematică) Modelare. Simulare Tehnica transmiterii imaginii Sateliţi de transmisie Mecanică teoretică în general Aprindere prin comprimare Prelucrare electronică de date Mecanică aplicată Cercetare operaţională Hidrodinamică Organizarea telecomunicaţiilor. Telegrafie. Telefonie. Radio. Televiziune. Telecomandă Sisteme informatice Hidromecanică Transformarea energiei electrice Conversia curentului alternativ în curent continuu şi invers Convertizoare Codificare secretă Criptare Grupuri Lie Internet Dispozitive electrice Ecuaţii cu derivate parţiale Teoria mulţimilor Calculatoare de prelucrare digitală Compatibilitate electromagnetică Măsurarea relaţiilor dintre mărimile magnetice şi electrice Management informaţional Sisteme expert Optoelectronică Reţele de calculatoare Sisteme de păstrare a secretului în comunicaţiile electrice Polimeri Mişcarea lichidelor Reţele de alimentare din punct de vedere al distribuţiei. Reţele şi caroiaje regionale. Zone de alimentare. Subspaţii principale. Scheme de elecrificare Metode de diagnoză Algoritmi pentru evaluare Producerea, alimentarea şi reglarea electricităţii Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Procesarea datelor Circuite de prelucrare Modelarea proceselor de control Teoria semnalizării Procese nestaţionare Invertoare, modelare, simulare Convertoare Surse naturale de energie Combustibili naturali Ştiinţă nucleară aplicată Tehnica reactoarelor Aparate de supraveghere şi control a instalaţiilor nucleare Procesoare digitale de semnal Calitatea semnalelor recepţionate. Intensitatea semnalelor. Interferenţe Automate Unde electromagnetice Protocoale de comunicaţii Standarde de comunicaţii Radar. Radiolocaţie Materiale polimerizate Software: Spice Comunicaţii Reglarea electricităţii Transformatoare. Convertizoare Lucrări ştiinţifice universitare Aplicaţii Software Cristalizarea lichidelor. Cristalizare din soluţii Publicaţii universitare Componente electronice. Echipamente electronice Electrotehnică. Dispozitive electronice Ingineria traficului Comunicații optice Publicații digitizate Reactoare nucleare de cercetare Metode de prelucrarea datelor Algoritmi de prelucrarea datelor Publicații EUP Bibliografie finalizare licență FECC - Calculatoare Bibliografie finalizare licență FECC - Electronică Aplicată Bibliografie finalizare licență FECC - Rețele și Software pentru Telecomunicații Bibliografie licență FECC - Calculatoare Bibliografie licență FECC - Electronică aplicată Bibliografie licență FECC - Electromecanică Rezumatul tezei de doctorat Domeniul de doctorat: Inginerie electronică și telecomunicații Teze de doctorat digitizate (loading) Domeniul de doctorat: Informatică Rezumatul digitizat al tezei de doctorat (loading) Domeniul de doctorat: Ingineria materialelor Domeniul de doctorat: Inginerie electrică Teze de doctorat digitale (loading) Bibliografie master FECC - Inginerie electronică și sisteme inteligente Bibliografie master FECC - Sisteme electronice pentru conducerea proceselor industriale Bibliografie licență FSEFI - Energetică și tehnologii nucleare Bibliografie licență FECC - Rețele și Software de telecomunicații
Vă rugăm să schimbaţi parola