Biblioteca Universității din Pitești

Ţibrian, Constantin (1950-)

Nume Persoană: Ţibrian, Constantin (1950- )
Limba: rum
Notă Informativă: Cadru didactic - învățământ universitar (Universitatea din Pitești), filolog român.
Notă biografică şi de activitate: Absolvent al Institutului Pedagogic Pitești (1974) și al Facultății de Limba și Literatura Română (Universitatea din București, 1977); studii doctorale (Universitatea din Craiova, 1999).
Notă biografică şi de activitate: Cariera didactică: profesor învățământ primar și gimnazial - Școala Generală Ionești (1974-1979; 1989-1990), asistent (1979-1984; 1990-1993), lector (1993-1999), conferențiar (1999) - Universitatea din Pitești, Facultatea de Litere.
Notă biografică şi de activitate: Redactor șef al Editurii Universității din Pitești (1997), director al Departamentului "Eudoxiu Hurmuzachi" pentru studenții români de pretutindeni (1999-2000), șef al Catedrei Științe Umaniste (1999-2000), director adjunct și secretar științific al Colegiului Universitar de Institutori (2000), director adjunct al Programului European de pedagogie în educația și formarea adulților.
Notă biografică şi de activitate: Contribuie la însușirea limbii române de către studenții străini, redimensionează modalitățile de colaborare cu comunitățile românești din Republica Moldova și Bucovina de Nord, diversifică activitățile didactice în filialele Colegiului Universitar de Institutori (Câmpulung, Alexandria, Slatina, Rm. Vâlcea).
Notă biografică şi de activitate: Opera: "Pronumele și adjectivele pronominale relative" (1995); "Structura morfologică a verbului în graiurile muntenești și oltenești" (1999); "Hidronimia Bazinului Argeș" (2000); "Localitățile județului Argeș. Studiu etimologic și istoric" (2000) etc.
Sursa: Popa, Petre (coord.). Medalioane universitare: dicționar. Pitești: Editura Universității din Pitești, 2002. - p.230-231
Țara sursă: RO: UPIT
Lucrări: 393 lucrari in 393 publicatii in 5 limbi
Mecanisme şi organe de maşini : Îndrumar pentru întocmirea referatelor de laborator de: Onescu, Constantin; Grigore, Cristian; Popa, Nicolae, inginer (Text tipărit) Editor [340]
Mecanisme : Construcţie. Funcţionare. Utilizări de: Bărăscu, Elena (Text tipărit) Selectator/Antologator/Redactor [220]
Asistenţa socială în România. Elemente definitorii în judeţul Olt de: Radovan, Velemir (Text tipărit) Editor [340]
Algebră de: Radovici-Mărculescu, Paul; Deaconu, Laurenţiu (Text tipărit) Editor [340]
Petreceri feudale româneşti : Nunţi. Baluri. "Mese Mari" de: Teodorescu, Marius-Aleodor (Text tipărit) Selectator/Antologator/Redactor [220]
Analiză matematică : Calcul diferenţial de: Nuică, Filofteia; Curelea, Iulian (Text tipărit) Editor [340]
Aplicaţii armonice pe varietăţi Riemanniene de: Dinuţă, Neculae (Text tipărit) Editor [340]
Subiecte
Literatură română Literatură universală Istorie Gramatică Învăţământ Limba franceză Poezie Critică literară Literatură engleză Romane Chimie Matematică Politică Psihologie Economie Literatură franceză Ştiinţe medicale. Medicină Fizică România Educaţie. Învăţământ Exerciţii Universităţi Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Eseuri Algebră Calculatoare Limbaje de programare Artă. Recreere. Divertisment. Sport Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Electrotehnică Informatică Management Teste Teste grilă Critică literară. Studii literare Religie Inginerie. Tehnică în general Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică Limba engleză Algebră. Matrice. Ecuaţii Civilizaţie. Cultură. Progres Ştiinţa istoriei Ziaristică. Presă Dicţionar Sport Lingvistică Istorie literară Europa Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Metodologie Geografie Învăţământ secundar Medicină Învăţarea limbii Curs universitar Gramatica limbii engleze Ortografie Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Analiză matematică Istorie generală. Istorie universală Ginecologie. Obstetrică Drept internaţional Morfologie Autobiografie Literatură pentru copii Inginerie Mecanisme Organe de maşini Tehnica mijloacelor de transport Roma antică Gramatica limbii române Limba română Religie. Teologie Slujitori ai bisericii. Personal ecleziastic. Funcţii şi autoritate Uniunea Europeană Sociologie Sport. Educaţie fizică Gimnastică. Acrobaţie. Atletism Drept civil Dedicaţie şi autograf Patologie. Medicină clinică Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Contabilitate Zoologie Optică Manual universitar Cărţi liturgice Liturghie. Cult public Organizare şi conducere comercială şi industrială Coroziune Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor Drept Botanică Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică Biologie. Ştiinţe biologice în general Sintaxa propoziţiei Biserica Ortodoxă Română Administraţie publică Drept administrativ Publicaţii ale conferinţelor, congreselor, simpozioanelor etc. Limbi romanice Faptele apostolilor Cultură şi civilizaţie Telecomunicaţii. Telegrafie. Telefonie. Radiodifuziune. Tehnologie şi aparate video. Telecomandă Folclor Anatomie. Anatomie umană şi comparată Finanţe publice. Bănci. Bani Dedicaţie şi autograful autorului Partide comuniste Metode de predare şi instruire Turism Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese Maşini electrice Mecanica fluidelor Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru produse finite şi asamblate Baze fizice şi fizico-chimice ale vieţii. Biofizică. Chimie biofizică în general Chimie anorganică Administraţie publică. Conducere administrativă. Armată. Artă militară Vibraţii mecanice. Acustică Limba latină Semantică Studii literare Literatură americană Situaţie economică Sintaxă Comerţ Servicii Drepturile omului Educaţia adulţilor Ştiinţa mediului înconjurător. Poluarea mediului. Protecţia mediului Vocabular Cunoaşterea practică a limbii Automobile Literatură latină Maxime Diagnostic Etnologie. Etnografie. Folclor. Obiceiuri. Maniere. Tradiţii. Mod de viaţă Construcţia calculatoarelor. Hardware Arte plastice Vehicule terestre, în afara celor pe şine. Vehicule rutiere şi de teren Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Metalurgie Horticultură Ştiinţa mediului înconjurător Dumnezeu Ştiinţe sociale Silvicultură Teologie dogmatică Patrologie Telefonie Atletism Tratament Ştiinţe naturale Studii critice Memorialistică Cercetări operaţionale Matematică calculatorie. Analiză numerică Manual şcolar Ecuaţii diferenţiale Geometrie analitică Algebră liniară Matematică calculatorie Probleme rezolvate Programare de calculatoare Terapie Algoritmi pentru construirea programelor Rezistenţa materialelor Volei Prelucrare mecanică şi aşchiere Etimologie Copii Condiţionare Toleranţă Ergonomie Căldură Sec. 20 Economie în general Istoria literaturii Biologie Conducere şi administrare financiară a întreprinderilor Situaţie economică. Politică economică. Planificarea economiei. Producţie Marketing Teoria modelelor economico-matematice Finante. Bănci. Bani Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială Semnale Organizare comercială Telecomunicaţii Politică economică Electromecanică Circuite electrice Îndrumar de laborator Lingvistică textuală Analiza discursului Conducere şi organizare în industrie Conducere şi organizare în economie Organizarea şi planificarea producţiei. Proiectare, construcţie. Conducerea şi controlul producţiei Culegere de probleme Statistică matematică Biofizică Anatomie Biomecanică Limba rusă Sec. 18 Evul Mediu Critică Antrenament sportiv Învăţământ liceal Statistica drept ştiinţă. Teoria statisticii Lexicologie Sfinţi Întreţinere Radiaţie Radioprotecţie Mecanică teoretică Programare matematică Modele de optimizare Mecanică Fizică nucleară Suprafeţe Riemann ale funcţiilor de o variabilă complexă Aplicaţii Grafică pe calculator Automobile. Autoturisme Mimică convenţională şi limbajul gestului Medicină sportivă Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ Drept comunitar Limba arabă Partide şi mişcări politice Argeş, Judeţul Geografia României Finanţe Arheologie Cultură Versuri Patologie umană Statistică. Demografie. Sociologie Pedagogie Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială Asistenţă socială Drepturi şi obligaţii ale statelor Asistenţă judiciară Ajutor social Olt, Judeţul Educaţie fizică Lexicologie franceză Istoria Bisericii Creştine Botanică geografică Finanţe. Finanţe publice. Bănci. Bani Construcţia de maşini Construcţii civile în general Energetică Autovehicule Congres CAR, 2005 Geografie economică Motoare termice Bănci Basarabia Genetică generală. Citogenetică generală. Imunogenetică. Evoluţie. Filogenie Informatică aplicată Motricitate Exerciţii practice Producţie. Servicii. Preţ Căldură. Termodinamică Economia turismului Conducerea şi controlul producţiei Organizarea şi planificarea producţiei Teoria probabilităţilor Microeconomie Construcţia de maşini în general Tehnică nucleară Electrotehnică. Tehnologie mecanică Religie-Biserica Creştină Studii locale ale unei localităţi. Monografii ale localităţilor Biochimie medicală Drept public Chimie biofizică în general Ecologie Lucrări de laborator Teste admitere Teste bacalaureat Birotică Bizanţ Programe de calculatoare Sculptură în general Tehnologie chimică Monografie regională Buget public. Buget naţional Maxime, proverbe Afaceri Relaţii economice Întreţinere, manipulare, servicii şi reparaţii Şcoli militare Metode şi metodologie. Teoria şi practica organizării Metode de predare şi instruire. Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Economie politică Învăţământ primar Comunicări ştiinţifice Formarea cuvintelor Sisteme de operare Teorii matematice ale mecanicii Construcţia motoarelor Col uterin Pedagogie şcolară Prelucrare date Categorii gramaticale Control de calitate Literatură română şi universală Dreptul familiei Cinematică Jurnalism Conducere şi organizare în producţie Sisteme şi instalaţii auxiliare, pe vehicul Prelucrare la rece Fonetică. Fonologie Obstretică. Graviditate. Tocologie. Sarcină. Fiziologia gravidităţii. Ciesiologie Drept constituţional Învăţământ superior. Universităţi Micologie Combustibili Teste pentru concursuri Rect Comentarii literare Sisteme de gestiune a bazelor de date Civilizaţie romană Roma. Italia antică. Roma antică Studii lingvistice Filologie Procedură civilă Impozite şi taxe Sistemul digestiv Lubrifianţi. Uleiuri. Unsori Predici consacrate expunerii, interpretării scrierilor sfinte Evanghelii Sociolingvistică Sociologia comunicării Dialectologie Tehnologie mecanică Reactori nucleari Comunicare socială Comunicare socială. Sociologia comunicării Democraţie Dansuri de salon Dansuri de societate Comunicare nonverbală Management în sport Amenajări pentru confortul pasagerilor Educaţie şi instruire militară în general. Instruirea trupelor, a cadrelor militare Constituţia Europei Verbe şi forme verbale Construcţii metalice Civilizaţie Forme de întreprinderi Gestiune economică Contabilitatea conturilor bugetare Operaţiuni bancare Planning familial Metode contraceptive Contracepţia hormonală Simulare pe calculator Logica Fuzzy (Matematică) Vehicule terestre Hidromecanică Prelucrare mecanică Simulare numerică Sănătate şi igienă publică Analiză contabilă Transformarea energiei electrice. Transformatoare. Convertizoare Invertoare Utilizarea surselor naturale de energie Cooperare internaţională Sec. 16 Fitogeografie Comunicare în masă. Informare şi lămurire a publicului larg Costuri Prozodie. Ştiinţele şi sursele auxiliare ale filologiei Limba şi literatura română Asigurarea calităţii Probleme pentru gimnaziu Ghicitori Cultura fructelor Sec. 17-19 Organizaţii interguvernamentale Teste pentru licenţă Drept internaţional privat Toponimie Geografia factorului uman Fenomene electronice şi ionice Sociologie rurală Cancer Carcinoame Forme de organizare economică şi în cooperare. Alianţe economice Lexicografie. Dicţionare Prozodie: metru, ritm, rimă şi forma versului Dreptul mediului Expresii şi locuţiuni Limbajul surdo-muţilor Învăţământ preşcolar Terminologie de specialitate Învăţământ gimnazial Procese stochastice Toleranţe. Ajustaje. Calibre Teste licenţă Procedură judiciară Libertate în comunicare Relaţii cu publicul Libertatea presei Dreptul ocrotirii naturii şi mediului înconjurător Integrare europeană Metode de antrenament Termodinamică Mediul înconjurător Forme de organizare economică Întreprinderi (Economie) Organizarea întreprinderilor Limba engleză pentru economişti Manual pentru liceu Deficienţă intelectuală Elevi Psihologie şcolară Pedagogie specială Poluarea mediului Igiena aerului, a apei, a solului. Poluarea şi controlul ei Educaţie. Învăţământ. Instruire Forme de intreprinderi Geometria matematico-mecanică a mişcării Interacţiunea curenţilor şi magneţilor Proiectare asistată de calculator Istoria limbii române Tratament chirurgical Teoria mulţimilor Limbaj profesional Construcţii verbale Limbaj profesional-juridic Verb Cancer de col uterin Erezii Schisme Management sanitar Civilizaţie românească Evaluări. Aprecieri. Tehnica estimării şi stabilirii valorii Evoluţie. Originea speciilor. Filogenie Limbaj religios Munţii Făgăraş Munţii Râiosu Munţii Buda Plante ornamentale şi decorative Metode de predare Folosirea limbii Încercare la încovoiere Publicaţii ale conferinţelor Genul neutru Geografie demografică Geografia aşezărilor Ghid de conversaţie (arab-român) Organizare publică şi profesională a sănătăţii Hidraulică Nume de locuri. Nume geografice şi topografice. Toponimie Sisteme expert Organe genitale feminine Software. AutoCAD Controlul fabricaţiei, a producţiei Caracteristici şi detalii ale maşinilor, aparatelor, instalaţiilor, proceselor şi produselor Transmiterea energiei mecanice Chimia fenomenelor de suprafaţă şi a coloizilor Tehnică modernă Reactoare de fisiune Semiologie Încercare de rezistenţă la încovoiere cu sarcină statică Universitatea din Piteşti Manual şcolar (Învăţământ primar) Educaţie. Învăţământ. Instruire. Bazele educaţiei Istoriografie medievală (bizantină) Limbaj liturgic Mimică convenţională Limbajul gestului Maşini agricole. Echipament şi utilaje agricole Management de mediu Conducere. Organizare Planificarea producţiei Controlul producţiei Reţele de calculatoare Materiale compozite Materiale ceramice Medicină legală Transmisii mecanice Comunicare Rupere. Mecanica ruperii Micleşti Orhei, Judeţ Ciuperci. Mucegaiuri Proiectare pe calculator Modele economice-matematice Priboieni Substantiv. Nume 1946 Rezistenţă la solicitări repetate Bazele filosofice ale teologiei doctrinale. Apologetică generală. Introducere în teologia dogmatică Studii şi metode matematice în alte domenii ale cunoaşterii. Matematică ştiinţifică. Matematică actuarială Matematică mecanică Studii şi metode matematice Licenţă Culturi forestiere Simpozion internaţional Plante ornamentale pentru parcuri şi grădini publice Stat şi teritoriu Procesoare digitale de semnal Prelucrare la rece, la cald, pentru forjare-presare Ciocane şi prese Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese Obiecte plane de metal Contribuabili persoane juridice Impozit pe venit Autoritate şi opoziţie Probleme pentru clasele primare Infracţiuni împotriva moralităţii şi familiei Literatură, fotografii, cântece obscene- Pornografie Materiale Romanul românesc Construcţii din oţel Spectroscopie Tehnică auto Teoria şi filosofia puterii Colon Teleorman, Judeţul Şcoala de aplicaţie pentru unităţi de luptă "Mihai Viteazu" Piteşti Tehnologia materialelor Prelucrare plastică Formare la rece Producerea, distribuţia şi utilizarea aburului Teste. Întrebări şi exerciţii pentru teste Recreaţie Execuţia sculelor Ajustaje Analiză dimensională Măsurarea dimensiunilor Tuberculoză genitală Planificare, programe, planuri, prognoze Europa (UE) Mecanică auto Metodica predării Tulburări de vorbire Analiza semnalelor Piaţă capital Tratarea deşeurilor Modul conjuctiv Informatică de gestiune Examen licenţă Generator de abur Automate programabile Ştiinţe Filologice Limba şi literatura franceză Ingineria suprafeţelor Extrădare Comisia rogatorie internaţională Reparaţie Deşeuri radioactive Codul fiscal Reformă socială Deşeuri radioactive. Management Tratare Lingvistică. Limbi Folclor. Nunţi Prese Afazie Caracteristici ale pacienţilor Copii. Psihologie Metode de studiu Asistenţă socială. Surse juridice Limba română. Verbe Limba română. Categorii gramaticale Forme de guvernământ Ştiinţa mediului înconjurător. Poluarea apei Triplusalt Îndepărtarea depunerilor Controlul deşeurilor Formaţiuni geologice Radionuclizi Controlul temperaturii Mecanica mediilor Funcţionarea semnalelor Oiconime Oronimicele Ştiinţa istoriei. Istoriografie Analiză economico-financiară Adjectiv Limbă străină. Limbă învăţată. A doua limbă Biografii şi studii înrudite Management administrativ. Secretariat Contabilitate financiară, bugetară Publicații digitizate Hidronimie din Bazinul Argeş Structură etimologică Articole digitizate Publicații digitale Bazinul hidrografic al Argeşului Etimologia denumirilor Tradiţii populare Publicații EUP Configurare software Configurare hardware Publicaţii reprezentative zonei Argeş - Muscel 1300-1625 Cursuri universitare IFR Bibliografie finalizare licență FECC - Rețele și Software pentru Telecomunicații Bibliografie finalizare licență FMT - Ingineria Transporturilor și a Traficului Bibliografie finalizare licență FMT - Inginerie Economică Industrială Bibliografie finalizare licență FECC - Electromecanică Bibliografie licență FECC - Calculatoare Bibliografie licență FECC - Electronică aplicată Bibliografie licență FSESSP - Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar Bibliografie licență FTLIA - Artă Sacră Bibliografie master FSED - Management Financiar-Bancar și în Asigurări Bibliografie licență FECC - Electromecanică Bibliografie master FSED - Managementul strategic al resurselor umane Bibliografie licență FMT - Tehnologia Construcțiilor de Mașini Bibliografie licență FMT - Autovehicule Rutiere Bibliografie licență FMT - Ingineria Transporturilor și a Traficului Bibliografie licență FMT - Inginerie Economică Industrială Bibliografie master FECC - Inginerie electronică și sisteme inteligente Bibliografie master FMT - Ingineria și Managementul Fabricației Produselor Bibliografie master FSEFI - Chimie criminalistică Bibliografie master FMT - Știința și Ingineria Materialelor Bibliografie licență FSEFI - Matematică Bibliografie licență FSEFI - Informatică Bibliografie licență FSEFI - Educație fizică și sportivă Bibliografie licență FSEFI - Sport și Performanță Motrică Bibliografie licență FSED - Administrarea Afacerilor Bibliografie licență FSEFI - Chimie medicală Bibliografie licență FSEFI - Energetică și tehnologii nucleare Bibliografie master FSEFI - Tehnici avansate pentru prelucrarea informației Bibliografie licență FECC - Rețele și Software de Telecomunicații Bibliografie licență FSEFI - Ingineria mediului Bibliografie master FSEFI - Organizare și conducere în sport Bibliografie master FSEFI - Performanță în sport
Vă rugăm să schimbaţi parola