Biblioteca Universității din Pitești

Universitatea din Piteşti

Nume Colectiv: Universitatea din Piteşti
Naționalitate: RO
Limba: rum
Vezi Nume Colectiv: University of Pitesti
Vezi Nume Colectiv: Universite de Pitesti
Vezi și Nume Colectiv: Institutul de Subingineri Piteşti
Notă Informativă: S-a înființat în anul 1962 prin Hotararea nr...., sub denumirea de Institutul de Subingineri Pitești, începand din anul 1992 poartă numele de Universitatea din Pitești
Țara sursă: RO: UPIT
Țara sursă: RO: SIBIMOL
Lucrări: 824 lucrari in 859 publicatii in 6 limbi
A VIII-a Conferinţă Internaţională de Autovehicule Rutiere CAR 2000 : Piteşti, 16-17 noiembrie 2000 : Procese şi caracteristici. Calcul şi construcţia. Termotehnica şi maşini termice de: Universitatea din Piteşti; Conferinţă Internaţională de Autovehicule Rutiere Car 2000 (VIII; 16-17 Noiembrie 2000; Piteşti) (Text tipărit)
A VIII-a Conferinţă Internaţională de Autovehicule Rutiere CAR 2000 : Piteşti, 16-17 noiembrie 2000 : Echipament electric şi electronic. Tehnologii şi materiale. Managementul în industria de automobile de: Universitatea din Piteşti; Conferinţă Internaţională de Autovehicule Rutiere Car 2000 (VIII; 16-17 Noiembrie 2000; Piteşti) (Text tipărit)
A VIII-a Conferinţă Internaţională de Autovehicule Rutiere CAR 2000 : Piteşti, 16-17 noiembrie 2000 : Calcul şi construcţia. Dinamica autovehiculelor. Siguranţă, fiabilitate şi trafic rutier de: Conferinţă Internaţională de Autovehicule Rutiere Car 2000 (VIII; 16-17 Noiembrie 2000; Piteşti); Universitatea din Piteşti (Text tipărit)
A VI-a Conferinţă de Autovehicule Rutiere CAR '94 : Piteşti, 10-12 noiembrie 1994 de: Societatea Inginerilor de Automobile din România (Text tipărit)
Subiecte
Lucrări practice Vibraţia corpurilor. Excitarea vibraţiilor. Formaţii de vibraţii cu masă şi elasticitate distribuită Sociolingvistica. Utilizarea limbajului Industria automobilelor Literatură universală Taxonomie Came Sesiuni de comunicări Inginerie tehnologică Genunchi Drept constituţional Muzică bisericească. Muzică sacră. Muzică religioasă Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Bibliografie licență FTLIA - Artă Sacră Antologii Arta sau tehnica exprimării orale Contabilitate Ingineria traficului Instrumente şi aparate pe vehicul Literatură engleză Teste pentru licenţă Hidrobiologia peștilor Modele matematice Comunicare socială Judo Bibliografie licență FTLIA - Teologie Ortodoxă Asistență Socială Radiodifuziune Loisir Domeniul de doctorat: Informatică Rugby Maşini unelte Fizică Principii şi proprietăţi constructive (Ale mijlocului de transport în întregime sau pentru părţi ale acestuia) Rolul şi sarcinile portalului Vibraţii. Prevenirea şi combaterea vibraţiilor Domeniul de doctorat: Mecanică tehnică și vibrații mecanice Procedee, procese şi operaţii de fabricaţie Software pentru proiecte de producţie Planificarea producţiei Programare de calculatoare. Software Sport competiţional Bibliografie licență FSEFI - Energetică și tehnologii nucleare Neurologie. Bolile sistemului nervos Mecanisme Botanică Literatură Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Supraalimentaţie Sisteme electorale Ştiinţe Filologice Dinamică. Cinematică Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Simfonia Lalelelor Limbă străină. Limbă dobândită. A doua limbă. Vorbitori ne-nativi Coleoptera. Gândaci Mişcarea sportivă. Activitatea sportivă după diverse criterii Agronomie Sisteme de operare Mecanică teoretică în general Control de calitate Copii cu dizabilităţi Domeniul de doctorat: Știința și ingineria materialelor Protecţie socială Persoane supraponderale. Persoane supra-alimentate. Grași. Obezi. Hipertrofici Mecanică teoretică, în general. Mecanică raţională. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Analiza semnalelor Baseball şi sofball Europa Baschet Finanţe. Finanţe publice. Bănci. Bani Toleranţe. Execuţia sculelor, sculării. Asamblare Proprietăţi ale materialelor care afectează deformabilitatea Proză românească Memorie şi învăţare Volei de performanţă Hidrobiologie. Biocenoze şi ecosisteme acvatice. Lanţuri nutritive Sisteme expert Conducerea fermelor Învăţământ superior Istorie generală. Istorie universală Telecomunicaţii. Telegrafie. Telefonie. Radiodifuziune. Tehnologie şi aparate video. Telecomandă Procese nestaţionare Universităţi Procedură penală Istoria filosofiei Triplusalt Biologie Principii ale nutriţiei aplicate la alimentaţia sportivilor Tehnică literară Publicații periodice digitizate Probabilităţi. Statistică matematică Competiţii sportive Aruncări Sporturi nautice. Sporturi aeronautice Maşini electrice Istorie universală Codificare secretă Fibraţi vectoriali Coroziune Sănătate şi igienă publică Învăţământ Simulare pe calculator Categorii gramaticale Bibliografie licență FSEFI - Matematică Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară Vâlsan, Râul Mecanică raţională. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Comunicări ştiinţifice Industrii bazate pe materiale macromoleculare. Industria cauciucului. Industria materialelor plastice Proiectare. Conducerea şi controlul producţiei Vibraţii Algoritmi pentru prelucrarea simbolurilor Analiza funcţională şi teoria operatorilor Enzimologie Analiză funcţională Formarea şi dezvoltarea personalităţii Calculatoare Jocuri cu mingi înalte jucate cu mingi mari Prelucrarea imaginilor Încercarea materialelor Genul poetic. Poezii. Poeme. Versuri Analiza aerului. Detectarea impurităţlor din aer Vehicule terestre, în afara celor pe şine. Vehicule rutiere şi de teren Cinematică aplicată Unde electromagnetice Botanică sistematică Mecanoterapie România Poezie Peşti Analiză economico-financiară Probleme generale ale tehnologiei comunicaţiilor electrice. Cibernetică. Teoria informaţiilor. Teoria semnalizării Matematică aplicată Coroziune cu formare de fisuri. Crăpături datorită coroziunii Limbi romanice Materiale compozite Educaţie. Învăţământ. Instruire. Bazele educaţiei Teste. Întrebări şi exerciţii pentru teste Prozodie. Ştiinţele şi sursele auxiliare ale filologiei Drept penal Substanțe xenobiotice Curs universitar Chimie fizică Algoritmi pentru construirea programelor Sănătate şi igienă personală Baze de date Rezistenţa materialelor Arte decorative Organizarea şi planificarea producţiei. Conducerea şi controlul producţiei Metode şi metodologie. Teoria şi practica organizării Educaţie fizică Birotică Canoe Telecomunicaţii Sisteme de păstrare a secretului în comunicaţiile electrice Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare Bibliografie licență FMT - Ingineria Transporturilor și a Traficului Prelucrare date Unităţi de prelucrare Hidrosferă. Apă în general. Hidrologie Limbaj literar Tehnologie Motoare termice Chimizare Semiologie Electrodinamică Cataloage în general. Cataloage pe subiect. Cataloage sistematice. Cataloage pe vedete de materii. Cataloage alfabetice pe subiect Vehicule terestre Membre inferioare Geografia transporturilor Principiile generale şi teoria măsurării. Modul de construcţie a aparatelor de măsură. Metode de măsură Sec. 20 Bibliografie finalizare licență FMT - Ingineria Transporturilor și a Traficului Asistenţă socială Sec. 19 Servicii publice Dispozitive de fabricare Sisteme de prelucrare a informaţiilor Ecologie generală. Biocenologie. Hidrobiologie. Biogeografie Aerobic Modelarea şi simularea sistemelor de calculator Psihomotricitate Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat Capacitate de coordonare psihofizică Chimie anorganică Calculatoare. Construcţie Tribologie Bibliografie licență FMT - Autovehicule Rutiere Transport Reparaţie Camioane Medicină clinică Erezii Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Artă Bryophyta (Muscineae). Muşchi. Briologie Organizare comercială Limba engleză Turism Prelucrare mecanică Nutriţie umană Culegere de probleme (fizică) Electrotehnică. Dispozitive electronice Kinetoterapie Bibliografie finalizare licență FSESSP - Asistență Socială Calitatea vieţii Frecare Inginerie managerială Piteşti Lingvistica textului Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Contenciosul administrativ Handbal de performanţă Teste licenţă Publicaţii universitare Metode pedagogice Exerciţii de sărituri Fotbal Concursuri. Meciuri. Competiţii. Curse Etnologie. Etnografie. Folclor. Obiceiuri. Maniere. Tradiţii. Mod de viaţă Sisteme de depoluare Inteligenţă artificială Limba română Programe de calculatoare Învăţământ gimnazial Modele matematice pentru cercetare operaţională Activităţi preşcolare Astronomie. Geodezie Prelucrare mecanică şi aşchiere Sisteme de comunicare. Telecomunicaţii în transportul feroviar. Metale şi aliaje cu proprietăţi speciale Retorică Studii de literatură comparată Drept electoral Vâlcea, Judeţul Manual universitar Educaţie fizică în şcoală Teorie literară Traumatisme Comerţ Literatură americană Electronică Practică Didactică Dialog Drept internaţional public Managementul activităţilor sportive Psihologie experimentală Membre superioare Antrenament. Performanţă sportivă. Solicitare Automate Teme literare Metodologia sportului Domeniul de doctorat: Ingineria autovehiculelor Management sportiv Limba şi literatura română Diateză Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice Paleontologie Roci calcaroase Simbolism-poezie 1848-1918 Programă şcolară Învăţământ primar Matematică Teoria maşinilor. Mecanică tehnică (aplicată, industrială) în general Structura limbajului Domeniul de doctorat: Matematică Sporturi de putere. Culturism Educație Metafizică Educaţie prin studiul şi observarea naturii Asigurarea calităţii Prezentări istorice în sens strict Încercarea materialelor. Defecte ale materialelor. Protecţia materialelor Culegere de probleme Siguranța autovehiculelor Clasificarea cărţilor Organe de maşini în general Matematică calculatorie Analiză Capacitate de viteză Transport rutier Săritura cu schiurile. Zbor cu schiurile Software: C++ Vânzare. Desfacere. Marketing. Repartiţie Activităţi sportive Management Gimnastică Săritura cu prăjina Domeniul de doctorat: Ingineria materialelor Fotbal - performanţă a copiilor Franţa Principii şi probleme fundamentale ale tehnologiei chimice Cursa cu garduri Sport pentru sănătate Bibliografie licență FSEFI - Informatică Coroziune sub acţiuni mecanice suplimentare Cercetări operaţionale (OR) teorii şi metode matematice Dinamică. Cinetică Ştiinţă nucleară aplicată. Energia atomică şi industria atomică. Tehnică nucleară în general Ingineria calităţii Drept internaţional Apnee Tehnică în general 2000 Control şi inspecţii ale calităţii Electrotehnică Nevertebrate Învăţământ special Sudură. Construcţii sudate Literatură religioasă în general Titluri onorifice Integrare economică Stilistică generală Circuite de prelucrare Metode de învăţare şi instruire Sport Capacităţi motrice Formă, plan Limbaje profesionale Schisme Teoria muzicii. Probleme generale Protecţia mediului înconjurător. Administrarea calităţii mediului Lucrările Congresului 2005 Informare-documentare Hidrodinamică Poluarea apei Metalurgie feroasă, siderurgie. Fontă şi oţel Petrologie. Petrografie Proiectarea, construcţia maşinilor, instalaţiilor, produselor Limbi străine aplicate Drepturile omului Gimnastică medicală Psihologia sportului Programarea calculatoarelor. Programe de calculatoare Metalurgie Hidrogenul drept combustibil Integrare europeană Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport Educaţie. Învăţământ. Instruire Romane poliţiste Dezvoltarea forţei fizice Solicitare fizică Imagini geospaţiale Economie Electronică aplicată Materiale Programare de calculatoare Vibraţii mecanice. Acustică Microelectronică. Circuite integrate Estetica sportului. Estetica sportivă Anatomia plantelor Mecanica fluidelor în general. Mecanica lichidelor (hidromecanică) Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite Antrenament şi Forţă Organizaţii, societăţi Informatică aplicată Sisteme distribuite Drept public Drept Dispozitive şi circuite electronice de putere Bibliografie licență FECC - Calculatoare Studii şi metode matematice Folclor propriu-zis Timpuri antice (istorice). Antichitate Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială Critică literară Bibliografie licență FECC - Rețele și Software de Telecomunicații Dinamică economică Marketing sportiv Publicații digitizate Sisteme în timp real Tehnologii educaţionale Biometrie Documente cu probleme, întrebări Femei-scriitori Limbaj artistic Teste de licenţă Tehnologii informaţionale Tenis Documente în legătură cu competiţiile, testele, examinările etc Metode de antrenament Dietetică Roci sedimentare Fiabilitatea autovehiculelor Lingvistică Universităţi - Facultăţi de Educaţie Fizică Simulare numerică Sporturi nautice Drept administrativ Sociolingvistică Limbaj juridic Ceramică Calcul variaţional Scufundarea în apă fără echipament autonom de respiraţie Publicaţii ale diferitelor tipuri de societăţi sau organizaţii Istoria României Gramatică Sisteme de comunicaţii Inginerie Inginerie. Tehnică în general Metode chimice de analiză Biblioteci universitare Lucrări ştiinţifice universitare Domeniul de doctorat: Inginerie mecanică Construcţia de maşini în general Publicaţii ale conferinţelor, congreselor, simpozioanelor etc. Dialectologie. Lingvistică geografică. Lingvistică regională Aparate şi instrumente optice Ecuaţii şi sisteme liniare Tactică Istorie Sănătate şi igienă corporală (fizică). Grijă pentru sănătatea corporală Istorie literară Psihologie socială Zgomot. Prevenirea şi combaterea zgomotului Automobile Copii supraponderali Motoare cu aprindere prin scânteie Circuite logice E-learning Criptare Agricultură Caiac Mentenanţă Bibliografie licență FMT - Tehnologia Construcțiilor de Mașini Învăţământ la distanţă Schi. Schi pe pistă. Turul ţării pe schiuri Rulmenți Lucrări ştiinţifice Echipament electric Dramaturgie Chilopoda Istoria educaţiei Construcţia de maşini Sport de performanţă Artă. Recreere. Divertisment. Sport Aparatură electronică Adunări legislative Vehicule rutiere Jocuri cu mingea Vehicule rutiere şi de teren Diplopoda Exerciţii de gimnastică ritmică Jocuri pe gheaţă Management industrial Ecologie Feminism Tăiere şi aşchiere în general Sisteme de gestiune a bazelor de date (DBMS) Drept civil Bibliografie licență FSEFI - Ingineria mediului Limbi străine Ştiinţă nucleară aplicată Religie. Teologie Motricitate. Dinamică. Însuşiri corporale Teoria mişcării în sport. Motricitate Universitatea din Pitești Plante de grădină. Grădinărit Mănăstirea Cozia Sociologie Medicină Înot Autovehicule rutiere Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Instalaţii şi echipamente de protecţie şi siguranţă pentru persoane Probleme generale de metodică şi didactică Programe de calculatoare. Software Sistemul locomotor Clasici antici Geometrie diferenţială Cinematică. Geometria matematico-mecanică a mişcării Domeniul de doctorat: Educație fizică și sport Metoda Monte Carlo Forţă fizică Tratarea apei: procese, instalaţii şi utilaje. Dotări pentru purificarea apei în general Pedagogie practică Învăţământ liceal Ştiinţe economice Sporturi de luptă. Sporturi de apărare. Atletică grea. Sporturi de forţă Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor Organizarea şi planificarea producţiei Drept procesual penal Radioelectronică Limba franceză Învăţământ preuniversitar Tehnologie mecanică Sistemul muscular Analiză numerică Bibliografie licență FECC - Electronică aplicată Energie pneumatică, maşini şi scule. Tehnica frigului şi instalaţii frigorifice. Pompe de căldură Stabilitate hidrodinamică Examen licenţă Cultură şi civilizaţie Mecanică tehnică Istoria dreptului Educaţie. Învăţământ Arbitraj sportiv Rezumatul tezei de doctorat Presa argeşeană Conducere şi administrare Organizarea telecomunicaţiilor. Telegrafie. Telefonie. Radio. Televiziune. Telecomandă Motricitate Management logistic Licenţă Aplicaţii optice Podişul Getic Prelucrare la cald Bibliografie. Cataloage Metode de diagnoză Profesionalism. Sportivi şi cadre profesioniste Încercări de rezistenţă la influența vibrațiilor Pedagogie Povestiri fantastice, supranaturale, macabre Bibliografie master FECC - Inginerie electronică și sisteme inteligente Bibliografie master FSEFI - Materiale și tehnologii nucleare Software: Sisteme de operare Gimnastică aerobică Transmisii mecanice. Angrenaje, came, glisiere, mecanisme cu clichet, ambreaje Construcţia automobilelor Publicaţii periodice şi seriale Tehnică sportivă Filologie Jocuri sportive Arhitectură religioasă Lanţuri Markov Biserica Creştină în general. Istoria generală a Bisericii Asamblare şi montare în general Teoria bifurcaţiei Mecanică teoretică Metodică Prelucrare la rece Sisteme dinamice Cercetare statistică Morfologie (Botanică) Mecanisme. Organe pentru transmisia puterii mecanice. Dispozitive de transport ca părţi ale maşinilor. Dispozitive de strângere şi fixare Condiţie fizică Rețele telefonice. Ansambluri de linii și posturi Universitatea din Piteşti Dedicaţie şi autograful autorului Informatică Terapie prin exerciţii Schi alpin Drept comunitar Finanţe publice. Bănci. Bani Expresivitatea limbajului Construcţia calculatoarelor. Hardware Educaţie fizică şi sport Lucru mecanic. Greutate. Masă. Frecare. Rezistenţă pasivă Educaţie fizică în şcoala primară Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Studii literare. Critică literară Lumbricide Repetiţie Proiectarea asistată de calculator Mediul biologic Capacitate psihică Teste Bănci Cultură. Civilizaţie. Progres Publicaţii periodice Controlul fabricaţiei, a producţiei Şcoli Sociolingvistică. Folosirea limbii Performanţele autovehiculelor Masivul Buila-Vânturariţa Structura mijloacelor de tansport. Principii constructive. Desen de ansamblu, părţi, piese Comunicaţii între calculatoare. Reţele de calculatoare Lucrări de servicii, reparaţii, întreţinere Şcoli, institute Radiotehnică Electricitate. Magnetism. Electromagnetism Tehnologia informaţiei Cursuri universitare IFR Construcţia vehiculelor: principii, caracteristici Ştiinţa istoriei Articulata Teze de doctorat digitale (loading) Rezumatul digitizat al tezei de doctorat (loading) Handbal Mişcare, exerciţii de coordonare Finanţe Prelucrare la rece, deformare Substanţe chimice. Reactivi Cataliză. Reacţii catalitice Canotaj Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie Dezvoltarea facultăţilor şi simţurilor Receptoare radio Gramatica limbii române Efort fizic Electronică. Dispozitive electronice Retorica vorbirii Horticultură Întreţinere Activitate şcolară Vehicule cu motor, maşini. Automobile. Industria automobilelor în general Telefonie mobilă Domeniul de doctorat: Inginerie electronică și telecomunicații Bibliografie licență FMT - Inginerie Economică Industrială Analiză matematică Ştiinţe medicale. Medicină Clasicism Dreptul muncii Antropologie Educaţie. Instruire Stabilitate Sociolingvistică. Utilizarea limbajului Pregătire fizică Teatru Lexicologie Organizarea telecomunicaţiilor Electromecanică Stabilitate (hidromecanică) Ecuaţii şi sisteme neliniare Circuite electronice Conferinţe Performanţă sportivă Cataloage de creştere. Liste de achiziţii Istoria Bisericii Creştine Mecanica şi dinamica autovehiculelor Instituţii politice Profesie didactică Motoare termice (cu excepţia motoarelor cu abur) Inginerie auto Structura chimică a materiei Prelucrare mecanică prin aşchiere 1821-1859 Optică Ziaristică. Presă Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Procesarea datelor Volei Chimie organică Automobile. Autoturisme Componente electronice Siguranţă în exploatare Literatură fanceză Publicații digitale Terapie fizică Prelucrare electronică de date Sporturi de iarnă Sport. Educaţie fizică Teoria semnalizării Reactoare nucleare de generație nouă Tehnologia construcţiilor de maşini Servicii Radar. Radiolocaţie Biocenoze şi ecosisteme terestre. Bioceogenoze. Cicluri biogeochimice. Lanţuri nutritive Dezvoltarea armonioasă a corpului Teoria funcţiilor Tehnica programării (software engineering) Clasici Energie hidraulică. Energia apei. Maşini hidraulice Morfologie Termodinamică tehnică Autovehicule Literatură greacă Control tehnic Hardware Umanism Specificaţii formale Catalog de bibliotecă Întreţinerea şi repararea utilajelor Statistică Metodică de predare Zoologie Algoritmi Capacitate de efort fizic Contencios administrativ Argeş, Judeţul Dedicaţie şi autograf Teoria maşinilor termice Domeniul de doctorat: Inginerie electrică Frezare Studii literare Bibliografie finalizare licență FSED - Administrație Publică Fiziologie. Fiziologie umană şi comparată Sisteme şi instalaţii auxiliare, pe vehicul Autovehicule de marfă Electrotehnică. Tehnologie mecanică Modelare matematică Limbaje de programare Aparate de măsură a presiunii pentru supapele de admisie ale motorului Tehnica mijloacelor de transport Învăţământ românesc Ştiinţa mediului înconjurător Radiocomunicaţii Controlul producţiei Constanţa Modelare. Simulare Arte marţiale Comunicare socială. Sociologia comunicării Teză de doctorat Hochei pe gheaţă Literatură franceză Tulburări emoţionale şi de comportament Gimnastică. Acrobaţie. Atletism Măsurare şi verificări în general Chimie industrială Turism. Alpinism Fiabilitate Antrenament sportiv Nutriţie şi alimentare: metode şi precauţii Convertoare catalitice Coordonare psihofizică Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică Plante ornamentale şi decorative. Grădinăritul ornamental Stilistică Cercetare operaţională Sisteme de gestiune a bazelor de date Istoria bisericească universală Dreptul familiei Geometria varietăţilor diferenţiale Oxizi nanostructurați Plumb Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru produse finite şi asamblate Mecanică generală Domeniul de doctorat: Filologie Mecanică Modelare numerică Etanşări mecanice Reţele wireless Energie nucleară Îndrumar de laborator Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale Dezvoltarea personalităţii Educaţie Autograful autorului Cultură Semnale Geografia României Teologie practică Inspecţie şi supraveghere medicală Conducere şi administrare financiară a întreprinderilor Antene inteligente Efecte ale substanţelor nocive. Poluare Translare. Alunecare Istoria generală a Bisericii Creştine Literatură română Electromagnetism Geometria spaţiilor fibrate Teste - concursuri Badminton Metode de predare şi instruire. Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Prelucrarea oţelului Maşini şi procese funcţionând sau comandate şi reglate automat. Comandă automată în general Anatomie umană Domeniul de doctorat: Știința sportului și educației fizice Cibernetică matematică Romane Fiziologia animalelor Biblioteconomie Lingvistica textului. Analiza discursului Magnetohidrodinamică Tehnică Tehnica reactoarelor Motoare termice în general. Producerea, distribuţia şi utilizarea aburului. Motoare (maşini) cu abur. Cazane de abur Metodologia istoriei.Studii bazate pe surse şi documente scrise, pe inscripţii Instruire colectivă Biserica Creştină Medicină sportivă Tenis de masă Strategie sportivă Domeniul de doctorat: Inginerie industrială Aliajele fierului cu alte elemente în afară de carbon. Oţeluri aliate. Fonte aliate. Feroaliaje Conducerea şi controlul producţiei Myriapoda Sporturi de luptă Geografie Simpozion internaţional Civilizaţie. Cultură. Progres Componente electronice. Echipamente electronice Ecuaţii diferenţiale speciale Patinaj viteză Chimie Aparate de supraveghere şi control a instalaţiilor nucleare Hermeneutică. Critica textelor. Interpretare. Explicare. Revizuire. Exegeză Ştiinţe juridice Capacitate de efort fizic. Forță fizică Motoare Automobile Fizică nucleară Insecte Statistică matematică Algoritmi pentru evaluare Răspunderea civilă, penală şi administrativă Dreptul securităţii sociale Tehnică nucleară Perturbaţii datorate zgomotelor Sporturi de iarnă. Sporturi pe gheaţă. Schi. Sporturi cu sania. Structura fizică a materiei Ingineria materialelor Critică literară. Studii literare Tenis. Tenis de câmp Căldură. Termodinamică Logica Fuzzy (Matematică) Metode de predare şi instruire Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Honoris Causa UPIT Fizioterapie Artă florală. Aranjamentul şi combinarea florilor Sisteme ale mecanicii analitice Fotbal (soccer) Atletism Proză Informatică de gestiune Înot. Sărituri. Jocuri acvatice Metale Biologie. Ştiinţe biologice în general Geometrie Aliaje Ştiinţa mediului înconjurător. Poluarea mediului. Protecţia mediului Limbaj poetic Cluburi sportive Teorii matematice ale mecanicii Teze de doctorat digitizate (loading) Genul dramatic. Drame. Piese de teatru Management informaţional Câmp electromagnetic Dicţionare. Dicţionare lingvistice. Dicţionare tehnice. Dicţionare pe subiect Ştiinţe umane Motoare cu ardere internă Bizanţ Schi Presă culturală Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică Dispozitive Domeniul de doctorat: Biologie Stații radar. Instalații de radiolocație Cadmiu Chimie analitică Sisteme informatice Chimie practică de laborator. Chimie de preparare şi experimentală Sisteme în reţea de calculatoare pentru regăsirea informaţiilor şi documentare Educaţia persoanelor cu deficienţe mintale Filosofia, teoria, scopul, metodologia, etica şi estetica sportului Sisteme în paralel Psihologie Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor Teologie pastorală Ecuaţii diferenţiale Publicații EUP Drept privat Prelucrarea informaţiilor prin modele şi tipare Supape Organizarea învăţământului şi a studiilor Aprindere prin comprimare Unităţi de prelucrare. Circuite de prelucrare Mecanică aplicată Ştiinţa mediului înconjurător. Poluarea apei Bazele chimice ale vieţii. Biochimie şi chimie bio-organică în general Marketing Electronică Planuri de învăţământ Organizarea şi controlul circulaţiei Accidente. Riscuri Pisces. Peşti. Ichtiologie Motoare cu ardere internă. Motoare cu combustie. Motoare cu explozie Arhitectura calculatoarelor Limbaje specifice de programare Inginerie electrică Literatură latină Antrenament de forţă musculară Autoturism Reţele de calculatoare Criminologie. Criminalistică Baze de date distribuite Proceduri administrative Lingvistică şi limbi Exerciţii practice. Exerciţii de laborator. Exerciţii pe teren Organizare şi conducere comercială şi industrială Drept bancar-valutar Cercetări operaţionale Mecanica fluidelor Jocuri şi recreere în aer liber Bibliografie licență FECC - Electromecanică Uniunea Europeană Jocuri cu mingi înalte jucate cu mingi mici Conducere. Organizare Organe de maşini
Vă rugăm să schimbaţi parola