Biblioteca Universității din Pitești

Universitatea din Piteşti

Nume Colectiv: Universitatea din Piteşti
Naționalitate: RO
Limba: rum
Vezi Nume Colectiv: University of Pitesti
Vezi Nume Colectiv: Universite de Pitesti
Vezi și Nume Colectiv: Institutul de Subingineri Piteşti
Notă Informativă: S-a înființat în anul 1962 prin Hotararea nr...., sub denumirea de Institutul de Subingineri Pitești, începand din anul 1992 poartă numele de Universitatea din Pitești
Țara sursă: RO: UPIT
Țara sursă: RO: SIBIMOL
Lucrări: 819 lucrari in 854 publicatii in 6 limbi
A VIII-a Conferinţă Internaţională de Autovehicule Rutiere CAR 2000 : Piteşti, 16-17 noiembrie 2000 : Procese şi caracteristici. Calcul şi construcţia. Termotehnica şi maşini termice de: Universitatea din Piteşti; Conferinţă Internaţională de Autovehicule Rutiere Car 2000 (VIII; 16-17 Noiembrie 2000; Piteşti) (Text tipărit)
A VIII-a Conferinţă Internaţională de Autovehicule Rutiere CAR 2000 : Piteşti, 16-17 noiembrie 2000 : Echipament electric şi electronic. Tehnologii şi materiale. Managementul în industria de automobile de: Universitatea din Piteşti; Conferinţă Internaţională de Autovehicule Rutiere Car 2000 (VIII; 16-17 Noiembrie 2000; Piteşti) (Text tipărit)
A VIII-a Conferinţă Internaţională de Autovehicule Rutiere CAR 2000 : Piteşti, 16-17 noiembrie 2000 : Calcul şi construcţia. Dinamica autovehiculelor. Siguranţă, fiabilitate şi trafic rutier de: Conferinţă Internaţională de Autovehicule Rutiere Car 2000 (VIII; 16-17 Noiembrie 2000; Piteşti); Universitatea din Piteşti (Text tipărit)
A VI-a Conferinţă de Autovehicule Rutiere CAR '94 : Piteşti, 10-12 noiembrie 1994 de: Societatea Inginerilor de Automobile din România (Text tipărit)
Subiecte
Literatură română Literatură universală Istorie Gramatică Învăţământ Limba franceză Artă Poezie Critică literară Literatură engleză Romane Chimie Matematică Istoria României Psihologie Economie Literatură franceză Ştiinţe medicale. Medicină Fizică Geometrie România Educaţie. Învăţământ Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare Universităţi Hochei pe gheaţă Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Calculatoare Limbaje de programare Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport Artă. Recreere. Divertisment. Sport Dezvoltarea personalităţii Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Electrotehnică Statistică Prezentări istorice în sens strict Încercarea materialelor. Defecte ale materialelor. Protecţia materialelor Informatică Management Teste Mecanică teoretică, în general. Mecanică raţională. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Critică literară. Studii literare Inginerie. Tehnică în general Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice Transport rutier Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică Limba engleză Civilizaţie. Cultură. Progres Bibliografie. Cataloage Ştiinţa istoriei Ziaristică. Presă Teatru Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară Genul poetic. Poezii. Poeme. Versuri Sport Lingvistică Istorie literară Europa Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Geografie Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor Lingvistică şi limbi Franţa Medicină Curs universitar Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Analiză matematică Istorie generală. Istorie universală Drept internaţional Morfologie Biserica Creştină Inginerie Mecanisme Organe de maşini Tehnica mijloacelor de transport Gramatica limbii române Limba română Religie. Teologie Uniunea Europeană Sociologie Sport. Educaţie fizică Sporturi de iarnă Schi Gimnastică. Acrobaţie. Atletism Drept civil Chimie analitică Dedicaţie şi autograf Inteligenţă artificială Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Psihologie experimentală Contabilitate Teorie literară Fiziologia animalelor Zoologie Optică Manual universitar Învăţământ superior Organizare şi conducere comercială şi industrială Coroziune Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor Sisteme în reţea de calculatoare pentru regăsirea informaţiilor şi documentare Biblioteconomie Drept Ştiinţă nucleară aplicată. Energia atomică şi industria atomică. Tehnică nucleară în general Structura fizică a materiei Sporturi de luptă. Sporturi de apărare. Atletică grea. Sporturi de forţă Proză Botanică Sisteme de comunicare. Telecomunicaţii în transportul feroviar. Teză de doctorat Hardware Biologie. Ştiinţe biologice în general Chimie organică Drept administrativ Publicaţii ale conferinţelor, congreselor, simpozioanelor etc. Limbi romanice Teologie practică Istoria generală a Bisericii Creştine Cultură şi civilizaţie Telecomunicaţii. Telegrafie. Telefonie. Radiodifuziune. Tehnologie şi aparate video. Telecomandă Chimie industrială Finanţe publice. Bănci. Bani Dedicaţie şi autograful autorului Fiziologie. Fiziologie umană şi comparată Jocuri şi recreere în aer liber Metode de predare şi instruire Activităţi preşcolare Conducere şi administrare Activităţi sportive Educaţie fizică şi sport Turism Kinetoterapie Neurologie. Bolile sistemului nervos Energie hidraulică. Energia apei. Maşini hidraulice Mecanisme. Organe pentru transmisia puterii mecanice. Dispozitive de transport ca părţi ale maşinilor. Dispozitive de strângere şi fixare Maşini electrice Mecanica fluidelor Energie pneumatică, maşini şi scule. Tehnica frigului şi instalaţii frigorifice. Pompe de căldură Maşini şi procese funcţionând sau comandate şi reglate automat. Comandă automată în general Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru produse finite şi asamblate Chimie anorganică Chimie fizică Drept penal Agricultură Vibraţii mecanice. Acustică Motoare termice (cu excepţia motoarelor cu abur) Studii literare Literatură americană Literatură religioasă în general Autograful autorului Ceramică Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite Comerţ Servicii Drepturile omului Culegere de probleme (fizică) Programe de calculatoare. Software Ştiinţa mediului înconjurător. Poluarea mediului. Protecţia mediului Instituţii politice Teoria funcţiilor Stilistică Automobile Motoare termice în general. Producerea, distribuţia şi utilizarea aburului. Motoare (maşini) cu abur. Cazane de abur Literatură latină Etnologie. Etnografie. Folclor. Obiceiuri. Maniere. Tradiţii. Mod de viaţă Construcţia calculatoarelor. Hardware Literatură greacă Vehicule terestre, în afara celor pe şine. Vehicule rutiere şi de teren Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Stabilitate Metalurgie Criminologie. Criminalistică Plante de grădină. Grădinărit Agronomie Chimizare Conducerea fermelor Horticultură Ştiinţa mediului înconjurător Lucrări practice Radiodifuziune Genul dramatic. Drame. Piese de teatru Limbaj poetic Biserica Creştină în general. Istoria generală a Bisericii Hermeneutică. Critica textelor. Interpretare. Explicare. Revizuire. Exegeză Arte decorative Literatură Atletism Istorie universală Cercetări operaţionale Ecuaţii diferenţiale Geometrie diferenţială Matematică calculatorie Botanică sistematică Programare de calculatoare Algoritmi Algoritmi pentru construirea programelor Programare de calculatoare. Software Prelucrarea informaţiilor prin modele şi tipare Rezistenţa materialelor Echipament electric Dietetică Concursuri. Meciuri. Competiţii. Curse Nutriţie umană Competiţii sportive Antropologie Volei Publicaţii periodice şi seriale Inginerie tehnologică Prelucrare mecanică şi aşchiere Teologie pastorală Sociolingvistică. Folosirea limbii Sporturi nautice Sporturi nautice. Sporturi aeronautice Metafizică Sec. 20 Fotbal Antologii Fotbal (soccer) Limbă străină. Limbă dobândită. A doua limbă. Vorbitori ne-nativi Biologie Ecologie generală. Biocenologie. Hidrobiologie. Biogeografie Cibernetică matematică Transmisii mecanice. Angrenaje, came, glisiere, mecanisme cu clichet, ambreaje Vehicule cu motor, maşini. Automobile. Industria automobilelor în general Vehicule rutiere şi de teren Principii şi proprietăţi constructive (Ale mijlocului de transport în întregime sau pentru părţi ale acestuia) Conducere şi administrare financiară a întreprinderilor Marketing Exerciţii practice. Exerciţii de laborator. Exerciţii pe teren Metode chimice de analiză Analiză funcţională Analiză Algoritmi pentru prelucrarea simbolurilor Semnale Perturbaţii datorate zgomotelor Organizare comercială Electromagnetism Telecomunicaţii Electronică Electromecanică Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat Tratarea apei: procese, instalaţii şi utilaje. Dotări pentru purificarea apei în general Îndrumar de laborator Unităţi de prelucrare. Circuite de prelucrare Calculatoare. Construcţie Unităţi de prelucrare Circuite logice Arhitectura calculatoarelor Structura chimică a materiei Culegere de probleme Analiză numerică Analiza aerului. Detectarea impurităţlor din aer Metalurgie feroasă, siderurgie. Fontă şi oţel Statistică matematică Circuite electronice Sisteme dinamice Cinematică. Geometria matematico-mecanică a mişcării Muzică bisericească. Muzică sacră. Muzică religioasă Psihologie socială Dicţionare. Dicţionare lingvistice. Dicţionare tehnice. Dicţionare pe subiect Biocenoze şi ecosisteme terestre. Bioceogenoze. Cicluri biogeochimice. Lanţuri nutritive Hidrobiologie. Biocenoze şi ecosisteme acvatice. Lanţuri nutritive Istoria filosofiei Proză românească Metodologia sportului Antrenament sportiv Profesionalism. Sportivi şi cadre profesioniste Judo Folclor propriu-zis Astronomie. Geodezie Învăţământ liceal Lexicologie Autoturism Hidrosferă. Apă în general. Hidrologie Poluarea apei Gimnastică Întreţinere Electricitate. Magnetism. Electromagnetism Principiile generale şi teoria măsurării. Modul de construcţie a aparatelor de măsură. Metode de măsură Electronică Practică Aparate şi instrumente optice Mecanică teoretică Mecanică Teoria bifurcaţiei Fizică nucleară Matematică aplicată Sisteme în timp real Automobile. Autoturisme Fiabilitate Documente cu probleme, întrebări Medicină sportivă Handbal Teoria mişcării în sport. Motricitate Drept comunitar Tenis. Tenis de câmp Plante ornamentale şi decorative. Grădinăritul ornamental Argeş, Judeţul Geografia României Finanţe Retorică Cultură Sec. 19 Medicină clinică Pedagogie Capacitate de efort fizic Aruncări Asamblare şi montare în general Tăiere şi aşchiere în general Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială Asistenţă socială Educaţie fizică Povestiri fantastice, supranaturale, macabre Lingvistica textului. Analiza discursului Istoria Bisericii Creştine Anatomie umană Dialectologie. Lingvistică geografică. Lingvistică regională Metodică de predare Şcoli Educaţie Finanţe. Finanţe publice. Bănci. Bani Construcţia de maşini Tehnologia informaţiei Componente electronice Autovehicule rutiere Autovehicule Construcţia automobilelor Motoare termice Motoare cu ardere internă. Motoare cu combustie. Motoare cu explozie Structura mijloacelor de tansport. Principii constructive. Desen de ansamblu, părţi, piese Badminton Bănci Chimie practică de laborator. Chimie de preparare şi experimentală Baschet Jocuri cu mingea Baseball şi sofball Jocuri cu mingi înalte jucate cu mingi mari Baze de date Informatică aplicată Motricitate Jocuri sportive Bazele chimice ale vieţii. Biochimie şi chimie bio-organică în general Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Căldură. Termodinamică Mecanica fluidelor în general. Mecanica lichidelor (hidromecanică) Conducerea şi controlul producţiei Organizarea şi planificarea producţiei Petrologie. Petrografie Lucrări de servicii, reparaţii, întreţinere Software: C++ Construcţia de maşini în general Tehnică nucleară Electrotehnică. Tehnologie mecanică Radiotehnică Antrenament de forţă musculară Dezvoltarea forţei fizice Organizarea şi planificarea producţiei. Conducerea şi controlul producţiei Principii şi probleme fundamentale ale tehnologiei chimice Teoria maşinilor termice Probleme generale ale tehnologiei comunicaţiilor electrice. Cibernetică. Teoria informaţiilor. Teoria semnalizării Termodinamică tehnică Tulburări emoţionale şi de comportament Limbi străine Biblioteci universitare Piteşti Cataloage în general. Cataloage pe subiect. Cataloage sistematice. Cataloage pe vedete de materii. Cataloage alfabetice pe subiect Drept public Ecologie Articulata Genunchi Birotică Arhitectură religioasă Bizanţ Programe de calculatoare Feminism Metode şi metodologie. Teoria şi practica organizării Taxonomie Metode de predare şi instruire. Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Învăţământ primar Comunicări ştiinţifice Conferinţe Sisteme de operare Dinamică. Cinetică Lanţuri Markov Metoda Monte Carlo Teorii matematice ale mecanicii Management industrial Motricitate. Dinamică. Însuşiri corporale Coordonare psihofizică Drept privat Performanţă sportivă Traumatisme Vehicule rutiere Control şi inspecţii ale calităţii Protecţie socială Prelucrare date Substanţe chimice. Reactivi Cataliză. Reacţii catalitice Catalog de bibliotecă Categorii gramaticale Control de calitate Dreptul familiei Bryophyta (Muscineae). Muşchi. Briologie Vâlsan, Râul Sisteme şi instalaţii auxiliare, pe vehicul Motoare cu aprindere prin scânteie Aparate de măsură a presiunii pentru supapele de admisie ale motorului Tehnologii informaţionale Metode de învăţare şi instruire Învăţământ la distanţă Fiabilitatea autovehiculelor Coroziune cu formare de fisuri. Crăpături datorită coroziunii Instalaţii şi echipamente de protecţie şi siguranţă pentru persoane Metale şi aliaje cu proprietăţi speciale Tenis Psihomotricitate Industria automobilelor Vânzare. Desfacere. Marketing. Repartiţie Management logistic Prelucrare la rece Modelare numerică Accidente. Riscuri Drept constituţional Pisces. Peşti. Ichtiologie Industrii bazate pe materiale macromoleculare. Industria cauciucului. Industria materialelor plastice Procedee, procese şi operaţii de fabricaţie Metale Membre inferioare Mişcarea sportivă. Activitatea sportivă după diverse criterii Cultură. Civilizaţie. Progres Microelectronică. Circuite integrate Radiocomunicaţii Sisteme de gestiune a bazelor de date Tehnică Didactică Clasici Metode pedagogice Clasici antici Clasicism Înot. Sărituri. Jocuri acvatice Filologie Drept procesual penal Procedură penală Dreptul muncii Transport Paleontologie Protecţia mediului înconjurător. Administrarea calităţii mediului Tehnică literară Siguranţă în exploatare Sociolingvistică Publicaţii ale diferitelor tipuri de societăţi sau organizaţii Fizioterapie Organe de maşini în general Tehnologie mecanică Comunicare socială Comunicare socială. Sociologia comunicării Sociolingvistică. Utilizarea limbajului Prelucrarea imaginilor Lucru mecanic. Greutate. Masă. Frecare. Rezistenţă pasivă Handbal de performanţă Antrenament şi Forţă Sănătate şi igienă corporală (fizică). Grijă pentru sănătatea corporală Sesiuni de comunicări Umanism Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Studii literare. Critică literară Constanţa Stilistică generală Motoare cu ardere internă Aparatură electronică Învăţământ românesc Prelucrare la rece, deformare Simulare pe calculator Tehnica programării (software engineering) Marketing sportiv Înot Terapie fizică Membre superioare Informare-documentare Prelucrare mecanică prin aşchiere Limbaje specifice de programare Modelarea şi simularea sistemelor de calculator Sisteme de prelucrare a informaţiilor Radioelectronică Sport competiţional Organizarea telecomunicaţiilor Comunicaţii între calculatoare. Reţele de calculatoare Logica Fuzzy (Matematică) Modelare. Simulare Întreţinerea şi repararea utilajelor Cursa cu garduri Vehicule terestre Mecanica şi dinamica autovehiculelor Performanţele autovehiculelor Ecuaţii diferenţiale speciale Sisteme ale mecanicii analitice Plumb Cadmiu Dinamică. Cinematică Frecare Mecanică teoretică în general Mecanică raţională. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Vibraţii Aprindere prin comprimare Prelucrare electronică de date Mecanică aplicată Cercetare operaţională Hidrogenul drept combustibil Hidrodinamică Organizarea telecomunicaţiilor. Telegrafie. Telefonie. Radio. Televiziune. Telecomandă Stabilitate (hidromecanică) Sisteme informatice Translare. Alunecare Vibraţia corpurilor. Excitarea vibraţiilor. Formaţii de vibraţii cu masă şi elasticitate distribuită Ecuaţii şi sisteme liniare Ecuaţii şi sisteme neliniare Prelucrare mecanică Dispozitive de fabricare Frezare Autovehicule de marfă Camioane Arte marţiale Simulare numerică Volei de performanţă Pregătire fizică Rugby Prelucrarea oţelului Estetica sportului. Estetica sportivă Sănătate şi igienă publică Inspecţie şi supraveghere medicală Probabilităţi. Statistică matematică Cercetare statistică Vibraţii. Prevenirea şi combaterea vibraţiilor Zgomot. Prevenirea şi combaterea zgomotului Prozodie. Ştiinţele şi sursele auxiliare ale filologiei Condiţie fizică Dezvoltarea armonioasă a corpului Codificare secretă Criptare Limba şi literatura română Asigurarea calităţii Sisteme electorale Educaţie prin studiul şi observarea naturii Metodică Teste pentru licenţă Istoria bisericească universală Limbaje profesionale Inginerie electrică Schi. Schi pe pistă. Turul ţării pe schiuri Teoria muzicii. Probleme generale Management sportiv Cluburi sportive Învăţământ special Capacitate de coordonare psihofizică Energie nucleară Educaţie. Instruire Pedagogie practică Servicii publice Lingvistica textului Dialog Diateză Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie Probleme generale de metodică şi didactică Calcul variaţional Limbaj literar Învăţământ gimnazial Caiac Enzimologie Electronică. Dispozitive electronice Drept internaţional public Dramaturgie Programarea calculatoarelor. Programe de calculatoare Răspunderea civilă, penală şi administrativă Drept bancar-valutar Teste licenţă Adunări legislative Drept electoral Teste - concursuri Dreptul securităţii sociale Integrare economică Integrare europeană Mentenanţă Metode de antrenament Ştiinţe economice Metodologia istoriei.Studii bazate pe surse şi documente scrise, pe inscripţii Formarea şi dezvoltarea personalităţii Gimnastică medicală Filosofia, teoria, scopul, metodologia, etica şi estetica sportului Sănătate şi igienă personală Efecte ale substanţelor nocive. Poluare Dinamică economică Educaţie. Învăţământ. Instruire Electrodinamică Câmp electromagnetic Electronică aplicată Dispozitive şi circuite electronice de putere Software: Sisteme de operare Proiectare asistată de calculator Forţă fizică Psihologia sportului Tribologie Ştiinţe umane Tehnologie Insecte Erezii Schisme Etanşări mecanice Vâlcea, Judeţul Modele matematice pentru cercetare operaţională Geometria spaţiilor fibrate Fibraţi vectoriali Artă florală. Aranjamentul şi combinarea florilor Activitate şcolară Programă şcolară Educaţie fizică în şcoală Tehnică sportivă Sport de performanţă Capacităţi motrice Geografia transporturilor Roci sedimentare Geometria varietăţilor diferenţiale Sporturi de iarnă. Sporturi pe gheaţă. Schi. Sporturi cu sania. Educaţia persoanelor cu deficienţe mintale Documente în legătură cu competiţiile, testele, examinările etc Exerciţii de gimnastică ritmică Management informaţional Sisteme expert Sporturi de putere. Culturism Controlul fabricaţiei, a producţiei Ingineria calităţii Tehnică în general Dispozitive Memorie şi învăţare Semiologie Terapie prin exerciţii Nevertebrate Peşti Studii de literatură comparată Istoria dreptului Presă culturală Presa argeşeană Măsurare şi verificări în general Teoria maşinilor. Mecanică tehnică (aplicată, industrială) în general Organizarea şi controlul circulaţiei Instruire colectivă Retorica vorbirii Lucrările Congresului 2005 Universitatea din Piteşti Simbolism-poezie Educaţie. Învăţământ. Instruire. Bazele educaţiei Receptoare radio Publicaţii periodice Conducere. Organizare Planificarea producţiei Controlul producţiei Managementul activităţilor sportive Organizaţii, societăţi Reţele de calculatoare Software pentru proiecte de producţie Proiectare. Conducerea şi controlul producţiei Sisteme de păstrare a secretului în comunicaţiile electrice Maşini unelte Control tehnic Materiale compozite Mănăstirea Cozia Mecanică tehnică Încercarea materialelor Proiectarea, construcţia maşinilor, instalaţiilor, produselor Formă, plan Tehnologii educaţionale Metode de diagnoză Algoritmi pentru evaluare Jocuri cu mingi înalte jucate cu mingi mici Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Procesarea datelor Circuite de prelucrare Modele matematice Modelare matematică Magnetohidrodinamică Teoria semnalizării Procese nestaţionare Ştiinţă nucleară aplicată Tehnica reactoarelor Aparate de supraveghere şi control a instalaţiilor nucleare Sisteme în paralel Sisteme distribuite Patinaj viteză Anatomia plantelor Morfologie (Botanică) Limbaj juridic Studii şi metode matematice Limbaj artistic Licenţă Sporturi de luptă Biometrie Şcoli, institute Jocuri pe gheaţă Nutriţie şi alimentare: metode şi precauţii Apnee Scufundarea în apă fără echipament autonom de respiraţie Principii ale nutriţiei aplicate la alimentaţia sportivilor Exerciţii de sărituri Strategie sportivă Tactică Tenis de masă Prelucrare la cald Simpozion internaţional Lucrări ştiinţifice Dezvoltarea facultăţilor şi simţurilor Mişcare, exerciţii de coordonare Educaţie fizică în şcoala primară Automate Unde electromagnetice Ingineria materialelor 2000 Radar. Radiolocaţie Materiale Arta sau tehnica exprimării orale Cinematică aplicată 1821-1859 Literatură fanceză Aerobic Rolul şi sarcinile portalului Instrumente şi aparate pe vehicul Învăţământ preuniversitar Canotaj Sisteme de comunicaţii Schi alpin Universităţi - Facultăţi de Educaţie Fizică Sistemul muscular Sistemul locomotor Solicitare fizică Supraalimentaţie Copii supraponderali Fotbal - performanţă a copiilor Capacitate psihică Antrenament. Performanţă sportivă. Solicitare Mecanoterapie Canoe Lumbricide Podişul Getic Aplicaţii optice Mediul biologic Myriapoda Chilopoda Diplopoda Coleoptera. Gândaci Masivul Buila-Vânturariţa Proprietăţi ale materialelor care afectează deformabilitatea Imagini geospaţiale Tehnologia construcţiilor de maşini Sudură. Construcţii sudate E-learning Teste de licenţă Teste. Întrebări şi exerciţii pentru teste Specificaţii formale Teme literare Femei-scriitori Sport pentru sănătate Toleranţe. Execuţia sculelor, sculării. Asamblare Turism. Alpinism Sisteme de gestiune a bazelor de date (DBMS) Aliaje Telefonie mobilă Lucrări ştiinţifice universitare Reţele wireless Analiza semnalelor Coroziune sub acţiuni mecanice suplimentare Informatică de gestiune Examen licenţă Publicaţii universitare Ştiinţe juridice Ştiinţe Filologice Limbi străine aplicate Inginerie managerială Motoare Automobile Cataloage de creştere. Liste de achiziţii Clasificarea cărţilor Mecanică generală Calitatea vieţii Copii cu dizabilităţi Construcţia vehiculelor: principii, caracteristici Stabilitate hidrodinamică Loisir Contenciosul administrativ Reparaţie Arbitraj sportiv Proceduri administrative Cercetări operaţionale (OR) teorii şi metode matematice Ştiinţa mediului înconjurător. Poluarea apei Triplusalt Componente electronice. Echipamente electronice Efort fizic Analiză economico-financiară Electrotehnică. Dispozitive electronice Repetiţie Organizarea învăţământului şi a studiilor Planuri de învăţământ Contencios administrativ Proiectarea asistată de calculator Inginerie auto Romane poliţiste Ingineria traficului Rulmenți Gimnastică aerobică Universitatea din Pitești Publicații digitizate Sisteme de depoluare Persoane supraponderale. Persoane supra-alimentate. Grași. Obezi. Hipertrofici Sociolingvistica. Utilizarea limbajului Structura limbajului Expresivitatea limbajului Publicații digitale 1848-1918 Aliajele fierului cu alte elemente în afară de carbon. Oţeluri aliate. Fonte aliate. Feroaliaje Titluri onorifice Publicații EUP Simfonia Lalelelor Honoris Causa UPIT Istoria educaţiei Cursuri universitare IFR Săritura cu prăjina Bibliografie finalizare licență FMT - Ingineria Transporturilor și a Traficului Bibliografie finalizare licență FSESSP - Asistență Socială Bibliografie finalizare licență FSED - Administrație Publică Bibliografie licență FSED - Drept Bibliografie licență FECC - Calculatoare Bibliografie licență FECC - Electronică aplicată Bibliografie licență FTLIA - Artă Sacră Bibliografie licență FTLIA - Teologie Ortodoxă Asistență Socială Hidrobiologia peștilor Substanțe xenobiotice Bibliografie licență FECC - Electromecanică Rezumatul tezei de doctorat Domeniul de doctorat: Inginerie electronică și telecomunicații Teze de doctorat digitizate (loading) Domeniul de doctorat: Matematică Domeniul de doctorat: Educație fizică și sport Domeniul de doctorat: Inginerie mecanică Domeniul de doctorat: Știința sportului și educației fizice Domeniul de doctorat: Informatică Domeniul de doctorat: Biologie Rezumatul digitizat al tezei de doctorat (loading) Domeniul de doctorat: Filologie Domeniul de doctorat: Inginerie industrială Domeniul de doctorat: Ingineria autovehiculelor Domeniul de doctorat: Știința și ingineria materialelor Domeniul de doctorat: Ingineria materialelor Domeniul de doctorat: Mecanică tehnică și vibrații mecanice Domeniul de doctorat: Inginerie electrică Publicații periodice digitizate Teze de doctorat digitale (loading) Analiza funcţională şi teoria operatorilor Săritura cu schiurile. Zbor cu schiurile Încercări de rezistenţă la influența vibrațiilor Roci calcaroase Stații radar. Instalații de radiolocație Rețele telefonice. Ansambluri de linii și posturi Antene inteligente Baze de date distribuite Supape Came Bibliografie licență FMT - Tehnologia Construcțiilor de Mașini Bibliografie master FMT - Managementul Logisticii Bibliografie licență FMT - Autovehicule Rutiere Bibliografie licență FMT - Ingineria Transporturilor și a Traficului Bibliografie licență FMT - Inginerie Economică Industrială Bibliografie master FECC - Inginerie electronică și sisteme inteligente Reactoare nucleare de generație nouă Siguranța autovehiculelor Bibliografie licență FSEFI - Matematică Bibliografie licență FSEFI - Informatică Bibliografie master FSEFI - Materiale și tehnologii nucleare Bibliografie licență FSEFI - Energetică și tehnologii nucleare Capacitate de efort fizic. Forță fizică Capacitate de viteză Bibliografie licență FECC - Rețele și Software de Telecomunicații Bibliografie licență FSEFI - Ingineria mediului Timpuri antice (istorice). Antichitate Oxizi nanostructurați Convertoare catalitice
Vă rugăm să schimbaţi parola