Biblioteca Universității din Pitești

Universitatea din Piteşti

Nume Colectiv: Universitatea din Piteşti
Naționalitate: RO
Limba: rum
Vezi Nume Colectiv: University of Pitesti
Vezi Nume Colectiv: Universite de Pitesti
Vezi și Nume Colectiv: Institutul de Subingineri Piteşti
Notă Informativă: S-a înființat în anul 1962 prin Hotararea nr...., sub denumirea de Institutul de Subingineri Pitești, începand din anul 1992 poartă numele de Universitatea din Pitești
Țara sursă: RO: UPIT
Țara sursă: RO: SIBIMOL
Lucrări: 824 lucrari in 859 publicatii in 6 limbi
A VIII-a Conferinţă Internaţională de Autovehicule Rutiere CAR 2000 : Piteşti, 16-17 noiembrie 2000 : Procese şi caracteristici. Calcul şi construcţia. Termotehnica şi maşini termice de: Universitatea din Piteşti; Conferinţă Internaţională de Autovehicule Rutiere Car 2000 (VIII; 16-17 Noiembrie 2000; Piteşti) (Text tipărit)
A VIII-a Conferinţă Internaţională de Autovehicule Rutiere CAR 2000 : Piteşti, 16-17 noiembrie 2000 : Echipament electric şi electronic. Tehnologii şi materiale. Managementul în industria de automobile de: Universitatea din Piteşti; Conferinţă Internaţională de Autovehicule Rutiere Car 2000 (VIII; 16-17 Noiembrie 2000; Piteşti) (Text tipărit)
A VIII-a Conferinţă Internaţională de Autovehicule Rutiere CAR 2000 : Piteşti, 16-17 noiembrie 2000 : Calcul şi construcţia. Dinamica autovehiculelor. Siguranţă, fiabilitate şi trafic rutier de: Conferinţă Internaţională de Autovehicule Rutiere Car 2000 (VIII; 16-17 Noiembrie 2000; Piteşti); Universitatea din Piteşti (Text tipărit)
A VI-a Conferinţă de Autovehicule Rutiere CAR '94 : Piteşti, 10-12 noiembrie 1994 de: Societatea Inginerilor de Automobile din România (Text tipărit)
Subiecte
Şcoli, institute Drept electoral Vâlcea, Judeţul Analiză funcţională Manual universitar Educaţie fizică în şcoală Teorie literară Radiotehnică Traumatisme Electrotehnică. Tehnologie mecanică Simpozion internaţional Formarea şi dezvoltarea personalităţii Educaţie. Învăţământ. Instruire Electricitate. Magnetism. Electromagnetism Comerţ Probleme generale de metodică şi didactică Civilizaţie. Cultură. Progres Romane poliţiste Programe de calculatoare. Software Sistemul locomotor Dezvoltarea forţei fizice Modelare matematică Solicitare fizică Limbaje de programare Componente electronice. Echipamente electronice Literatură americană Calculatoare Lucrări practice Tehnologia informaţiei Clasici antici Vibraţia corpurilor. Excitarea vibraţiilor. Formaţii de vibraţii cu masă şi elasticitate distribuită Sociolingvistica. Utilizarea limbajului Electronică Practică Ecuaţii diferenţiale speciale Didactică Imagini geospaţiale Aparate de măsură a presiunii pentru supapele de admisie ale motorului Dialog Geometrie diferenţială Cursuri universitare IFR Economie Industria automobilelor Construcţia vehiculelor: principii, caracteristici Cinematică. Geometria matematico-mecanică a mişcării Domeniul de doctorat: Educație fizică și sport Ştiinţa istoriei Jocuri cu mingi înalte jucate cu mingi mari Metoda Monte Carlo Prelucrarea imaginilor Literatură universală Drept internaţional public Forţă fizică Electronică aplicată Taxonomie Articulata Patinaj viteză Tratarea apei: procese, instalaţii şi utilaje. Dotări pentru purificarea apei în general Pedagogie practică Teze de doctorat digitale (loading) Materiale Programare de calculatoare Came Rezumatul digitizat al tezei de doctorat (loading) Vibraţii mecanice. Acustică Tehnica mijloacelor de transport Handbal Învăţământ românesc Chimie Microelectronică. Circuite integrate Estetica sportului. Estetica sportivă Sesiuni de comunicări Învăţământ liceal Anatomia plantelor Inginerie tehnologică Încercarea materialelor Genunchi Aparate de supraveghere şi control a instalaţiilor nucleare Ştiinţa mediului înconjurător Mişcare, exerciţii de coordonare Managementul activităţilor sportive Genul poetic. Poezii. Poeme. Versuri Hermeneutică. Critica textelor. Interpretare. Explicare. Revizuire. Exegeză Ştiinţe economice Finanţe Mecanica fluidelor în general. Mecanica lichidelor (hidromecanică) Radiocomunicaţii Ştiinţe juridice Sporturi de luptă. Sporturi de apărare. Atletică grea. Sporturi de forţă Controlul producţiei Drept constituţional Analiza aerului. Detectarea impurităţlor din aer Capacitate de efort fizic. Forță fizică Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite Antrenament şi Forţă Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor Prelucrare la rece, deformare Muzică bisericească. Muzică sacră. Muzică religioasă Organizaţii, societăţi Motoare Automobile Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Fizică nucleară Bibliografie licență FTLIA - Artă Sacră Psihologie experimentală Vehicule terestre, în afara celor pe şine. Vehicule rutiere şi de teren Cinematică aplicată Antologii Unde electromagnetice Insecte Statistică matematică Informatică aplicată Botanică sistematică Mecanoterapie Algoritmi pentru evaluare Răspunderea civilă, penală şi administrativă Organizarea şi planificarea producţiei România Dreptul securităţii sociale Tehnică nucleară Sisteme distribuite Drept procesual penal Constanţa Drept public Modelare. Simulare Substanţe chimice. Reactivi Arta sau tehnica exprimării orale Membre superioare Cataliză. Reacţii catalitice Antrenament. Performanţă sportivă. Solicitare Radioelectronică Canotaj Drept Poezie Limba franceză Perturbaţii datorate zgomotelor Peşti Analiză economico-financiară Probleme generale ale tehnologiei comunicaţiilor electrice. Cibernetică. Teoria informaţiilor. Teoria semnalizării Sporturi de iarnă. Sporturi pe gheaţă. Schi. Sporturi cu sania. Structura fizică a materiei Arte marţiale Comunicare socială. Sociologia comunicării Dispozitive şi circuite electronice de putere Matematică aplicată Automate Învăţământ preuniversitar Coroziune cu formare de fisuri. Crăpături datorită coroziunii Tehnologie mecanică Contabilitate Limbi romanice Teme literare Bibliografie licență FECC - Calculatoare Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie Dezvoltarea facultăţilor şi simţurilor Materiale compozite Ingineria traficului Studii şi metode matematice Folclor propriu-zis Educaţie. Învăţământ. Instruire. Bazele educaţiei Instrumente şi aparate pe vehicul Literatură engleză Teste. Întrebări şi exerciţii pentru teste Teste pentru licenţă Teză de doctorat Sistemul muscular Analiză numerică Timpuri antice (istorice). Antichitate Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială Bibliografie licență FECC - Electronică aplicată Metodologia sportului Critică literară Prozodie. Ştiinţele şi sursele auxiliare ale filologiei Drept penal Substanțe xenobiotice Ingineria materialelor Receptoare radio Curs universitar Hidrobiologia peștilor Hochei pe gheaţă Domeniul de doctorat: Ingineria autovehiculelor Modele matematice Comunicare socială Gramatica limbii române Management sportiv Bibliografie licență FSED - Drept Efort fizic Limba şi literatura română Chimie fizică Literatură franceză Diateză Judo Algoritmi pentru construirea programelor Critică literară. Studii literare Bibliografie licență FECC - Rețele și Software de Telecomunicații Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice Energie pneumatică, maşini şi scule. Tehnica frigului şi instalaţii frigorifice. Pompe de căldură Stabilitate hidrodinamică Sănătate şi igienă personală Baze de date Rezistenţa materialelor Examen licenţă Tulburări emoţionale şi de comportament Gimnastică. Acrobaţie. Atletism Tenis. Tenis de câmp Măsurare şi verificări în general Dinamică economică Electronică. Dispozitive electronice Marketing sportiv Paleontologie Roci calcaroase Publicații digitizate Căldură. Termodinamică Chimie industrială Retorica vorbirii Logica Fuzzy (Matematică) Sisteme în timp real Horticultură Tehnologii educaţionale Întreţinere Cultură şi civilizaţie Activitate şcolară Arte decorative Bibliografie licență FTLIA - Teologie Ortodoxă Asistență Socială Biometrie Simbolism-poezie Organizarea şi planificarea producţiei. Conducerea şi controlul producţiei Turism. Alpinism Radiodifuziune Metode şi metodologie. Teoria şi practica organizării Educaţie fizică Vehicule cu motor, maşini. Automobile. Industria automobilelor în general Documente cu probleme, întrebări Telefonie mobilă Mecanică tehnică Metode de predare şi instruire Istoria dreptului Fiabilitate Loisir 1848-1918 Femei-scriitori Educaţie. Învăţământ Limbaj artistic Teste de licenţă Programă şcolară Învăţământ primar Tehnologii informaţionale Arbitraj sportiv Domeniul de doctorat: Inginerie electronică și telecomunicații Birotică Domeniul de doctorat: Informatică Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Antrenament sportiv Canoe Bibliografie licență FMT - Inginerie Economică Industrială Telecomunicaţii Tenis Matematică Nutriţie şi alimentare: metode şi precauţii Rezumatul tezei de doctorat Rugby Analiză matematică Documente în legătură cu competiţiile, testele, examinările etc Honoris Causa UPIT Convertoare catalitice Presa argeşeană Teoria maşinilor. Mecanică tehnică (aplicată, industrială) în general Structura limbajului Fizioterapie Ştiinţe medicale. Medicină Domeniul de doctorat: Matematică Conducere şi administrare Coordonare psihofizică Organizarea telecomunicaţiilor. Telegrafie. Telefonie. Radio. Televiziune. Telecomandă Sporturi de putere. Culturism Maşini unelte Metode de antrenament Fizică Clasicism Motricitate Dietetică Management logistic Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică Artă florală. Aranjamentul şi combinarea florilor Licenţă Sisteme ale mecanicii analitice Plante ornamentale şi decorative. Grădinăritul ornamental Principii şi proprietăţi constructive (Ale mijlocului de transport în întregime sau pentru părţi ale acestuia) Educație Aplicaţii optice Dreptul muncii Metafizică Educaţie prin studiul şi observarea naturii Podişul Getic Rolul şi sarcinile portalului Roci sedimentare Fotbal (soccer) Antropologie Proiectare asistată de calculator Educaţie. Instruire Fiabilitatea autovehiculelor Asigurarea calităţii Vibraţii. Prevenirea şi combaterea vibraţiilor Domeniul de doctorat: Mecanică tehnică și vibrații mecanice Atletism Prelucrare la cald Stilistică Prezentări istorice în sens strict Procedee, procese şi operaţii de fabricaţie Sisteme de păstrare a secretului în comunicaţiile electrice Bibliografie. Cataloage Lingvistică Stabilitate Metode de diagnoză Încercarea materialelor. Defecte ale materialelor. Protecţia materialelor Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare Software pentru proiecte de producţie Sociolingvistică. Utilizarea limbajului Cercetare operaţională Bibliografie licență FMT - Ingineria Transporturilor și a Traficului Prelucrare date Planificarea producţiei Sisteme de gestiune a bazelor de date Istoria bisericească universală Profesionalism. Sportivi şi cadre profesioniste Încercări de rezistenţă la influența vibrațiilor Dreptul familiei Culegere de probleme Proză Unităţi de prelucrare Universităţi - Facultăţi de Educaţie Fizică Informatică de gestiune Înot. Sărituri. Jocuri acvatice Metale Biologie. Ştiinţe biologice în general Pregătire fizică Programare de calculatoare. Software Pedagogie Siguranța autovehiculelor Geometria varietăţilor diferenţiale Teatru Hidrosferă. Apă în general. Hidrologie Geometrie Povestiri fantastice, supranaturale, macabre Bibliografie master FECC - Inginerie electronică și sisteme inteligente Lexicologie Organizarea telecomunicaţiilor Sport competiţional Simulare numerică Oxizi nanostructurați Electromecanică Aliaje Clasificarea cărţilor Organe de maşini în general Sporturi nautice Bibliografie master FSEFI - Materiale și tehnologii nucleare Bibliografie licență FSEFI - Energetică și tehnologii nucleare Stabilitate (hidromecanică) Ştiinţa mediului înconjurător. Poluarea mediului. Protecţia mediului Software: Sisteme de operare Drept administrativ Matematică calculatorie Limbaj literar Tehnologie Sociolingvistică Gimnastică aerobică Limbaj poetic Neurologie. Bolile sistemului nervos Transmisii mecanice. Angrenaje, came, glisiere, mecanisme cu clichet, ambreaje Motoare termice Mecanisme Ecuaţii şi sisteme neliniare Plumb Botanică Circuite electronice Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru produse finite şi asamblate Conferinţe Performanţă sportivă Mecanică generală Limbaj juridic Literatură Cluburi sportive Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Chimizare Analiză Construcţia automobilelor Ceramică Semiologie Capacitate de viteză Electrodinamică Teorii matematice ale mecanicii Calcul variaţional Teze de doctorat digitizate (loading) Cataloage în general. Cataloage pe subiect. Cataloage sistematice. Cataloage pe vedete de materii. Cataloage alfabetice pe subiect Cataloage de creştere. Liste de achiziţii Istoria Bisericii Creştine Genul dramatic. Drame. Piese de teatru Mecanica şi dinamica autovehiculelor Supraalimentaţie Management informaţional Câmp electromagnetic Instituţii politice Domeniul de doctorat: Filologie Profesie didactică Scufundarea în apă fără echipament autonom de respiraţie Transport rutier Sisteme electorale Vehicule terestre Dicţionare. Dicţionare lingvistice. Dicţionare tehnice. Dicţionare pe subiect Publicaţii ale diferitelor tipuri de societăţi sau organizaţii Ştiinţe Filologice Săritura cu schiurile. Zbor cu schiurile Mecanică Software: C++ Membre inferioare Modelare numerică Istoria României Gramatică Ştiinţe umane Vânzare. Desfacere. Marketing. Repartiţie Motoare cu ardere internă Etanşări mecanice Sisteme de comunicaţii Bizanţ Inginerie Motoare termice (cu excepţia motoarelor cu abur) Schi Geografia transporturilor Inginerie. Tehnică în general Principiile generale şi teoria măsurării. Modul de construcţie a aparatelor de măsură. Metode de măsură Activităţi sportive Dinamică. Cinematică Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Inginerie auto Structura chimică a materiei Reţele wireless Publicaţii periodice şi seriale Simfonia Lalelelor Presă culturală Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică Energie nucleară Sec. 20 Îndrumar de laborator Management Prelucrare mecanică prin aşchiere Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale Tehnică sportivă Filologie Metode chimice de analiză Dispozitive 1821-1859 Optică Bibliografie finalizare licență FMT - Ingineria Transporturilor și a Traficului Biblioteci universitare Lucrări ştiinţifice universitare Asistenţă socială Limbă străină. Limbă dobândită. A doua limbă. Vorbitori ne-nativi Gimnastică Dezvoltarea personalităţii Domeniul de doctorat: Biologie Sec. 19 Coleoptera. Gândaci Stații radar. Instalații de radiolocație Mişcarea sportivă. Activitatea sportivă după diverse criterii Educaţie Ziaristică. Presă Servicii publice Săritura cu prăjina Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Procesarea datelor Autograful autorului Cultură Agronomie Volei Cadmiu Semnale Chimie organică Chimie analitică Jocuri sportive Domeniul de doctorat: Inginerie mecanică Sisteme de operare Construcţia de maşini în general Geografia României Mecanică teoretică în general Sisteme informatice Publicaţii ale conferinţelor, congreselor, simpozioanelor etc. Dispozitive de fabricare Dialectologie. Lingvistică geografică. Lingvistică regională Control de calitate Sisteme de prelucrare a informaţiilor Ecologie generală. Biocenologie. Hidrobiologie. Biogeografie Copii cu dizabilităţi Aparate şi instrumente optice Domeniul de doctorat: Ingineria materialelor Fotbal - performanţă a copiilor Aerobic Domeniul de doctorat: Știința și ingineria materialelor Teologie practică Chimie practică de laborator. Chimie de preparare şi experimentală Franţa Inspecţie şi supraveghere medicală Arhitectură religioasă Automobile. Autoturisme Sisteme în reţea de calculatoare pentru regăsirea informaţiilor şi documentare Conducere şi administrare financiară a întreprinderilor Educaţia persoanelor cu deficienţe mintale Lanţuri Markov Antene inteligente Modelarea şi simularea sistemelor de calculator Psihomotricitate Ecuaţii şi sisteme liniare Protecţie socială Biserica Creştină în general. Istoria generală a Bisericii Filosofia, teoria, scopul, metodologia, etica şi estetica sportului Asamblare şi montare în general Principii şi probleme fundamentale ale tehnologiei chimice Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat Efecte ale substanţelor nocive. Poluare Persoane supraponderale. Persoane supra-alimentate. Grași. Obezi. Hipertrofici Tactică Sisteme în paralel Psihologie Mecanică teoretică, în general. Mecanică raţională. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Teoria bifurcaţiei Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor Capacitate de coordonare psihofizică Istorie Mecanică teoretică Sănătate şi igienă corporală (fizică). Grijă pentru sănătatea corporală Cursa cu garduri Teologie pastorală Translare. Alunecare Ecuaţii diferenţiale Sport pentru sănătate Analiza semnalelor Publicații EUP Baseball şi sofball Europa Bibliografie licență FSEFI - Informatică Chimie anorganică Componente electronice Istorie literară Baschet Calculatoare. Construcţie Metodică Siguranţă în exploatare Psihologie socială Prelucrare la rece Drept privat Istoria generală a Bisericii Creştine Prelucrarea informaţiilor prin modele şi tipare Tribologie Zgomot. Prevenirea şi combaterea zgomotului Sisteme dinamice Literatură română Bibliografie licență FMT - Autovehicule Rutiere Cercetare statistică Automobile Finanţe. Finanţe publice. Bănci. Bani Transport Literatură fanceză Electromagnetism Geometria spaţiilor fibrate Teste - concursuri Publicații digitale Supape Organizarea învăţământului şi a studiilor Terapie fizică Aprindere prin comprimare Reparaţie Camioane Medicină clinică Erezii Prelucrare electronică de date Coroziune sub acţiuni mecanice suplimentare Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Morfologie (Botanică) Mecanisme. Organe pentru transmisia puterii mecanice. Dispozitive de transport ca părţi ale maşinilor. Dispozitive de strângere şi fixare Toleranţe. Execuţia sculelor, sculării. Asamblare Badminton Sporturi de iarnă Artă Copii supraponderali Proprietăţi ale materialelor care afectează deformabilitatea Unităţi de prelucrare. Circuite de prelucrare Condiţie fizică Sport. Educaţie fizică Bryophyta (Muscineae). Muşchi. Briologie Rețele telefonice. Ansambluri de linii și posturi Proză românească Memorie şi învăţare Mecanică aplicată Volei de performanţă Cercetări operaţionale (OR) teorii şi metode matematice Organizare comercială Metode de predare şi instruire. Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Universitatea din Piteşti Limba engleză Teoria semnalizării Ştiinţa mediului înconjurător. Poluarea apei Dedicaţie şi autograful autorului Reactoare nucleare de generație nouă Dinamică. Cinetică Hidrobiologie. Biocenoze şi ecosisteme acvatice. Lanţuri nutritive Sisteme expert Prelucrarea oţelului Tehnologia construcţiilor de maşini Informatică Ştiinţă nucleară aplicată. Energia atomică şi industria atomică. Tehnică nucleară în general Conducerea fermelor Învăţământ superior Istorie generală. Istorie universală Servicii Terapie prin exerciţii Ingineria calităţii Motoare cu aprindere prin scânteie Bazele chimice ale vieţii. Biochimie şi chimie bio-organică în general Radar. Radiolocaţie Telecomunicaţii. Telegrafie. Telefonie. Radiodifuziune. Tehnologie şi aparate video. Telecomandă Turism Biocenoze şi ecosisteme terestre. Bioceogenoze. Cicluri biogeochimice. Lanţuri nutritive Procese nestaţionare Circuite logice Dezvoltarea armonioasă a corpului Marketing Maşini şi procese funcţionând sau comandate şi reglate automat. Comandă automată în general Electronică E-learning Schi alpin Drept comunitar Drept internaţional Prelucrare mecanică Teoria funcţiilor Universităţi Tehnica programării (software engineering) Procedură penală Criptare Planuri de învăţământ Agricultură Anatomie umană Apnee Caiac Domeniul de doctorat: Știința sportului și educației fizice Mentenanţă Clasici Tehnică în general 2000 Nutriţie umană Culegere de probleme (fizică) Electrotehnică. Dispozitive electronice Cibernetică matematică Organizarea şi controlul circulaţiei Bibliografie licență FMT - Tehnologia Construcțiilor de Mașini Accidente. Riscuri Învăţământ la distanţă Romane Energie hidraulică. Energia apei. Maşini hidraulice Fiziologia animalelor Control şi inspecţii ale calităţii Electrotehnică Nevertebrate Morfologie Kinetoterapie Finanţe publice. Bănci. Bani Învăţământ special Schi. Schi pe pistă. Turul ţării pe schiuri Istoria filosofiei Pisces. Peşti. Ichtiologie Biblioteconomie Sudură. Construcţii sudate Expresivitatea limbajului Termodinamică tehnică Autovehicule Construcţia calculatoarelor. Hardware Literatură religioasă în general Rulmenți Motoare cu ardere internă. Motoare cu combustie. Motoare cu explozie Arhitectura calculatoarelor Titluri onorifice Lingvistica textului. Analiza discursului Lucrări ştiinţifice Bibliografie finalizare licență FSESSP - Asistență Socială Limbaje specifice de programare Echipament electric Dramaturgie Integrare economică Calitatea vieţii Triplusalt Biologie Chilopoda Frecare Inginerie electrică Inginerie managerială Istoria educaţiei Piteşti Literatură greacă Construcţia de maşini Lingvistica textului Principii ale nutriţiei aplicate la alimentaţia sportivilor Tehnică literară Sport de performanţă Control tehnic Stilistică generală Educaţie fizică şi sport Circuite de prelucrare Literatură latină Antrenament de forţă musculară Publicații periodice digitizate Magnetohidrodinamică Lucru mecanic. Greutate. Masă. Frecare. Rezistenţă pasivă Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Probabilităţi. Statistică matematică Tehnică Tehnica reactoarelor Metode de învăţare şi instruire Artă. Recreere. Divertisment. Sport Educaţie fizică în şcoala primară Aparatură electronică Sport Adunări legislative Capacităţi motrice Vehicule rutiere Competiţii sportive Motoare termice în general. Producerea, distribuţia şi utilizarea aburului. Motoare (maşini) cu abur. Cazane de abur Aruncări Contenciosul administrativ Jocuri cu mingea Formă, plan Handbal de performanţă Sporturi nautice. Sporturi aeronautice Vehicule rutiere şi de teren Hardware Teste licenţă Maşini electrice Istorie universală Autoturism Limbaje profesionale Metodologia istoriei.Studii bazate pe surse şi documente scrise, pe inscripţii Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Codificare secretă Schisme Reţele de calculatoare Fibraţi vectoriali Criminologie. Criminalistică Coroziune Diplopoda Baze de date distribuite Sănătate şi igienă publică Publicaţii universitare Proceduri administrative Învăţământ Exerciţii de gimnastică ritmică Simulare pe calculator Studii literare. Critică literară Teoria muzicii. Probleme generale Umanism Jocuri pe gheaţă Management industrial Lingvistică şi limbi Metode pedagogice Ecologie Exerciţii practice. Exerciţii de laborator. Exerciţii pe teren Feminism Exerciţii de sărituri Organizare şi conducere comercială şi industrială Specificaţii formale Fotbal Catalog de bibliotecă Instruire colectivă Protecţia mediului înconjurător. Administrarea calităţii mediului Categorii gramaticale Lucrările Congresului 2005 Bibliografie licență FSEFI - Matematică Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară Drept bancar-valutar Informare-documentare Tăiere şi aşchiere în general Biserica Creştină Vâlsan, Râul Concursuri. Meciuri. Competiţii. Curse Etnologie. Etnografie. Folclor. Obiceiuri. Maniere. Tradiţii. Mod de viaţă Medicină sportivă Întreţinerea şi repararea utilajelor Statistică Mecanică raţională. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Comunicări ştiinţifice Metodică de predare Cercetări operaţionale Tenis de masă Industrii bazate pe materiale macromoleculare. Industria cauciucului. Industria materialelor plastice Strategie sportivă Lumbricide Zoologie Sisteme de gestiune a bazelor de date (DBMS) Mecanica fluidelor Jocuri şi recreere în aer liber Sisteme de depoluare Algoritmi Domeniul de doctorat: Inginerie industrială Drept civil Repetiţie Bibliografie licență FECC - Electromecanică Inteligenţă artificială Bibliografie licență FSEFI - Ingineria mediului Capacitate de efort fizic Limba română Proiectarea asistată de calculator Mediul biologic Contencios administrativ Hidrodinamică Capacitate psihică Limbi străine Teste Ştiinţă nucleară aplicată Poluarea apei Metalurgie feroasă, siderurgie. Fontă şi oţel Religie. Teologie Argeş, Judeţul Programe de calculatoare Proiectare. Conducerea şi controlul producţiei Motricitate. Dinamică. Însuşiri corporale Bănci Dedicaţie şi autograf Învăţământ gimnazial Modele matematice pentru cercetare operaţională Cultură. Civilizaţie. Progres Petrologie. Petrografie Activităţi preşcolare Publicaţii periodice Astronomie. Geodezie Controlul fabricaţiei, a producţiei Teoria maşinilor termice Aliajele fierului cu alte elemente în afară de carbon. Oţeluri aliate. Fonte aliate. Feroaliaje Teoria mişcării în sport. Motricitate Şcoli Proiectarea, construcţia maşinilor, instalaţiilor, produselor Universitatea din Pitești Limbi străine aplicate Plante de grădină. Grădinărit Mănăstirea Cozia Uniunea Europeană Vibraţii Drepturile omului Domeniul de doctorat: Inginerie electrică Gimnastică medicală Sociologie Sociolingvistică. Folosirea limbii Psihologia sportului Jocuri cu mingi înalte jucate cu mingi mici Prelucrare mecanică şi aşchiere Algoritmi pentru prelucrarea simbolurilor Medicină Programarea calculatoarelor. Programe de calculatoare Înot Conducerea şi controlul producţiei Frezare Metalurgie Performanţele autovehiculelor Analiza funcţională şi teoria operatorilor Conducere. Organizare Enzimologie Hidrogenul drept combustibil Autovehicule rutiere Sisteme de comunicare. Telecomunicaţii în transportul feroviar. Masivul Buila-Vânturariţa Studii literare Bibliografie finalizare licență FSED - Administrație Publică Fiziologie. Fiziologie umană şi comparată Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Integrare europeană Sisteme şi instalaţii auxiliare, pe vehicul Structura mijloacelor de tansport. Principii constructive. Desen de ansamblu, părţi, piese Metale şi aliaje cu proprietăţi speciale Autovehicule de marfă Myriapoda Retorică Instalaţii şi echipamente de protecţie şi siguranţă pentru persoane Comunicaţii între calculatoare. Reţele de calculatoare Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport Sporturi de luptă Organe de maşini Lucrări de servicii, reparaţii, întreţinere Studii de literatură comparată Geografie
Vă rugăm să schimbaţi parola