Biblioteca Universității din Pitești

Universitatea Transilvania din Braşov

Nume Colectiv: Universitatea Transilvania din Braşov
Limba: rum
Țara sursă: RO: UPIT
Lucrări: 293 lucrari in 292 publicatii in 3 limbi
Acționări electrice industriale : Îndrumar de laborator de: Panaitescu, Răzvan C. (Text tipărit)
Instalaţii de ventilare şi climatizare de: Mureşan, Maria, inginer; Fetcu, Dumitru; Universitatea Transilvania din Braşov (Text tipărit)
Circuite integrate analogice de: Pană, Gheorghe, inginer; Universitatea Transilvania din Braşov (Text tipărit)
Tribologie : Frecare - ungere - uzare de: Bobancu, Şerban; Universitatea Transilvania din Braşov; Cozma, Rodica (Text tipărit)
Echipamente pneumatice şi hidraulice pentru automatizare de: Achiriloaie, Petre; Universitatea Transilvania din Braşov; Gaburici, Vasile (Text tipărit)
Bulletin of the Transilvania University of Braşov, Series I, Engineering Sciences de: Universitatea Transilvania din Braşov (Multimedia)
Subiecte
Literatură română Artă Chimie Matematică Psihologie Economie Literatură franceză Ştiinţe medicale. Medicină Fizică România Educaţie. Învăţământ Muzică Calculatoare Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport Artă. Recreere. Divertisment. Sport Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Electrotehnică Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor. Centrale energetice. Economie energetică Încercarea materialelor. Defecte ale materialelor. Protecţia materialelor Management Mecanică teoretică, în general. Mecanică raţională. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Critică literară. Studii literare Inginerie. Tehnică în general Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică Limba engleză Bibliografii pe subiect Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Medicină Curs universitar Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Analiză matematică Inginerie Tehnica mijloacelor de transport Sociologie Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice Chimie analitică Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Optică Manual universitar Organizare şi conducere comercială şi industrială Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor Biblioteconomie Cercetare ştiinţifică Drept Structura fizică a materiei Teză de doctorat Biologie. Ştiinţe biologice în general Chimie industrială Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese Energie hidraulică. Energia apei. Maşini hidraulice Mecanisme. Organe pentru transmisia puterii mecanice. Dispozitive de transport ca părţi ale maşinilor. Dispozitive de strângere şi fixare Acţionări electrice Aplicaţii industriale Maşini electrice Acţionări hidraulice Acţionări pneumatice Energie pneumatică, maşini şi scule. Tehnica frigului şi instalaţii frigorifice. Pompe de căldură Funcţionarea, comanda şi reglarea maşinilor şi proceselor Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică Mecanisme şi instrumente de precizie. Mecanică de precizie. Mecanică fină Chimie fizică Centre de informare şi documentare Agricultură Motoare termice (cu excepţia motoarelor cu abur) Studii literare Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale Drept. Jurisprudenţă Automobile Publicaţii seriale. Periodice Economie. Ştiinţe economice Vehicule terestre, în afara celor pe şine. Vehicule rutiere şi de teren Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Metalurgie Maşini agricole Ştiinţe sociale Silvicultură Partituri Laminare, extrudare, şi alte formări plastice de piese, în afara forjării şi prelucrării tablelor Ştiinţe naturale Cercetări operaţionale Rezistenţa materialelor Climatul interior Publicaţii periodice şi seriale Inginerie tehnologică Lucrări pe căi de navigaţie naturale, în porturi, la ţărm. Amenajări de navigaţie. Dragare, salvare şi ajutor. Baraje şi centrale hidraulice de energie Fotbal (soccer) Limbă străină. Limbă dobândită. A doua limbă. Vorbitori ne-nativi Vehicule cu motor, maşini. Automobile. Industria automobilelor în general Exerciţii practice. Exerciţii de laborator. Exerciţii pe teren Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat Îndrumar de laborator Organizarea şi planificarea producţiei. Proiectare, construcţie. Conducerea şi controlul producţiei Statistică matematică Cinematică. Geometria matematico-mecanică a mişcării Bazele materiale ale vieţii. Biochimie. Biologie moleculară. Biofizică Metodologia sportului. Antrenament Astronomie. Geodezie Măsurarea mărimilor geometrice şi mecanice: instrumente, aparate, metode şi unităţi de măsură Electricitate. Magnetism. Electromagnetism Aparate şi instrumente optice Mecanică Programare informatică Documente cu probleme, întrebări Turnătorie. Aranjarea şi echiparea turnătoriilor. Formare şi turnare Pedagogie Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială Asistenţă socială Metode şi tipuri de asistenţă socială Finanţe. Finanţe publice. Bănci. Bani Construcţia de maşini Diferite tipuri de comandă şi reglare Motoare cu ardere internă. Motoare cu combustie. Motoare cu explozie Dispozitive de reglare poziţională şi dimensională. Reglare în general Chimie practică de laborator. Chimie de preparare şi experimentală Căldură. Termodinamică Mecanica fluidelor în general. Mecanica lichidelor (hidromecanică) Construcţia de maşini în general Industria sticlei. Ceramică. Ciment. Beton Bibliografii. Cataloage Braşov, Oraşul Profesori universitari Braşov Rezistenţă la solicitări Dinamică. Cinetică Fusuri. Lagăre. Arbori. Cuplaje. Biele. Articulaţii Defecte ale materilelor şi determinarea lor. Imperfecţiuni, greşeli, fisuri. Influenţe chimice şi fizicochimice. Coroziune. Eroziune Tehnologia mecanică în general : procese, scule, maşini, aparate Ştiinţe medicale Încălzire pentru prelucrare. Tratamente termice. Durificare Sisteme şi instalaţii auxiliare, pe vehicul Învăţământ superior. Universităţi Industria lemnului Industria lemnului şi cherestelei Metode analitice. Tipuri şi tehnici speciale Părţi componente ale maşinilor, transformatoarelor şi aparatelor electrice. Izolare. Legături. Bobine Circuite integrate Studii lingvistice Filologie Probabilităţi Organe de maşini în general Sesiuni de comunicări Surse electrice de lumină Informare-documentare Autoturisme de teren Tehnologia mijloacelor de transport Tracţiune integrală Tehnica transmiterii imaginii Mecanică aplicată Maşini după fiabilitate Controlul şi regularizarea torenţilor şi a râurilor sau şuvoaielor turbulente. Obstacole. Întăriri. Îndiguiri Producerea, alimentarea şi reglarea electricităţii. Maşini şi aparate electrice. Măsurători electrice. Aplicaţii ale magnetismului. Electrostatică aplicată Termotehnică Ştiinţe politice Electronică şi electrotehnică Programarea calculatoarelor. Programe de calculatoare Sudură (sudare) şi procedee înrudite. Sudură în canale, în adâncime Ştiinţe economice Electrotehnică şi electronică Electrotehnică şi automatizări Etanşări mecanice Industrie Documente cu probleme, întrebări. Documente cu soluţii şi întrebări Economie casnică Instalaţii electrice Ingineria sistemelor Ştiinţe tehnice Istoria sportului. Statistică Metalografie Tehnologia metalelor Fotogrametrie: aeriană şi terestră Maşini agricole. Echipament şi utilaje agricole Software: AutoLISP Drept. Legislaţie. Jurisprudenţă Maşini termice Materiale compozite Maşini şi produse refractare Măsurarea cantităţii de căldură. Calorimetrie Temperatură. Scări de temperatură. Măsurarea temperaturii. Termometre. Controlul temperaturii Ştiinţe ale naturii Materiale Fenomene în legătură cu frecvenţa. Efect Doppler Materiale pentru fabricaţia de aparate optice. Sticlă optică şi alte materiale. Televiziune tehnică Lucrări ştiinţifice universitare Publicaţii universitare Tehnologia prelucrării metalelor Procesare materiale Viaţa ştiinţifică a Universitaţii Studii culturale Sisteme de producţie Agricultură şi alte ştiinţe şi tehnici înrudite. Silvicultură. Agricultură. Exploatarea vieţii sălbatice Proiectarea asistată de calculator Publicații digitizate Publicații digitale Publicații EUTB Motor cu aprindere prin scânteie M. A. S. Comprimare variabilă Supraalimentare Bibliografie finalizare licență FMT - Autovehicule Rutiere Rezumatul tezei de doctorat Publicații periodice digitale
Vă rugăm să schimbaţi parola