Biblioteca Universității din Pitești

Universitatea Transilvania din Braşov

Nume Colectiv: Universitatea Transilvania din Braşov
Limba: rum
Țara sursă: RO: UPIT
Lucrări: 299 lucrari in 298 publicatii in 3 limbi
Acționări electrice industriale : Îndrumar de laborator de: Panaitescu, Răzvan C. (Text tipărit)
Instalaţii de ventilare şi climatizare de: Mureşan, Maria, inginer; Fetcu, Dumitru; Universitatea Transilvania din Braşov (Text tipărit)
Circuite integrate analogice de: Pană, Gheorghe, inginer; Universitatea Transilvania din Braşov (Text tipărit)
Tribologie : Frecare - ungere - uzare de: Bobancu, Şerban; Universitatea Transilvania din Braşov; Cozma, Rodica (Text tipărit)
Echipamente pneumatice şi hidraulice pentru automatizare de: Achiriloaie, Petre; Universitatea Transilvania din Braşov; Gaburici, Vasile (Text tipărit)
Bulletin of the Transilvania University of Braşov, Series I, Engineering Sciences de: Universitatea Transilvania din Braşov (Multimedia)
Subiecte
Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică Braşov Îndrumar de laborator Management Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale Metode analitice. Tipuri şi tehnici speciale Manual universitar Măsurarea cantităţii de căldură. Calorimetrie Filologie Programare informatică Aplicaţii industriale Optică Lucrări ştiinţifice universitare Limbă străină. Limbă dobândită. A doua limbă. Vorbitori ne-nativi Asistenţă socială Electricitate. Magnetism. Electromagnetism Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese Încălzire pentru prelucrare. Tratamente termice. Durificare Bibliografii pe subiect Părţi componente ale maşinilor, transformatoarelor şi aparatelor electrice. Izolare. Legături. Bobine Calculatoare Ştiinţe medicale Ştiinţe ale naturii Drept. Jurisprudenţă Bibliografie finalizare licență FMT - Autovehicule Rutiere Chimie analitică Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor. Centrale energetice. Economie energetică Construcţia de maşini în general Economie Publicații EUTB Cinematică. Geometria matematico-mecanică a mişcării Metalografie Dispozitive de reglare poziţională şi dimensională. Reglare în general Funcţionarea, comanda şi reglarea maşinilor şi proceselor Aparate şi instrumente optice Materiale Chimie practică de laborator. Chimie de preparare şi experimentală Industria lemnului Tehnica mijloacelor de transport Chimie Sesiuni de comunicări Inginerie tehnologică Controlul şi regularizarea torenţilor şi a râurilor sau şuvoaielor turbulente. Obstacole. Întăriri. Îndiguiri Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Tehnica transmiterii imaginii Comprimare variabilă Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat Electrotehnică şi electronică Ştiinţe economice Mecanica fluidelor în general. Mecanica lichidelor (hidromecanică) Fusuri. Lagăre. Arbori. Cuplaje. Biele. Articulaţii Diferite tipuri de comandă şi reglare Industria lemnului şi cherestelei Bazele materiale ale vieţii. Biochimie. Biologie moleculară. Biofizică Psihologie Mecanică teoretică, în general. Mecanică raţională. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor Probabilităţi Vehicule terestre, în afara celor pe şine. Vehicule rutiere şi de teren Muzică Defecte ale materilelor şi determinarea lor. Imperfecţiuni, greşeli, fisuri. Influenţe chimice şi fizicochimice. Coroziune. Eroziune Statistică matematică Literatură română România Automobile Finanţe. Finanţe publice. Bănci. Bani Publicații digitale Circuite integrate Drept Profesori universitari Structura fizică a materiei Ştiinţe politice Mecanisme şi instrumente de precizie. Mecanică de precizie. Mecanică fină Acţionări electrice Mecanisme. Organe pentru transmisia puterii mecanice. Dispozitive de transport ca părţi ale maşinilor. Dispozitive de strângere şi fixare Software: AutoLISP Artă Organizarea şi planificarea producţiei. Proiectare, construcţie. Conducerea şi controlul producţiei Mecanică aplicată Producerea, alimentarea şi reglarea electricităţii. Maşini şi aparate electrice. Măsurători electrice. Aplicaţii ale magnetismului. Electrostatică aplicată Materiale compozite Climatul interior Limba engleză Procesare materiale Dinamică. Cinetică Teză de doctorat Industria sticlei. Ceramică. Ciment. Beton Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială Metodologia sportului. Antrenament Curs universitar Maşini agricole Acţionări hidraulice Sisteme de producţie Tehnologia mijloacelor de transport Chimie fizică Literatură franceză Critică literară. Studii literare Ingineria sistemelor Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice Energie pneumatică, maşini şi scule. Tehnica frigului şi instalaţii frigorifice. Pompe de căldură Rezistenţa materialelor Agricultură Ştiinţe naturale Învăţământ superior. Universităţi Bibliografii. Cataloage Autoturisme de teren Energie hidraulică. Energia apei. Maşini hidraulice Publicații digitizate Electrotehnică Agricultură şi alte ştiinţe şi tehnici înrudite. Silvicultură. Agricultură. Exploatarea vieţii sălbatice Căldură. Termodinamică Chimie industrială Maşini după fiabilitate Lucrări pe căi de navigaţie naturale, în porturi, la ţărm. Amenajări de navigaţie. Dragare, salvare şi ajutor. Baraje şi centrale hidraulice de energie Biblioteconomie Fenomene în legătură cu frecvenţa. Efect Doppler Tehnologia prelucrării metalelor Economie. Ştiinţe economice Maşini şi produse refractare Motoare cu ardere internă. Motoare cu combustie. Motoare cu explozie Fotogrametrie: aeriană şi terestră Vehicule cu motor, maşini. Automobile. Industria automobilelor în general Documente cu probleme, întrebări Tracţiune integrală Educaţie. Învăţământ Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Motor cu aprindere prin scânteie Construcţia de maşini Acţionări pneumatice Matematică Rezumatul tezei de doctorat Analiză matematică Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice Ştiinţe medicale. Medicină Artă. Recreere. Divertisment. Sport Economie casnică Fizică Metode şi tipuri de asistenţă socială Electronică şi electrotehnică Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică Rezistenţă la solicitări Fotbal (soccer) Maşini electrice Temperatură. Scări de temperatură. Măsurarea temperaturii. Termometre. Controlul temperaturii Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Publicaţii universitare Televiziune tehnică Laminare, extrudare, şi alte formări plastice de piese, în afara forjării şi prelucrării tablelor Surse electrice de lumină Încercarea materialelor. Defecte ale materialelor. Protecţia materialelor M. A. S. Documente cu probleme, întrebări. Documente cu soluţii şi întrebări Exerciţii practice. Exerciţii de laborator. Exerciţii pe teren Organizare şi conducere comercială şi industrială Braşov, Oraşul Informare-documentare Biologie. Ştiinţe biologice în general Pedagogie Sudură (sudare) şi procedee înrudite. Sudură în canale, în adâncime Turnătorie. Aranjarea şi echiparea turnătoriilor. Formare şi turnare Studii lingvistice Publicații periodice digitale Cercetări operaţionale Istoria sportului. Statistică Maşini termice Organe de maşini în general Tehnologia mecanică în general : procese, scule, maşini, aparate Proiectarea asistată de calculator Maşini agricole. Echipament şi utilaje agricole Tehnologia metalelor Termotehnică Supraalimentare Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Materiale pentru fabricaţia de aparate optice. Sticlă optică şi alte materiale. Măsurarea mărimilor geometrice şi mecanice: instrumente, aparate, metode şi unităţi de măsură Drept. Legislaţie. Jurisprudenţă Electrotehnică şi automatizări Astronomie. Geodezie Centre de informare şi documentare Studii culturale Cercetare ştiinţifică Sociologie Industrie Medicină Programarea calculatoarelor. Programe de calculatoare Mecanică Metalurgie Silvicultură Ştiinţe sociale Inginerie Etanşări mecanice Motoare termice (cu excepţia motoarelor cu abur) Studii literare Inginerie. Tehnică în general Publicaţii seriale. Periodice Viaţa ştiinţifică a Universitaţii Sisteme şi instalaţii auxiliare, pe vehicul Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Instalaţii electrice Partituri Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport Ştiinţe tehnice Publicaţii periodice şi seriale
Vă rugăm să schimbaţi parola