Biblioteca Universității din Pitești

Vişan, Valentin

Nume Persoană: Vişan, Valentin
Limba: rum
Vezi Nume Persoană: Vişan, V.
Țara sursă: RO: UPIT
Lucrări: 104 lucrari in 113 publicatii in 5 limbi
Micromotoare de curent continuu cu comutaţie statică de: Vasiliu, Gheorghe, inginer; Suchar, Ioan; Şerban, Gheorghe, inginer (Text tipărit) Copertator [140]
Problemele fundamentale ale contactului cu rostogolire de: Popinceanu, Niculae G. (Text tipărit) Copertator [140]
Exploatarea de iarnă a autovehiculelor de: Stratulat, Mihai, inginer; Stratulat, Vasile (Text tipărit) Copertator [140]
Reţele de turnare de: Rădulescu, Constantin Gh.; Albiţa, Gheorghe (1930-...) (Text tipărit) Copertator [140]
Dicţionar de construcţii de maşini francez-român de: Enache, Ştefănuţă; Tănase, Ioan; Zenovei, Constantin; Daşchievici, Vasile (Text tipărit) Copertator [140]
Fabricarea profilurilor formate la rece din bandă de oţel de: Fokt, Viorica; Belzo, Otto (Text tipărit) Copertator [140]
Bridge : Convenţii moderne de: Kantar, Nicu; Dimitrescu, Dan, (jocuri/divertisment) (Text tipărit) Copertator [140]
Pornirea şi protecţia motoarelor asincrone trifazate de: Pietrăreanu, Titu Marian (Text tipărit) Copertator [140]
Construcţia şi exploatarea instalaţiilor de iluminat public de: Iordache, Mihaela; Iordache, Vasile; Ene, Petre (Text tipărit) Copertator [140]
Subiecte
Limba franceză Matematică Fizică România Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport Artă. Recreere. Divertisment. Sport Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Electrotehnică Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor. Centrale energetice. Economie energetică Management Teoria numerelor. Aritmetică Arhitectură Inginerie. Tehnică în general Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei Transport rutier Limba engleză Lexicologie. Dicţionare: alcătuirea şi conţinutul lor Algebră. Matrice. Ecuaţii Dicţionar Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Analiză matematică Teoria şi filosofia artei. Principiile proiectării, proporţiei, efectului optic Limba română Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Limba germană Organizare şi conducere comercială şi industrială Structura fizică a materiei Chimie industrială Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese Maşini electrice Cu acţionare hidraulică Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru produse finite şi asamblate Maşini şi procese comandate cu fluide, hidrauluc sau pneumatic Mecanisme şi instrumente de precizie. Mecanică de precizie. Mecanică fină Matematică şi ştiinţe naturale Limbă. Lingvistică. Literatură Ungere Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite Fotografie şi activităţi similare. Artă fotografică Fotografii aeriene Geologie şi geofizică aplicată. Cercetări şi prospecţiuni geologice. Interpretarea rezultatelor Geologie şi ştiinţe înrudite Ştiinţe auxiliare ale geologiei Tehnici şi aplicaţii speciale ale fotografiei Vehicule terestre, în afara celor pe şine. Vehicule rutiere şi de teren Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Metalurgie Cultura plantelor de câmp Agricultură în general Cărţi în general Laminare, extrudare, şi alte formări plastice de piese, în afara forjării şi prelucrării tablelor Geologie generală. Meteorologie. Climatologie. Geologie istorică. Stratigrafie. Paleografie Aliajele fierului cu carbonul (altele decât fonta). Oţelul în general Cercetări operaţionale Cibernetică matematică Transmisii mecanice. Angrenaje, came, glisiere, mecanisme cu clichet, ambreaje Vehicule cu motor, maşini. Automobile. Industria automobilelor în general Situaţie economică. Politică economică. Planificarea economiei. Producţie Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială Organizarea şi planificarea producţiei. Proiectare, construcţie. Conducerea şi controlul producţiei Statistică matematică Limba rusă Geologie. Meteorologie. Hidrologie Dicţionare. Dicţionare lingvistice. Dicţionare tehnice. Dicţionare pe subiect Dicţionar tehnic Angrenaje. Roţi dinţate. Reductoare cu roţi dinţate. Profilul dintelui Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei Măsuri electrice (metode şi aparate) Distribuţia şi reglarea energiei electrice. Conectare. Comutare. Întreruperea circuitului. Protecţie Transportul energiei electrice. Linii de distribuţia energiei şi de telecomunicaţii. Conductori. Materile izolante. Accesoriile liniilor. Proiectarea şi construcţia liniilor Elasticitate. Deformare. Mecanica solidelor elastice Programare liniară Matematică aplicată Turnătorie. Aranjarea şi echiparea turnătoriilor. Formare şi turnare Clădiri destinate educaţiei, ştiinţei şi culturii Fotografie Ciocane şi prese. Tipul şi construcţia sculelor şi maşinilor (pentru prelucrare la rece, la cald, pentru forjare-presare) Geomorfologie. Studiul formelor de relief ale suprafeţei pământului Producerea şi distribuţia energiei electrice. Centrale electrice. Sisteme, echipamente şi instalaţii de alimentare cu energie electrică. Substaţii. Programe de electrificare Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Căldură. Termodinamică Mecanica fluidelor în general. Mecanica lichidelor (hidromecanică) Petrologie. Petrografie Principii de bază ale fizicii Teoria maşinilor termice Termodinamică. Energetică Lucrări de referinţă Jocuri pe tablă de joc şi jocuri de masă (jocuri de gândire, perspicacitate şi noroc) Bridge Rezistenţă la solicitări Tehnologia mecanică în general : procese, scule, maşini, aparate Teoria grafurilor Industrii bazate pe materiale macromoleculare. Industria cauciucului. Industria materialelor plastice Lucrări de construcţii (de case în principal). Materiale de construcţie. Tehnologii şi procedee în construcţii Paleontologie Iluminare. Tehnica iluminatului Surse electrice de lumină Probabilităţi. Statistică matematică Prozodie. Ştiinţele şi sursele auxiliare ale filologiei Cristalografie Rus Studii generale. Teorie. Definiţii. Terminologie Dicţionar tehnic german-român Ştiinţe aplicate Dicţionar tehnic român-francez Sudură (sudare) şi procedee înrudite. Sudură în canale, în adâncime Măsurări electrice Termoelectricitate. Încălzire electrică Fabricarea ţevilor şi tuburilor în general Fabricarea ţevilor şi tuburilor fără cusătură: forjate, laminate, trase Artă fotografică Maşini electrice rotative Servicii şi formalităţi pentru transportul mărfurilor Bobinare Metode de cercetare. Mijloace de determinare a fosilelor Motoare electrice Echipament fotografic, aparatură, materiale Distribuţia şi reglarea energiei electrice Protecţie. Dispozitive de protecţie. Siguranţe fuzibile. Întreruptoare de protecţie. Legare la pământ Tăiere cu gaze. Tăiere cu oxigen Investigarea fluxului şi planificării muncii. Cercetări operaţionale Tehnică fotografică Conectare şi comutare. Mecanisme de conectare Aparate pentru producerea temperaturilor extrem de scăzute. Lichefierea gazelor (inclusiv procese asociate) Aparate fotografice. Aparate de mărit Estetica fotografiei Motoare asincrone. Motoare cu inducţie Materiale izolante Ulei de transformator Uleiuri izolante Dotarea laboratoarelor electrice. Laboratoare de măsură, încercări, etalonări etc. Contoare de energie Echipamente, servicii şi instalaţii în construcţii şi clădiri (sanitare, de gaze, de abur, electrice). Meseriile de instalator, lucrător în plumb, în metale, în canalizare. Electrician. Alte meserii Publicații digitizate Bibliografie finalizare licență FMT - Ingineria Transporturilor și a Traficului Bibliografie finalizare licență FECC - Electromecanică Bibliografie licență FMT - Ingineria Transporturilor și a Traficului
Vă rugăm să schimbaţi parola