Biblioteca Universității din Pitești

Limba franceză

Subiect Tematic: Limba franceză
Lucrări: 3249 lucrari in 3363 publicatii in 12 limbi
Dicţionar uzual francez - român de: Milu, Mircea; Grigore, Gheorghe, lingvist; Drăghici, Lidia; Mărgineanu, Marga; Petcu, Carmen (Text tipărit)
A. D. Anno Domini : Roman de: Mitchell, Kirk (Text tipărit)
La Grosse galette. Tome I de: (Text tipărit)
A travers l'Ecosse de: Stevenson, Robert Louis (1850-1894) (Text tipărit)
L'Argumentation : Introduction à l'étude du discours de: Tuţescu, Mariana (Text tipărit)
Poetique : Revue de théorie et d'analyse littéraires : 1999 de: Centre National des Lettre ( Paris) (Text tipărit)
Les Grammaires génératives-transformationnelles de: Tuţescu, Mariana (Text tipărit)
Subiecte
Limba sârbă Filosofie franceză Teoria cunoaşterii Organizare şi conducere comercială Lexicologie franceză Curente literare Ştiinţe şi cunoaştere în general. Organizarea muncii intelectuale Morfosintaxă Limba învăţată. A 2-a limbă. Vorbitorii non-nativi Contabilitate Sociolingvistică. Politica limbii Etnologie. Etnografie Filosofia limbajului Politică internă Toponimice Dobândirea limbii. Lingvistică evolutivă Cititor Cuvânt Literatură Aspectul general al limbii Trecutul simplu cunoaşte decât utilizare temporală Legende mitologice Publicaţii periodice electronice Dicţionar după numărul de limbi Dicţionar francez-maghiar Categorii gramaticale Sintaxă Lingvistică geografică. Geografia dialectelor. Împărţirea în zone lingvistice specifice Biserica Ortodoxă Română Foneme Prepoziţiile "cu" şi "fără" Literatură elveţiană în limba franceză Discursuri academice Marxism Critică Perioada modernă Dicţionar frazeologic România Literatură latină clasică Terminologie de specialitate. Nomenclatură ştiinţifică Literatură greacă modernă Părţi de vorbire Ştiinţe istorice Corp uman Literatură română din Moldova Câmp asociativ Sec. 20 Adverbe temporale Limba greacă Didactica predării Colocviu internaţional Discursuri Turism Morfologie (Lingvistică) Literatura limbilor individuale Scriitori Învăţarea limbii Etnologie. Etnografie. Folclor. Obiceiuri. Maniere. Tradiţii. Mod de viaţă Literatură spaniolă din America Centrală Limba rusă Manual şcolar (Învăţământ primar) Limba română Retorică Mitologie greacă Literatură americană Dramă Didactică Lingvistică generală Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Jocuri de mingi înalte, cu rachetă. Jocuri de rachetă Învăţarea limbii române Discurs juridic Adjectiv Oceane, mări şi joncţiuni Întrebări Lingvistică evolutivă Construcţii Manual pentru liceu Adjective oblice Semiologie. Simptomatologie. Semne şi simptome. Examinare. Diagnostic. Propedeutică Surse scrise Larousse Polonă Limbă străină. Limbă învăţată. A doua limbă Sisteme filosofice. Concepţii, orientări curente, şcoli filosofice Pronume personal Automobilism. Motociclism Lucrări de referinţă generale. Enciclopedii. Dicţionare Filosofie Limbaj medical Drept internaţional Dicţionar grec-francez Ex libris Stilistică generală Originea şi istoria limbilor. Faze de dezvoltare Determinanţi Stilistică literară Critică literară. Recenzie. Istorie literară Filosofia puterii Terminologie Anafore Educaţie. Învăţământ. Instruire Literatură indoneziană Filosofie politică Dialecte occitane Drept Semantică lingvistică Geomorfologie. Studiul formelor de relief ale suprafeţei pământului Literatură italiană Publicații digitizate De dicto Dicţionar filosofic Interpretare Subiect, noţiune gramaticală Norvegiană Publicaţii ale conferinţelor, congreselor, simpozioanelor etc. Opere şi antologii Probleme generale ale geografiei. Geografia ca ştiinţă. Expediţii geografice. Călătorii. Frazeologie Maxime, cugetări Istorie literară Inferență Literatură americană în limba engleză Literatură spaniolă USSR Partea Europeană (Fostă) Învăţarea limbilor străine Poveşti. Povestiri Literatură suedeză Dicţionar de sinonime Cunoaşterea practică a limbii Religia grecilor (antici) şi romanilor (antici). Mitologie clasică Mitologie clasică Relaţii culturale Dicţionar de morfologie lexicală Sociologie Medicină Materiale didactice. Instalaţii şi echipamente destinate instruirii. Materiale pentru predare şi învăţare Analiza unui articol lexicografic Ştiinţe economice Literatură rusă Dicţionar de expresii şi locuţiuni Negaţia participiului prezent Cuvinte pe domenii speciale Cultură şi civilizaţie Spania Educaţie. Învăţământ Genul şi numărul Dialectul provensal Comunicare internaţională Ştiinţe sociale Franceză de afaceri Metodică Povestiri Scrieri. Arta scrierilor Gramatica limbii spaniole Mod subjonctiv Nume de animale Legende şi istorii Nume proprii Literatură irlandeză Gramatica limbii engleze Limbi moderne Literatură indiană Dicționar electronic Publicaţii periodice Limba germană Publicaţii seriale. Periodice Dicţionar sportiv Oratorie. Discursuri. Predici. Prelegeri. Cuvinte de deschidere. Toastări Cursuri universitare IFR Limbi Lexic Dicţionar multilingv Documente pentru instruire, învăţare şi studiu Ortografie franceză Literatură peruană Sloganuri publicitare Principii şi reprezentări astrologice tradiţionale Memorialistică Semantică lexicală aplicată Limba suedeză Poezie italiană Limba provensală. Occitană Materiale documentare pentru instruire. Materiale ajutătoare pentru profesori. Materiale didactice Literatură fanceză Dicţionar de ortografie franceză Radicale şi afixe Comunicare Nume compuse franceze Morfologie Limba hindi Literatură greacă Conversaţii pe teme diverse Autograf şi dedicaţie Mitologie romană Formarea cuvintelor : tulpini sau rădăcini, afixe reduplicări. Derivări. Cuvinte de bază şi cuvinte derivate Gramatică transformațională romanică Dicţionar morfologic Semantică lexicală Studii literare Limba greacă veche Interculturalitate Tehnica mijloacelor de transport Valoare discursivă Lingvistică istorică Cadru unitar pentru opoziţia aspectuală Teză de doctorat Dicţionar explicativ Proiect de programă analitică Clase lexicale Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică Literatură chineză Gramatică comparată Poezie populară Dicţionar de matematică Educaţie Ştiinţe ale naturii Traducere vs reproducere Cultură Poeme epice Diversitate culturală Anafore adjectivale Literatură arabă Câmp axiologic Lexicografie Basme Reduplicare Literatură austriacă în limba germană Civilizaţie. Cultură. Progres Dicţionar enciclopedic de nume comune Matematică şi ştiinţe naturale Lucrări de ştiinţă şi filozofie, ca gen literar Dicţionar de psihologie (Larousse) Stări dinamice Teze de doctorat digitizate (loading) Dicţionare. Dicţionare lingvistice. Dicţionare tehnice. Dicţionare pe subiect Dialecte sociale. Argou profesional. Forme locale speciale, idiome, jargoane etc. asociate unor structuri sociale sau grupuri de utilizatori Competenţe lingvistice Ghid de conversaţie Limba slavă veche Dicţionare tehnice Expediţii şi călătorii geografice de descoperiri. Călătorii. Expediţii Limbaj de specialitate Limba spaniolă Istoria literaturii Poezie epică Limba catalană Limba japoneză Hipo-discurs Nuvele Manual şcolar (Liceu) Omagii Didactica limbii franceze Strategii didactice de ortografie Industrie minieră Vorbire Ştiinţă şi cunoaştere în general. Organizarea muncii intelectuale Ştiinţe Filologice Substantive colective Sintactică Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Poezie. Poeme. Versuri Limbă străină. Limbă dobândită. A doua limbă. Vorbitori ne-nativi Limba cehă Arta scrisului Limba portugheză Weblog Poveşti Civilizaţie Verbe la figurat Anafore adverbiale Negaţia non-predicativă a determinantului nominal sau verbal Teoria traducerii Istorie universală Naraţiuni Examen DELF Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară Exprimare orală Calculatoare Lingvistică. Limbi Forme verbale Ştiinţe biografice şi înrudite Muzică Poezie Drept penal Cercetare Dicţionar ortografic Imaginare lingvistice şi culturale Muzică camerală vocală. Cântece. Balade. Lieduri Condiţional francez Managementul administrativ. Secretariat Comunicarea în limba franceză Verbe şi forme verbale Ortografie Dicţionar francez-latin Reformularea explicativă a sensului Limbaj scris Sec. 19 Fraze factitive Corespondenţă comercială Viaţă publică. Viaţă în societate. Trai cotidian Forme verbale de viitor Exerciţii de ortografie Dicţionar Lingvistică comparată Etimologia părţilor de vorbire Modul infinitiv Gramatică contrastivă Lucrări de referinţă Perifraze verbale Republica Moldova Metode de predare A 2-a limbă Emoţii, afecte, sensibilitate, sentimente Împrumuturi din limba engleză Verbe regent Astrologie Tehnica scrisului Educaţie din punctul de vedere al persoanei educate, al elevului/studentului Sisteme de scriere pentru nevăzători. Braille Dicţionar francez Răspuns la întrebări Hiper-discurs Semantică diacronică Franţa Antroponime Împrumutul sufixului grecesc Logică. Teoria cunoaşterii Ancorarea temporală Limbă Electrotehnică Dicționare franceze Limba bulgară Context instituţional Filozofie Literatură braziliană Ştiinţă Dicţionar analogic Religii necreştine Franceză economică Metalurgie Pronunţia franceză Carte veche 1931 - 1950 Probleme generale privind lingvistica şi literatura română Pragmatică Literatură germană din Austria Cooperare economică Dicţionar academic (Franceză) Saint-Pierre et Miquelon Scriere Predarea limbii franceze Franceza pentru ştiinţă şi tehnică Ştiinţe naturale Antologie Dicţionar de expresii Taxinomie unificată pe baze funcţionale Lexicologie. Dicţionare Gramatică franceză Administraţie publică Probleme generale ale ştiinţelor aplicate Sociolingvistică Gramaticalizare Inginerie. Tehnică în general Desen Lucrări ştiinţifice universitare Buletin Ştiinţific Teoria lui Gérard Moignet cu privire la morfeme gramaticale Istorie Predare Literatură greacă veche Romanul "Vineri si limburile Pacificului" al lui Michel Tournier Lexeme Istorie ca gen literar Economie în general Limbi străine Limba berberă Religie. Teologie Culegeri colective. Culegeri din operele mai multor autori Probleme generale de metodică şi didactică Ghid Antologii. Selecţiuni. Extrase. Citate Traducere sau transcriere Pamflete Literatură contemporană Diverse categorii de cuvinte Negație non-predicativă/negație predicativă Filosofia culturii Surdo-muţi Istoria Europei Enciclopedie (Franceză) Texte Dicţionar Petit Robert Onomastică Gen gramatical Documente pentru instruire şi exerciţii practice Dicţionar tehnic Informatică Competență lingvistică Construcţii cu verbul "a fi" unde subiectul este un pronume personal Ştiinţe biografice înrudite Literatură greacă clasică Politică culturală Cultură. Civilizaţie. Progres Drept diplomatic Sociolingvistică. Folosirea limbii Comunicare orală şi scrisă Articole Sisteme şi caractere de scriere Învaţarea limbii Poligrafii. Selecţiuni, extrase. Antologii. Culegeri Memoralistică Reguli de necontradicție Dicţionare explicative, interpretative şi ilustrative Metonimie Nume de persoane, grupuri de persoana, popoare etc. Antroponomie Latină populară Sociolingvistică. Utilizarea limbajului Folclor Dicţionar de termeni economici Dicţionare bilingve Lexicografie pedagogică Lingvistică aplicată Ziaristică. Presă Automobile. Autoturisme Arta ceramică. Ceramică Evoluţie semantică Tratament lexicografic Pronunţie Fonetică articulatorie Îngeri. Demoni. Sfinţi. Spirite pure Impersonal pasiv Literatură din Congo Literatură idiş Reformă ortografică Fonetică Istorie literară. Scrieri istorice, istoriografice. Cronici, anale. Memorii, jurnale. Biografii, autobiografii Zoologie Ţări francofone Propoziţii tehnice Curs de lingvistică generală Analiza discursului Literatură turcă Proverbe Adjective relaționale Memorii Literatură fantastică Carte 1931-1960 Metaforă Imperiul Roman Limbi individuale Carte veche Lexicologie. Dicţionare: alcătuirea şi conţinutul lor Dramă, piesă de teatru Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese Maxime, aforisme Teologie practică Pragmatismul comunicării Paris, Oraşul Metode de predare şi instruire. Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Pietroasa Dialecte franceze Dicţie Romane Traducere Limba latină Lingvistica textului. Analiza discursului Argumentare Prozodie: metru, ritm, rimă şi forma versului Geografie Limba şi literatura Dicţionar enciclopedic Bacalaureat Literatură periodică. Scrieri în seriale, jurnale, reviste. Jurnalism. Literatură ocazională. Scrieri polemice, politice. Pamflete Limbaj familiar Politologie Ştiinţe fizice Arheologie Republica Congo Verb ilocuţionar Critică literară. Studii literare Sintagme nominale Tenis. Tenis de câmp Dicţionar rus-francez Nuvele, povestiri, proză scurtă Anafore nominale Biologie. Ştiinţe biologice în general Genul dramatic. Drame. Piese de teatru Supoziţie Grafeme. Ortografie. Pronunţie. Proză scurtă. Nuvele. Povestiri Lingvistică textuală. Analiza discursului Sec. 19-20 Reportaje 1847-1879 Analiza discursului narativ Publicații EUP Strategii de revizuire a textului Stări non agentive Nevertebrate în general Morfofonologie Istoria limbii Anafore pronominale Comerţ internaţional Informaţii Gramaticale Utilizarea adverbului "cu siguranță” Sinonime Dicţionar tehnic român-francez Literatură ebraică Literatură universală Proverbe. Maxime. Zicători. Zicale satirice Biserica Ortodoxă Răsăriteană Semantică-sintactică Comunicare socială Viaţă publică. Viaţă în societate. Viaţa oamenilor. Trai cotidian. Viaţă la curte/mondenă. Viaţa străzii Dialoguri filozofice sau discursive. Conversaţii pe subiecte diverse Recenzie. Istorie literară Surse orale Conjuncții de coordonare Adjective despre stat Ştiinţe biologice Perioada clasică Europa Finanţe. Finanţe publice. Bănci. Bani Dicţionare monolingve (o singură limbă) Învăţământ superior Istorie generală. Istorie universală Teologie ascetică şi mistică. Cult personal. Pietate Organizare comercială. Agenţi. Comercianţi. Manageri. Producători. Impresari. Promotori Sfinţi. Hagiologie. Intervenţia sfinţilor în favoarea omului. Sfinţi patroni. Venerarea sfinţilor, imaginea şi relicvele lor. Beatificare. Apariţii de sfinţi Învăţământ Pseudo-sinonimie Metalexicografie Complement predicativ Neologisme Vorbirea vulgară. Argou, în general Genul poetic. Poezii. Poeme. Versuri Cărţi de studiu. Manuale şcolare. Cărţi pentru studenţi. Cursuri universitare Limbi romanice Africa Verb Birotică Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii. Geografie regională Literatură islandeză Oferta cursului Polisemie verbală Închisori pentru deţinuţi politici Scrisori. Arta scrierii scrisorilor. Corespondenţă. Scrisori originale. Alte opere în formă epistolară Lexicografie bilingvă Istoria gramaticii Egiptul antic Scriere franceză Geografie. Biografie. Istorie Translatori Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii Ştiinţe istorice şi arheologice Povestiri. Legende. Basme Scriitori francezi Renașterea carolingiană Poeme Metoda derivării Ghid de conversaţie (român-francez) Psiholingvistică. Psihologia limbii Lexicografie. Dicţionare Manual universitar Teorie literară Comerţ Anglicisme Literatură cehă Valori modale ale viitorului simplu şi anterior Scrieri istorice Examene Lexicon tehnologic Gastronomie Matematică Cercetări semantice Semantică Categoria aspectului Literatură palestiniană Lexicografie europeană Verb indicativ Afaceri Limba engleză din America Literatură religioasă în general Literatură albaneză Derivate nominale formate cu sufixul -ier (e) Literatură spaniolă (Peru) Existenţialism Statele Unite ale Americii Carte veche < 1900 Franceză ca limbă străină Stări agentive Ştiri Latină clasică Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport Manual Curs intensiv Anafore verbale Co-discurs Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi Împrumuturi lexicale Adjective cromatice Dicţionar francez-german Terminologie între limba provensală şi limba occitană Literatură norvegiană Limba franceză la copii Evul Mediu Noul Testament Dicționar de canadianisme Sănătate şi igienă în legătură cu rasa, vârsta, sexul Literatură daneză Manual şcolar Lingvistică romană Comunicare orală Artă. Recreere. Divertisment. Sport Insulte speciste Enciclopedii Ştiinţa materialelor Dicţionar francez-român Satiră în proză. Umor, epigrame, parodii etc. Limba franceză Metalingvistică pedagogică Instruire lingvistică Taxinomie unificată pe baze pragmatice Monosemie Italienisme Zoologie sistematică Diviziune tradiţională a timpurilor verbale în franceză Pedagogie Dictarea ca strategie Pedeapsă. Executarea pedepsei Publicaţii periodice şi seriale Filologie Limbaj mimico-gestual Sintaxa frazei Presă scrisă Limba maghiară Prepoziţii Diverse. Varia Istorie ca gen literar. Scrieri istorice. Istoriografie. Cronici. Anale. Memorii. Jurnale. Biografii. Autobiografii Renașterea franceză Literatură olandeză Povestiri scurte. Nuvele Lingvistică textuală Informatizare Dicţionar de literatură Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ Descrieri de călătorii. Jurnale de călătorie Multilingvism (plurilingvism) Sintaxa grupului nominal Analiză morfologică Maxime. Sentinţe. Aforisme. Exprimări cu miez. Zicale. Vorbe din bătrâni. Proverbe. Cugetări. Reflecţii. Meditaţii. Conversaţii la masă. Obiter dicta Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie Gramatica limbii române Gramatica limbii franceze Renaştere Articole nedefinite Vehicule cu motor, maşini. Automobile. Industria automobilelor în general Metateoria lingvistică Ştiinţe medicale. Medicină Limba bască Verbe de mișcare Teatru Dialecte regionale Aspecte sociolingvistice. Aspecte culturale Manual de corespondenţă Bibliografii Consoane Gramatica limbii chineze Curs practic Vorbitori non-nativi Infixe intercalare Document autentic Cooperare ştiinţifică Arte plastice Buletin Sec. 18 Literatură română şi universală Limba italiană Limba şi literatura franceză Aspectul specializat Scrieri polemice, politice Teatru. Artă scenică. Reprezentaţii teatrale Istoria literaturii latine Aranjament textual Motivare Limbaj tehnic Limbă străină Vocabular Stilistică Carte 1901-1930 Domeniul de doctorat: Filologie Autograful autorului Lingvistică. Limbaje Ploieşti Discurs Literatură română Creştinism timpuriu Islandeză Abrevieri. Simboluri. Semne Evaluare didactică Analiză textuală Sociografie. Studiul descriptiv al societăţii (calitativ şi cantitativ). Geografie socială Pseudonim Literatură columbiană Discurs dialogal Funcţionarea discursivă a viitorului Argotologie Poezie. Poeme Monden Influenţe greco-latine Piaţa muncii Profilul cursanţilor Literatură medievală Psihologie Aspecte sociolingvistice Limba chineză Retorică. Folosirea efectivă a limbii. Compoziție. Scriere. Editare. Vorbire Literatură latină Două principii ale foneticii formulate de Paul Passy Lingvistică şi limbi Îndrumare. Sfaturi. Orientare şcolară şi profesională Niveluri semantice din discursuri Uniunea Europeană Traducere ştiinţifică Muzee Belgia. Regatul Belgiei Economie globală Discurs legislativ Inginerie tehnologică Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Antologii Literatură braziliană în limba portugheză Învăţarea practica a limbii Literatură engleză Economie. Ştiinţe economice Negaţia non-predicativă a formelor verbale nominale Dicţionar bilingv Fizică Cunoștințe lexicologice Cuvinte monofonematice Insultele în limba franceză Corespondenţă. Comunicări scrise. Rapoarte Acronime Formarea profesorilor şi educatorilor Drept de autor artistic şi literar. Drept de autor Modul conjuctiv Exerciţii Utilizarea limbajului metalingvistică Economie politică Filosofia naturii Eseuri Tehnică literară Bertolt Brecht Pronumele impersonal "il" Expresii idiomatice Estetică literară Grafeme. Ortografie. Scriere Literatură engleză din America Schema lui Ducrot Analiză lingvistică Matematică aplicată Teste. Întrebări şi exerciţii pentru teste Personalități istorice Curs universitar Politică Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare Punctuaţie Monolog interior Concept de caz prolativ Toponimie Autograf altul decât al autorului Argouri franceze Literatură chiliană în limba spaniolă Piese istorice Artă Limba engleză Dicţionar de nume comune America de Sud Morfem interjectif Curs Monologuri Roman poliţist Teste grilă Ştiinţă şi cunoaştere în general Gramatică generativă. Gramatică transformaţională. Gramatica stării finite. Gramatica structurii de fază Verbe parasintetice Toponime pariziene Competenţă interculturală Semantica verbului Discursuri pe teme diverse Limbaje naturale Semantică cognitivă Chestionar Plurilingvism Publicitate. Informare. Relaţii cu publicul Mod indicativ Literatură japoneză Studiu comparativ Proză scurtă Literatură ştiinţifică şi filosofică Poezie franceză Variante lingvistice. Lingvistică geografică Limbaje profesionale Prenume. Nume de botez Nuvele, povestiri Limbaj specializat Comedie Dicţionar român-francez Literatură finlandeză Dicţionare multilingve Cultură medievală Economie Trecutul simplu şi imperfectul se opun în totalitate Dicţionarul Academiei franceze Limba poloneză Capacitate comunicativă Dicţionar de argou Istorie antică Critică literară Limbaj matematic Adverbe de intenţie Toponimie englezească Lingvistică Aranjamente sintactice Gramatică Învăţarea limbii franceze Literatură filosofică Dialectologie. Lingvistică geografică. Lingvistică regională Jurnal Pronume Ortodoxie Religie Dicţionare electronice Clădiri monastice. Case religioase Metodologie Comunicări ştiinţifice (Moncton - Canada) Roman ştiinţifico-fantastic Scrieri satirice Timpul mai-mult-ca-perfect în franceză la nivel textual Economie mondială Biblia Onomasiologie Filosofie. Psihologie Pictură Ştiinţe chimice Limbajul juridic al limbii engleze Verb factitiv Dedicaţie şi autograful autorului Transilvania Literatură canadiană în limba engleză Teste Povestiri populare Istoria traducerii Exerciţii practice Literatură africană Coran Structura propoziției negative Dracul, cuvânt Literatură maghiară Tragedii Limbaj oral Lexicografie de specialitate Germania Lexicologie Roman fantastic Polisemie Locutor Orientare profesională Rețele semantice Publicații digitale Literatură germană Teologie dogmatică Romantism Literatură argentiniană în limba spaniolă Literatură poloneză Dedicaţie şi autograf Etimologie Articole digitizate Analiză gramaticală Mimică, expresie facială şi limbajul gesturilor Folosirea limbii Monografie Literatură franceză Antroponimie Literatură austriacă Dialoguri Québec Mexic Piaţa muncii. Piaţa braţelor de muncă. Ocupaţii. Profesiuni Limbaj vulgar Franţa. Republica Franceză Relaţii semantice Semiotică Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei Istoria civilizaţiilor. Istoria culturilor Limbaj profesional Futurologie Dicţionar etimologic Arhitectură Fonetică. Fonologie Mijloace publicitare auditive, acustice Frazeologisme Franceză veche/medie/clasică/modernă Logica argumentării Enciclopedie Biografii Tipuri de propoziţii sau fraze Verbe modale Metode de predare şi instruire Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Limbajul juriştilor francezi Sociologia comunicării Argou Formarea cuvintelor Romane istorice. Romane utopice. Romane politice. Romane de război Limba vorbită Publicitate. Reclamă Limba scrisă. Limba literară Terminologie religioasă ortodoxă Strategii didactice în predarea/învăţarea unei limbi Francofonie Trăsături semantice ale textului Traductologie Învăţământ de cultură generală Literatură portugheză Istoria limbii engleze Bucurie Exerciţii practice. Exerciţii de laborator. Exerciţii pe teren Sinonimie Dicţionar de argou, eufemisme
Vă rugăm să schimbaţi parola