Biblioteca Universității din Pitești

Chimie

Subiect Tematic: Chimie
Lucrări: 654 lucrari in 659 publicatii in 7 limbi
Analiză instrumentală : Metode optice. Spectrometria de masă de: Dumitrescu, Valerică Gh.; Institutul Politehnic din Bucureşti (Text tipărit)
Actinidele şi aplicaţiile lor de: Bunuş, Florin (Text tipărit)
Chimie analitică și analiză instrumentală : manual unic de: Luca, Constantin; Crişan, I. Al.; Duca, Al. (Resurse electronice)
Buletin ştiinţific. Seria Chimie şi fizică de: Universitatea din Piteşti. Facultatea de Ştiinţe, Catedra de Fizică şi Chimie (Text tipărit)
Bulletin de la Société Chimique de France de: La Société Chimique de France (Text tipărit)
Studii şi Cercetări de Chimie de: Academia Republicii Populare Române. Filiala Cluj (Text tipărit)
Analiză fizico-chimică de: Kénedy, Ladislau (Text tipărit)
2D NMR Density Matrix and Product Operator Treatment de: Mateescu, Gheorghe D., inginer chimist; Valeriu, Adrian (Text tipărit)
Subiecte
Termodinamică chimică Tratarea apei Lucrări practice Procese catodice Inginerie tehnologică Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Chimie in genaral Defecte ale materilelor şi determinarea lor. Imperfecţiuni, greşeli, fisuri. Influenţe chimice şi fizicochimice. Coroziune. Eroziune Analiză prin metode de combustie Carbohidraţi Studiul materialelor Spectroscopie Mössbauer Îmbunătăţiri funciare Sodiu Fizică Spectroscopie Raman Bibliografie licență FSEFI - Energetică și tehnologii nucleare Botanică Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Probleme Bibliografie licență FSEFI - Ecologie și Protecția Mediului Poluarea mediului înconjurător Lucrări de laborator Limbă străină. Limbă dobândită. A doua limbă. Vorbitori ne-nativi Agronomie Compuşi heterociclici Siliciu Motoare și transmitere de putere Procese chimice Chimie practică de laborator Fotocataliză Biologie Publicaţii periodice electronice Probabilităţi. Statistică matematică Energia Material plastic Aur Au Industrii bazate pe materiale macromoleculare. Industria cauciucului. Industria materialelor plastice Produse chimice Electrochimie organică Manual pentru şcoala secundară Ştiinţe biografice şi înrudite Lemnul și cărbunele Cărţi de studiu. Manuale şcolare. Cărţi pentru studenţi. Cursuri universitare Bibliografie master FSEFI - Biologie medicală România Matematică aplicată Curs universitar Chimie fizică Ferigi native Astronomie Biologie generală şi teoretică Mercaptani Electrochimie Filosofia spiritului Inginerie chimică Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare Bibliografie licență FMT - Ingineria Transporturilor și a Traficului Analiză structurală Oficiul de Informare Documentară pentru Industria Chimică Cataloage în general. Cataloage pe subiect. Cataloage sistematice. Cataloage pe vedete de materii. Cataloage alfabetice pe subiect Cărţi în general Drept. Jurisprudenţă Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor. Centrale energetice. Economie energetică Gazele Analize spectrale. Spectrografie. Spectrometrie. Spectrofotometrie Colocviu internaţional Chimie anorganică Bibliografie licență FMT - Autovehicule Rutiere Transport Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Standarde de calitate Publicaţii universitare Spectre optice Lucrări de referinţă Tehnologia uleiurilor minerale. Tehnologia petrolului şi a produselor similare Manual şcolar (Învăţământ primar) Modele matematice pentru cercetare operaţională Procedee fotografice Publicaţiile Academiei Române Foraj Manual universitar Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Aerul Motoare Fizica corpului solid Rinichi. Nefropatii. Boli renale Transfer de masă Elasticitate. Deformare. Mecanica solidelor elastice Familia Compositae Matematică Geofizică Compuşi bioactivi Încercarea materialelor. Defecte ale materialelor. Protecţia materialelor Culegere de probleme Pirazoli Manual pentru liceu Culegere de probleme (chimie) Conferinţe. Expuneri. Lecţii. Prelegeri. Bibliografie master FMT - Știința și Ingineria Materialelor Procedee de oxidare electrochimice Chimie de preparare şi experimentală Documente ilustrate. Documente grafice Domeniul de doctorat: Ingineria materialelor Franţa Utilaj minier Spectre de emisie Filosofie Cercetări operaţionale (OR) teorii şi metode matematice Lucrări de construcţii (de case în principal). Materiale de construcţie. Tehnologii şi procedee în construcţii Manuale. Tratate Electrotehnică Compuși organici cu funcții simple Matematică, ştiinţe naturale Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice Lavoisier Fizică aplicată Metale tranziţionale Teorie statistică. Modele statistice. Statistică matematică în general Stări de agregare ale materiei Poluarea apei Termotehnică Chimie experimentală Mineralogie. Studierea specială a minereurilor Cinetică chimică. Cataliză Metalurgie Manual Biblioteci ale autorităţilor de stat. Biblioteci de stat, naţionale, guvernamentale (sprijinite din fondurile puterii de stat). Biblioteci ale departamentelor de stat, ministerelor Chimia apei Metode radiochimice de analiză Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite Chimica proceselor la energie înaltă Chimie macromoleculară Azoli Termodinamică Mecanica internă a atomului Bibliografie licență FECC - Rețele și Software de Telecomunicații Radiochimie. Chimie nucleară. Chimia nuclizilor radioactivi Ştiinţe naturale Urolitiază Publicații digitizate Documente cu probleme, întrebări Hidrocarburi Operaţii şi utilaje la prelucrare chimică în general Structura electronică Chimie coloidală Publicaţii ale diferitelor tipuri de societăţi sau organizaţii Banat Inginerie Reacţii de tehnologie chimică. Procese speciale chimice şi biochimice Inginerie. Tehnică în general Ştiinţe tehnice Exploatarea zăcămintelor de ţiţei (hidrocarburi lichide). Extracţia ţiţeiului, a petrolului Tehnologii curate Fertilizatori şi amelioratori Lucrări ştiinţifice universitare Bibliografii pe subiect Manual şcolar Nemetale Fotografie şi activităţi similare. Artă fotografică Compuși heterociclici cu caracter aromatic Cristalografie Agricultură Bibliografie licență FMT - Tehnologia Construcțiilor de Mașini Artă. Recreere. Divertisment. Sport Elastomer Peptide. Proteine Fizica atomului Teorie şi elasticitate Bibliografie licență FSEFI - Ingineria mediului Cercetare ştiinţifică. Metode de cercetare Sociologie Medicină Autovehicule rutiere Cercetări ştiinţifice Cibernetică Anale Biocarburanţi Fizică nucleară. Fizică atomică. Fizică moleculară Fibre sintetice Domeniul de doctorat: Educație fizică și sport Tratarea apei: procese, instalaţii şi utilaje. Dotări pentru purificarea apei în general Ştiinţe economice Bazele materiale ale vieţii. Biochimie. Biologie moleculară. Biofizică Petrol brut. Ţiţei Metode fizico-chimice de analiză (altele decât metodele optice) Bibliografie licență FECC - Electronică aplicată Artă fotografică Metale grele Metode de analiză spectrală. Metode de analiză optică Raze X Bibliografie licență FSEFI - Chimie Obiceiuri ale plantelor. Comportarea plantelor. Ecologie. Etologie. Plantele şi mediul lor. Bionomia plantelor Uleiuri eterice (volatile) Chimie. Cristalografie. Mineralogie Bibliografie. Cataloage Construcţii agricole Sistemul periodic al elementelor Bibliografie master FSEFI - Materiale și tehnologii nucleare Elemente nemetalice Sporofit Radioactivitate. Dezintegrare radioactivă Publicaţii periodice şi seriale Starea substanţei Materiale policristaline Istoria chimiei Farmacologie Centre naţionale de documentare Chimie în general Dioxid de titan Biochimie medicală Compuşi organici Reacţii chimice Documente pentru instruire şi exerciţii practice Dedicaţie şi autograful autorului Informatică Geografia Dicţionar german-rus Tehnologii industriale Analiză cromatografică. Cromatografie Analiză cantitativă Monozaharide Combustie Minereurile și prelucrarea lor Electrozi pe bază de carbon Teste Legături chimice Limba germană Publicaţii seriale. Periodice Bibliografie licență FSEFI - Chimie medicală Compuşi naturali Electricitate. Magnetism. Electromagnetism Structură moleculară Cataliză. Reacţii catalitice Aur Documente pentru instruire, învăţare şi studiu Materiale de construcţie. Părţi ale construcţiei Mecanisme de reacţie Combustibili Horticultură Bibliografie licență FMT - Inginerie Economică Industrială Apă potabilă Ştiinţe aplicate Ştiinţe medicale. Medicină Oxid de fier Teste pentru concursuri Bibliografie licență FSEFI - Horticultură Chimie cuantică Performanţă sportivă Termodinamică. Energetică Radiochimie Inginerie auto Structura chimică a materiei Metode analitice. Tipuri şi tehnici speciale Apa Chimie organică Mecanică generală. Mecanica lichidelor Chimie şi materiale Combaterea bolilor şi dăunătorilor plantelor Probleme pentru gimnaziu Materiale documentare pentru instruire. Materiale ajutătoare pentru profesori. Materiale didactice Publicații digitale Sport. Educaţie fizică Tehnologia construcţiilor de maşini Fizica plasmei Calculi reno-urinari Aparatură şi echipament pentru preparare, investigare şi analiză Electricitate Prezentare istorică Zoologie Parazitologie Capacitate de efort fizic Dedicaţie şi autograf Personalităţi Exploatarea sondelor Ştiinţa mediului înconjurător Bibliografie finalizare licență FSEFI - Chimie Medicală Tehnologie și inginerie de producție Bibliografie master FSEFI - Chimie criminalistică Carte 1931-1960 Teză de doctorat Chimie industrială Medicamente antiinflamatoare Convertoare catalitice Silicaţi sintetici, artificiali. Zeoliţi sintetici Gametofit Prezentări sub formă istorică. Surse istorice. Surse juridice Oxizi nanostructurați Rolul chimiei la creşterea calităţii Fizică-Chimie Medicamente după acţiunea lor principală Carte 1901-1930 Polimeri Mecanică Chimie-Biologie Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale Geologie Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese Ştiinţe ale naturii Bibliografie finalizare licență FMT - Inginerie Economică Industrială Distribuirea premiilor, recompenselor Compuși organici cu funcții mixte Spectrometrie de masă Chimie generală Chimie fizică a solidelor, lichidelor şi gazelor Preparate farmaceutice Discursuri, conferinţe Metode de predare şi instruire. Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Petrolul și tehnologiile de prelucrare Anatomie umană Radiaţii X Oxizi Elemente metalice Rusia Configuraţie electronică Luarea probelor de apă şi analiza lor Produse sintetice de polimerizare. Materiale polimerizate, polimeri. Cauciuc sintetic Bibliografie licență FSEFI - Biologie IBUP Bibliografie master FSEFI - Monitorizarea și protecția mediului Ape minerale Polimeri. Cauciuc sintetic Chimie Prepararea medicamentelor Curie, familia Matematică şi ştiinţe naturale Dezvoltare socio-economică Tehnologie chimică Exerciţii şi probleme Materii prime în industria chimică Structura fizică a materiei Soluţii solide Ingineria materialelor Studiu materialelor Enciclopedie Analiză electrochimică Poluarea solului Căldură. Termodinamică Industrie alimentară Cinetică chimică Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Ştiinţă şi tehnică Poluarea atmosferei Izometria compușilor organici Polizaharide Sinteză chimică Lichide penetrante Protecţia mediului înconjurător Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protejarea plantelor Ştiinţa mediului înconjurător. Poluarea mediului. Protecţia mediului Generalităţi despre ştiinţele pure Cercetări ştiinţificeCercetări Teze de doctorat digitizate (loading) Dicţionare. Dicţionare lingvistice. Dicţionare tehnice. Dicţionare pe subiect Compuşi carbonilici Controlul calităţii mediului Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei Chimie analitică Chimie practică de laborator. Chimie de preparare şi experimentală Industria lemnului şi cherestelei Psihologie Publicații EUP Procedee metalurgice Bazele chimice ale vieţii. Biochimie şi chimie bio-organică în general Electronică Sistem lichid-lichid Metode de simulare Bibliografie Școala Doctorală Interdisciplinară - Ingineria materialelor Compuşi oxidici Reactoare chimice Biotehnologii Defectoscopie Inginerie de producție Metale în general Stereochimie. Izomerie Exerciţii practice. Exerciţii de laborator. Exerciţii pe teren Chimie de preparare Bibliografie licență FECC - Electromecanică Analiză chimică Savanţi de pretutindeni Biochimie Încercări nedistructive. Alte feluri de încercare Solvatare Tabele Tehnilogie și inginerie. Mașini
Vă rugăm să schimbaţi parola