Biblioteca Universității din Pitești

Chimie

Subiect Tematic: Chimie
Lucrări: 656 lucrari in 661 publicatii in 7 limbi
Analiză instrumentală : Metode optice. Spectrometria de masă de: Dumitrescu, Valerică Gh.; Institutul Politehnic din Bucureşti (Text tipărit)
Actinidele şi aplicaţiile lor de: Bunuş, Florin (Text tipărit)
Chimie analitică și analiză instrumentală : manual unic de: Luca, Constantin; Crişan, I. Al.; Duca, Al. (Resurse electronice)
Buletin ştiinţific. Seria Chimie şi fizică de: Universitatea din Piteşti. Facultatea de Ştiinţe, Catedra de Fizică şi Chimie (Text tipărit)
Bulletin de la Société Chimique de France de: La Société Chimique de France (Text tipărit)
Studii şi Cercetări de Chimie de: Academia Republicii Populare Române. Filiala Cluj (Text tipărit)
Analiză fizico-chimică de: Kénedy, Ladislau (Text tipărit)
2D NMR Density Matrix and Product Operator Treatment de: Mateescu, Gheorghe D., inginer chimist; Valeriu, Adrian (Text tipărit)
Subiecte
Încercări nedistructive. Alte feluri de încercare Autovehicule rutiere Inginerie Radiochimie Reacţii de tehnologie chimică. Procese speciale chimice şi biochimice Inginerie. Tehnică în general Publicaţii seriale. Periodice Cercetări ştiinţifice Poluarea mediului înconjurător Procedee de oxidare electrochimice Compuşi carbonilici Radioactivitate. Dezintegrare radioactivă Chimie de preparare şi experimentală Solvatare Inginerie auto Cărţi în general Publicaţiile Academiei Române Bibliografie master FSEFI - Monitorizarea și protecția mediului Structura chimică a materiei Tabele Documente ilustrate. Documente grafice Ştiinţe tehnice Manual Biblioteci ale autorităţilor de stat. Biblioteci de stat, naţionale, guvernamentale (sprijinite din fondurile puterii de stat). Biblioteci ale departamentelor de stat, ministerelor Cibernetică Tehnilogie și inginerie. Mașini Publicaţii periodice şi seriale Exploatarea zăcămintelor de ţiţei (hidrocarburi lichide). Extracţia ţiţeiului, a petrolului Chimie-Biologie Tehnologii curate Starea substanţei Termodinamică chimică Anale Biocarburanţi Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale Foraj Metode analitice. Tipuri şi tehnici speciale Manual universitar Bibliografie master FMT - Știința și Tehnologia Materialelor Bibliografie licență FSEFI - Chimie medicală Lucrări de laborator Fertilizatori şi amelioratori Geologie Lucrări ştiinţifice universitare Ape minerale Metode Ab Initio Compuşi naturali Apa Materiale policristaline Limbă străină. Limbă dobândită. A doua limbă. Vorbitori ne-nativi Controlul calităţii mediului Electricitate. Magnetism. Electromagnetism Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei Chimia apei Istoria chimiei Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese Farmacologie Centre naţionale de documentare Personalităţi Bibliografii pe subiect Tratarea apei Chimie în general Lucrări practice Ştiinţe ale naturii Agronomie Exploatarea sondelor Bibliografie finalizare licență FMT - Inginerie Economică Industrială Fizică nucleară. Fizică atomică. Fizică moleculară Drept. Jurisprudenţă Chimie organică Chimie analitică Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor. Centrale energetice. Economie energetică Fibre sintetice Domeniul de doctorat: Educație fizică și sport Mecanică generală. Mecanica lichidelor Metoda Monte Carlo Dioxid de titan Distribuirea premiilor, recompenselor Procese catodice Compuşi heterociclici Polimeri. Cauciuc sintetic Compuși organici cu funcții mixte Gazele Tratarea apei: procese, instalaţii şi utilaje. Dotări pentru purificarea apei în general Domeniul de doctorat: Ingineria materialelor Chimie şi materiale Biochimie medicală Metode radiochimice de analiză Chimie practică de laborator. Chimie de preparare şi experimentală Franţa Siliciu Chimie Combaterea bolilor şi dăunătorilor plantelor Spectrometrie de masă Chimie generală Compuşi organici Analize spectrale. Spectrografie. Spectrometrie. Spectrofotometrie Ştiinţe biografice şi înrudite Chimie fizică a solidelor, lichidelor şi gazelor Inginerie tehnologică Ştiinţa mediului înconjurător Prepararea medicamentelor Reacţii chimice Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Curie, familia Manual şcolar Matematică şi ştiinţe naturale Utilaj minier Dezvoltare socio-economică Ştiinţe economice Lemnul și cărbunele Bibliografie finalizare licență FSEFI - Chimie Medicală Tehnologie și inginerie de producție Probleme pentru gimnaziu Industria lemnului şi cherestelei Bazele materiale ale vieţii. Biochimie. Biologie moleculară. Biofizică Colocviu internaţional Psihologie Cărţi de studiu. Manuale şcolare. Cărţi pentru studenţi. Cursuri universitare Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite Aerul Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Preparate farmaceutice Materiale documentare pentru instruire. Materiale ajutătoare pentru profesori. Materiale didactice Chimie in genaral Defecte ale materilelor şi determinarea lor. Imperfecţiuni, greşeli, fisuri. Influenţe chimice şi fizicochimice. Coroziune. Eroziune Structură moleculară Publicații EUP Chimie anorganică Chimica proceselor la energie înaltă Bibliografie master FSEFI - Chimie criminalistică Chimie macromoleculară Bibliografie master FSEFI - Biologie medicală Bibliografie licență FMT - Autovehicule Rutiere România Motoare Tehnologie chimică Transport Petrol brut. Ţiţei Exerciţii şi probleme Procedee metalurgice Publicații digitale Fizica corpului solid Cataliză. Reacţii catalitice Materii prime în industria chimică Nemetale Spectre de emisie Structura fizică a materiei Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Discursuri, conferinţe Soluţii solide Metode fizico-chimice de analiză (altele decât metodele optice) Matematică aplicată Fotografie şi activităţi similare. Artă fotografică Sport. Educaţie fizică Analiză prin metode de combustie Filosofie Documente pentru instruire şi exerciţii practice Carte 1931-1960 Cercetări operaţionale (OR) teorii şi metode matematice Azoli Metode de predare şi instruire. Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Compuși heterociclici cu caracter aromatic Aur Dedicaţie şi autograful autorului Teză de doctorat Bibliografie licență FECC - Electronică aplicată Informatică Tehnologia construcţiilor de maşini Motoare și transmitere de putere Ingineria materialelor Curs universitar Fizica plasmei Rinichi. Nefropatii. Boli renale Artă fotografică Termodinamică Mecanica internă a atomului Bazele chimice ale vieţii. Biochimie şi chimie bio-organică în general Standarde de calitate Studiu materialelor Chimie fizică Electronică Procese chimice Lucrări de construcţii (de case în principal). Materiale de construcţie. Tehnologii şi procedee în construcţii Petrolul și tehnologiile de prelucrare Sistem lichid-lichid Enciclopedie Manuale. Tratate Chimie practică de laborator Calculi reno-urinari Documente pentru instruire, învăţare şi studiu Bibliografie licență FECC - Rețele și Software de Telecomunicații Analiză electrochimică Cristalografie Radiochimie. Chimie nucleară. Chimia nuclizilor radioactivi Ferigi native Transfer de masă Metode de simulare Materiale de construcţie. Părţi ale construcţiei Elasticitate. Deformare. Mecanica solidelor elastice Poluarea solului Anatomie umană Agricultură Bibliografie Școala Doctorală Interdisciplinară - Ingineria materialelor Ştiinţe naturale Urolitiază Mecanisme de reacţie Familia Compositae Geografia Carbohidraţi Bibliografie licență FMT - Tehnologia Construcțiilor de Mașini Electrotehnică Fotocataliză Combustibili Publicații digitizate Căldură. Termodinamică Chimie industrială Medicamente antiinflamatoare Horticultură Astronomie Studiul materialelor Industrie alimentară Spectroscopie Mössbauer Aparatură şi echipament pentru preparare, investigare şi analiză Dicţionar german-rus Radiaţii X Compuşi oxidici Biologie generală şi teoretică Reactoare chimice Îmbunătăţiri funciare Compuși organici cu funcții simple Oxizi Metale grele Documente cu probleme, întrebări Cinetică chimică Mercaptani Biologie Publicaţii periodice electronice Metode de analiză spectrală. Metode de analiză optică Biotehnologii Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Defectoscopie Bibliografie licență FMT - Inginerie Economică Industrială Apă potabilă Matematică Raze X Matematică, ştiinţe naturale Convertoare catalitice Tehnologii industriale Ştiinţă şi tehnică Silicaţi sintetici, artificiali. Zeoliţi sintetici Bibliografie licență FSEFI - Chimie Probabilităţi. Statistică matematică Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice Ştiinţe aplicate Ştiinţe medicale. Medicină Artă. Recreere. Divertisment. Sport Elemente metalice Sodiu Energia Geofizică Fizică Obiceiuri ale plantelor. Comportarea plantelor. Ecologie. Etologie. Plantele şi mediul lor. Bionomia plantelor Lavoisier Inginerie de producție Elastomer Analiză cromatografică. Cromatografie Electrochimie Analiză cantitativă Rusia Material plastic Aur Au Electricitate Peptide. Proteine Uleiuri eterice (volatile) Compuşi bioactivi Filosofia spiritului Hidrocarburi Oxid de fier Monozaharide Chimie. Cristalografie. Mineralogie Gametofit Teste pentru concursuri Publicaţii universitare Poluarea atmosferei Inginerie chimică Bibliografie. Cataloage Fizica atomului Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare Încercarea materialelor. Defecte ale materialelor. Protecţia materialelor Metale în general Stereochimie. Izomerie Bibliografie licență FMT - Ingineria Transporturilor și a Traficului Prezentări sub formă istorică. Surse istorice. Surse juridice Operaţii şi utilaje la prelucrare chimică în general Izometria compușilor organici Construcţii agricole Exerciţii practice. Exerciţii de laborator. Exerciţii pe teren Combustie Polizaharide Culegere de probleme Pirazoli Fizică aplicată Sinteză chimică Metale tranziţionale Lichide penetrante Protecţia mediului înconjurător Analiză structurală Prezentare istorică Manual pentru liceu Spectroscopie Raman Sistemul periodic al elementelor Industrii bazate pe materiale macromoleculare. Industria cauciucului. Industria materialelor plastice Teorie şi elasticitate Oxizi nanostructurați Spectre optice Zoologie Culegere de probleme (chimie) Rolul chimiei la creşterea calităţii Chimie de preparare Lucrări de referinţă Minereurile și prelucrarea lor Teorie statistică. Modele statistice. Statistică matematică în general Tehnologia uleiurilor minerale. Tehnologia petrolului şi a produselor similare Bibliografie licență FSEFI - Energetică și tehnologii nucleare Bibliografie master FSEFI - Materiale și tehnologii nucleare Parazitologie Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protejarea plantelor Elemente nemetalice Manual şcolar (Învăţământ primar) Configuraţie electronică Produse chimice Luarea probelor de apă şi analiza lor Ştiinţa mediului înconjurător. Poluarea mediului. Protecţia mediului Bibliografie licență FECC - Electromecanică Bibliografie licență FSEFI - Ingineria mediului Capacitate de efort fizic Generalităţi despre ştiinţele pure Oficiul de Informare Documentară pentru Industria Chimică Cercetare ştiinţifică. Metode de cercetare Analiză chimică Cercetări ştiinţificeCercetări Electrozi pe bază de carbon Bibliografie licență FSEFI - Horticultură Stări de agregare ale materiei Teste Poluarea apei Legături chimice Botanică Fizică-Chimie Medicamente după acţiunea lor principală Termotehnică Chimie cuantică Chimie experimentală Performanţă sportivă Mineralogie. Studierea specială a minereurilor Dedicaţie şi autograf Savanţi de pretutindeni Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Modele matematice pentru cercetare operaţională Produse sintetice de polimerizare. Materiale polimerizate, polimeri. Cauciuc sintetic Structura electronică Bibliografie licență FSEFI - Biologie Electrochimie organică Teze de doctorat digitizate (loading) Cataloage în general. Cataloage pe subiect. Cataloage sistematice. Cataloage pe vedete de materii. Cataloage alfabetice pe subiect Biochimie Limba germană Cinetică chimică. Cataliză Carte 1901-1930 Probleme Polimeri Sporofit Manual pentru şcoala secundară IBUP Chimie coloidală Sociologie Publicaţii ale diferitelor tipuri de societăţi sau organizaţii Conferinţe. Expuneri. Lecţii. Prelegeri. Dicţionare. Dicţionare lingvistice. Dicţionare tehnice. Dicţionare pe subiect Medicină Termodinamică. Energetică Bibliografie licență FSEFI - Ecologie și Protecția Mediului Procedee fotografice Mecanică Banat Metalurgie
Vă rugăm să schimbaţi parola