Biblioteca Universității din Pitești

Chimie

Subiect Tematic: Chimie
Lucrări: 656 lucrari in 661 publicatii in 7 limbi
Analiză instrumentală : Metode optice. Spectrometria de masă de: Dumitrescu, Valerică Gh.; Institutul Politehnic din Bucureşti (Text tipărit)
Actinidele şi aplicaţiile lor de: Bunuş, Florin (Text tipărit)
Chimie analitică și analiză instrumentală : manual unic de: Luca, Constantin; Crişan, I. Al.; Duca, Al. (Resurse electronice)
Buletin ştiinţific. Seria Chimie şi fizică de: Universitatea din Piteşti. Facultatea de Ştiinţe, Catedra de Fizică şi Chimie (Text tipărit)
Bulletin de la Société Chimique de France de: La Société Chimique de France (Text tipărit)
Studii şi Cercetări de Chimie de: Academia Republicii Populare Române. Filiala Cluj (Text tipărit)
Analiză fizico-chimică de: Kénedy, Ladislau (Text tipărit)
2D NMR Density Matrix and Product Operator Treatment de: Mateescu, Gheorghe D., inginer chimist; Valeriu, Adrian (Text tipărit)
Subiecte
Carte 1931-1960 Chimie Matematică Psihologie Ştiinţe medicale. Medicină Fizică Fizică nucleară. Fizică atomică. Fizică moleculară România Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Artă. Recreere. Divertisment. Sport Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Electrotehnică Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor. Centrale energetice. Economie energetică Încercarea materialelor. Defecte ale materialelor. Protecţia materialelor Informatică Teste Carte 1901-1930 Inginerie. Tehnică în general Filosofie Bibliografie. Cataloage Bibliografii pe subiect Generalităţi despre ştiinţele pure Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Franţa Medicină Curs universitar Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Ştiinţe biografice şi înrudite Materiale documentare pentru instruire. Materiale ajutătoare pentru profesori. Materiale didactice Inginerie Sociologie Sport. Educaţie fizică Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice Chimie analitică Dedicaţie şi autograf Limba germană Zoologie Manual universitar Farmacologie Prezentare istorică Structura fizică a materiei Botanică Teză de doctorat Chimie organică Chimie. Cristalografie. Mineralogie Chimie industrială Colocviu internaţional Dedicaţie şi autograful autorului Rinichi. Nefropatii. Boli renale Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese Motoare Chimie anorganică Chimie fizică Chimie fizică a solidelor, lichidelor şi gazelor Matematică şi ştiinţe naturale Radioactivitate. Dezintegrare radioactivă Agricultură Obiceiuri ale plantelor. Comportarea plantelor. Ecologie. Etologie. Plantele şi mediul lor. Bionomia plantelor Material plastic Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite Drept. Jurisprudenţă Controlul calităţii mediului Ştiinţa mediului înconjurător. Poluarea mediului. Protecţia mediului Publicaţii seriale. Periodice Poluarea atmosferei Fotografie şi activităţi similare. Artă fotografică Analiză chimică Rusia Metalurgie Construcţii agricole Fertilizatori şi amelioratori Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protejarea plantelor Agronomie Horticultură Ştiinţa mediului înconjurător Cărţi în general Lucrări practice Personalităţi Ştiinţe naturale Manual şcolar Produse chimice Publicaţii periodice şi seriale Inginerie tehnologică Siliciu Analiză cantitativă Îmbunătăţiri funciare Conferinţe. Expuneri. Lecţii. Prelegeri. Limbă străină. Limbă dobândită. A doua limbă. Vorbitori ne-nativi Biologie Cibernetică Publicaţiile Academiei Române Anale Ştiinţă şi tehnică Exerciţii practice. Exerciţii de laborator. Exerciţii pe teren Electronică Apă potabilă Tratarea apei: procese, instalaţii şi utilaje. Dotări pentru purificarea apei în general Mineralogie. Studierea specială a minereurilor Structura chimică a materiei Culegere de probleme Analiză structurală Biochimie Bazele materiale ale vieţii. Biochimie. Biologie moleculară. Biofizică Cărţi de studiu. Manuale şcolare. Cărţi pentru studenţi. Cursuri universitare Astronomie Dicţionare. Dicţionare lingvistice. Dicţionare tehnice. Dicţionare pe subiect Banat Medicamente după acţiunea lor principală Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei Poluarea apei Tehnologia uleiurilor minerale. Tehnologia petrolului şi a produselor similare Operaţii şi utilaje la prelucrare chimică în general Electricitate. Magnetism. Electromagnetism Elasticitate. Deformare. Mecanica solidelor elastice Exerciţii şi probleme Protecţia mediului înconjurător Mecanică Matematică aplicată Probleme Documente cu probleme, întrebări Fizica plasmei Enciclopedie Mecanica internă a atomului Documente ilustrate. Documente grafice Capacitate de efort fizic Biotehnologii Anatomie umană Metale în general Aur Autovehicule rutiere Chimie practică de laborator. Chimie de preparare şi experimentală Parazitologie Bazele chimice ale vieţii. Biochimie şi chimie bio-organică în general Cercetare ştiinţifică. Metode de cercetare Manual Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Căldură. Termodinamică Geologie Prezentări sub formă istorică. Surse istorice. Surse juridice Termodinamică. Energetică Cataloage în general. Cataloage pe subiect. Cataloage sistematice. Cataloage pe vedete de materii. Cataloage alfabetice pe subiect Biochimie medicală Fizica atomului Lucrări de referinţă Lucrări de laborator Biologie generală şi teoretică Tehnologie chimică Metode de predare şi instruire. Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Silicaţi sintetici, artificiali. Zeoliţi sintetici Metoda Monte Carlo Apa Defecte ale materilelor şi determinarea lor. Imperfecţiuni, greşeli, fisuri. Influenţe chimice şi fizicochimice. Coroziune. Eroziune Performanţă sportivă Manual pentru şcoala secundară Cinetică chimică Cataliză. Reacţii catalitice Geografia Filosofia spiritului Curie, familia Electricitate Chimie practică de laborator Chimie macromoleculară Industria lemnului şi cherestelei Industrii bazate pe materiale macromoleculare. Industria cauciucului. Industria materialelor plastice Combustibili Nemetale Petrol brut. Ţiţei Luarea probelor de apă şi analiza lor Metode analitice. Tipuri şi tehnici speciale Chimie coloidală Chimie generală Radiochimie. Chimie nucleară. Chimia nuclizilor radioactivi Teste pentru concursuri Documente pentru instruire, învăţare şi studiu Lucrări de construcţii (de case în principal). Materiale de construcţie. Tehnologii şi procedee în construcţii Materiale de construcţie. Părţi ale construcţiei Documente pentru instruire şi exerciţii practice Cinetică chimică. Cataliză Reacţii de tehnologie chimică. Procese speciale chimice şi biochimice Reactoare chimice Transport Publicaţii ale diferitelor tipuri de societăţi sau organizaţii Termodinamică chimică Produse sintetice de polimerizare. Materiale polimerizate, polimeri. Cauciuc sintetic Compuşi organici Probabilităţi. Statistică matematică Tabele Sodiu Cristalografie Probleme pentru gimnaziu Geofizică Termotehnică Mecanisme de reacţie Procedee fotografice Ştiinţe aplicate Fizica corpului solid Chimica proceselor la energie înaltă Termodinamică Cercetări ştiinţifice Manual pentru liceu Ştiinţe economice Chimie-Biologie Electrochimie Electrochimie organică Metode fizico-chimice de analiză (altele decât metodele optice) Ape minerale Preparate farmaceutice Fizică aplicată Modele matematice pentru cercetare operaţională Stereochimie. Izomerie Artă fotografică Distribuirea premiilor, recompenselor Hidrocarburi Manuale. Tratate Combaterea bolilor şi dăunătorilor plantelor Radiochimie Metode de analiză spectrală. Metode de analiză optică Solvatare Reacţii chimice Ştiinţe tehnice Dicţionar german-rus Tehnologii industriale Legături chimice Manual şcolar (Învăţământ primar) Polimeri Studiul materialelor Oxid de fier Metode radiochimice de analiză Matematică, ştiinţe naturale Analiză cromatografică. Cromatografie Ştiinţe ale naturii Culegere de probleme (chimie) Industrie alimentară Combustie Spectrometrie de masă Tratarea apei Structură moleculară Ingineria materialelor Metale tranziţionale Oxizi Analiză prin metode de combustie Analize spectrale. Spectrografie. Spectrometrie. Spectrofotometrie Spectroscopie Raman Spectre optice Spectre de emisie Starea substanţei Tehnologia construcţiilor de maşini Teorie statistică. Modele statistice. Statistică matematică în general Încercări nedistructive. Alte feluri de încercare Compuşi carbonilici Defectoscopie Chimie in genaral Lavoisier Savanţi de pretutindeni Biocarburanţi Chimie cuantică Chimie în general Sinteză chimică Lucrări ştiinţifice universitare Metode de simulare Chimie de preparare Carbohidraţi Chimie de preparare şi experimentală Medicamente antiinflamatoare Procedee metalurgice Compuşi heterociclici Pirazoli Standarde de calitate Chimia apei Dioxid de titan Chimie experimentală Monozaharide Polimeri. Cauciuc sintetic Electrozi pe bază de carbon Procedee de oxidare electrochimice Inginerie chimică Compuşi naturali Prepararea medicamentelor Procese catodice Transfer de masă Aur Au Utilaj minier Fotocataliză Elastomer Spectroscopie Mössbauer Analiză electrochimică Aparatură şi echipament pentru preparare, investigare şi analiză Mercaptani Azoli Procese chimice Compuşi oxidici Soluţii solide Configuraţie electronică Sistemul periodic al elementelor Structura electronică Compuşi bioactivi Uleiuri eterice (volatile) Familia Compositae Poluarea solului Calculi reno-urinari Urolitiază Discursuri, conferinţe Sistem lichid-lichid Peptide. Proteine Polizaharide Publicaţii universitare Chimie şi materiale Centre naţionale de documentare Rolul chimiei la creşterea calităţii Tehnologii curate Fizică-Chimie Exploatarea sondelor Exploatarea zăcămintelor de ţiţei (hidrocarburi lichide). Extracţia ţiţeiului, a petrolului Foraj Teorie şi elasticitate Oficiul de Informare Documentară pentru Industria Chimică Studiu materialelor Fibre sintetice Cercetări ştiinţificeCercetări Biblioteci ale autorităţilor de stat. Biblioteci de stat, naţionale, guvernamentale (sprijinite din fondurile puterii de stat). Biblioteci ale departamentelor de stat, ministerelor Metale grele Dezvoltare socio-economică Publicaţii periodice electronice Cercetări operaţionale (OR) teorii şi metode matematice Radiaţii X Materiale policristaline Poluarea mediului înconjurător Mecanică generală. Mecanica lichidelor Inginerie auto Inginerie de producție Tehnologie și inginerie de producție Tehnilogie și inginerie. Mașini Motoare și transmitere de putere Gametofit Sporofit Ferigi native Istoria chimiei Publicații digitizate Publicații digitale Publicații EUP Elemente metalice Elemente nemetalice Stări de agregare ale materiei Izometria compușilor organici Compuși organici cu funcții simple Compuși organici cu funcții mixte Compuși heterociclici cu caracter aromatic Materii prime în industria chimică Energia Aerul Minereurile și prelucrarea lor Lemnul și cărbunele Petrolul și tehnologiile de prelucrare Gazele Bibliografie finalizare licență FSEFI - Chimie Medicală Bibliografie finalizare licență FMT - Inginerie Economică Industrială Bibliografie licență FSEFI - Biologie Bibliografie licență FSEFI - Chimie Bibliografie licență FECC - Electronică aplicată Bibliografie licență FECC - Electromecanică Teze de doctorat digitizate (loading) Domeniul de doctorat: Educație fizică și sport Domeniul de doctorat: Ingineria materialelor IBUP Bibliografie Școala Doctorală Interdisciplinară - Ingineria materialelor Bibliografie licență FSEFI - Ecologie și Protecția Mediului Bibliografie licență FMT - Tehnologia Construcțiilor de Mașini Bibliografie licență FMT - Autovehicule Rutiere Bibliografie licență FMT - Ingineria Transporturilor și a Traficului Bibliografie licență FMT - Inginerie Economică Industrială Bibliografie master FSEFI - Monitorizarea și protecția mediului Bibliografie master FSEFI - Chimie criminalistică Raze X Bibliografie master FSEFI - Biologie medicală Bibliografie master FMT - Știința și Tehnologia Materialelor Bibliografie licență FSEFI - Chimie medicală Bibliografie master FSEFI - Materiale și tehnologii nucleare Bibliografie licență FSEFI - Energetică și tehnologii nucleare Bibliografie licență FSEFI - Horticultură Bibliografie licență FECC - Rețele și Software de Telecomunicații Bibliografie licență FSEFI - Ingineria mediului Oxizi nanostructurați Convertoare catalitice Lichide penetrante Metode Ab Initio
Vă rugăm să schimbaţi parola