Biblioteca Universității din Pitești

Matematică

Subiect Tematic: Matematică
Lucrări: 4156 lucrari in 4203 publicatii in 13 limbi
A course in number theory and cryptography de: Koblitz, Neal (Text tipărit)
A Manual of Mathematics de: Lipka, Joseph; Hudson, Ralph G. (Text tipărit)
Analiză matematică : culegere de probleme de: Donciu, Nicolae; Flondor, Dumitru (Text tipărit)
A first course in linear algebra de: Zelinsky, Daniel (Text tipărit)
Revue d'analyse numérique et de théorie de l'approximation de: Academia Română. Filiala Cluj-Napoca (Text tipărit)
2D NMR Density Matrix and Product Operator Treatment de: Mateescu, Gheorghe D., inginer chimist; Valeriu, Adrian (Text tipărit)
Subiecte
Sociologie Calitatea semnalelor recepţionate. Intensitatea semnalelor. Interferenţe Medicină Programarea calculatoarelor. Programe de calculatoare Metalurgie Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară Celulă fotovoltaică Organizare şcolară Elasticitate. Deformare. Proprietăţile mecanice ale solidelor Analiza funcţională şi teoria operatorilor Ecuaţii şi sisteme de ecuaţii diferenţiale ordinare liniare Exerciţii practice Regulator Fuzzy Statistică economică Autovehicule rutiere Fizică cuantică Catalog Publicaţii seriale. Periodice Funcţii eliptice Cercetări ştiinţifice Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Grafică pe calculator MATLAB Publicaţiile Academiei Române Algebră omologică Bibliografie master FECC - Sisteme de conversie a energiei Modele de transfer termic metafizic COMSOL Tabele Transformări integrale. Calcul operațional Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport Organe de maşini Bibliografie finalizare licență FECC - Rețele și Software pentru Telecomunicații Algebră tensorială. Analiză tensorială Periodic 1931-1960 DSP programabile Manual Cibernetică Grupuri abeliene Fizică matematică Spaţiu Köthe-Bochner Metode numerice pentru rezolvarea ecuațiilor cu derivate parțiale Teoria numerelor Teoria Morse Arhitectură Mecanica fluidelor în general Sisteme de comunicaţii prin satelit Anale Reglarea tensiunii şi frecvenţei Analiză funcţională şi teoria operaţiilor Controlul operaţiilor efectuate. Supravegherea producţiei. Control şi inspecţii ale calităţii Analiză funcţională Îmbinarea materialelor Manual universitar Procesoare MATLAB Bibliografie licență FSEFI - Chimie medicală Geometrie elementară Educaţie. Învăţământ. Instruire Inginerie informatică Electricitate. Magnetism. Electromagnetism Comerţ Probleme generale de metodică şi didactică Studii de caz Ecuaţii Algebră generală Analiză combinatorie Metode numerice pentru rezolvarea ecuațiilor diferențiale ordinare Programe de calculatoare. Software Conductibilitate termică. Transmisie de căldură Calcul diferenţial Metode mecanice Funcţii de variabilă complexă Modelare matematică Limbaje de programare Teoria curbelor Limbaje logice Teoria sistemelor dinamice Logică Construcţii din metale sau aliaje uşoare Ghid Calculatoare Mulţimi regulate Sisteme matematice generale Ecuaţii diferenţiale speciale Didactică Teoria cunoaşterii Aparate de măsură a presiunii pentru supapele de admisie ale motorului Reţele de transmisii de date Baia Mare, Oraşul Industria automobilelor Cursuri universitare IFR Economie Geometrie diferenţială Publicații EUTB Matematică-Informatică Şiruri şi serii numerice Metoda Monte Carlo Prelucrarea imaginilor Calcul vectorial Comentarii Calcul evolutiv Bacalaureat Teoria algebrică a numerelor Teze de doctorat digitale (loading) Tehnologii Reprezentarea curbelor algebrice Tehnologia calculatoarelor Creşterea albinelor Bibliografie licență FSED - Finanțe și Bănci Geometrie. Trigonometrie Bibliografie licență FSED - Management Hipersuprafeţe Vibraţii mecanice. Acustică Tehnica mijloacelor de transport Reprezentarea grafică a curbelor plane Teoria sistemelor Manual şcolar (Liceu) Chimie Folosirea limbii Igiena aerului. Poluarea aerului Teste pentru examene Microtehnologie Topologie diferenţială Tehnică de calcul Învăţământ liceal Inginerie tehnologică Aerodinamică Automatică Algebra Jordan Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Construcţii civile în general Matematică şi ştiinţe naturale Armată Funcţii de mai multe variabile complexe Ştiinţe economice Mecanica fluidelor în general. Mecanica lichidelor (hidromecanică) Limbaje independente de context Diferite tipuri de comandă şi reglare Tehnici pentru grafica pe calculator Cărţi de studiu. Manuale şcolare. Cărţi pentru studenţi. Cursuri universitare Aplicaţii Calcule statistice Analiză Relații Sisteme de comunicaţii digitale Publicaţie a Colocviului Internaţional UNESCO Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Turbine hidraulice Republica Moldova Matematici superioare Analiză combinatorică. Teoria grafurilor Docimologie Metode ştiinţifice Teoria distribuţiilor (Analiză funcţională) Sofware Teoria operaţiilor Statistică matematică Informatică aplicată Teorema lui Lindelöf Ecuaţii neliniare Fractali și măsuri fractale Algebră. Matrice. Ecuaţii România Tehnologie chimică Comportament Ecuații transcendente Calcul Exerciţii şi probleme Acceptori Fizica corpului solid Sisteme liniare Limba franceză Funcţii cu 2 variabile Probleme generale ale tehnologiei comunicaţiilor electrice. Cibernetică. Teoria informaţiilor. Teoria semnalizării Structura fizică a materiei Topologie algebrică Bibliografie finalizare licență FSEFI - Matematică Mecanisme şi instrumente de precizie. Mecanică de precizie. Mecanică fină Oameni de ştiinţă Topologie Varietăţi topologice Ecuaţii diferenţiale speciale diferenţiale şi integrale ale fizicii matematice Matematică aplicată Tehnologie mecanică Bazele materiale ale vieţii Aritmetică şi algebră Bibliografie licență FECC - Calculatoare Lingvistică computaţională (de calculator) Modele de optimizare Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şi rurală. Urbanism. Peisaje. Parcuri. Grădini Carte 1931-1960 Funcţii variabile Studii şi metode matematice Climatul interior Educaţie. Învăţământ. Instruire. Bazele educaţiei Instrumente şi aparate pe vehicul Metode de predare Teză de doctorat Analiză numerică Bibliografie licență FECC - Electronică aplicată Critică literară Trigonometrie sferică Teoria suprafeţelor Curs universitar Domeniul de doctorat: Ingineria autovehiculelor Modele matematice Învăţământ primar. Şcoala primară, elementară, ciclul I Măsurarea nivelului sonor şi a constantelor Teoria grupurilor (Algebră) Teoria mulţimilor Omagii. Aniversări Teoria grupurilor Prolog (Limbaje de programare) Geografie generală Set neutrosophic Cercetare Calcul integral. Integrale Limbaje de programare (Software) Chimie fizică Limbă străină Matematică aplicată în tehnică Dicţionar multilingv Electrofiziologie cardiacă Algoritmi pentru construirea programelor Enciclopedie Matlab (Limbaj de programare) Documente pentru instruire, învăţare şi studiu Bibliografie licență FECC - Rețele și Software de Telecomunicații Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice Numere iraţionale Teoria sistemelor mari Examene de admitere (Învăţământ superior) Grupuri Lie Spaţii topologice Ştiinţe naturale Spaţii Banach Educaţie profesională Programul MATHEMATICA Prototipizare Geometrie algebrică Dinamică economică Axiomatică Funcții olomorfe Algebră Varietăţi diferenţiale Publicații digitizate Căldură. Termodinamică Chimie industrială Programare liniară Logica Fuzzy (Matematică) Geometrie euclidiană Teoria operatorilor Astronomie Limbajul de programare S Suprafeţe Riemann ale funcţiilor de o variabilă complexă Biometrie Economie. Ştiinţe economice Biografii Biologie generală şi teoretică Funcţii integrale Matematică calculatorie. Analiză numerică Automatizare Vehicule cu motor, maşini. Automobile. Industria automobilelor în general Mediul de programare R [Pi] Numărul Teoria varietăţilor neolonoame Mecanică tehnică Metode de predare şi instruire Fiabilitate Ecuaţii diferenţiale. Ecuaţii integrale. Alte ecuaţii funcţionale. Diferenţe finite. Calcul variaţional. Analiză funcţională Educaţie. Învăţământ Sisteme de comunicaţii Wireless Învăţământ primar Domeniul de doctorat: Inginerie electronică și telecomunicații Logică matematică Domeniul de doctorat: Informatică Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Spații vectoriale normate Principii de bază ale fizicii Scule cremalieră Neutrosophic UNESCO Algoritmi pentru grafuri Reglarea parametrilor tehnici Bibliografie licență FMT - Inginerie Economică Industrială Liceu Matematică Aproximarea funcţiilor Analiză matematică Documente în legătură cu competiţiile, testele, examinările etc Modelul. Teorie şi practică Geologie. Meteorologie. Hidrologie Ştiinţă şi tehnică Bibliografie licență FSEFI - Chimie Publicaţii seriale Teoria maşinilor. Mecanică tehnică (aplicată, industrială) în general Ştiinţe aplicate Domeniul de doctorat: Matematică Algebră superioară Aritmetică Bibliografie licență FSED - Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor Bibliografie finalizare licență FMT - Tehnologia Construcțiilor de Mașini Geofizică Bibliografie finalizare licență FSEFI - Informatică Fizică Specificare formală Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică Sisteme neliniare Teoria măsurii și integrării Educație Biobibliografie Situaţie economică. Politică economică. Planificarea economiei. Producţie Teoria generală a educaţiei şi instrucţiei Principiile activităţii pedagogice. Pedagogie practică Spaţii normate. Spaţii Banach. Spaţii Hilbert Software: Basic Feluri de dezvoltare Matematică economică Teoria semigrupurilor Sisteme moleculare Algebră lineară şi multilineară Procese neliniare Inimă. Cardiologie Algebră elementară Bibliografie master FMT - Ingineria și Managementul Fabricației Produselor Trafic rutier Sisteme industriale Teoria matricilor Prezentări istorice în sens strict Inele şi algebre booleene Lingvistică Poluarea atmosferei Bibliografie. Cataloage Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare Cercetare operaţională Prezentări biografice Documente cu probleme, întrebări. Documente cu soluţii şi întrebări Bibliografie licență FMT - Ingineria Transporturilor și a Traficului Numere întregi Vibraţii (Mecanică) Metodologie logică Procesare semnale digitale Genetică Transmiterea cadanică Dedicaţie şi/sau autograf alta decât a autorului Culegere de probleme Ecuaţii cu derivate parţiale Procese psihice superioare Algebra Lie Geometrie euclidiană şi pseudoeuclidiană. Geometrie analitică Funcţii calculabile Teorie ştiiţifică Grupuri topologice Optimizare globală Geometrie afină Biologie. Ştiinţe biologice în general Pedagogie Programare de calculatoare. Software Inele şi module Geometria varietăţilor diferenţiale Logica propoziţiilor. Calculul propoziţiilor Analiză structurală Geometrie Compoziţie, proprietăţi şi calitatea mierii Licee Bibliografie master FECC - Inginerie electronică și sisteme inteligente Statistică financiară Manual pentru liceu Limbaje de programare pentru calculator Simulare numerică Proprietăţile şi structura sistemelor moleculare Control de calitate. Controlul fabricaţiei, a sculelor, a materialelor, a produselor etc. Spaţii metrice Bibliografie licență FSEFI - Energetică și tehnologii nucleare Mişcarea lichidelor. Hidromecanică Teoria măsurii (Matematică) Calcul operaţional Profesori Ştiinţa mediului înconjurător. Poluarea mediului. Protecţia mediului Jocuri şi amuzamente matematice Generalităţi despre ştiinţele pure Teoria distribuţiilor Matematică calculatorie Tehnologie Teste pentru bacalaureat Grupuri algebrice Spaţii Hilbert Sociolingvistică Periodic vechi românesc Elemente structurale ale construcţiilor. Calcule de rezistenţă Reprezentări grafice Probleme generale de didactică şi metodică Radicali şi extragerea lor. Numere iraţionale şi alte numere incomensurabile (tratare elementară). Numere iraţionale. Raţionalizare. Numere imaginare. Numere complexe Ştiinţă şi cunoaştere în general. Organizarea muncii intelectuale Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru produse finite şi asamblate Metoda elementelor finite Conferinţe Mecanică generală Spaţii vectoriale Sisteme şi teorie analitică a ecuaţiilor diferenţiale ordinare Compendiu Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Lubrifianţi. Uleiuri. Unsori Microstructură Analiză Optimizare (Modele matematice) Electrodinamică Funcţii Teorii matematice ale mecanicii Logică simbolică şi matematică Calcul variaţional Teze de doctorat digitizate (loading) Mecanică fizică Matematică economico-financiară Metode algebrice şi analitice în geometrie Carte 1901-1930 Probleme Cosmologie Procese stochastice Câmp electromagnetic Modele de transfer de căldură Publicaţii ale diferitelor tipuri de societăţi sau organizaţii Algebră liniară şi multilineară Teorii ştiinţifice. Ipoteze, sisteme ştiinţifice Funcţii complexe Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Mecanică Modelare numerică Elemente de teoria spaţiilor vectoriale Bibliografie licență FSED - Contabilitate și Informatică de Gestiune Opera matematică Vectori Sisteme de comunicaţii Software: Turbo Pascal Inginerie Bibliografie master FMT - Știința și Ingineria Materialelor Inginerie. Tehnică în general Probabilitate Sisteme iterative infinite Ecuaţii algebrice Lingvistică matematică Metode matematice Gramatici şi limbaje contextuale Marcus Generalităţi despre ştiinţele exacte Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială Algebră liniară Filosofia matematicii Grupuri Articole digitale Fabricarea şi producţia de aparate în general. Instrumentare. Aparate de măsură şi fabricarea lor. Cântare, balanţe. Dispozitive de cântărit Semigrupuri Teoria punctelor fixe Ştiinţe tehnice Publicaţii periodice şi seriale Modelarea proceselor de control Serii trigonometrice Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică David Emmanuel Derivarea Energie nucleară Management Serii Dicţionar de matematică Ecuaţii diferenţiale speciale. Sisteme ale mecanicii analitice, control automat, operatori. Sisteme dinamice Magnetism Optică Semnătura autorului Matematică în general Statistică aplicată Teoria probabilităţilor Lucrări ştiinţifice universitare Geologie Desen Informaţie ştiinţifică Limbă străină. Limbă dobândită. A doua limbă. Vorbitori ne-nativi Fiziologie. Fiziologie umană Sec. 19 Entropie. Cantitatea de informaţie şi proprietăţile ei Teoria metrică a sistemelor dinamice Considerente filosofice generale. Aspecte critice. Paradoxuri (antinomii) logice Algebră vectorială Circuite electrice Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese Raţionament. Infereţă. Inducţie. Deducţie Exerciţii Bibliografii pe subiect Buletin Ştiinţific Teoria şi filosofia artei. Principiile proiectării, proporţiei, efectului optic Educaţie Sistematizare teritorială Aritmetică. Teoria elementară a numerelor Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Procesarea datelor Maşini asincrone Sisteme de control Ştiinţe ale naturii Beton armat Tehnici de calcul Metode numerice Probleme de cibernetică Teorii logico-matematice Probabilitate. Statistică matematică Mecatronică Semnale Chimie analitică Subsisteme iterative Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor. Centrale energetice. Economie energetică Grupuri finite Domeniul de doctorat: Inginerie mecanică Role planetare Sisteme de ecuaţii Analiză tensorială Mecanică teoretică în general Caracteristici generale de proiectare și construcție Comunicaţii Teste bacalaureat Mecanică generală. Mecanica lichidelor Desen liniar şi geometric. Desen tehnic Publicaţii ale conferinţelor, congreselor, simpozioanelor etc. Feminism. Femeile şi societatea Goemetrie descriptivă Bibliografie master FSEFI - Tehnici avansate pentru prelucrarea informației Construcţii din oţel Periodic 1901-1930 Timp real (Informatică) Alimentare electrică Statistică. Forţe. Echilibru. Atracţie Spaţii analitice Logică. Epistemiologie Fizică teoretică Matematicieni, biografii Lanţuri Markov Locuri geometrice Parametri pentru variaţia proprietăţilor. Fluctuaţie. Variaţie ciclică. Echilibru Numere Fibonacci Analiză radiometrică Control optimal Configuraţii combinatorii şi tabele Manual şcolar Echipamente tehnologice Cluster Set Transformări integrale Sistematizare ştiinţifică Perfecţionare profesională Geometrie sintetică Ştiinţe sociale. Statistică. Politică. Economie. Comerţ. Drept. Administraţie. Arta militară. Asistenţă socială. Asigurări. Învăţământ. Etnografie. Folclor Teoria modelelor economico-matematice Psihologie Mecanică teoretică, în general. Mecanică raţională. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Matematici generale Teoria bifurcaţiei Structuri algebrice Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor Mecanică teoretică Istorie Mişcarea lichidelor Geometrie diferenţială. Metode algebrice şi analitice în geometrie Desen tehnic Matrice (Algebră) Serii de tip Fliess Probabilităţi Ecuaţii diferenţiale Serii Fourier Dicţionare tehnice Procese industriale Materiale documentare pentru instruire. Materiale ajutătoare pentru profesori. Materiale didactice Metode topologice în calculul variaţional Operatori liniari Teoria cunoaşterii. Epistemologie Publicații EUP Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale asamblate Condiţionarea aerului; metode şi instalaţii Bibliografie licență FSEFI - Informatică Lucrările Congresului, 2007 Culegere de matematică Prelucrare la rece Geometrie descriptivă Teoria grafurilor Ierahia lui Chomsky Investigarea fluxului şi planificării muncii. Cercetări operaţionale Literatură română Sisteme dinamice Bibliografie licență FMT - Autovehicule Rutiere Funcţii numerice Teste de bacalaureat Rebus Transport Matematică generală Metoda celor mai mici pătrate Autobiografie Geometria spaţiilor fibrate Electromagnetism Măsură. Capacitate Publicații digitale Istoria matematicii Dezvoltare urbană Articole IBUP Fundamentele matematicii Congrese, conferinţe etc. Matrici Inginerie economică Optimizări liniare Statistica drept ştiinţă. Teoria statisticii Electroenergetică Artă Organizarea şi planificarea producţiei. Proiectare, construcţie. Conducerea şi controlul producţiei Filosofie Mecanică aplicată Documente pentru instruire şi exerciţii practice Teoria semnalelor Aptitudini individuale Cercetări operaţionale (OR) teorii şi metode matematice Matematicieni români Metode de predare şi instruire. Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Limba engleză Funcţii algebrice Programare Evaluarea cunoştinţelor Dedicaţie şi autograful autorului Concursuri. Întreceri Dinamică. Cinetică Generalitate despre ştiinţele pure Sisteme expert Geometrie în spațiu Tehnologia construcţiilor de maşini Informatică Instruire Logică. Teoria cunoaşterii Reprezentarea grafică a datelor Geometrie diferenţială în spaţii Situaţie economică. Ciclu economic. Dezvoltarea structurii economice. Creştere Ştiinţa informării Biomecanică Afaceri Analiză funcţională (Matematică) Logică. Epistemologie. Teoria cunoaşterii. Metodologie Telecomunicaţii. Telegrafie. Telefonie. Radiodifuziune. Tehnologie şi aparate video. Telecomandă Probleme pentru clasele primare Programare matematică Limbaje formale Teoria fiabilităţii produselor Electronică Studii şi metode matematice în alte domenii ale cunoaşterii. Matematică ştiinţifică. Matematică actuarială Matematică aplicată în fizică Matematică pentru economişti Trigonometrie Prelucrare mecanică Biomatematică Teoria analitică a numerelor Teoria funcţiilor Algebră şi analiză matematică Dicţionar rus-român Tehnica programării (software engineering) Mulţimi inteligente Congres internaţional Teze pentru admitere Logică simbolică Agricultură Documente cu probleme şi exerciţii practice Geografia Principiile şi practica sistematizării fizice. Sistematizare regională, urbană şi rurală Latici Cibernetică matematică Bibliografie licență FMT - Tehnologia Construcțiilor de Mașini Generalităţi privind mişcarea punctului material Învăţarea limbii ruse Energie hidraulică. Energia apei. Maşini hidraulice Electrotehnică Activităţi şi organizare. Informare. Teoria informării în general (cibernetică). Inginerie umană Semiotică Teoria coomologiei Trigonometrie plană Aplicaţii şi modele statistice speciale Sisteme dinamice neliniare Elemente de teoria mulţimilor Economia energiei Factori individuali. Aptitudini Calcul diferenţial. Diferenţiere Reprezentarea suprafețelor algebrice Probleme date la concursuri şi examene Limbaje specifice de programare Dicţionar Biologie Calcul integral Inginerie electrică Cinematică Astronomie nautică şi aeronautică. Navigaţie Software Construcţia de maşini Teste grilă Numere complexe Ex libris Matematică, ştiinţe naturale Economie în general Autograf şi dedicaţie Serii de numere reale Programe Magnetohidrodinamică Teoria sistemelor de control: aspecte matematice Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice Probabilităţi. Statistică matematică Artă. Recreere. Divertisment. Sport Metodologie Operatori integrali Reţele de distribuţie Probleme, exerciţii Calcul numeric matriceal Teoria informaţiei (Cibernetică) Randament şcolar Proiectarea produselor Construcţii civile Geometrie proiectivă Dedicație și autograf Metalogică Geometrie plană Metoda elementului finit Consideraţii fundamentale şi generale ale matematicii Probleme distractive Electricitate Sisteme automate Hidromecanică Carte veche < 1900 Calcul numeric Autoturism Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Semnale digitale Fibraţi vectoriali Deformare plastică Teoria măsurării Funcţii analitice Filozofie Sisteme mecanice Publicaţii universitare Învăţământ Teoria sistemelor, cibernetica în economie, teoria controlului. Cibernetica economică Cartografie. Execuţia hărţilor (şi a documentelor textuale aferente) Oameni de seamă Lingvistică şi limbi Ecuaţii integrale Geometrie analitică Manuscrise digitizate Organizare şi conducere comercială şi industrială Protecţia mediului înconjurător. Administrarea calităţii mediului Bibliografie licență FSEFI - Matematică Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară Bibliografie finalizare licență FSESSP - Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar Fizică aplicată Mijloace de prelucrare Teoria elasticităţii Convexitate Introducere în analiză Panou fotovoltaic Metodica predării Statistică Examen de admitere Teoria sistemelor liniare Programare logică Dinamică Probleme rezolvate Prezentare istorică Metodică de predare Publicații periodice digitale Culegere de probleme pentru admitere liceu Cercetări operaţionale Industrii bazate pe materiale macromoleculare. Industria cauciucului. Industria materialelor plastice Teorie şi elasticitate Ecuaţii funcţionale Limba rusă Cibernetică economică Mecanica fluidelor Bibliografie master FSEFI - Matematică didactică Calcule economice Mecanisme cu roţi dinţate Pseudo Semiring Hidraulică Sudare Teorie statistică. Modele statistice. Statistică matematică în general Algoritmi Transfer de căldură Domeniul de doctorat: Inginerie industrială Algebră vectorială. Analiză vectorială Mecanică statistică Inteligenţă artificială Bibliografie licență FECC - Electromecanică Bibliografie licență FSEFI - Ingineria mediului Miere Limba română Teoria construcţiei Cercetare ştiinţifică. Metode de cercetare Hidrodinamică Geometrie elementară, trigonometrie, poligonometrie Teste Biografii şi studii înrudite Forme de întreprinderi. Finanţare Matematică computaţională Modele statistice Teoria numerelor. Aritmetică Programe de învăţământ Programe de calculatoare Ştiinţa materialelor Măiestrie pedagogică Bibliografie licență FSESSP - Psihologie Dedicaţie şi autograf Învăţământ gimnazial Bibliografie licență FSED - Administrarea Afacerilor Modele matematice pentru cercetare operaţională Astronomie. Geodezie Publicaţii periodice Metode de aproximare (Matematică) Scrieri ştiintifice Tratare şi epupare biologică şi biochimică a apelor reziduale. Utilaje pentru tratarea biologică şi biochimică Inginerie mecanică Limba germană Manual pentru şcoala secundară IBUP Matematici speciale
Vă rugăm să schimbaţi parola