Biblioteca Universității din Pitești

Matematică

Subiect Tematic: Matematică
Lucrări: 4114 lucrari in 4161 publicatii in 13 limbi
A course in number theory and cryptography de: Koblitz, Neal (Text tipărit)
A Manual of Mathematics de: Lipka, Joseph; Hudson, Ralph G. (Text tipărit)
Analiză matematică : culegere de probleme de: Donciu, Nicolae; Flondor, Dumitru (Text tipărit)
A first course in linear algebra de: Zelinsky, Daniel (Text tipărit)
Revue d'analyse numérique et de théorie de l'approximation de: Academia Română. Filiala Cluj-Napoca (Text tipărit)
2D NMR Density Matrix and Product Operator Treatment de: Mateescu, Gheorghe D., inginer chimist; Valeriu, Adrian (Text tipărit)
Subiecte
Literatură română Istorie Învăţământ Limba franceză Artă Critică literară Carte 1931-1960 Chimie Matematică Psihologie Economie Fizică Geometrie România Educaţie. Învăţământ Exerciţii Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Algebră Examene de admitere (Învăţământ superior) Calculatoare Limbaje de programare Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport Artă. Recreere. Divertisment. Sport Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Electrotehnică Statistică Prezentări istorice în sens strict Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor. Centrale energetice. Economie energetică Informatică Management Teste Mecanică teoretică, în general. Mecanică raţională. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Teste grilă Teoria numerelor. Aritmetică Arhitectură Carte 1901-1930 Inginerie. Tehnică în general Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică Limba engleză Carte veche < 1900 Algebră. Matrice. Ecuaţii Filosofie Bibliografie. Cataloage Bibliografii pe subiect Dicţionar Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară Generalităţi despre ştiinţele pure Topologie Lingvistică Ştiinţe sociale. Statistică. Politică. Economie. Comerţ. Drept. Administraţie. Arta militară. Asistenţă socială. Asigurări. Învăţământ. Etnografie. Folclor Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Metodologie Lingvistică şi limbi Medicină Curs universitar Ghid Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Ştiinţă şi cunoaştere în general. Organizarea muncii intelectuale Analiză matematică Materiale documentare pentru instruire. Materiale ajutătoare pentru profesori. Materiale didactice Teoria şi filosofia artei. Principiile proiectării, proporţiei, efectului optic Autobiografie Inginerie Organe de maşini Tehnica mijloacelor de transport Limba română Sociologie Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice Chimie analitică Dedicaţie şi autograf Inteligenţă artificială Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Limba germană Optică Manual universitar Prezentare istorică Organizare şi conducere comercială şi industrială Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor Structura fizică a materiei Teză de doctorat Biologie. Ştiinţe biologice în general Publicaţii ale conferinţelor, congreselor, simpozioanelor etc. UNESCO Telecomunicaţii. Telegrafie. Telefonie. Radiodifuziune. Tehnologie şi aparate video. Telecomandă Chimie industrială Forme de întreprinderi. Finanţare Dedicaţie şi autograful autorului Metode de predare şi instruire Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese Energie hidraulică. Energia apei. Maşini hidraulice Mecanica fluidelor Automatizare Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru produse finite şi asamblate Mecanisme şi instrumente de precizie. Mecanică de precizie. Mecanică fină Chimie fizică Matematică şi ştiinţe naturale Agricultură Vibraţii mecanice. Acustică Logică. Epistemologie. Teoria cunoaşterii. Metodologie Teoria cunoaşterii. Epistemologie Periodic vechi românesc Comerţ Programe de calculatoare. Software Ştiinţa mediului înconjurător. Poluarea mediului. Protecţia mediului Teoria funcţiilor Funcţii variabile Funcţii de mai multe variabile complexe Publicaţii seriale. Periodice Limbaje de programare pentru calculator Poluarea atmosferei Aerodinamică Economie. Ştiinţe economice Teoria cunoaşterii Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Metalurgie Republica Moldova Biografii Desen Geometrie. Trigonometrie Ştiinţe naturale Prezentări biografice Cercetări operaţionale Algebră omologică Matematică calculatorie. Analiză numerică Teoria algebrică a numerelor Manual şcolar Algebră generală Ecuaţii diferenţiale Geometrie diferenţială Geometrie analitică Algebră liniară Matematică calculatorie Probleme rezolvate Algebră vectorială Geometrie plană Funcţii algebrice Algebra Lie Algoritmi Algoritmi pentru construirea programelor Programare de calculatoare. Software Climatul interior Condiţionarea aerului; metode şi instalaţii Publicaţii periodice şi seriale Inginerie tehnologică Economie în general Oameni de ştiinţă Sisteme automate Limbă străină. Limbă dobândită. A doua limbă. Vorbitori ne-nativi Algebră superioară Grupuri abeliene Grupuri topologice Structuri algebrice Biologie Genetică Cibernetică Publicaţiile Academiei Române Anale Ştiinţă şi tehnică Cibernetică matematică Vehicule cu motor, maşini. Automobile. Industria automobilelor în general Situaţie economică. Politică economică. Planificarea economiei. Producţie Analiză funcţională Analiză Teoria modelelor economico-matematice Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială Semnale Electromagnetism Magnetism Electronică Circuite electrice Sisteme liniare Calcul integral Funcţii de variabilă complexă Spaţii topologice Teoria operatorilor Organizarea şi planificarea producţiei. Proiectare, construcţie. Conducerea şi controlul producţiei Spaţii normate. Spaţii Banach. Spaţii Hilbert Culegere de probleme Analiză numerică Sisteme neliniare Metode de aproximare (Matematică) Analiză structurală Statistică matematică Modele statistice Sisteme dinamice Semiotică Geometrie euclidiană Autograf şi dedicaţie Biomecanică Cărţi de studiu. Manuale şcolare. Cărţi pentru studenţi. Cursuri universitare Desen tehnic Fiziologie. Fiziologie umană Limba rusă Astronomie Geologie. Meteorologie. Hidrologie Congrese, conferinţe etc. Astronomie. Geodezie Licee Învăţământ liceal Statistica drept ştiinţă. Teoria statisticii Autoturism Fabricarea şi producţia de aparate în general. Instrumentare. Aparate de măsură şi fabricarea lor. Cântare, balanţe. Dispozitive de cântărit Electricitate. Magnetism. Electromagnetism Algebră vectorială. Analiză vectorială Calcul vectorial Exerciţii şi probleme Programare liniară Mecanică teoretică Programare matematică Modele de optimizare Situaţie economică. Ciclu economic. Dezvoltarea structurii economice. Creştere Grupuri Mecanică Teoria grupurilor Teoria bifurcaţiei Matematică aplicată Suprafeţe Riemann ale funcţiilor de o variabilă complexă Aplicaţii Grafică pe calculator Construcţii civile Probleme Ecuaţii neliniare Fiabilitate Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară Aptitudini individuale Factori individuali. Aptitudini Enciclopedie Logică Logică. Teoria cunoaşterii Sec. 19 Aritmetică Algebră elementară Aritmetică. Teoria elementară a numerelor Teorii ştiinţifice. Ipoteze, sisteme ştiinţifice Pedagogie Controlul operaţiilor efectuate. Supravegherea producţiei. Control şi inspecţii ale calităţii Armată Metodică de predare Educaţie Construcţia de maşini Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale asamblate Automatică Construcţii civile în general Diferite tipuri de comandă şi reglare Autovehicule rutiere Dicţionar multilingv Reglarea parametrilor tehnici Manual şcolar (Liceu) Logică matematică Baia Mare, Oraşul Filozofie Beton armat Software: Basic Informatică aplicată Cercetare ştiinţifică. Metode de cercetare Manual Exerciţii practice Căldură. Termodinamică Geologie Mecanica fluidelor în general. Mecanica lichidelor (hidromecanică) Procese industriale Teoria probabilităţilor Principii de bază ale fizicii Sudare Statistică economică Conductibilitate termică. Transmisie de căldură Probleme generale ale tehnologiei comunicaţiilor electrice. Cibernetică. Teoria informaţiilor. Teoria semnalizării Feminism. Femeile şi societatea Elemente structurale ale construcţiilor. Calcule de rezistenţă Ştiinţa informării Biobibliografie Oameni de seamă Teste bacalaureat Biologie generală şi teoretică Procese psihice superioare Programe de calculatoare Software Teoria sistemelor mari Instruire Bacalaureat Tehnologie chimică Lingvistică computaţională (de calculator) Afaceri Limbaje de programare (Software) Metode de predare şi instruire. Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Învăţământ primar Conferinţe Calcul diferenţial. Diferenţiere Calcul diferenţial Teoria măsurii (Matematică) Calcul numeric Proprietăţile şi structura sistemelor moleculare Dinamică. Cinetică Lanţuri Markov Metoda Monte Carlo Teorii matematice ale mecanicii Deformare plastică Calcul Calcul integral. Integrale Geometrie euclidiană şi pseudoeuclidiană. Geometrie analitică Periodic 1931-1960 Control de calitate. Controlul fabricaţiei, a sculelor, a materialelor, a produselor etc. Matematici speciale Alimentare electrică Manual pentru şcoala secundară Raţionament. Infereţă. Inducţie. Deducţie Cartografie. Execuţia hărţilor (şi a documentelor textuale aferente) Catalog Teoria grafurilor Probabilitate Geografia Cinematică Dinamică Activităţi şi organizare. Informare. Teoria informării în general (cibernetică). Inginerie umană Electricitate Mişcarea lichidelor. Hidromecanică Aparate de măsură a presiunii pentru supapele de admisie ale motorului Industria automobilelor Prelucrare la rece Role planetare Modelare numerică Scule cremalieră Statistică aplicată Industrii bazate pe materiale macromoleculare. Industria cauciucului. Industria materialelor plastice Documente pentru instruire, învăţare şi studiu Documente pentru instruire şi exerciţii practice Cibernetică economică Parametri pentru variaţia proprietăţilor. Fluctuaţie. Variaţie ciclică. Echilibru Limbă străină Inginerie mecanică Fizică cuantică Didactică Metode algebrice şi analitice în geometrie Cluster Set Teorema lui Lindelöf Transport Probabilităţi Protecţia mediului înconjurător. Administrarea calităţii mediului Lubrifianţi. Uleiuri. Unsori Sociolingvistică Publicaţii ale diferitelor tipuri de societăţi sau organizaţii Miere Compendiu Tehnologie mecanică Prelucrarea imaginilor Economia energiei Publicaţii seriale Control optimal Studii de caz Tehnica programării (software engineering) Locuri geometrice Limbaje specifice de programare Logica Fuzzy (Matematică) Ecuaţii diferenţiale speciale Ecuaţii diferenţiale speciale. Sisteme ale mecanicii analitice, control automat, operatori. Sisteme dinamice Mecanică teoretică în general Funcţii analitice Mecanică aplicată Cercetare operaţională Hidrodinamică Hidromecanică Prelucrare mecanică Simulare numerică Optimizare (Modele matematice) Probabilităţi. Statistică matematică Sisteme de control Astronomie nautică şi aeronautică. Navigaţie Tabele Teoria sistemelor Elasticitate. Deformare. Proprietăţile mecanice ale solidelor Periodic 1901-1930 Fizică matematică Geometrie descriptivă Geometrie proiectivă Grupuri Lie Trigonometrie Liceu Vibraţii (Mecanică) Microstructură Ecuaţii Algebră liniară şi multilineară Matrici Teoria numerelor Geometrie sintetică Învăţarea limbii ruse Inginerie electrică Matematici generale Matematici superioare Geofizică Funcţii complexe Buletin Ştiinţific David Emmanuel Cercetare Desen liniar şi geometric. Desen tehnic Reprezentări grafice Energie nucleară Dicţionar de matematică Dicţionar rus-român Dicţionare tehnice Ştiinţe aplicate Organizare şcolară Probleme generale de metodică şi didactică Ecuaţii diferenţiale. Ecuaţii integrale. Alte ecuaţii funcţionale. Diferenţe finite. Calcul variaţional. Analiză funcţională Calcul variaţional Fizica corpului solid Învăţământ gimnazial Metode ştiinţifice Procese stochastice Programarea calculatoarelor. Programe de calculatoare Jocuri şi amuzamente matematice Cercetări ştiinţifice Manual pentru liceu Ştiinţe economice Matematică economico-financiară Ecuaţii cu derivate parţiale Ecuaţii integrale Ecuaţii diferenţiale speciale diferenţiale şi integrale ale fizicii matematice Educaţie profesională Dinamică economică Principiile şi practica sistematizării fizice. Sistematizare regională, urbană şi rurală Educaţie. Învăţământ. Instruire Electrodinamică Câmp electromagnetic Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Fizică teoretică Matrice (Algebră) Teoria matricilor Geografie generală Goemetrie descriptivă Teoria distribuţiilor Grupuri finite Teoria mulţimilor Topologie diferenţială Varietăţi diferenţiale Varietăţi topologice Metode topologice în calculul variaţional Teoria Morse Consideraţii fundamentale şi generale ale matematicii Tehnologie Rebus Teoria informaţiei (Cibernetică) Entropie. Cantitatea de informaţie şi proprietăţile ei Analiză Matematică economică Teoria sistemelor dinamice Evaluarea cunoştinţelor Analiză combinatorică. Teoria grafurilor Culegere de matematică Culegere de probleme pentru admitere liceu Teze pentru admitere Profesori Fizică aplicată Modele matematice pentru cercetare operaţională Geometria spaţiilor fibrate Fibraţi vectoriali Bazele materiale ale vieţii Generalităţi despre ştiinţele exacte Fundamentele matematicii Ecuaţii şi sisteme de ecuaţii diferenţiale ordinare liniare Documente cu probleme, întrebări. Documente cu soluţii şi întrebări Măsurarea nivelului sonor şi a constantelor Teoria măsurării Mecanică statistică Perfecţionare profesională Metode de predare Folosirea limbii Spaţii Banach Geometrie diferenţială. Metode algebrice şi analitice în geometrie Statistică financiară Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şi rurală. Urbanism. Peisaje. Parcuri. Grădini Geometria varietăţilor diferenţiale Geometrie afină Geometrie elementară Analiză tensorială Congres internaţional Sisteme moleculare Matlab (Limbaj de programare) Documente în legătură cu competiţiile, testele, examinările etc Docimologie Programe de învăţământ Algebra Jordan Mecanisme cu roţi dinţate Generalitate despre ştiinţele pure Hidraulică Inimă. Cardiologie Probleme, exerciţii Sisteme expert Sisteme industriale Teoria coomologiei Inele şi module Lingvistică matematică Matematică generală Calcul operaţional Teoria punctelor fixe Topologie algebrică Spaţii metrice Metode numerice Funcţii eliptice Ştiinţe tehnice Filosofia matematicii Istoria matematicii Logică simbolică Teoria maşinilor. Mecanică tehnică (aplicată, industrială) în general Algebră şi analiză matematică Geometrie algebrică Educaţie. Învăţământ. Instruire. Bazele educaţiei Publicaţii periodice Sistematizare teritorială Programare logică Aritmetică şi algebră Teoria fiabilităţii produselor Transformări integrale Ştiinţa materialelor Metode matematice Mişcarea lichidelor Mecanică tehnică Statistică. Forţe. Echilibru. Atracţie Mecatronică Software: Turbo Pascal Metoda elementului finit Analiză radiometrică Teoria analitică a numerelor Generalităţi privind mişcarea punctului material Sisteme şi teorie analitică a ecuaţiilor diferenţiale ordinare Aproximarea funcţiilor Teoria elasticităţii Electroenergetică Învăţământ primar. Şcoala primară, elementară, ciclul I Semnale digitale Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Procesarea datelor Matematică computaţională Modele matematice Modelare matematică Magnetohidrodinamică Trafic rutier Modelarea proceselor de control Introducere în analiză Tratare şi epupare biologică şi biochimică a apelor reziduale. Utilaje pentru tratarea biologică şi biochimică Mecanica fluidelor în general Matematică, ştiinţe naturale Microtehnologie Matematicieni români Comentarii Analiză funcţională (Matematică) Cosmologie Metodologie logică Studii şi metode matematice în alte domenii ale cunoaşterii. Matematică ştiinţifică. Matematică actuarială Studii şi metode matematice Opera matematică Biometrie Ştiinţe ale naturii Teoria generală a educaţiei şi instrucţiei Principiile activităţii pedagogice. Pedagogie practică Omagii. Aniversări Tehnici de calcul Programe Mijloace de prelucrare Teoria semnalelor Timp real (Informatică) Prolog (Limbaje de programare) Logica propoziţiilor. Calculul propoziţiilor Sistematizare ştiinţifică Funcţii calculabile Publicaţie a Colocviului Internaţional UNESCO Probleme pentru clasele primare Ecuaţii algebrice Calcul numeric matriceal Sisteme de ecuaţii Teste pentru examene Probleme date la concursuri şi examene Lucrările Congresului, 2007 Calitatea semnalelor recepţionate. Intensitatea semnalelor. Interferenţe Teoria sistemelor, cibernetica în economie, teoria controlului. Cibernetica economică Informaţie ştiinţifică Construcţii din oţel Măsură. Capacitate Serii Serii trigonometrice Instrumente şi aparate pe vehicul Sisteme de comunicaţii Dezvoltare urbană Feluri de dezvoltare Spaţii analitice Transfer de căldură Algoritmi pentru grafuri Comunicaţii Programare Tehnologia construcţiilor de maşini Funcţii Semigrupuri Geometrie diferenţială în spaţii Teoria curbelor Teoria suprafeţelor Teoria distribuţiilor (Analiză funcţională) Grupuri algebrice Teoria grupurilor (Algebră) Axiomatică Investigarea fluxului şi planificării muncii. Cercetări operaţionale Teorie statistică. Modele statistice. Statistică matematică în general Examen de admitere Trigonometrie sferică Teoria sistemelor de control: aspecte matematice Turbine hidraulice Spaţii vectoriale Teoria operaţiilor Sisteme mecanice Creşterea albinelor Scrieri ştiintifice Sisteme dinamice neliniare Funcţii numerice Considerente filosofice generale. Aspecte critice. Paradoxuri (antinomii) logice Probleme distractive Îmbinarea materialelor Lucrări ştiinţifice universitare Construcţii din metale sau aliaje uşoare Maşini asincrone Regulator Fuzzy Procese neliniare Reţele de distribuţie Compoziţie, proprietăţi şi calitatea mierii Reglarea tensiunii şi frecvenţei Tehnologii Optimizare globală Mulţimi inteligente Calcul evolutiv Metode mecanice Optimizări liniare Convexitate Hipersuprafeţe Metodica predării Analiză combinatorie Limbaje logice Logică simbolică şi matematică Matematică aplicată în tehnică Logică. Epistemiologie Teorie ştiiţifică Modelul. Teorie şi practică Comportament Panou fotovoltaic Celulă fotovoltaică Operatori liniari Sisteme matematice generale Şiruri şi serii numerice Aplicaţii şi modele statistice speciale Teorii logico-matematice Trigonometrie plană Vectori Publicaţii universitare Matematică în general Matematică-Informatică Funcţii integrale Echipamente tehnologice Ecuaţii funcţionale Biomatematică Mecanică generală Teorie şi elasticitate Funcţii cu 2 variabile Limbaje formale Sofware Probleme de cibernetică Tehnică de calcul Inginerie economică Tehnologia calculatoarelor Numere Fibonacci Numere întregi Mecanică fizică Măiestrie pedagogică Randament şcolar Cercetări operaţionale (OR) teorii şi metode matematice Semnătura autorului Teoria varietăţilor neolonoame Radicali şi extragerea lor. Numere iraţionale şi alte numere incomensurabile (tratare elementară). Numere iraţionale. Raţionalizare. Numere imaginare. Numere complexe Derivarea Configuraţii combinatorii şi tabele Mecanică generală. Mecanica lichidelor Tehnici pentru grafica pe calculator Ex libris Dedicaţie şi/sau autograf alta decât a autorului Matematicieni, biografii Numere iraţionale Concursuri. Întreceri MATLAB Elemente de teoria mulţimilor Teoria semigrupurilor Acceptori Limbaje independente de context Mulţimi regulate Ierahia lui Chomsky Gramatici şi limbaje contextuale Marcus Elemente de teoria spaţiilor vectoriale Serii Fourier Algebră tensorială. Analiză tensorială Biografii şi studii înrudite Probabilitate. Statistică matematică Probleme generale de didactică şi metodică Matematică pentru economişti Teoria construcţiei Spaţiu Köthe-Bochner Sisteme iterative infinite Subsisteme iterative Teste pentru bacalaureat Teste de bacalaureat Spaţii Hilbert Pseudo Semiring Neutrosophic Set neutrosophic Documente cu probleme şi exerciţii practice Sisteme de comunicaţii prin satelit Metalogică Calcule economice Analiză funcţională şi teoria operaţiilor Latici Inele şi algebre booleene Teoria metrică a sistemelor dinamice Metoda celor mai mici pătrate Sisteme de comunicaţii Wireless Sisteme de comunicaţii digitale Reţele de transmisii de date Teoria sistemelor liniare Algebră lineară şi multilineară Mediul de programare R Limbajul de programare S Calcule statistice Reprezentarea grafică a datelor Programul MATHEMATICA Modele de transfer de căldură Modele de transfer termic metafizic COMSOL Procesare semnale digitale Procesoare MATLAB DSP programabile Inginerie informatică Proiectarea produselor Transformări integrale. Calcul operațional Dedicație și autograf Metode numerice pentru rezolvarea ecuațiilor cu derivate parțiale Educație Metode numerice pentru rezolvarea ecuațiilor diferențiale ordinare Publicații digitizate Teoria măsurii și integrării Fractali și măsuri fractale Spații vectoriale normate Operatori integrali Transmiterea cadanică Funcții olomorfe Publicații digitale Igiena aerului. Poluarea aerului Publicații EUP Serii de tip Fliess Publicații EUTB Geometrie elementară, trigonometrie, poligonometrie Geometrie în spațiu Relații Articole digitale Manuscrise digitizate Reprezentarea grafică a curbelor plane Reprezentarea curbelor algebrice Reprezentarea suprafețelor algebrice Cursuri universitare IFR Ecuații transcendente Matematică aplicată în fizică Bibliografie finalizare licență FECC - Rețele și Software pentru Telecomunicații Bibliografie finalizare licență FMT - Tehnologia Construcțiilor de Mașini Bibliografie finalizare licență FSESSP - Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar Bibliografie finalizare licență FSEFI - Informatică Bibliografie finalizare licență FSEFI - Matematică [Pi] Numărul Numere complexe Bibliografie licență FSED - Finanțe și Bănci Bibliografie licență FECC - Calculatoare Bibliografie licență FSEFI - Chimie Bibliografie licență FSED - Contabilitate și Informatică de Gestiune Bibliografie licență FECC - Electronică aplicată Bibliografie licență FSED - Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor Bibliografie licență FSED - Management Bibliografie licență FECC - Electromecanică Domeniul de doctorat: Inginerie electronică și telecomunicații Teze de doctorat digitizate (loading) Domeniul de doctorat: Matematică Domeniul de doctorat: Inginerie mecanică Domeniul de doctorat: Informatică Domeniul de doctorat: Filologie Domeniul de doctorat: Inginerie industrială Domeniul de doctorat: Ingineria autovehiculelor Domeniul de doctorat: Știința și ingineria materialelor Teze de doctorat digitale (loading) Analiza funcţională şi teoria operatorilor Publicații periodice digitale IBUP Bibliografie licență FMT - Tehnologia Construcțiilor de Mașini Bibliografie licență FMT - Autovehicule Rutiere Bibliografie licență FMT - Ingineria Transporturilor și a Traficului Bibliografie licență FMT - Inginerie Economică Industrială Bibliografie master FECC - Inginerie electronică și sisteme inteligente Bibliografie master FMT - Ingineria și Managementul Fabricației Produselor Bibliografie master FECC - Sisteme de conversie a energiei Bibliografie licență FSEFI - Matematică Electrofiziologie cardiacă Bibliografie licență FSEFI - Informatică Prototipizare Specificare formală Articole IBUP Bibliografie licență FSED - Administrarea Afacerilor Bibliografie licență FSEFI - Chimie medicală Bibliografie licență FSEFI - Energetică și tehnologii nucleare Bibliografie master FSEFI - Matematică didactică Bibliografie master FSEFI - Tehnici avansate pentru prelucrarea informației Bibliografie licență FECC - Rețele și Software de Telecomunicații Bibliografie licență FSEFI - Ingineria mediului
Vă rugăm să schimbaţi parola