Biblioteca Universității din Pitești

Matematică

Subiect Tematic: Matematică
Lucrări: 4114 lucrari in 4161 publicatii in 13 limbi
A course in number theory and cryptography de: Koblitz, Neal (Text tipărit)
A Manual of Mathematics de: Lipka, Joseph; Hudson, Ralph G. (Text tipărit)
Analiză matematică : culegere de probleme de: Donciu, Nicolae; Flondor, Dumitru (Text tipărit)
A first course in linear algebra de: Zelinsky, Daniel (Text tipărit)
Revue d'analyse numérique et de théorie de l'approximation de: Academia Română. Filiala Cluj-Napoca (Text tipărit)
2D NMR Density Matrix and Product Operator Treatment de: Mateescu, Gheorghe D., inginer chimist; Valeriu, Adrian (Text tipărit)
Subiecte
Teoria cunoaşterii Teoria sistemelor Sisteme de comunicaţii digitale Suprafeţe Riemann ale funcţiilor de o variabilă complexă Domeniul de doctorat: Informatică Programare de calculatoare. Software Gramatici şi limbaje contextuale Marcus Fabricarea şi producţia de aparate în general. Instrumentare. Aparate de măsură şi fabricarea lor. Cântare, balanţe. Dispozitive de cântărit Serii de tip Fliess Instruire Biomecanică Bibliografie licență FSEFI - Matematică Limbaje logice Reţele de transmisii de date Topologie diferenţială România Comportament Probleme generale ale tehnologiei comunicaţiilor electrice. Cibernetică. Teoria informaţiilor. Teoria semnalizării Logică. Epistemiologie Autobiografie Probleme, exerciţii Teoria informaţiei (Cibernetică) Construcţii civile Limba rusă Didactică Armată Matematici superioare Domeniul de doctorat: Matematică Educație Manual pentru liceu Elemente de teoria spaţiilor vectoriale Desen liniar şi geometric. Desen tehnic Filosofie Ex libris Introducere în analiză Biografii şi studii înrudite Educaţie. Învăţământ. Instruire Măsurarea nivelului sonor şi a constantelor Varietăţi diferenţiale Ecuaţii diferenţiale. Ecuaţii integrale. Alte ecuaţii funcţionale. Diferenţe finite. Calcul variaţional. Analiză funcţională Bibliografie finalizare licență FSEFI - Informatică Grupuri topologice Statistică financiară Modelarea proceselor de control Sistematizare teritorială Generalitate despre ştiinţele pure Bibliografie licență FMT - Tehnologia Construcțiilor de Mașini Teoria sistemelor, cibernetica în economie, teoria controlului. Cibernetica economică Matematică computaţională Regulator Fuzzy Sofware Analiză numerică Bibliografie licență FECC - Electronică aplicată Educaţie. Învăţământ Articole digitale Lanţuri Markov Prelucrare la rece Funcţii algebrice Geometrie analitică Metode de aproximare (Matematică) Publicaţii seriale. Periodice Funcţii eliptice Bibliografie licență FSEFI - Chimie medicală Aritmetică şi algebră Dicţionar multilingv Documente pentru instruire, învăţare şi studiu Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială Materiale documentare pentru instruire. Materiale ajutătoare pentru profesori. Materiale didactice Metode topologice în calculul variaţional Măsură. Capacitate Matrici Ecuaţii integrale Convexitate Modelare matematică Tehnica mijloacelor de transport Calcule statistice Teză de doctorat Logică matematică Geometria varietăţilor diferenţiale Modelare numerică Vectori Energie nucleară Dicţionar de matematică Geologie Teoria metrică a sistemelor dinamice Bibliografie master FSEFI - Tehnici avansate pentru prelucrarea informației Investigarea fluxului şi planificării muncii. Cercetări operaţionale Concursuri. Întreceri Magnetohidrodinamică Ecuaţii şi sisteme de ecuaţii diferenţiale ordinare liniare Tehnologii Matematică şi ştiinţe naturale Teoria suprafeţelor Reglarea parametrilor tehnici Algebră superioară Optimizare globală Generalităţi despre ştiinţele pure Microstructură Chimie analitică Fizică teoretică Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor Teoria numerelor Examene de admitere (Învăţământ superior) Spaţii Banach Spaţii Hilbert Ştiinţă şi cunoaştere în general. Organizarea muncii intelectuale Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Ecuaţii diferenţiale speciale. Sisteme ale mecanicii analitice, control automat, operatori. Sisteme dinamice Limbă străină. Limbă dobândită. A doua limbă. Vorbitori ne-nativi Probleme de cibernetică Mecanică teoretică în general Funcţii numerice Algebră şi analiză matematică Teoria coomologiei Reţele de distribuţie Consideraţii fundamentale şi generale ale matematicii Fizică cuantică Teoria Morse Calculatoare Trigonometrie sferică Cercetare Teoria sistemelor mari Dedicaţie şi/sau autograf alta decât a autorului Semnătura autorului Analiză radiometrică Geometrie descriptivă Programare Dicţionar rus-român Activităţi şi organizare. Informare. Teoria informării în general (cibernetică). Inginerie umană Dicţionar Teoria construcţiei Învăţământ gimnazial Astronomie. Geodezie Transformări integrale. Calcul operațional Geometrie elementară Bibliografie finalizare licență FSEFI - Matematică Funcţii variabile Aritmetică Periodic vechi românesc Mecanică fizică Algebră liniară Biomatematică Matematică, ştiinţe naturale Programarea calculatoarelor. Programe de calculatoare Calcul integral. Integrale Ştiinţe naturale Programul MATHEMATICA Sociolingvistică Sisteme de comunicaţii Magnetism Desen Lucrări ştiinţifice universitare Buletin Ştiinţific Desen tehnic Articole IBUP Construcţia de maşini Economie în general Mecanica fluidelor în general Anale Probleme generale de metodică şi didactică Programe de calculatoare. Software Ghid Baia Mare, Oraşul Reprezentarea curbelor algebrice Limbaje independente de context Algebră Mecanică tehnică Bibliografie licență FSED - Contabilitate și Informatică de Gestiune Logică simbolică Factori individuali. Aptitudini Funcţii analitice Algebră omologică Metode numerice pentru rezolvarea ecuațiilor cu derivate parțiale Teoria operaţiilor Funcţii cu 2 variabile Grupuri Lie Domeniul de doctorat: Inginerie electronică și telecomunicații Software: Turbo Pascal Entropie. Cantitatea de informaţie şi proprietăţile ei Mecanică generală. Mecanica lichidelor Construcţii din oţel Matrice (Algebră) Matematică pentru economişti Panou fotovoltaic Calcule economice Calitatea semnalelor recepţionate. Intensitatea semnalelor. Interferenţe Periodic 1931-1960 Fizică matematică Calcul evolutiv Carte 1931-1960 Chimie industrială Bibliografie licență FSED - Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor Geometrie euclidiană şi pseudoeuclidiană. Geometrie analitică Spaţii metrice Matematică economico-financiară Timp real (Informatică) Elasticitate. Deformare. Proprietăţile mecanice ale solidelor Ecuaţii diferenţiale speciale Docimologie Jocuri şi amuzamente matematice Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică Control optimal Ecuaţii diferenţiale Publicații EUP Modele de transfer termic metafizic COMSOL Modele matematice Teoria operatorilor Aritmetică. Teoria elementară a numerelor Sisteme expert Teze pentru admitere Calcul diferenţial. Diferenţiere Geometrie proiectivă Fibraţi vectoriali Manual pentru şcoala secundară Educaţie. Învăţământ. Instruire. Bazele educaţiei Neutrosophic Teoria distribuţiilor Tehnici de calcul Feminism. Femeile şi societatea Numere Fibonacci Bibliografie licență FMT - Autovehicule Rutiere Transport Elemente de teoria mulţimilor Calcul integral Inteligenţă artificială Comerţ Fractali și măsuri fractale Ecuații transcendente Calcul Metode matematice Procese industriale Teste de bacalaureat Afaceri Aplicaţii şi modele statistice speciale Fizică aplicată Scrieri ştiintifice MATLAB Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport Manual Vibraţii mecanice. Acustică Analiză Prezentări biografice Metodologie logică Limbaje de programare pentru calculator Calcul variaţional Inginerie Matematică în general Domeniul de doctorat: Inginerie mecanică Goemetrie descriptivă Reprezentarea suprafețelor algebrice Artă. Recreere. Divertisment. Sport Sisteme matematice generale Metoda Monte Carlo Teoria distribuţiilor (Analiză funcţională) Limba franceză Situaţie economică. Politică economică. Planificarea economiei. Producţie Spaţii normate. Spaţii Banach. Spaţii Hilbert Pedagogie Optimizare (Modele matematice) Reprezentarea grafică a datelor Trigonometrie plană Teoria numerelor. Aritmetică Analiză combinatorie Hipersuprafeţe Relații Vehicule cu motor, maşini. Automobile. Industria automobilelor în general Teoria generală a educaţiei şi instrucţiei Principiile activităţii pedagogice. Pedagogie practică Role planetare Alimentare electrică Fundamentele matematicii Analiză funcţională (Matematică) Energie hidraulică. Energia apei. Maşini hidraulice Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară Catalog Algebră tensorială. Analiză tensorială Calcul vectorial Limbă străină Licee Carte 1901-1930 Domeniul de doctorat: Filologie Mecanică Semigrupuri Literatură română Bibliografie licență FSED - Administrarea Afacerilor Igiena aerului. Poluarea aerului Topologie Bazele materiale ale vieţii Căldură. Termodinamică Spații vectoriale normate Publicaţii seriale Teoria măsurii (Matematică) Algebră liniară şi multilineară Mecatronică Trigonometrie Principiile şi practica sistematizării fizice. Sistematizare regională, urbană şi rurală Limbaje specifice de programare Numere complexe Mecanisme cu roţi dinţate Tabele Industria automobilelor Tehnică de calcul Inginerie tehnologică Teoria grupurilor (Algebră) Economie. Ştiinţe economice Fizică Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Probleme Exerciţii Dezvoltare urbană Probleme pentru clasele primare Probabilităţi. Statistică matematică Hidraulică Pseudo Semiring Algebră vectorială. Analiză vectorială Statistică economică Ecuaţii neliniare Curs universitar Algoritmi pentru construirea programelor [Pi] Numărul Software: Basic Lingvistică matematică Artă Învăţarea limbii ruse Teste grilă Teoria sistemelor de control: aspecte matematice Sisteme automate Modele matematice pentru cercetare operaţională Învăţământ primar Prezentări istorice în sens strict Algebra Lie Funcţii Matematicieni români Limbaje formale Cinematică Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice Protecţia mediului înconjurător. Administrarea calităţii mediului Sudare Algebră generală Publicaţie a Colocviului Internaţional UNESCO Topologie algebrică Documente în legătură cu competiţiile, testele, examinările etc Specificare formală Teoria semigrupurilor Procese neliniare Simulare numerică Grupuri algebrice Teoria şi filosofia artei. Principiile proiectării, proporţiei, efectului optic Maşini asincrone Agricultură Geometrie elementară, trigonometrie, poligonometrie Autovehicule rutiere Teoria curbelor Geometrie diferenţială Diferite tipuri de comandă şi reglare Varietăţi topologice Bibliografie master FECC - Inginerie electronică și sisteme inteligente Circuite electrice Teorii logico-matematice Metodica predării Educaţie profesională Analiză matematică Informaţie ştiinţifică Grupuri finite Teste bacalaureat Publicații digitale Tehnologia construcţiilor de maşini Tehnica programării (software engineering) Manuscrise digitizate Examen de admitere Celulă fotovoltaică Controlul operaţiilor efectuate. Supravegherea producţiei. Control şi inspecţii ale calităţii Metode numerice pentru rezolvarea ecuațiilor diferențiale ordinare Aparate de măsură a presiunii pentru supapele de admisie ale motorului Bibliografie licență FSED - Finanțe și Bănci Axiomatică Geometrie euclidiană Transmiterea cadanică Semnale Teoria modelelor economico-matematice Matematică generală Geometria spaţiilor fibrate Electromagnetism Proiectarea produselor Analiză funcţională şi teoria operaţiilor Calcul diferenţial Chimie Aplicaţii Acceptori Prolog (Limbaje de programare) Biografii Matematică calculatorie. Analiză numerică Metode de predare şi instruire Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Inele şi module Cosmologie Sisteme de control Electroenergetică Situaţie economică. Ciclu economic. Dezvoltarea structurii economice. Creştere Teoria analitică a numerelor Matematici speciale Matematici generale Serii Fourier Culegere de matematică Randament şcolar Industrii bazate pe materiale macromoleculare. Industria cauciucului. Industria materialelor plastice Analiză funcţională Inginerie informatică Publicații EUTB Bibliografie licență FSED - Management Set neutrosophic Aproximarea funcţiilor Grupuri Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor. Centrale energetice. Economie energetică Latici Publicaţii universitare Limba română Programe de calculatoare Publicaţiile Academiei Române Funcţii de variabilă complexă Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Teoria maşinilor. Mecanică tehnică (aplicată, industrială) în general Analiză Fiziologie. Fiziologie umană Cercetări operaţionale (OR) teorii şi metode matematice Ştiinţa informării Mecanică statistică DSP programabile Studii şi metode matematice Publicații digitizate Biometrie Modele de transfer de căldură Publicaţii ale conferinţelor, congreselor, simpozioanelor etc. Configuraţii combinatorii şi tabele Sistematizare ştiinţifică Programe Sociologie Medicină Spaţiu Köthe-Bochner Învăţământ liceal Ştiinţe economice Lingvistică computaţională (de calculator) Numere iraţionale Matematică economică Teorie ştiiţifică Mişcarea lichidelor. Hidromecanică Probabilitate Serii trigonometrice Mecanică teoretică Mişcarea lichidelor Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Bibliografie finalizare licență FSESSP - Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar Probleme rezolvate Publicaţii periodice Limba germană Cursuri universitare IFR Teoria algebrică a numerelor UNESCO Bibliografie licență FMT - Inginerie Economică Industrială Geologie. Meteorologie. Hidrologie Ştiinţe aplicate Numere întregi Procese psihice superioare Conferinţe Periodic 1901-1930 Matematicieni, biografii Ierahia lui Chomsky Autograf şi dedicaţie Publicații periodice digitale Ecuaţii Şiruri şi serii numerice Geometrie. Trigonometrie Funcţii de mai multe variabile complexe Geografie generală Limbaje de programare (Software) Fiabilitate Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică Algebră lineară şi multilineară Teoria punctelor fixe Educaţie Ştiinţe ale naturii Cibernetică matematică Operatori integrali Domeniul de doctorat: Inginerie industrială Logică Modele de optimizare Ştiinţă şi tehnică Documente cu probleme, întrebări. Documente cu soluţii şi întrebări Procesare semnale digitale Teze de doctorat digitizate (loading) Câmp electromagnetic Statistică. Forţe. Echilibru. Atracţie Perfecţionare profesională Probabilităţi Dicţionare tehnice Condiţionarea aerului; metode şi instalaţii Statistica drept ştiinţă. Teoria statisticii Organizarea şi planificarea producţiei. Proiectare, construcţie. Conducerea şi controlul producţiei Geometrie diferenţială în spaţii Teoria fiabilităţii produselor Modele statistice Grupuri abeliene Manual şcolar (Liceu) Analiză combinatorică. Teoria grafurilor Proprietăţile şi structura sistemelor moleculare Bibliografie licență FSEFI - Energetică și tehnologii nucleare Opera matematică Telecomunicaţii. Telegrafie. Telefonie. Radiodifuziune. Tehnologie şi aparate video. Telecomandă Generalităţi privind mişcarea punctului material Metalogică Metoda elementului finit Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară Mijloace de prelucrare Mulţimi regulate Prelucrarea imaginilor Geometrie algebrică Astronomie Inimă. Cardiologie Bibliografie master FMT - Ingineria și Managementul Fabricației Produselor Tehnologie David Emmanuel Sec. 19 Geometrie sintetică Metoda celor mai mici pătrate Optimizări liniare Teoria sistemelor dinamice Comentarii Republica Moldova Metode de predare Domeniul de doctorat: Ingineria autovehiculelor Procese stochastice Metode numerice Analiză tensorială Logică. Teoria cunoaşterii Electrotehnică Filozofie Hidrodinamică Inginerie mecanică Metalurgie Grafică pe calculator Mecanica fluidelor în general. Mecanica lichidelor (hidromecanică) Bibliografie licență FECC - Calculatoare Dinamică economică Funcții olomorfe Liceu Biobibliografie Inginerie. Tehnică în general Teoria probabilităţilor Bibliografii pe subiect Istorie Matematică aplicată în fizică Economia energiei Teorie şi elasticitate Cercetări ştiinţifice Cibernetică Oameni de ştiinţă Control de calitate. Controlul fabricaţiei, a sculelor, a materialelor, a produselor etc. Lubrifianţi. Uleiuri. Unsori Funcţii complexe Sisteme iterative infinite Teoria bifurcaţiei Documente pentru instruire şi exerciţii practice Informatică Programare matematică Cartografie. Execuţia hărţilor (şi a documentelor textuale aferente) Matematică-Informatică Construcţii civile în general Turbine hidraulice Omagii. Aniversări Programare liniară Sisteme moleculare Vibraţii (Mecanică) Genetică Teste pentru bacalaureat Metode algebrice şi analitice în geometrie Optică Statistică aplicată Algebră vectorială Istoria matematicii Electricitate Prezentare istorică Metodică de predare Metode mecanice Construcţii din metale sau aliaje uşoare Metode ştiinţifice Teoria varietăţilor neolonoame Sisteme neliniare Ecuaţii cu derivate parţiale Ecuaţii algebrice Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese Metode de predare şi instruire. Forme de organizare a procesului de predare şi instruire IBUP Bibliografie master FECC - Sisteme de conversie a energiei Bacalaureat Aerodinamică Statistică matematică Structura fizică a materiei Spaţii topologice Automatizare Scule cremalieră Biologie. Ştiinţe biologice în general Ştiinţa mediului înconjurător. Poluarea mediului. Protecţia mediului Teorii matematice ale mecanicii Derivarea Rebus Electronică Calcul numeric matriceal Mecanica fluidelor Instrumente şi aparate pe vehicul Funcţii integrale Sisteme şi teorie analitică a ecuaţiilor diferenţiale ordinare Domeniul de doctorat: Știința și ingineria materialelor Teoria grafurilor Documente cu probleme şi exerciţii practice Probleme date la concursuri şi examene Biologie Deformare plastică Învăţământ Cărţi de studiu. Manuale şcolare. Cărţi pentru studenţi. Cursuri universitare Matematică aplicată în tehnică Biologie generală şi teoretică Analiză structurală Profesori Electrodinamică Sisteme de ecuaţii Parametri pentru variaţia proprietăţilor. Fluctuaţie. Variaţie ciclică. Echilibru Inginerie economică Studii şi metode matematice în alte domenii ale cunoaşterii. Matematică ştiinţifică. Matematică actuarială Mulţimi inteligente Culegere de probleme pentru admitere liceu Forme de întreprinderi. Finanţare Tratare şi epupare biologică şi biochimică a apelor reziduale. Utilaje pentru tratarea biologică şi biochimică Manual universitar Reprezentarea grafică a curbelor plane Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice Prototipizare Matematică Geofizică Elemente structurale ale construcţiilor. Calcule de rezistenţă Teorii ştiinţifice. Ipoteze, sisteme ştiinţifice Management Subsisteme iterative Geometrie diferenţială. Metode algebrice şi analitice în geometrie Bibliografie licență FSEFI - Informatică Carte veche < 1900 Sisteme de comunicaţii prin satelit Procesoare MATLAB Automatică Informatică aplicată Teorema lui Lindelöf Sisteme liniare Publicaţii ale diferitelor tipuri de societăţi sau organizaţii Filosofia matematicii Ştiinţe tehnice Manual şcolar Echipamente tehnologice Cluster Set Programe de învăţământ Ştiinţa materialelor Măiestrie pedagogică Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Bibliografie finalizare licență FECC - Rețele și Software pentru Telecomunicații Creşterea albinelor Algebra Jordan Limbajul de programare S Bibliografie. Cataloage Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Publicaţii periodice şi seriale Aptitudini individuale Logică. Epistemologie. Teoria cunoaşterii. Metodologie Congres internaţional Geografia Dedicație și autograf Teoria sistemelor liniare Electricitate. Magnetism. Electromagnetism Tehnologia calculatoarelor Algebră elementară Sisteme industriale Inele şi algebre booleene Geometrie afină Probleme generale de didactică şi metodică Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Procesarea datelor Teoria cunoaşterii. Epistemologie Software Geometrie plană Hidromecanică Conductibilitate termică. Transmisie de căldură Limbaje de programare Tehnici pentru grafica pe calculator Ecuaţii diferenţiale speciale diferenţiale şi integrale ale fizicii matematice Teoria grupurilor Matlab (Limbaj de programare) Bibliografie finalizare licență FMT - Tehnologia Construcțiilor de Mașini Teoria măsurii și integrării Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru produse finite şi asamblate Mecanică generală Operatori liniari Tehnologie chimică Învăţământ primar. Şcoala primară, elementară, ciclul I Modelul. Teorie şi practică Geometrie Calcul operaţional Radicali şi extragerea lor. Numere iraţionale şi alte numere incomensurabile (tratare elementară). Numere iraţionale. Raţionalizare. Numere imaginare. Numere complexe Beton armat Probabilitate. Statistică matematică Spaţii analitice Psihologie Mecanică aplicată Inginerie electrică Astronomie nautică şi aeronautică. Navigaţie Calcul numeric Autoturism Lingvistică şi limbi Organizare şi conducere comercială şi industrială Cercetări operaţionale Cibernetică economică Organe de maşini Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Algoritmi pentru grafuri Mecanică teoretică, în general. Mecanică raţională. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Analiza funcţională şi teoria operatorilor Reglarea tensiunii şi frecvenţei Matematică aplicată Chimie fizică Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare Bibliografie licență FMT - Ingineria Transporturilor și a Traficului Compoziţie, proprietăţi şi calitatea mierii Spaţii vectoriale Transformări integrale Limba engleză Prelucrare mecanică Programare logică Organizare şcolară Studii de caz Fizica corpului solid Teoria matricilor Culegere de probleme Logica propoziţiilor. Calculul propoziţiilor Matematică calculatorie Reprezentări grafice Comunicaţii Teoria semnalelor Dinamică. Cinetică Teorie statistică. Modele statistice. Statistică matematică în general Transfer de căldură Bibliografie licență FECC - Rețele și Software de telecomunicații Economie Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şi rurală. Urbanism. Peisaje. Parcuri. Grădini Critică literară Trafic rutier Lingvistică Logică simbolică şi matematică Lucrările Congresului, 2007 Metodologie Probleme distractive Teoria măsurării Teoria elasticităţii Dinamică Ecuaţii funcţionale Bibliografie licență FSEFI - Ingineria mediului Cercetare ştiinţifică. Metode de cercetare Tehnologie mecanică Climatul interior Mediul de programare R Bibliografie licență FSEFI - Chimie Funcţii calculabile Sisteme dinamice Dedicaţie şi autograful autorului Semnale digitale Miere Teste Exerciţii practice Teze de doctorat digitale (loading) Microtehnologie Algebră. Matrice. Ecuaţii Teoria mulţimilor Feluri de dezvoltare Compendiu Generalităţi despre ştiinţele exacte Structuri algebrice Evaluarea cunoştinţelor Teoria funcţiilor Sisteme dinamice neliniare Oameni de seamă Statistică Bibliografie master FSEFI - Matematică didactică Algoritmi Dedicaţie şi autograf Folosirea limbii Mecanisme şi instrumente de precizie. Mecanică de precizie. Mecanică fină Principii de bază ale fizicii Cercetare operaţională Raţionament. Infereţă. Inducţie. Deducţie Ştiinţe sociale. Statistică. Politică. Economie. Comerţ. Drept. Administraţie. Arta militară. Asistenţă socială. Asigurări. Învăţământ. Etnografie. Folclor Geometrie în spațiu Semiotică Arhitectură Îmbinarea materialelor Teste pentru examene Exerciţii şi probleme Electrofiziologie cardiacă Enciclopedie Logica Fuzzy (Matematică) Sisteme de comunicaţii Wireless Poluarea atmosferei Serii Considerente filosofice generale. Aspecte critice. Paradoxuri (antinomii) logice Locuri geometrice Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale asamblate Congrese, conferinţe etc. Sisteme mecanice Bibliografie licență FECC - Electromecanică
Vă rugăm să schimbaţi parola