Biblioteca Universității din Pitești

Matematică

Subiect Tematic: Matematică
Lucrări: 4157 lucrari in 4204 publicatii in 13 limbi
A course in number theory and cryptography de: Koblitz, Neal (Text tipărit)
A Manual of Mathematics de: Lipka, Joseph; Hudson, Ralph G. (Text tipărit)
Analiză matematică : culegere de probleme de: Donciu, Nicolae; Flondor, Dumitru (Text tipărit)
A first course in linear algebra de: Zelinsky, Daniel (Text tipărit)
Revue d'analyse numérique et de théorie de l'approximation de: Academia Română. Filiala Cluj-Napoca (Text tipărit)
2D NMR Density Matrix and Product Operator Treatment de: Mateescu, Gheorghe D., inginer chimist; Valeriu, Adrian (Text tipărit)
Subiecte
Teoria cunoaşterii Teoria sistemelor Sisteme de comunicaţii digitale Suprafeţe Riemann ale funcţiilor de o variabilă complexă Domeniul de doctorat: Informatică Programare de calculatoare. Software Gramatici şi limbaje contextuale Marcus Fabricarea şi producţia de aparate în general. Instrumentare. Aparate de măsură şi fabricarea lor. Cântare, balanţe. Dispozitive de cântărit Matematici generale Serii de tip Fliess Serii Fourier Culegere de matematică Instruire Biomecanică Randament şcolar Bibliografie licență FSEFI - Matematică Industrii bazate pe materiale macromoleculare. Industria cauciucului. Industria materialelor plastice Analiză funcţională Inginerie informatică Limbaje logice Reţele de transmisii de date Publicații EUTB Bibliografie licență FSED - Management Topologie diferenţială România Comportament Probleme generale ale tehnologiei comunicaţiilor electrice. Cibernetică. Teoria informaţiilor. Teoria semnalizării Set neutrosophic Aproximarea funcţiilor Grupuri Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor. Centrale energetice. Economie energetică Logică. Epistemiologie Autobiografie Latici Probleme, exerciţii Teoria informaţiei (Cibernetică) Construcţii civile Publicaţii universitare Limba rusă Limba română Programe de calculatoare Publicaţiile Academiei Române Funcţii de variabilă complexă Didactică Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Armată Matematici superioare Teoria maşinilor. Mecanică tehnică (aplicată, industrială) în general Domeniul de doctorat: Matematică Educație Manual pentru liceu Analiză Elemente de teoria spaţiilor vectoriale Bibliografie master FMT - Știința și Ingineria Materialelor Fiziologie. Fiziologie umană Desen liniar şi geometric. Desen tehnic Filosofie Cercetări operaţionale (OR) teorii şi metode matematice Ştiinţa informării Ex libris Introducere în analiză Mecanică statistică Biografii şi studii înrudite DSP programabile Educaţie. Învăţământ. Instruire Studii şi metode matematice Măsurarea nivelului sonor şi a constantelor Varietăţi diferenţiale Publicații digitizate Biometrie Ecuaţii diferenţiale. Ecuaţii integrale. Alte ecuaţii funcţionale. Diferenţe finite. Calcul variaţional. Analiză funcţională Bibliografie finalizare licență FSEFI - Informatică Grupuri topologice Statistică financiară Modele de transfer de căldură Modelarea proceselor de control Sistematizare teritorială Publicaţii ale conferinţelor, congreselor, simpozioanelor etc. Configuraţii combinatorii şi tabele Sistematizare ştiinţifică Generalitate despre ştiinţele pure Bibliografie licență FMT - Tehnologia Construcțiilor de Mașini Programe Teoria sistemelor, cibernetica în economie, teoria controlului. Cibernetica economică Matematică computaţională Bibliografie licență FSESSP - Psihologie Sociologie Medicină Regulator Fuzzy Spaţiu Köthe-Bochner Învăţământ liceal Ştiinţe economice Sofware Lingvistică computaţională (de calculator) Analiză numerică Bibliografie licență FECC - Electronică aplicată Numere iraţionale Educaţie. Învăţământ Matematică economică Teorie ştiiţifică Mişcarea lichidelor. Hidromecanică Probabilitate Articole digitale Serii trigonometrice Lanţuri Markov Mecanică teoretică Mişcarea lichidelor Prelucrare la rece Funcţii algebrice Serii de numere reale Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Geometrie analitică Bibliografie finalizare licență FSESSP - Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar Probleme rezolvate Metode de aproximare (Matematică) Publicaţii periodice Limba germană Publicaţii seriale. Periodice Funcţii eliptice Bibliografie licență FSEFI - Chimie medicală Cursuri universitare IFR Teoria algebrică a numerelor Aritmetică şi algebră Dicţionar multilingv Documente pentru instruire, învăţare şi studiu UNESCO Bibliografie licență FMT - Inginerie Economică Industrială Geologie. Meteorologie. Hidrologie Ştiinţe aplicate Numere întregi Procese psihice superioare Conferinţe Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială Caracteristici generale de proiectare și construcție Periodic 1901-1930 Matematicieni, biografii Materiale documentare pentru instruire. Materiale ajutătoare pentru profesori. Materiale didactice Metode topologice în calculul variaţional Ierahia lui Chomsky Măsură. Capacitate Matrici Autograf şi dedicaţie Ecuaţii integrale Convexitate Publicații periodice digitale Ecuaţii Modelare matematică Şiruri şi serii numerice Geometrie. Trigonometrie Tehnica mijloacelor de transport Funcţii de mai multe variabile complexe Calcule statistice Teză de doctorat Geografie generală Limbaje de programare (Software) Fiabilitate Logică matematică Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică Algebră lineară şi multilineară Geometria varietăţilor diferenţiale Modelare numerică Vectori Teoria punctelor fixe Energie nucleară Dicţionar de matematică Geologie Teoria metrică a sistemelor dinamice Educaţie Ştiinţe ale naturii Bibliografie master FSEFI - Tehnici avansate pentru prelucrarea informației Investigarea fluxului şi planificării muncii. Cercetări operaţionale Concursuri. Întreceri Cibernetică matematică Magnetohidrodinamică Operatori integrali Domeniul de doctorat: Inginerie industrială Ecuaţii şi sisteme de ecuaţii diferenţiale ordinare liniare Logică Tehnologii Matematică şi ştiinţe naturale Modele de optimizare Teoria suprafeţelor Reglarea parametrilor tehnici Ştiinţă şi tehnică Algebră superioară Documente cu probleme, întrebări. Documente cu soluţii şi întrebări Procesare semnale digitale Optimizare globală Generalităţi despre ştiinţele pure Metoda elementelor finite Microstructură Teze de doctorat digitizate (loading) Câmp electromagnetic Chimie analitică Statistică. Forţe. Echilibru. Atracţie Fizică teoretică Perfecţionare profesională Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor Probabilităţi Dicţionare tehnice Condiţionarea aerului; metode şi instalaţii Statistica drept ştiinţă. Teoria statisticii Organizarea şi planificarea producţiei. Proiectare, construcţie. Conducerea şi controlul producţiei Geometrie diferenţială în spaţii Teoria fiabilităţii produselor Modele statistice Grupuri abeliene Teoria numerelor Manual şcolar (Liceu) Analiză combinatorică. Teoria grafurilor Examene de admitere (Învăţământ superior) Spaţii Banach Proprietăţile şi structura sistemelor moleculare Bibliografie licență FSEFI - Energetică și tehnologii nucleare Spaţii Hilbert Ştiinţă şi cunoaştere în general. Organizarea muncii intelectuale Opera matematică Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Ecuaţii diferenţiale speciale. Sisteme ale mecanicii analitice, control automat, operatori. Sisteme dinamice Limbă străină. Limbă dobândită. A doua limbă. Vorbitori ne-nativi Probleme de cibernetică Mecanică teoretică în general Funcţii numerice Telecomunicaţii. Telegrafie. Telefonie. Radiodifuziune. Tehnologie şi aparate video. Telecomandă Algebră şi analiză matematică Generalităţi privind mişcarea punctului material Teoria coomologiei Reţele de distribuţie Metalogică Consideraţii fundamentale şi generale ale matematicii Metoda elementului finit Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară Mijloace de prelucrare Fizică cuantică Teoria Morse Calculatoare Mulţimi regulate Prelucrarea imaginilor Trigonometrie sferică Cercetare Teoria sistemelor mari Geometrie algebrică Astronomie Inimă. Cardiologie Bibliografie master FMT - Ingineria și Managementul Fabricației Produselor Dedicaţie şi/sau autograf alta decât a autorului Tehnologie David Emmanuel Semnătura autorului Sec. 19 Analiză radiometrică Geometrie sintetică Geometrie descriptivă Metoda celor mai mici pătrate Optimizări liniare Programare Dicţionar rus-român Activităţi şi organizare. Informare. Teoria informării în general (cibernetică). Inginerie umană Dicţionar Teoria construcţiei Învăţământ gimnazial Astronomie. Geodezie Transformări integrale. Calcul operațional Geometrie elementară Teoria sistemelor dinamice Comentarii Republica Moldova Bibliografie finalizare licență FSEFI - Matematică Funcţii variabile Metode de predare Domeniul de doctorat: Ingineria autovehiculelor Aritmetică Periodic vechi românesc Mecanică fizică Procese stochastice Algebră liniară Metode numerice Analiză tensorială Logică. Teoria cunoaşterii Biomatematică Electrotehnică Matematică, ştiinţe naturale Filozofie Hidrodinamică Inginerie mecanică Programarea calculatoarelor. Programe de calculatoare Metalurgie Grafică pe calculator Mecanica fluidelor în general. Mecanica lichidelor (hidromecanică) Bibliografie licență FECC - Calculatoare Calcul integral. Integrale Ştiinţe naturale Programul MATHEMATICA Dinamică economică Funcții olomorfe Liceu Biobibliografie Sociolingvistică Sisteme de comunicaţii Inginerie. Tehnică în general Magnetism Teoria probabilităţilor Desen Lucrări ştiinţifice universitare Bibliografii pe subiect Buletin Ştiinţific Istorie Desen tehnic Articole IBUP Matematică aplicată în fizică Economia energiei Construcţia de maşini Economie în general Teorie şi elasticitate Cercetări ştiinţifice Cibernetică Mecanica fluidelor în general Anale Probleme generale de metodică şi didactică Programe de calculatoare. Software Ghid Baia Mare, Oraşul Reprezentarea curbelor algebrice Limbaje independente de context Oameni de ştiinţă Algebră Mecanică tehnică Control de calitate. Controlul fabricaţiei, a sculelor, a materialelor, a produselor etc. Lubrifianţi. Uleiuri. Unsori Funcţii complexe Bibliografie licență FSED - Contabilitate și Informatică de Gestiune Sisteme iterative infinite Teoria bifurcaţiei Documente pentru instruire şi exerciţii practice Informatică Programare matematică Logică simbolică Factori individuali. Aptitudini Funcţii analitice Cartografie. Execuţia hărţilor (şi a documentelor textuale aferente) Algebră omologică Metode numerice pentru rezolvarea ecuațiilor cu derivate parțiale Matematică-Informatică Construcţii civile în general Turbine hidraulice Teoria operaţiilor Funcţii cu 2 variabile Omagii. Aniversări Grupuri Lie Programare liniară Domeniul de doctorat: Inginerie electronică și telecomunicații Sisteme moleculare Vibraţii (Mecanică) Genetică Teste pentru bacalaureat Metode algebrice şi analitice în geometrie Software: Turbo Pascal Optică Statistică aplicată Entropie. Cantitatea de informaţie şi proprietăţile ei Algebră vectorială Mecanică generală. Mecanica lichidelor Construcţii din oţel Matrice (Algebră) Istoria matematicii Matematică pentru economişti Electricitate Panou fotovoltaic Prezentare istorică Metodică de predare Calcule economice Calitatea semnalelor recepţionate. Intensitatea semnalelor. Interferenţe Periodic 1931-1960 Fizică matematică Metode mecanice Construcţii din metale sau aliaje uşoare Calcul evolutiv Metode ştiinţifice Carte 1931-1960 Chimie industrială Teoria varietăţilor neolonoame Bibliografie licență FSED - Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor Sisteme neliniare Ecuaţii cu derivate parţiale Geometrie euclidiană şi pseudoeuclidiană. Geometrie analitică Spaţii metrice Matematică economico-financiară Ecuaţii algebrice Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese Timp real (Informatică) Metode de predare şi instruire. Forme de organizare a procesului de predare şi instruire IBUP Elasticitate. Deformare. Proprietăţile mecanice ale solidelor Bibliografie master FECC - Sisteme de conversie a energiei Ecuaţii diferenţiale speciale Bacalaureat Aerodinamică Docimologie Statistică matematică Structura fizică a materiei Spaţii topologice Automatizare Scule cremalieră Biologie. Ştiinţe biologice în general Ştiinţa mediului înconjurător. Poluarea mediului. Protecţia mediului Jocuri şi amuzamente matematice Teorii matematice ale mecanicii Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică Derivarea Control optimal Ecuaţii diferenţiale Publicații EUP Rebus Electronică Calcul numeric matriceal Mecanica fluidelor Modele de transfer termic metafizic COMSOL Instrumente şi aparate pe vehicul Modele matematice Teoria operatorilor Funcţii integrale Sisteme şi teorie analitică a ecuaţiilor diferenţiale ordinare Aritmetică. Teoria elementară a numerelor Teoria grafurilor Sisteme expert Teze pentru admitere Documente cu probleme şi exerciţii practice Calcul diferenţial. Diferenţiere Probleme date la concursuri şi examene Biologie Geometrie proiectivă Fibraţi vectoriali Deformare plastică Învăţământ Manual pentru şcoala secundară Cărţi de studiu. Manuale şcolare. Cărţi pentru studenţi. Cursuri universitare Educaţie. Învăţământ. Instruire. Bazele educaţiei Matematică aplicată în tehnică Biologie generală şi teoretică Neutrosophic Analiză structurală Profesori Teoria distribuţiilor Electrodinamică Tehnici de calcul Sisteme de ecuaţii Feminism. Femeile şi societatea Parametri pentru variaţia proprietăţilor. Fluctuaţie. Variaţie ciclică. Echilibru Numere Fibonacci Bibliografie licență FMT - Autovehicule Rutiere Transport Inginerie economică Studii şi metode matematice în alte domenii ale cunoaşterii. Matematică ştiinţifică. Matematică actuarială Mulţimi inteligente Elemente de teoria mulţimilor Calcul integral Culegere de probleme pentru admitere liceu Inteligenţă artificială Forme de întreprinderi. Finanţare Tratare şi epupare biologică şi biochimică a apelor reziduale. Utilaje pentru tratarea biologică şi biochimică Manual universitar Comerţ Reprezentarea grafică a curbelor plane Fractali și măsuri fractale Ecuații transcendente Calcul Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice Prototipizare Matematică Geofizică Elemente structurale ale construcţiilor. Calcule de rezistenţă Teorii ştiinţifice. Ipoteze, sisteme ştiinţifice Metode matematice Management Subsisteme iterative Geometrie diferenţială. Metode algebrice şi analitice în geometrie Procese industriale Bibliografie licență FSEFI - Informatică Teste de bacalaureat Afaceri Aplicaţii şi modele statistice speciale Carte veche < 1900 Fizică aplicată Scrieri ştiintifice MATLAB Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport Manual Sisteme de comunicaţii prin satelit Procesoare MATLAB Vibraţii mecanice. Acustică Automatică Analiză Informatică aplicată Teorema lui Lindelöf Sisteme liniare Bibliografie licență FECC - Rețele și Software de Telecomunicații Prezentări biografice Metodologie logică Limbaje de programare pentru calculator Calcul variaţional Publicaţii ale diferitelor tipuri de societăţi sau organizaţii Inginerie Filosofia matematicii Ştiinţe tehnice Matematică în general Domeniul de doctorat: Inginerie mecanică Goemetrie descriptivă Manual şcolar Cluster Set Echipamente tehnologice Reprezentarea suprafețelor algebrice Artă. Recreere. Divertisment. Sport Programe de învăţământ Ştiinţa materialelor Măiestrie pedagogică Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Bibliografie finalizare licență FECC - Rețele și Software pentru Telecomunicații Sisteme matematice generale Metoda Monte Carlo Creşterea albinelor Algebra Jordan Teoria distribuţiilor (Analiză funcţională) Limba franceză Limbajul de programare S Situaţie economică. Politică economică. Planificarea economiei. Producţie Spaţii normate. Spaţii Banach. Spaţii Hilbert Bibliografie. Cataloage Pedagogie Optimizare (Modele matematice) Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Publicaţii periodice şi seriale Aptitudini individuale Reprezentarea grafică a datelor Logică. Epistemologie. Teoria cunoaşterii. Metodologie Congres internaţional Geografia Trigonometrie plană Dedicație și autograf Teoria sistemelor liniare Teoria numerelor. Aritmetică Electricitate. Magnetism. Electromagnetism Analiză combinatorie Tehnologia calculatoarelor Hipersuprafeţe Relații Vehicule cu motor, maşini. Automobile. Industria automobilelor în general Teoria generală a educaţiei şi instrucţiei Principiile activităţii pedagogice. Pedagogie practică Algebră elementară Sisteme industriale Inele şi algebre booleene Geometrie afină Probleme generale de didactică şi metodică Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Procesarea datelor Role planetare Alimentare electrică Teoria cunoaşterii. Epistemologie Fundamentele matematicii Analiză funcţională (Matematică) Energie hidraulică. Energia apei. Maşini hidraulice Software Geometrie plană Hidromecanică Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară Catalog Algebră tensorială. Analiză tensorială Conductibilitate termică. Transmisie de căldură Limbaje de programare Calcul vectorial Tehnici pentru grafica pe calculator Ecuaţii diferenţiale speciale diferenţiale şi integrale ale fizicii matematice Teoria grupurilor Limbă străină Matlab (Limbaj de programare) Bibliografie finalizare licență FMT - Tehnologia Construcțiilor de Mașini Teoria măsurii și integrării Licee Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru produse finite şi asamblate Mecanică generală Carte 1901-1930 Mecanică Semigrupuri Operatori liniari Literatură română Bibliografie licență FSED - Administrarea Afacerilor Igiena aerului. Poluarea aerului Tehnologie chimică Topologie Bazele materiale ale vieţii Învăţământ primar. Şcoala primară, elementară, ciclul I Căldură. Termodinamică Spații vectoriale normate Modelul. Teorie şi practică Publicaţii seriale Geometrie Teoria măsurii (Matematică) Calcul operaţional Radicali şi extragerea lor. Numere iraţionale şi alte numere incomensurabile (tratare elementară). Numere iraţionale. Raţionalizare. Numere imaginare. Numere complexe Algebră liniară şi multilineară Beton armat Probabilitate. Statistică matematică Mecatronică Spaţii analitice Psihologie Mecanică aplicată Trigonometrie Principiile şi practica sistematizării fizice. Sistematizare regională, urbană şi rurală Limbaje specifice de programare Inginerie electrică Astronomie nautică şi aeronautică. Navigaţie Numere complexe Calcul numeric Autoturism Lingvistică şi limbi Organizare şi conducere comercială şi industrială Cercetări operaţionale Cibernetică economică Mecanisme cu roţi dinţate Tabele Organe de maşini Industria automobilelor Tehnică de calcul Inginerie tehnologică Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Teoria grupurilor (Algebră) Economie. Ştiinţe economice Algoritmi pentru grafuri Fizică Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Probleme Exerciţii Mecanică teoretică, în general. Mecanică raţională. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Dezvoltare urbană Probleme pentru clasele primare Probabilităţi. Statistică matematică Hidraulică Pseudo Semiring Algebră vectorială. Analiză vectorială Analiza funcţională şi teoria operatorilor Statistică economică Reglarea tensiunii şi frecvenţei Ecuaţii neliniare Matematică aplicată Curs universitar Chimie fizică Algoritmi pentru construirea programelor [Pi] Numărul Software: Basic Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare Bibliografie licență FMT - Ingineria Transporturilor și a Traficului Compoziţie, proprietăţi şi calitatea mierii Spaţii vectoriale Lingvistică matematică Transformări integrale Artă Limba engleză Prelucrare mecanică Învăţarea limbii ruse Teste grilă Teoria sistemelor de control: aspecte matematice Sisteme automate Programare logică Modele matematice pentru cercetare operaţională Organizare şcolară Studii de caz Fizica corpului solid Învăţământ primar Teoria matricilor Prezentări istorice în sens strict Culegere de probleme Algebra Lie Logica propoziţiilor. Calculul propoziţiilor Matematică calculatorie Reprezentări grafice Funcţii Comunicaţii Teoria semnalelor Matematicieni români Dinamică. Cinetică Limbaje formale Cinematică Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice Protecţia mediului înconjurător. Administrarea calităţii mediului Sudare Teorie statistică. Modele statistice. Statistică matematică în general Transfer de căldură Algebră generală Economie Publicaţie a Colocviului Internaţional UNESCO Topologie algebrică Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şi rurală. Urbanism. Peisaje. Parcuri. Grădini Critică literară Documente în legătură cu competiţiile, testele, examinările etc Specificare formală Teoria semigrupurilor Procese neliniare Trafic rutier Lingvistică Simulare numerică Grupuri algebrice Logică simbolică şi matematică Teoria şi filosofia artei. Principiile proiectării, proporţiei, efectului optic Maşini asincrone Lucrările Congresului, 2007 Agricultură Metodologie Probleme distractive Teoria măsurării Teoria elasticităţii Dinamică Ecuaţii funcţionale Bibliografie licență FSEFI - Ingineria mediului Cercetare ştiinţifică. Metode de cercetare Geometrie elementară, trigonometrie, poligonometrie Autovehicule rutiere Teoria curbelor Geometrie diferenţială Diferite tipuri de comandă şi reglare Varietăţi topologice Tehnologie mecanică Climatul interior Mediul de programare R Bibliografie licență FSEFI - Chimie Funcţii calculabile Bibliografie master FECC - Inginerie electronică și sisteme inteligente Circuite electrice Teorii logico-matematice Sisteme dinamice Dedicaţie şi autograful autorului Semnale digitale Metodica predării Miere Teste Exerciţii practice Teze de doctorat digitale (loading) Microtehnologie Algebră. Matrice. Ecuaţii Teoria mulţimilor Educaţie profesională Analiză matematică Feluri de dezvoltare Compendiu Generalităţi despre ştiinţele exacte Informaţie ştiinţifică Grupuri finite Teste bacalaureat Structuri algebrice Publicații digitale Evaluarea cunoştinţelor Tehnologia construcţiilor de maşini Teoria funcţiilor Tehnica programării (software engineering) Sisteme dinamice neliniare Oameni de seamă Manuscrise digitizate Statistică Examen de admitere Bibliografie master FSEFI - Matematică didactică Algoritmi Dedicaţie şi autograf Celulă fotovoltaică Controlul operaţiilor efectuate. Supravegherea producţiei. Control şi inspecţii ale calităţii Metode numerice pentru rezolvarea ecuațiilor diferențiale ordinare Aparate de măsură a presiunii pentru supapele de admisie ale motorului Bibliografie licență FSED - Finanțe și Bănci Folosirea limbii Mecanisme şi instrumente de precizie. Mecanică de precizie. Mecanică fină Axiomatică Geometrie euclidiană Principii de bază ale fizicii Cercetare operaţională Transmiterea cadanică Raţionament. Infereţă. Inducţie. Deducţie Semnale Ştiinţe sociale. Statistică. Politică. Economie. Comerţ. Drept. Administraţie. Arta militară. Asistenţă socială. Asigurări. Învăţământ. Etnografie. Folclor Teoria modelelor economico-matematice Matematică generală Geometria spaţiilor fibrate Electromagnetism Geometrie în spațiu Semiotică Proiectarea produselor Arhitectură Analiză funcţională şi teoria operaţiilor Îmbinarea materialelor Calcul diferenţial Chimie Teste pentru examene Aplicaţii Exerciţii şi probleme Acceptori Prolog (Limbaje de programare) Electrofiziologie cardiacă Enciclopedie Logica Fuzzy (Matematică) Biografii Matematică calculatorie. Analiză numerică Metode de predare şi instruire Sisteme de comunicaţii Wireless Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Poluarea atmosferei Inele şi module Cosmologie Serii Considerente filosofice generale. Aspecte critice. Paradoxuri (antinomii) logice Sisteme de control Locuri geometrice Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale asamblate Congrese, conferinţe etc. Electroenergetică Situaţie economică. Ciclu economic. Dezvoltarea structurii economice. Creştere Teoria analitică a numerelor Sisteme mecanice Bibliografie licență FECC - Electromecanică Matematici speciale
Vă rugăm să schimbaţi parola