Biblioteca Universității din Pitești

Psihologie

Subiect Tematic: Psihologie
Lucrări: 1337 lucrari in 1394 publicatii in 8 limbi
The Acquisition and development of language de: Menyuk, Paula (Text tipărit)
A Manual of Psychological Experiments de: Boring, Edwin Garrigues; Weld, Harry Porter; Langfeld, Herbert Sidney (Text tipărit)
Revista de Psihoterapie Experienţială : No. 4 = Journal of Experiential Psychotherapy de: Societatea de Psihoterapie Experienţială Română (Bucureşti) (Text tipărit)
Revista de Psihoterapie Experienţială : No. 3 = Journal of Experiential Psychotherapy de: Societatea de Psihoterapie Experienţială Română (Bucureşti) (Text tipărit)
The Child and society : The Process of Socialization de: Elkin, Frederick; Handel, Gerald (Text tipărit)
Adolescentele de: Enişteanu, Galina (Text tipărit)
Abnormal psychology de: Nolen-Hoeksema, Susan (Text tipărit)
Psihologie experimentală de: Aniţei, Mihai (Text tipărit)
Dileme etice în psihoterapie : Abordări pozitive ale procesului decizional de: Knapp, Samuel J.; Handelsman, Mitchell M.; Gottlieb, Michael C. (Text tipărit)
Children de: Santrock, John W. (Text tipărit)
Subiecte
Psihologia muncii Filosofie franceză Lucrări practice Literatură universală Bibliografie licență FSESSP - Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar Testare psihologică Business Comunicare socială Teste psihologice Bibliografie licență FTLIA - Teologie Ortodoxă Asistență Socială Copii anormali Tulburări de comportament Multiculturalism Exerciţii metodice Budism Explicarea proceselor psihice. Impulsuri, instincte. Libido etc. Complexe. Conflicte. Sublimare. Compensare Cunoaşterea şi înţelegerea psihologiei elevilor Literatură Inteligenţă Structura personalităţii. Trăsături de caracter. Psihogramă Influenţa vârstelor Ştiinţe biologice Serii, colecţii Copii cu dizabilităţi Defecte de vorbire Etnopsihologie Informatică aplicată. Tehnici bazate pe calculator cu aplicaţii practice Biologie Tulburări mintale Bibliografie licență FSEFI - Sport și Performanță Motrică Bibliografie master FSESSP - Psihologie Clinică: evaluare și intervenție Psihologie aplicată în general Analiza structurii motivaţionale Mişcare sportivă Învăţământ Motivul şi funcţiile sale Agresivitate. Brutalitate Management organizaţional Persecuţie politică. Terorism Manifestarea fizică a caracterului Studiu de expresie Sociologie pedagogică Grafologie Psihologie şcolară Locomoţie. Mecanica corpului Valori morale Publicații EUTB Testul arborelui Educaţia hipoacuzicilor şi surdo-muţilor Psihologia fenomenelor anormale Marxism Tactul pedagogic în viziunea axiologiei Cărţi de studiu. Manuale şcolare. Cărţi pentru studenţi. Cursuri universitare Pacient Metode psihologice România Judecată Educaţie. Învăţământ. Instruire. Bazele educaţiei Atitudini sociale Psihologia lecturii Personalitate. Tipuri de personalităţi Personalitate Psihologie aplicată (psihotehnică) în general. Teste de aptitudini Morală sexuală. Moralitate sexuală Exerciţii şi jocuri fizice PO Americani Asistenţă socială Procese de grup Psihologie individuală Psihopatologie Drept. Jurisprudenţă Psihologie engleză Feminism. Femeile şi societatea Bibliografie finalizare licență FSEFI - Terapie Ocupațională Psihologia cunoaşterii Demografie. Studiul populaţiei Rugăciune Psihomotricitate Bibliografie licență FMT - Autovehicule Rutiere Comportament deviant. Patologie socială Turism Aplicaţii ale acusticii Dezvoltarea, manifestarea personalităţii Bibliografie finalizare licență FSESSP - Asistență Socială Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii Publicaţii universitare Consilieri şi experţi în educaţie Protecţia drepturilor copilului Caracteristici de memorie. Psihologie genetică. Psihologie comparată Viața viitoare. Nemurire. Eternitate. Anihilare Programe de calculatoare Publicaţiile Academiei Române Bibliografie Școala Doctorală Știința sportului și educației fizice Sociologia familiei Manual universitar Traumatisme Relaţii internaţionale Didactică Tehnici. Metode Inteligenţă umană Îndrumare pedagogică Mod de viaţă Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Antrenament Comportament negativ Pedopsihologie Prostituţie Motivarea acţiunii personale Comportament social Pedologie Orientare şcolară şi profesională Zoologie generală Defectologie Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică Tineri delicvenţi. Criminalitate juvenilă Armată. Artă militară Istoria Spaniei Forme şi modele de bază ale educaţiei Matematică Diferenţiere socială Imaginaţie constructivă Mentalitate socială Structura personalităţii Psihologie cognitivă Tulburarea de hiperactivitate cu deficit de atenţie (ADHD) Procese psihice speciale Biserici şi secte creştine Manual pentru liceu Muncă. Organizarea muncii Agresivitate Trăsături specifice ale fenomenelor şi structurilor demografice particulare Management Anxietate Motivaţia cognitivă Grupuri sociale. Organizaţii sociale Biserici creştine. Secte. Comunităţi Psihologie umană Hipnotism. Sugestie Sisteme filosofice. Concepţii, orientări curente, şcoli filosofice Psihofiziologie Epistemologie Filosofie ca gen literar Filosofie Alchimie Gândire autistică Identitate Teoria privind corpul omului Tehnică în general Psihologia copilului Sistem nervos. Organe de simţ Învăţământ special Ex libris Sport Psihologie aplicată Tipologie Carte veche < 1900 Metodologia sportului. Performanţă sportivă. Solicitări Muncă şi oboseală Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport Manual Voliţiune şi mişcare. Funcţii motorii. Acţiune. Porniri Educaţie. Învăţământ. Instruire Sănătate publică Tipologie. Psihologie individuală. Psihologia personalităţii. Individ. Personalitate. Psihologia caracterului. Caracterologie. Idiosincrasie. Echilibru personal. Tipuri de personalitate Dobândirea tactului pedagogic în formarea cadrelor didactice Ştiinţele educaţiei Impulsuri Şamanism Informatică aplicată Istoria psihologiei Drept Psihonevroze Psihologia vieţii cotidiene Studiu de expresie. Manifestarea fizică a caracterului Natura şi rolul filosofiei Literatură italiană Publicații digitizate Societatea cunoaşterii Universalul ca loc. Internaţional. Toate ţările în general Patologie specială Prezentări biografice Români Sinele Bibliografie licență FTLIA - Artele spectacolului (Actorie) Statistică. Demografie. Sociologie Inginerie Învăţare optimă Reflecţie Personalitate (Psihologie) Relaţii sociale. Relaţii interpersonale Publicaţii ale conferinţelor, congreselor, simpozioanelor etc. Teologie Artă. Recreere. Divertisment. Sport Educație sexuală Morala familiei Feminism Aprecierea şi controlul progreselor elevilor Bibliografie master FECC - Sisteme electronice pentru conducerea proceselor industriale Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie Social media Originea şi destinul sufletului individual Bibliografie licență FSESSP - Psihologie Sociologie Medicină Igienă în general. Sănătate şi igienă personală Domeniul de doctorat: Educație fizică și sport Ştiinţe economice Bazele materiale ale vieţii. Biochimie. Biologie moleculară. Biofizică Sporturi de luptă. Sporturi de apărare. Atletică grea. Sporturi de forţă Spiritism Limba franceză Creştere. Comportament Educaţie. Învăţământ Rezumatul tezei de doctorat Socialism ştiinţific, comunism. Marxism. Marxism-leninism Experienţe supranaturale Psihoanaliză Anxietatea limbii Pedagogie Voinţă. Voliţiune Tulburare bipolară Bibliografie licență FSEFI - Educație fizică și sportivă Sociologie economică Ştiinţe sociale Copii cu defecte morale. Delicvenţi Publicaţii periodice şi seriale Filologie Abuz psihologic Psihologia educaţiei Metodică Psihologie consonantistă Logică. Epistemologie. Teoria cunoaşterii. Metodologie Comportament deviant Psihologia copilului. Pedologie. Pedopshilogie Fenomene şi investigaţii psihice Caracteristicile mentale ale copilului. Influenţa etapelor de viaţă ale copilului Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Emoţii. Sensibilitate Bibliografie finalizare licență FSESSP - Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar Psihologie comparată Capacitate psihică Publicaţii seriale. Periodice Pedagogie experimentală Intuiţie afectivă Conştiinţă de sine Tipuri de comportament Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ Mediul înconjurător Organizarea învăţământului Consilierea elevilor care au părinţii plecaţi la muncă în străinătate Invenţii şi descoperiri Cercetare privind tactul pedagogic Imaginaţie creatoare Ştiinţe medicale. Medicină Gândire Teoria generală a educaţiei şi instrucţiei Principiile activităţii pedagogice. Pedagogie practică Discipline de teorie a educaţiei. Ştiinţe pedagogice speciale Procese psihice superioare Psihologie judiciară Istoria Bisericii Creştine Psihologia comportamentului Probleme legate de centralizare Filosofie morală. Etică Periodic 1901-1930 Bibliografie finalizare licență FSESSP - Psihologie Relaţii umane în întreprindere. Personal Memorie Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii. Contracte individuale Etică Moarte Comunicare Terapie ocupaţională Familie Adolescenți Femei Empatie Trăsăturile de caracter ale profesorului Arhetipuri comportamentale Tipuri variate de talent. Abilităţi. Aptitudini Emoții ofensive. Ostilitate Imagistică computerizată Cunoaştere cognitivă Fiziologie. Fiziologie umană şi comparată Psihiatrie. Psihiatrie patologică, psihopatologie. Frenopatii. Psihoze. Anomalii mintale. Stări morbide mintale. Tulburări emoţionale şi de comportament Violenţa Forme ale imaginaţiei. Imaginaţie constructivă, creatoare Bibliografie master FSED - Managementul strategic al resurselor umane Inconştientul colectiv Teatru. Artă scenică. Reprezentaţii teatrale Identitatea personalităţii Înţelegerea, formarea conceptelor SPSS Comunicare socială. Sociologia comunicării Bibliografie Școala Doctorală Filologie Teză de doctorat Psihometrie Sănătate mintală Ştiinţe oculte speciale Tulburări emoţionale şi de comportament Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică Vocabular Stalking Teorii care au la bază ştiinţe exacte Dezvoltarea competenţelor Melancolie. Hipostemie Psihologie experimentală. Cercetare psihologică Carte 1901-1930 Inteligenţă emoţională Muncă Sisteme de scriere şi de notare Bibliografie master FSESSP - Comunicare Organizațională Teorii chimice Dezvoltarea personalităţii Educaţie Genetică generală. Citogenetică generală. Imunogenetică. Evoluţie. Filogenie Probleme sociale Literatură română Mituri. Legende. Basme Informare şi lămurire a publicului larg Teorii privind corpul şi sufletul Ergonomie Sistemul nervos central Neuropsihologie Profesiuni de interpretare. Artişti de teatru care apar pe scenă Etica atitudinii Procese politice superioare Bibliografie licență FSEFI - Biologie Psihologie pedagogică. Aptitudini pentru educaţie/învăţătură Civilizaţie. Cultură. Progres Logică Economia muncii Creativitate Nevroză anxioasă Delicvenţă juvenilă Manuale şi culegeri şcolare Modernism Învăţământ primar. Şcoala primară, elementară, ciclul I Echipă terapeutică Practici şi metode de conducere Dicţionar de psihologie (Larousse) Hipnoză Generalităţi despre ştiinţele pure Teze de doctorat digitizate (loading) Voluntariat Sănătate şi igiena sistemului nervos. Sănătate şi etică Parapsihologie Piaţa muncii Gândirea laterală Relaţii umane Psihologie Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor Intimidare Cercetare psihologică Igienă mentală Dezvoltarea copilului cu autism Statistica drept ştiinţă. Teoria statisticii Hermeneutică Investigaţii. Teste. Măsurători Copii supradotaţi Motivaţia fiziologică Inteligenţă superioară Atitudini sociale. Opinii sociale. Conștiință socială Criminologie. Criminalistică Lingvistică şi limbi Organizare şi conducere comercială şi industrială Lucrările Conferinţei, Iaşi, 2010 Stări şi procese psihice speciale Pedagogie sociologică Îndrumare. Sfaturi. Orientare şcolară şi profesională Formarea şi schimbarea opiniei publice Afectivitate Psihologie diferenţială Partide comuniste Consiliere psihologică Fenomene paranormale Stări emoţionale Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Viaţa viitoare Gestionarea stresului la serviciu Dezvoltare şi aptitudini mentale. Psihologie comparată Literatură engleză Psihologia raselor. Etnopsihologie. Psihologia naţională Judo Psihoterapie Economie. Ştiinţe economice Rugby Motivaţia în opinia lui Al. Roşca Fizică Atletism. Tehnică sportivă Conflicte Copii preșcolari Bibliografie licență FSEFI - Kinetoterapie și Motricitate Specială Vorbire Ştiinţă şi cunoaştere în general. Organizarea muncii intelectuale Bibliografie master FSEFI - Kinetoterapia la persoanele cu dizabilități Tipuri şi principii fundamentale de educaţie Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Alcoolism Psihologia sexelor Exerciţii Dificultăţi de învăţare Comportament organizaţional Motivele afilierii Dialectică Influenţarea opiniei publice. Persuasiune Educaţia copiilor Creier. Centri nervoşi în special Memorie şi învăţare Relaţii interpersonale. Reţete sociale Experimente Neurolingvistică Literatură de popularizare Psihologie individuală. Psihologia personalităţii. Psihologia caracterului Universităţi Eseuri Psihologia reacţiilor Publicații periodice digitizate Reîncarnare Psihanalitică Complexe Psihologia caracterului Funcţii principale pe care le îndeplineşte în mod concret motivul Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară Teoria informării şi comunicării în general. Ingineria umană Psihologia învăţării Psihopedagogie Motive sociale şi de grup Probleme legate de relaţii personale sau de familie Gândirea Genetică generală Raportarea fenomenelor neelucidate încă Stres la muncă Terapie comportamentală Psihologie clinică Calculatoare Metodele psihologiei experimentale Investigaţii. Teste. Măsurători psihologice Patologie Prelucrarea imaginilor Neuropatii Ştiinţe biografice şi înrudite Rezolvarea problemelor Filosofia ştiinţei Copii Natura Reuşita în sport Psihologia dezvoltării Caracteristicile mentale ale copilului Şcoli/cursuri permanente Piramida motivelor după A. Maslow Prozodie. Ştiinţele şi sursele auxiliare ale filologiei Curs universitar Dezvoltarea, manifestarea personalităţii. Conştiinţă de sine. Identitatea personalităţii. Eul. Eu şi celălalt. Sinele şi corpul. Sinele interior. Sinele ca persoană. Sinele şi societatea Psihanaliză Mijloace publicitare Educaţie fizică Politică Relaţia profesor-elev Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare Bibliografie licență FMT - Ingineria Transporturilor și a Traficului Formarea inteligenţei şi a personalităţii Persoane după vârstă sau grupe de vârstă Metode de reacţie. Interogaţie. Asociaţie Filosofie românească Creier Pediatrie. Boli ale sugarului şi ale copiilor mici în general Psihosociologie Învăţământ preşcolar şi primar Sportivi Psihologia comunicării Neurologie Procedee terapeutice Tulburări ale personalităţii Medicină clinică Artă Organizare comercială Limba engleză Lucrările Seminarului de la Napoli, 1988 Activităţi şi organizare. Informare. Teoria informării în general (cibernetică). Inginerie umană Kinetoterapie Învăţământ tehnic Dicţionar Structură socială. Societatea ca sistem social Sociologia culturii Abilităţi mentale Organizaţii sociale Canada Profesii şi activităţi specifice teatrului Psihologia religiei Organizare şcolară Dezvoltare şi aptitudini mentale Funcţii executorii (de execuţie) Psihologia familiei Educaţia persoanelor cu deficienţe de vorbire Bibliografie COLEGTER - Asistent medical generalist Practică psihologică Filosofia spiritului. Ocultism. Spiritism Coeficient de inteligenţă Psihologie experimentală Universal ca loc Psihologie practică Sinucidere Învăţământ primar Relaţii între sexe Genialitate Metafizică Logopedie Emoţii, afecte, sensibilitate, sentimente Metodologia cercetării Educaţie-Management Viaţă sexuală Publicitate. Informare. Relaţii cu publicul Educaţie din punctul de vedere al persoanei educate, al elevului/studentului Sisteme de scriere pentru nevăzători. Braille Gimnastică Psihologie fiziologică Bibliografie master FSESSP - Consiliere Educațională Logică. Teoria cunoaşterii Stare depresivă Psihologie Bioetică Managementul stresului Neuropatologie Personal Meditaţie Lucrările Simpozionului Internaţional, Târgu-Mureş, 2010 Religii necreştine Teorie statistică. Modele statistice. Statistică matematică în general Probleme psihologice Imaginaţie reproductivă Psihologia sportului Stres psihic Deţinuţi politici Carte veche 1931 - 1950 Economie Educator total Scriere Bărbaţi Critică literară Morală profesională Parapsihologie. Fenomene şi investigaţii psihice Internet - Aspecte psihologice Emoţii Lingvistică Legături chimice umane Sindrom ADHD Violență la locul de muncă Sociolingvistică Inginerie. Tehnică în general Şcoli şi sisteme psihanalitice Vise. Viziuni Desen Lucrări ştiinţifice universitare Teoria şi filosofia artei. Principiile proiectării, proporţiei, efectului optic Autism Persoane cu handicap Lucrările Conferinţei Internaţionale, Baia Mare, 2010 Escatologie. Concepții despre viața viitoare Psihologie socială Dicţionar de psihologie Religie Executarea pedepsei Educaţia persoanelor cu deficienţe de vorbire. Bâlbâiţi Psihologia vârstelor Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special Economie în general Metodologie Pedagogie socială Patologie. Medicină clinică Neuroștiință Relaţii umane în întreprindere Religie. Teologie Psihologi Neurologie. Neuropatologie. Bolile sistemului nervos Cibernetică Probleme generale de metodică şi didactică Ghid metodic Ghid Persoane cu dizabilităţi Sexualitate feminină Sisteme filosofice Resurse umane Sexualitate Bibliografie licență FSEFI - Terapie Ocupațională Dezvoltarea mentală a omului Fiziologie umană şi comparată Terapia durerii Psihologia adolescentului Tulburări de comportament social Austria Stres psihic la locul de muncă Filosofie. Psihologie Bibliografie master FECC - Inginerie electronică și sisteme inteligente Fizionomie Cauzele neascultării elevilor Relaţii de rudenie Muncă intelectuală Expresia corporală a caracterului Farmacologie Formarea identităţii la adolescenţi Dimensiunile principale ale motivului Nevroze organice Curente sociologice Dedicaţie şi autograful autorului Psihologie. Pedagogie Informatică Psihiatrie Psihologie criminală Consiliere şcolară Bullying Teorii, metodologie şi metode în ştiinţele sociale. Sociografie Morala succesului Estetică Patologie socială Teste Şcoli Boli ale sistemului nervos Comportament uman Scrieri filosofice Iubire Învăţare Sisteme şi caractere de scriere Psihologia personalităţii Efectele violenţei în dezvoltarea copilului Politici educaţionale Psihologie organizaţională Timiditate Sistem nervos. Organe senzoriale Hărţuire Tehnica muncii intelectuale Analiză matematică Ocultism Filosofia culturii. Sisteme culturale. Teoria complexelor culturale Antropologie Performanţă sportivă Formarea personalului didactic Paranormal Statistică aplicată Orientare profesională Educaţia persoanelor cu deficienţe senzoriale sau nervoase Gestionarea conflictelor Filosofie morală. Etică. Filosofie practică Copii surdo-muți Sport. Educaţie fizică Antropologie culturală Sisteme dinamice neliniare Dezvoltare personală Teologie dogmatică Lipsa de tact Statistică Metodică de predare Zoologie Factori de personalitate (individualitate) în educație Dedicaţie şi autograf Metafizică specială Teste de personalitate Ameliorarea umană Integrare profesională Investigaţii Mimică, expresie facială şi limbajul gesturilor Personalităţi Negociere Carieră Traumatisme psihice Copii precoci, superior înzestraţi Atracţia interpersonală Bio-ameliorare umană Carte 1931-1960 Atlas Forme ale imaginaţiei Literatură franceză Personalitate socioculturală Psihologie pedagogică Autocunoaştere Comunicare nonverbală Sentimente Relaţii sociale Leadership Arta succesului Disciplină mintală Raţionament. Infereţă. Inducţie. Deducţie Violenţa în familie Învăţământ preşcolar Maxime, aforisme Tipuri de motivaţie Tineret Ştiinţe sociale. Statistică. Politică. Economie. Comerţ. Drept. Administraţie. Arta militară. Asistenţă socială. Asigurări. Învăţământ. Etnografie. Folclor Competenţa de comunicare Sensibilitate Metode de predare şi instruire. Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Anomalii mintale ADHD Tulburări mintale şi simptomele lor. Simptomatologie psihiatrică Sensibilitate (Psihologie) Experimente, investigaţii, teste, măsurători psihologice Limbaj profesional Somn și vise Istoria pedagogiei IBUP Psihologia publicităţii Întreprinderi Bibliografie master FECC - Sisteme de conversie a energiei Geografie Teste de aptitudini Bibliografie licență FSEFI - Asistență Medicală Generală Chimie Literatură periodică. Scrieri în seriale, jurnale, reviste. Jurnalism. Literatură ocazională. Scrieri polemice, politice. Pamflete Statistică matematică Exerciţii şi probleme Sistemul Silva Trăsături de caracter Enciclopedie Critică literară. Studii literare Biografii Metode de predare şi instruire Sociologia comunicării Drept penal. Infracţiuni penale Dezvoltarea intelectuală a copilului Atletism Relația mamă-fiică Psihologie comportamentală Biologie. Ştiinţe biologice în general Jocuri şi amuzamente matematice Publicitate. Reclamă Gândire creativă Comunicare în masă Filosofia spiritului. Metafizica vieţii spirituale Autoeducaţie Literatură pentru copii Ştiinţe umaniste Imaginaţie Etica în afaceri. Succes comercial Educaţia persoanelor cu deficienţe mintale Filosofia, teoria, scopul, metodologia, etica şi estetica sportului Publicații EUP Psihologia maselor Valori culturale (sociologie) Psihologie managerială Publicitate Adolescenţa Morală Marketing Morală socială Strategii de învăţare Pedagogie şcolară Simţăminte. Sentimente Tranziţie spre şcoala primară/elementară - Clase preşcolari Droguri Mixul de marketing Comunicare interpersonală
Vă rugăm să schimbaţi parola